شکایت سوء استفاده از اختراع

شکایت سوء استفاده از اختراع ثبت شده چگونه است؟

شکایت سوء استفاده از اختراع ثبت شده یکی از مصادیق مجرمانه ای است که ممکن است در خصوص اختراع ثبت شده به وقوع بپیوندد و مالک ورقه اختراع می تواند علیه فردی که از این اختراع سوء استفاده نموده است طرح شکایت کیفری نماید و…
اختراع ناشی از استخدام

اختراع ناشی از استخدام

اختراع ناشی از استخدام از مسائل بسیار مهمی است که همواره می‌تواند موجب بروز اختلاف میان کارفرما و مستخدم شود. از آنجایی که ثبت اختراع سبب اعطای حقوق انحصاری به دارنده ورقه اختراع می‌شود، ممکن است کارفرما و مستخدم در خصوص حقوق مادی و معنوی…
ضمانت اجرای کیفری نقض حق اختراع

ضمانت اجرای کیفری نقض حق اختراع

وکیل ثبت اختراع در این مقاله قصد دارد تا در خصوص ضمانت اجرای کیفری نقض حق اختراع که گاهی شکایت کیفری نقض حق اختراع نیز گفته می‌شود، توضیحات کاملی ارائه دهد. همانطور که می‌دانیم مالک ورقه اختراع از حقوق مادی و معنوی انحصاری برخوردار است.…
ابطال گواهینامه ثبت اختراع

ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع

وکیل ثبت اختراع در این مقاله قصد دارد تا ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع را به بهترین شکل ممکن توضیح دهد. صدور گواهی‌نامه ثبت اختراع برای متقاضی به معنای عدم امکان اعتراض دیگران به ثبت اختراع نیست. اشخاصی که تقاضای ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع را دارند،…
اعتراض به ثبت اختراع

اعتراض به ثبت اختراع چگونه می باشد؟

وکیل ثبت اختراع در مقاله‌ی پیش رو قصد دارد که در خصوص اعتراض به ثبت اختراع توضیحات مفصلی را ارائه دهد تا این مسئله برای اشخاصی که می‌خواهند نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض نمایند، روشن شود. اعتراض به ثبت اختراع حق ثبت اختراع و…
مجازات نقض حق اختراع

مجازات نقض حق اختراع چیست؟

وکیل ثبت اختراع در مقاله حاضر قصد دارد به بهترین شکل در ادامه مقاله نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع به بررسی مجازات نقص حق اختراع بپردازد تا این امر برای مخترعان عزیز روشن شود که افراد سو استفاده کننده از اختراع ایشان در صورت…
ضمانت اجرای نقض حق اختراع

ضمانت اجرای حقوقی نقض حق اختراع

وکیل ثبت اختراع در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی جوانب مختلف ضمانت اجرای حقوقی نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع بپردازد. نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع دارای دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد که در مقاله حاضر وکیل ثبت اختراع…
حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع مهمترین حقی است که قانونگذار برای مخترع در نظر گرفته است و مورد حمایت می باشد، وکیل ثبت اختراع بیان می دارد، حمایت قانونگذار از حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع بسیار منطقی و طبیعی است چرا که اگر…
حق ثبت اختراع

حق ثبت اختراع چیست؟

وکیل ثبت اختراع در مقاله های پیشین به بررسی نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع و اینکه ثبت اختراع در ایران چگونه است و چه شرایطی دارد پرداخته است، در مقاله حاضر دپارتمان تخصصی دعاوی تجاری در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا متشکل…
نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع

نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع

وکیل دعاوی تجاری و یا به صورت تخصصی تر وکیل ثبت اختراع در مقاله حاضر قصد دارد با توجه به اهمیت حقوق مخترع و نقض حقوق دارنده گواهینامه ثبت اختراع، به بررسی حقوق ناشی از ثبت اختراع و چگونی نقض حقوق دارنده گواهینامه ثبت اختراع…
وکیل دعاوی اختراعات

وکیل اختراع

وکیل اختراع یکی از وکلای مالکیت فکری موسسه امین عدالت میباشد. وکیل اختراع کلیه پرونده های مربوط به حق و حقوق ناشی از ثبت اختراع را انجام میدهد. دعاوی مربوط به اختراع مانند سایر پرونده های مالکیت فکری صرفا در شهر تهران مورد رسیدگی و…