سایر دعاوی تجاری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

اسرار تجاری چیست

اسرار تجاری چیست؟

وکیل مالکیت معنوی در این مقاله اسرار تجاری که یکی دیگر از مصادیق مالکیت معنوی می‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. اشخاص همواره در تجارت و مشاغل خود به دنبال کسب سود و پیشی‌گرفتن از رقبای خود هستند. در این راه، مهم‌ترین عامل دارایی‌های فکری…
مالکیت فکری

مالکیت فکری چیست؟

مالکیت فکری یا مالکیت معنوی چیست؟ حق اختراع، حق ثبت طرح صنعتی، حق انحصاری استفاده از علامت تجاری، چگونه موجب ایجاد حق مالکیت فکری و معنوی برای صاحب اثر میشود؟ منظور از حقوق مادی و حقوق معنوی یک اثر مثل کتاب یا فیلم چیست؟ بهترین…
قانون ثبت اختراعات

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری | فصل اول | اختراعات   قانون ثبت اختراعات | فصل اول | اختراعات   ماده ۱) اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ ای خاص را ارائه می‌کند…