مشاوره با وکیل مالکیت فکری

مشاوره با وکیل مالکیت فکری

مشاوره با وکیل مالکیت فکری به معنای صحبت با وکیل متخصص دعاوی مالکیت فکری مانند شکایت از سواستفاده از طرح صنعتی و یا علامت تجاری و حق اختراع میباشد که بر قوانین مربوطه اشراف داشته و دارای سابقه وکالت در پرونده های مالکیت فکری میباشد.…
اسرار تجاری چیست

اسرار تجاری چیست؟

وکیل مالکیت معنوی در این مقاله اسرار تجاری که یکی دیگر از مصادیق مالکیت معنوی می‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. اشخاص همواره در تجارت و مشاغل خود به دنبال کسب سود و پیشی‌گرفتن از رقبای خود هستند. در این راه، مهم‌ترین عامل دارایی‌های فکری…
مالکیت فکری

وکیل مالکیت فکری | مالکیت فکری چیست؟

مالکیت فکری یا مالکیت معنوی حمایت کننده از حق اختراع، حق ثبت طرح صنعتی، حق انحصاری استفاده از علامت تجاری میباشد. صاحبان اثر مطابق قانون دارای حقوق و مزایایی میباشند. نقض حقوق ایشان، موجب قدم نهادن در پرونده های مالکیت فکری با موضوعات مختلف میگردد. برای…
قانون ثبت اختراعات

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری | فصل اول | اختراعات   قانون ثبت اختراعات | فصل اول | اختراعات   ماده ۱) اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ ای خاص را ارائه می‌کند…