مجازات مصرف شیشه

مجازات مصرف شیشه

مجازات مصرف شیشه برای بار اول مشمول ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر میباشد. معتاد به کمپ معرفی شده و تحت درمان قرار میگیرد. مجازات مصرف شیشه برای بار دوم تحت عناوین خرید و فروش و حمل و نگهداری ممکن است مورد حکم قرار…
جاسازی مواد مخدر داخل بدن

جاسازی مواد مخدر داخل بدن

جاسازی مواد مخدر داخل بدن به معنای پنهان کردن مواد مخدر از هر نوع، درون بدن انسان برای جابجایی و انتقال یا نگهداری و حمل میباشد. جاسازی مواد مخدر داخل بدن، پس از اینکه توسط ضابطین قضایی کشف میگردد، موجب تشکیل پرونده کیفری علیه شخص…
جرم مواد مخدر شیشه

جرم مواد مخدر شیشه

جرم مواد مخدر شیشه شامل همه افعال و رفتارهای ممنوعه ای است که در قانون ذکر شده. جرم مواد مخدر شیشه دربردارنده همه حالات مختلف: خرید و فروش، حمل و نگهداری، ساخت و تولید، صادرات و واردات مواد مخدر شیشه، در معرض فروش قراردادن شیشه…
تخفیف مجازات مواد مخدر

تخفیف مجازات مواد مخدر

تخفیف مجازات مواد مخدر به معنای کاهش میزان مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی میباشد. تخفیف مجازات مواد مخدر در قانون مواد مخدر لحاظ شده است. نحوه اعمال تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر تا حد زیادی به تقاضای صحیح از دادگاه بستگی دارد. تخفیف…
مجازات 1 گرم شیشه

مجازات ۱ گرم شیشه در سال ۱۴۰۲

مجازات ۱ گرم شیشه شامل ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی و شلاق از ۳۰ تا ۷۴ ضربه میباشد. مجازات یک گرم شیشه بسته به اینکه مرتکب دفعه اولش است یا خیر، متفاوت خواهد بود. زیرا در صورت تکرار، مجازات ۱ گرم شیشه تشدید…
مجازات گل و ماری جوانا

مجازات گل و ماری جوانا

مجازات گل و ماری جوانا در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور ایران، بطور کلی، شامل مجازاتهای: جریمه یا جزای نقدی، شلاق تا ۷۴ ضربه، زندان و حبس تا ۲۵ سال، مصادره اموال و اعدام میباشد. در ادامه به بررسی خرید و فروش و حمل…
ساخت و مجازات مواد مخدر

جرم و مجازات ساخت و تولید مواد مخدر

ساخت و تولید مواد مخدر جرم است. ساخت و تولید مواد مخدر شیشه با ساخت و تولید مواد مخدر تریاک دارای حکم های متفاوتی است. مجازات ساخت مواد مخدر صنعتی با مجازات ساخت مواد مخدر سنتی تفاوت دارد. اتهام تولید مواد مخدر شیشه و تریاک…
آیا اعتیاد جرم است

آیا اعتیاد جرم است؟

اعتیاد جرم است؟ آیا معتاد مجرم است؟ آیا معتاد مجازات میشود؟ آیا استعمال مواد مخدر همان اعتیاد است؟ دفاع از یک معتاد در دادگاه یا دادسرا چگونه است؟ آیا ممکن است معتاد مجازات نشود؟ با بهترین وکیل مواد مخدر تهران همراه باشید. موسسه حقوقی امین…
حکم خرید و فروش مواد مخدر

خرید و فروش مواد مخدر چیست و چه حکمی دارد؟

خرید و فروش مواد مخدر چه حکمی دارد؟ حکم حمل مواد مخدر چیست؟ مجازات خرید و فروش و حمل مواد مخدر مثل شیشه و تریاک طبق قانون چیست؟ خرید و فروش مواد مخدر گل چه حکمی دارد؟ جرم کشیدن گل و علف چیست؟ با بهترین…
انواع مواد مخدر

انواع مواد مخدر

انواع مواد مخدر کدام است؟ منظور از مواد مخدر صنعتی و مواد مخدر سنتی چیست؟ بهترین وکیل مواد مخدر در تهران کیست؟ تفاوت مواد مخدر و مختلف بودن مواد مخدر چه تاثیری بر میزان و نوع مجازات دارد؟ با بهترین موسسه وکالتی تهران همراه باشید.…
اعمال مجرمانه در مواد مخدر

اعمال مجرمانه در مواد مخدر کدامند؟

اعمال مجرمانه در مواد مخدر چیست؟ جرایم مربوط به مواد مخدر شامل چه عناوین مجرمانه ای است؟ فهرست اعمال مجرمانه در مواد مخدر در این مقاله قید شده است. با بهترین موسسه حقوقی تهران به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید. وکیل مواد مخدر حامی حقوق…
مجازات 4 تا 15 گرم شیشه

مجازات ۴ تا ۱۵ گرم شیشه

مجازات ۴ تا ۱۵ گرم شیشه چقدر است؟ تخفیف در مجازات ۴ تا ۱۵ گرم شیشه به چه صورت است؟ آیا مجازات خرید و فروش شیشه با حمل و نگهداری شیشه متفاوت است؟ با بهترین وکیل مواد مخدر تهران همراه باشید. موسسه حقوقی امین عدالت…
اعتراض به رای محکومیت کیفری در مواد مخدر

اعتراض به رای محکومیت کیفری در مواد مخدر

اعتراض به رای و تجدیدنظرخواهی در پرونده های مواد مخدر چگونه است؟ آیا واخواهی اعتراض به رای است؟ آیا میتوان از اعتراض صرف نظر نموده و به حکم بدوی اعتراض نکرد؟ اثر تمکین از حکم بدوی چیست؟ با وکیل مواد مخدر همراه باشید. اعتراض به…
انکار متهم مواد مخدر نزد قاضی

انکار متهم مواد مخدر نزد مقام قضایی

انکار متهم مواد مخدر نزد مقام قضایی چه اثری دارد؟ متهم به چه مواردی اقرار میکند؟ اثر اقرار صرف متهم چه چیزی میباشد؟ اظهارات متهم در چه اوراقی درج میگردد؟ با وکیل متخصص مواد مخدر همراه باشید. اقرار متهم مواد مخدر در پرونده در کدام…
تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر

تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر به چه معناست؟

تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر به چه معناست؟ تمکین از حکم بدوی در پرونده جرایم مواد مخدر چه آثاری دارد؟ چه کسی میتواند تمکین از حکم بدوی در پرونده های مواد مخدر را از دادگاه بخواهد؟ تکلیف دادگاه با درخواست تسلیم به رای…
مشاوره با وکیل مواد مخدر و فواید آن

مشاوره با وکیل مواد مخدر

مشاوره با وکیل مواد مخدر موجب اطلاع شما از قانون و مجازات مربوطه میشود. مشاوره تخصصی با بهترین مواد مخدر هم بصورت حضوری و هم بصورت تلفنی انجام میشود. مشاوره با وکیل مواد مخدر در اکثر مواقع منجر به اعطای وکالت به ایشان و سپردن…
تجدیدنظر خواهی در مواد مخدر

تجدیدنظر خواهی در مواد مخدر

اعتراض به رای محکومیت مواد مخدر چگونه است؟ ذکر جهات تجدیدنظر خواهی به چه معناست؟ لایحه تجدیدنظر خواه در اعتراض به حکم بدوی باید چگونه باشد؟ اثر تجدیدنظر خواهی از حکم حبس مواد مخدر چیست؟ با بهترین وکیل مواد مخدر همراه باشید. تجدیدنظر خواهی از…
آزمایش مواد مخدر

آزمایش مواد مخدر در پرونده های این جرم

نحوه آزمایش مواد مخدر در پرونده کیفری مربوطه چگونه است؟ تشخیص نوع مواد مکشوفه به عهده کیست؟ در برگ توزین مواد چه مواردی قید میشود؟ متهم چه زمانی میتواند تقاضای آزمایش مواد مکشوفه را داشته باشد؟ با بهترین وکیل متخصص مواد مخدر همراه باشید. تشخیص…
قرار تامین کیفری در مواد مخدر

قرار تامین کیفری در مواد مخدر

صدور قرار تامین کیفری در جرایم مواد مخدر به چه معناست؟ قرار تامین کیفری در جرایم مربوط به مواد مخدر چگونه صادر میشود؟ چه کسانی میتوانند عهده دار وظیفه تامین قرار صادر شده باشند؟ نحوه اعتراض به قرار صادر شده چگونه است؟ با وکیل متخصص…
نحوه دفاع از اتهام مواد مخدر در دادسرا

نحوه دفاع از اتهام مواد مخدر در دادسرا

بهترین دفاع متهم در جرایم مواد مخدر مانند فروش شیشه یا حمل و نگهداری تریاک در دادسرا چگونه است؟ متهم جرایم مواد مخدر باید در دادسرا چگونه دفاع نماید؟ بهترین نحوه دفاع در بازپرسی چیست؟ با بهترین وکیل باتجربه در زمینه جرایم مربوط به مواد…