تاثیر رضایت زن در طلاق

تاثیر رضایت یا عدم رضایت زن در طلاق چیست؟

رضایت یا عدم رضایت زن در طلاق چه تاثیری دارد؟ اگر زن طلاق نخواهد، چه میشود؟ آیا ممکن است زن را بدون رضایتش طلاق داد؟ تکلیف مرد در مواقعی که زن طلاق نخواهد چه میباشد؟ آیا مرد تکلیف به پرداخت کلیه حقوق مالی زن دارد؟…
مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی چگونه میباشد؟

مراحل طلاق توافقی از چه قرار است؟ نکات مهم انجام این مراحل مطابق قانون چیست؟ باردار بودن زوجه چه تاثیری در اینخصوص دارد؟ وکیل طلاق توافقی مفصلا پاسخ میدهد. مراحل طلاق توافقی و تعریف آن وکیل طلاق توافقی بیان می دارد: مراحل طلاق توافق موضوع…
طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

طلاق به دلیل عسر و حرج به چه معناست؟ شرایط اثبات طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج چیست؟ آیا زوجه میتواند با استناد به عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ به چه مواردی عسر و حرج زوجه گفته میشود؟ وکیل…
مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق ممکن است؟ نحوه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق چگونه است؟ چرا میتوان پس از طلاق نیز نفقه معوقه را مطالبه نمود؟ وکیل مطالبه نفقه به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه پاسخ میدهد. مطالبه نفقه معوقه بعد از…
حق طلاق چیست

حق طلاق چیست و به چه صورت اعطا میشود؟

حق طلاق چیست؟ حق طلاق زن به او به چه صورت اعطا میشود؟ آیا حق طلاق به معنای اسقاط حق زوج بر طلاق است؟ وکیل طلاق توافقی به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه در این مقاله به شرح و بسط پاسخ پرسش های فوق…
نفقه زن بعد از طلاق

نفقه زن بعد از طلاق

وکیل مطالبه نفقه میگوید: بعد از ازدواج و عقد نکاح مرد عهده دار مخارج و هزینه زندگی مشترک و زوجه میشود که در عالم حقوق به آن پرداخت نفقه زوجه گفته میشود. وکیل دعاوی خانواده ادامه میدهد: سوال متداول این است که احکام نفقه بعد…
طلاق رجعی

طلاق رجعی و همه چیز درباره آن

پس از انعقاد عقد نکاح، چنانچه طرفین قصد بر هم زدن عقد مذکور را داشته باشند، میبایست اقدام به طلاق نمایند. طلاق به معنای جدایی و از ریشه کلمه طلق به مفهوم رهایی و آزاد شدن میباشد. طلاق میتواند به درخواست زن و مرد باشد…
طلاق بائن

طلاق بائن چیست و چه مواردی را شامل میشود؟

موسسه حقوقی امین عدالت کبریا پیشتر در مقالاتی همچون “وکیل طلاق توافقی، طلاق توافقی چگونه صورت میگیرد” و “طلاق به درخواست مرد و زن” به تبیین عناوینی چون “طلاق در عقد منقطع و موجبات طلاق و تعریف طلاق توافقی و طلاق و مهریه و غیره”…
وکیل طلاق توافقی در تهران | پرونده طلاق

وکیل طلاق توافقی | طلاق توافقی چگونه صورت می گیرد؟

وکیل طلاق در این مقاله به بررسی طلاق توافقی و ابعاد آن خواهد پرداخت. با ما همراه باشید. تعریف طلاق توافقی طلاق توافقی چیست؟ طلاق توافقی شامل چه توافقاتی است؟ وکیل طلاق توافقی در تهران میگوید: پس از اینکه عقد نکاح صحیحا واقع گردید، میان…
وکیل طلاق از طرف زن | وکیل طلاق در تهران

طلاق از طرف زن

وکیل طلاق از طرف زن بیان میدارد: پیش تر در مقاله مربوطه تحت عنوان وکیل طلاق و وکیل طلاق از طرف مرد به تعریف دقیق از واژه طلاق پرداخته ایم و اکنون به نحو خلاصه و موجز بیان میگردد طلاق از ریشه طلق به معنی…
طلاق از طرف مرد

وکیل طلاق از طرف مرد | طلاق به درخواست زوج

وکیل طلاق از طرف مرد ابتدا به ساکن بیان می دارد طلاق به معنای جدا شدن زن و مرد از یکدیگر، پس از انعقاد عقد نکاح میباشد. پس ابتدائا میبایست میان زن و مرد علقه زوجیت برقرار و عقد نکاح دائم جاری و بعد از…
وکیل طلاق

وکیل طلاق در تهران

وکیل طلاق عنوان می دارد پرونده طلاق به عنوان سخت ترین دعوا از میان دعاوی خانواده معرفی میگردد. علاوه بر اینکه اگر طلاق از طرف زن مطرح شود دشواری های ویژه و خاص مختص به خود را دارد، در پرونده طلاق به درخواست مرد نیز…