وکیل سرقت و سرقت های خاص

وکیل سرقت وکیلی است که در پرونده سرقت های تعزیری، سرقت های حدی، سرقت مقرون به آزار، سرقت مسلحانه و غیره وکالت میکند. وکیل سرقت خانم و وکیل سرقت آقا در موسسه ما مشغول به فعالیت میباشند. مشاوره با وکیل سرقت هم بصورت حضوری و هم بصورت تلفنی است.

انواع جرم سرقت

جرم سرقت به معنای ربودن مال دیگری است. این ربودن میتواند پنهان و یا آشکار باشد. مانند ربودن مال متعلق به دیگری زمانیکه هیچ کسی در آنجا حضور ندارد، و یا کیف قاپی و جیب بری که در انظار عمومی رخ داده و غالبا اشخاص دیگر و خود قربانی جرم، شاهد وقوع جرم سرقت هستند.

خوب است بدانید جرم سرقت دارای یک مصداق نبوده و با بروز صرفا یک فعل خاص محقق نمیشود. بلکه پاسخ حرفه ای آن است که گفته شود سرقت دارای انواع گوناگونی است که مقنن آنها را مورد جرم انگاری قرار داده است.

وکیل سرقت در این مقاله چه میگوید

وکیل جرم سرقت در مقاله پیش رو سعی نموده در جهت روشن سازی صور مختلفه بزه سرقت بهترین تعاریف را به ساده ترین گفتار ولیکن با محتوایی تخصصی، در خصوص سرقت های خاص ارائه نماید. مقاله حاضر، ارائه دهنده مصادیق سرقت های خاص مطابق قانون مجازات اسلامی میباشد.

وکیل دعاوی کیفری که در موضوع جرم سرقت و در پرونده کیفری سرقت، مختصرا وکیل سرقت نامیده میشود، پیشتر در مقاله ای تحت عنوان “سرقت چیست و وکیل خوب سرقت چگونه عمل می نماید؟” مباحثی از قبیل ارکان این جرم، انواع آن و عناصر متشکله آن را بیان نموده است.

وکیل سرقت جرم ماده ۶۵١ قانون مجازات اسلامی را بیان میکند

وکیل سرقت میگوید: مطابق ماده صدرالاشعار، چنانچه سرقتی واقع گردد که کلیه شروط مندرج در این ماده را دارا باشد، مشمول مجازات مندرج در آن نیز خواهد شد. وکیل سرقت ادامه میدهد: لذا شرط تحقق سرقت موضوع این ماده، اجتماع جمیع شروط آن است.

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی: هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ محکوم می‌گردد:

۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی)).

سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه چیست؟

 • سرقت مقرون به آزار چیست؟
 • سرقت مسلحانه چیست؟

وکیل سرقت پیش از پرداختن به شرح ماده ۶۵٢ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: نظر به تلاش در ارائه مطالبی حرفه ای و خوب، لازم به ذکر است که باید در محاکم کیفری و در دعاوی کیفری و پرونده کیفری، اینگونه دفاع نمود که فعل آزار، حتی ممکن است با نواختن یک ضربه سیلی به گوش مالباخته نیز محقق شود.

از طرفی میتوان فعل تهدید را آزار روحی در نظر گرفت و بر مبنای آن، موضوع پرونده سرقت را از مصادیق سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه دانست.

مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی: ((هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌ جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد)).

وکیل سرقت میگوید: برای تحقق سرقتِ موضوع ماده ۶۵٢ قانون مجازات اسلامی نیازی نیست که آزار و تهدید و جراحت لزوما بر جسم شخص مالباخته وارد شود. وکیل سرقت تمثیلا بیان میدارد: بهترین مثال آن است که تصور نمایید، سارق حین دزدی و سرقت طلاهای یک زن، سیلی به صورت کودک او میزند و یا حین گرفتن اموال یک مرد از دست او، تهدید و آزاری به همسر او مینماید، در این حالت، شاکی یا همان مالباخته، کسی است که مال از وی ربوده شده ولیکن آزار روی دیگری واقع شده و او مورد تهدید و یا جراحت واقع نگردیده است. وکیل سرقت موکدا ابراز داشته: در این فرض، جرم سرقت یا همان دزدی از مصادیق ماده ۶۵٢ قانون مجازات اسلامی میباشد.

وکیل سرقت برای صفر تا صد پرونده

وکیل سرقت چگونه میتواند در پرونده های کیفری با عنوان اتهامی جرم سرقت تعزیری و یا جرم سرقت حدی عملکرد سازنده ای داشته باشد؟ وکیل خوب سرقت میتواند در دعاوی کیفری با عنوان اتهامی مذکور به درستی ادله اثبات جرم را مورد بررسی قرار دهد. وکیل سرقت ادله له یا علیه موکل را خواه شاکی باشد خواه متهم، با موازین قانونی تطبیق داده و نحوه استفاده و استناد به آن ادله نزد محکمه را میداند. وکیل جرم سرقت است که ناظر بر اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق شهروندی خصوصا درباره موکلی که متهم به دزدی است بوده و چنانچه مشاهده نماید که حقوق مسلم موکل رعایت نمیشود و برابری یا عدالت قضایی اجرا نمیشود، از حقوق مکتسبه موکل خویش دفاع و موجبات برقراری یک دادرسی عادلانه را فراهم سازد.

جرم راهزنی چیست؟

 • پاسخ حرفه ای به این قبیل پرسشها که راهزنی چیست؟
 • راهزنی چه مجازاتی دارد؟

این است که بهترین تعریف از آن وفق قانون ارائه گردد. وکیل سرقت مطابق قانون مجازات اسلامی بدوا به بیان سه نکته در خصوص جرم راهزنی میپردازد. وکیل سرقت میگوید نیازی نیست که در دعاوی کیفری سرقت از جمله راهزنی، الزاما سارق مسلح باشد. وکیل سرقت ادامه میدهد: آنچه حائز اهمیت است این مورد است که الزاما سرقت صورت پذیرد.

وکیل سرقت شرط دیگر برای تحقق جرم راهزنی را اینگونه بیان میکند: راهزنی محقق نمیشود مگر آنکه فعل سرقت و دزدی در راه ها و شوارع صورت پذیرد. وکیل سرقت مختصرا بیان داشته:
١_ مطابق ماده  ۶۵٣ قانون مجازات اسلامی، نیازی نیست که سارق الزاما مسلح باشد.
٢_ مطابق ماده ۶۵٣ قانون مجازات اسلامی، فعل سرقت و دزدی الزاما باید تحقق یابد.
٣_ مطابق ماده ۶۵٣ قانون مجازات اسلامی، راهزنی باید در راه ها و شوارع باشد.

 • نکته: مقصود مقنن از راه ها و شوارع اعم از راه های داخل شهر و یا خارج شهر میباشد.

وکیل سرقت تعریف راهزنی را مطابق ماده ۶۵٣ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان میدارد: ((هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتیکه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ٧۴ ضربه محکوم میشود)).

وکیل متخصص سرقت در خصوص فرض محارب شناخته شدن راهزن بیان میدارد: وفق ماده ٢٨١ قانون مجازات اسلامی: ((راهزنان سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند، محاربند)).

◁◁ بیشتر بدانید:  چرا باید در پرونده کیفری جرم سرقت وکیل داشته باشیم؟

سرقت مسلحانه گروهی در شب
سرقت مسلحانه گروهی در شب

وکیل سرقت سرقت مسلحانه گروهی در شب را توضیح میدهد

وکیل برای پرونده سرقت میگوید: دعاوی کیفری همچون سرقت مسلحانه آنهم بصورت گروهی که شب هنگام صورت میپذیرد، به دلیل ویژگی هایی که دارد، مورد جرم انگاری جداگانه در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است.

وکیل سرقت ماده مرقوم را تبیین میدارد: ((هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد)).

وکیل سرقت بصورت حرفه ای پاسخ میدهد: سلاح اعم از سلاح سرد یا گرم است. همچنین پر بودن یا خالی بودن و مجاز بودن و غیر مجاز بودن سلاح اهمیتی نداشته و مورد از مصادیق ماده مرقوم خواهد بود.

 • نکته: اگر سلاح تقلبی و یا همانند اسباب بازی کودکان باشد، مورد از مصادیق ماده مذکور نبوده و عنوان سرقت مسلحانه گروهی در شب، محقق نخواهد شد.

وکیل سرقت چند پرسش را مطرح میکند:

 • آیا نشان دادن سلاح از سوی سارق الزامیست؟
 • آیا صاحب مال یا همان مالباخته باید حین سرقت و دزدی، اسلحه سارق را ببیند؟
 • اگر شخص دیگری غیر از مالباخته، اسلحه را ببیند بازهم عنوان سرقت مسلحانه گروهی در شب محقق میشود؟

وکیل سرقت در ارائه بهترین پاسخ ادامه میدهد: استفاده از سلاح حین دزدی و سرقت و حتی نشان دادن آن به صاحب مال و یا دیگری، ضروری نیست. وکیل سرقت تاکید داشته: عنوان مجرمانه سرقت مسلحانه گروهی در شب به صرف حمل سلاح بر سارق بار خواهد شد.

وکیل سرقت مسلحانه از منازل
وکیل سرقت مسلحانه از منازل

وکیل سرقت و سرقت مسلحانه از منازل

به دلیل تاکید بر حفظ حرمت منازل مسکونی و خانوارهایی که در آن زندگی مینمایند و به دلیل اینکه اصولا در حین سرقت و دزدی از منازل، جرایم دیگری از قبیل هتک حرمت ناموس صورت میپذیرد، مقنن اقدام به جرم انگاری این افعال مجرمانه به شرح ذیل نموده است.

وکیل سرقت ادامه میدهد: به موجب ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند (مصوب ١٣٣٣) اینگونه تبیین میگردد: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند و حداقل یک نفر از آنها حامل اسلحه باشد یا هیچ یک مسلح نباشند اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴٠٨ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد.

 • نکته: مجازات مقرر در ماده فوق الاشعار اعدام یا حبس ابد میباشد.

شرایط لازم جهت تحقق عنوان سرقت مسلحانه از منازل و هتک ناموس حین دزدی

١_ سرقت یا دزدی باید از منزل یا مسکن اشخاص صورت پذیرد. وکیل سرقت میگوید: بنابراین سرقت یا دزدی تحت عنوان مرقوم، شامل سرقت یا دزدی از سایر اماکن نمیشود.
٢_ لااقل یکی از سارقان باید حامل سلاح باشد. وکیل سرقت میگوید: سلاح اعم از سرد یا گرم، ظاهر و مخفی است و همه موارد را شامل میشود.
٣_ سارق حتی اگر مسلح نباشد باز هم ممکن است مشمول این ماده شود. وکیل سرقت ادامه میدهد: اگر سارقی مسلح نباشد ولیکن حین سرقت و دزدی از منزل، هتک ناموس نماید، مشمول مجازات حبس ابد یا اعدام خواهد شد.

وکیل سرقت درخصوص جرم سرقت مسلحانه از منازل که دربردارنده هتک ناموس نیز باشد، بیان میدارد: وفق نظر دکترین و کتب حقوقی، از عبارت “در مقام هتک ناموس برآیند” این موضوع، مستفاد میگردد که موفقیت سارقین در هتک ناموس شرط نیست بلکه به صرف اینکه درصدد این هتاکی برآمده باشند و اقداماتی را در راستای نیل به این هدف انجام داده باشند، کفایت نموده و مورد از مصادیق ماده مرقوم خواهد بود.

وکیل سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها
وکیل سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها

سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها

وکیل سرقت درخصوص جرم سرقت مسلحانه از بانکها صرافی ها و جواهر فروشیها این شرط را بیان میدارد که میزان مجازات اینگونه سارقین بستگی به نتیجه ای دارد که از عمل آنان حاصل میشود. وکیل سرقت بیان مینماید ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ١٣٣٨ ناظر به سرقت از بانکها صرافیها جواهرفروشیها و بطور کلی هرمحلی که معمولا وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد، میباشد.

هر یک از سارقین در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل، به اعدام محکوم خواهد شد. وکیل سرقت درخصوص ارائه نظر متخصص و صواب خویش وفق قانون و نظر دکترین بیان میدارد: هرگاه علی رغم میل مرتکبین هیچ یک از این دو نتیجه از عمل آنان حاصل نگردد مجازات هر یک از سارقین، حبس از ده الی پانزده سال و در صورتیکه اراده مرتکبین در عدم تحقق قتل یا سرقت تاثیر داشته باشد مجازات هر یک، از دو الی پنج سال حبس خواهد بود.

وکیل سرقت پرونده سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی را بیان میکند

وکیل سرقت در خصوص جرم سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی بیان میدارد: وفق ماده ۵۵٩ قانون مجازات اسلامی: ((هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود)). وکیل سرقت میگوید بخش دوم آن مربوط به کسی است که با علم به مسروقه بودن اموال، اقدام به خریداری آنها مینماید.

کیف زنی و جیب بری سرقت است

وکیل جرم سرقت در خصوص این تفکر عامیانه که دست کیف قاپ و کیف زن قطع میشود، اذعان میدارد: خوب است بدانید در دزدی هایی از قبیل کیف زنی و جیب بری، نه تنها دست سارق و دزد بریده و قطع نمیشود بلکه مقنن در این مورد جرم انگاری نموده است. وکیل سرقت ماده ۶۵٧ قانون مجازات اسلامی را بیان میدارد: ((هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد)).

عنوان های فقهی در مورد جرم سرقت

وکیل سرقت در خصوص عناوینی چون طراره، مختلس، محتال، استیلاب تعاریف ایشان را مختصرا اینگونه بیان میدارد.
استیلاب،مستلب: کسی که مال را علنا و آشکارا میرباید.
مختلس: کسی که به خفیه و پنهانی مالی را که در حرز نیست، بردارد و فرار کند.
محتال: کسی که با کلاهبرداری و حیله و تقلب مال مردم را میبرد.
طراره: کسی که با تردستی از جیب و لباس و تن کسی، مالی را سرقت مینماید.

 • نکته: حکم سرقت حدی در خصوص طراره جاری نبوده و مورد از مصادیق سرقت حدی نیست.

وکیل سرقت برای سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه دیده

وکیل سرقت در جهت ارائه بهترین توضیح برای جرم سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه دیده، بدوا ماده ۶۵٨ قانون مجازات اسلامی را بیان مینماید: ((هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌ مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد)).

در این ماده به حوادث دیگری مثل طوفان اشاره نشده است. وکیل سرقت وفق نظر دکترین حقوقی بیان میدارد: بنا بر عقیده دکترین حرفه ای، به نظر میرسد منظور مقنن از سرقت در محل تصادف رانندگی، سرقت از همان خودروهایی است که تصادف کرده اند و یا سرقت و دزدی از سرنشینان آنها مراد است. وکیل سرقت به دلیل خبره بودن در حرفه خویش متذکر میگردد: اگر کسی از تماشاچیان جمع شده دور سانحه تصادف، دزدی یا سرقت نماید و یا سارق، از اتومبیل دیگری که در آن محل توقف نموده، دزدی کند، عمل او و سرقت و دزدی او، مشمول ماده مرقوم نمیباشد.

وکیل سرقت معتقد است: بهترین نحوه عملکرد در چنین دعاوی کیفری و پرونده های دزدی، بررسی موردی و هماهنگی موضوع پیش رو و تطبیق آن با مفاد قانون است.

وکیل سرقت برای سرقت ساده موضوع ماده ۶۶١ قانون

 • اگر سرقت یا دزدی مشمول مواد خاص نباشد چه؟
 • اگر سرقت و دزدی در شب نباشد چه؟
 • اگر سرقت یا دزدی دارای علل تشدید نباشد چه؟

بهترین پاسخ را از وکیل حرفه ای سرقت و متخصص در امر سرقت دریافت نمایید. وکیل سرقت بیان میدارد: خوب است بدانید وفق ماده ۶۶١ قانون مجازات اسلامی در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ٧۴ ضربه شلاق خواهد شد. نص ماده مرقوم که فوقا بیان گردید، مطابق قانون مجازات قبل از تصویب قانون جدید کاهش مجازات زندان میباشد. لذا در ادامه بیان میگردد که بر این نوع سرقت از انواع سرقت تعزیری چه تغییراتی حادث شده است.

وکیل کیفری نظر به ارائه نظریات متخصص گونه و خوب و دقیق و مطابق نظر دکترین حقوقی اضافه مینماید: در پرونده کیفری سرقت و دزدی، دادرس باید ابتدا راجع به اینکه آیا سرقت ارتکابی مستوجب حد میباشد یا خیر بهترین بررسی و تحقیق را انجام دهد.

مضافا مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه مال مسروقه معادل یا کمتر از بهای بیست میلیون تومان بها و ارزش داشته باشد، جرم موضوع ماده ۶۶۱ علاوه بر اینکه قابل گذشت محسوب میشود، میزان زندان و حبس آن به نصف حداقل و حداکثر تقلیل می یابد. همچنین چنانچه در پرونده دزدی، سرقت از نوع سرقت حدی تشخیص داده شود، حکم به اجرای حد نیز بر سارق بار خواهد شد.

 • نکته: وکیل سرقت متذکر میگردد مطابق ماده ٢٧۶ قانون مجازات اسلامی: ((سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است)).

مراحل رسیدگی به هر پرونده کیفری از جمله اتهام جرم سرقت، دربردارنده دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر میباشد. شما میتوانید در هر مرحله از دادرسی وکیل منتخب خود را تعیین کرده و با اعطای وکالت به ایشان و تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی وی را بعنوان وکیل در پرونده معرفی نمایید. همچنین میتوانید هر یک از مراحل را بصورت مجزا به یک وکیل سپرده و در هر مرحله وکیل جدیدی برای خود تعیین نمایید.

◁◁ بیشتر بدانید:  مجازات جرم سرقت طبق قانون جدید کاهش مجازاتها

وکیل سرقت در تهران
وکیل سرقت در تهران

وکیل سرقت در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا مفتخر است و بر خود میبالد که در زمینه های تخصصی همچون دعاوی کیفری از قبیل سرقت و دزدی، دارای وکلای پایه یک اعم از وکیل خانم و وکیل آقا است که دارای تخصص و تجربه فراوانی هستند که نشان دهنده عملکرد موثر و مفید وکلای مربوطه در پرونده های کیفری و دعاوی کیفری خصوصا جرم سرقت میباشد. وکیل خبره در زمینه دعوای سرقت میتواند با وقوفی که بر قوانین مختلف و مواد قانونی مربوطه دارد، در اجرای عدالت در معنای حقیقی کلمه نیز نقش بسزایی ایفا نماید.

موسسه حقوقی امین عدالت کبریا در تهران همواره از شما عزیزان میخواهد که امور پرونده های خود اعم از وکالت یا مشاوره حقوقی را به وکلای پایه یکی که متخصص و حرفه ای هستند بسپارید. امید است که از تحمیل هزینه های مادی و معنوی گزاف بر خود، اجتناب نمایید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳۱ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

64 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ندایی
10 ماه قبل

سلام، تقریبا ۱ماه پیش همسرم یک موتور کولر دزدیده و مال را تحویل داده و همچنان زندان هست، البته شاکی رضایت داده و سابقه ندارد و چند روز پیش دادنش بازپرسی بهش گفتن برو تا برگت بیاد. داخل زندان انگار بعد میخواستم بدونم منظور از برگه همون آزادیه؟ و اینکه چقدر زمان میبره اگه بخواد برگه از بازپرسی بره زندان؟ و امکانش هست بهش زندانی بدن یا نه؟ ممنونم از لطفتون.

مهدی شفایی
1 سال قبل

سلام، من و برادرم با دو نفر در یک رستوران شریک هستیم، به تازگی مشخص شده شرکای ما که حساب‌های رستوران به نامشان هست، دزدی و فاکتور سازی و غیره انجام دادن، چه باید کنیم؟

وحید
2 سال قبل

سلام ما سه نفر بودیم با ماشین رفتم گوشی از مردم گرفتیم و چاقو باهامون بود الان چند سال بهمان میدن؟

والا
3 سال قبل

سلام دوستم در یک ویلا که دیوار نداشته دزدی کرده حال گرفتنش قرار وثیقه ۷۰ میلیون خواستن راهنمایی کنید

صفورا
3 سال قبل

سلام خسته نباشید. اگه مشخص بشه سرقتی حدیه اونوقت میزان مجازاتش چقدره؟