وکیل ابطال برند

وکیل ابطال برند

وکیل ابطال برند وکیل علامت تجاری است که با استناد به قانون ابطال برند و باطل کردن علامت تجاری را از مرجع صالح تقاضا میکند. وکیل ابطال برند باید به قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری و آیین نامه اجرایی آن واقف باشد.…
مشاوره با وکیل مالکیت فکری

مشاوره با وکیل مالکیت فکری

مشاوره با وکیل مالکیت فکری به معنای صحبت با وکیل متخصص دعاوی مالکیت فکری مانند شکایت از سواستفاده از طرح صنعتی و یا علامت تجاری و حق اختراع میباشد که بر قوانین مربوطه اشراف داشته و دارای سابقه وکالت در پرونده های مالکیت فکری میباشد.…
اسرار تجاری چیست

اسرار تجاری چیست؟

اسرار تجاری عبارت است از هرگونه رازی که برای صاحب آن امتیاز و منعفت بالفعل و یا بالقوه‌ای داشته باشد و صاحب راز نیز اقدامات معقولی برای حفظ محرمانگی آن انجام می‌دهد. منظور از اسرار تجاری چیست؟ وکیل مالکیت معنوی اسرار تجاری را به این…
مالکیت فکری

وکیل مالکیت فکری

وکبل مالکیت فکری به وکیلی گفته می شود که دارای تخصص و تجربه عملی در پرونده های طرح صنعتی، علامت تجاری و اختراع باشد. و بتواند راهکارهای مناسب حقوقی را با توجه به موضوع پرونده به شما ارائه نماید. وکیل مالکیت فکری کیست؟ وکیل مالکیت…
قانون ثبت اختراعات

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری | فصل اول | اختراعات   قانون ثبت اختراعات | فصل اول | اختراعات   ماده ۱) اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ ای خاص را ارائه می‌کند…