تمکین

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شکایت عدم تمکین

شکایت عدم تمکین چگونه صورت میگیرد؟

عدم تمکین چه زمانی اتفاق می افتد؟ ناشزه کیست؟ شکایت عدم تمکین چه زمانی اتفاق می افتد؟ شکایت عدم تمکین در چه مواردی کاربرد دارد؟ نتیجه عدم تمکین چیست؟ تمکین چیست؟ وکیل متخصص تمکین میگوید: با جاری شدن خطبه عقد دائم، زن از حقوقی مانند…
اظهارنامه عدم تمکین

اظهارنامه عدم تمکین چیست؟ (نمونه اظهار نامه تمکین)

اظهارنامه عدم تمکین چیست؟ اظهارنامه عدم تمکین را چگونه ارسال می کنند؟ پس از ارسال اظهارنامه عدم تمکین چه اتفاقی می افتد؟ اظهارنامه عدم تمکین به چه شکلی است؟ وکیل متخصص تمکین مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد. تمکین چیست؟ معنا و مفهوم تمیکن چیست؟…
اثبات عدم تمکین در دادگاه

اثبات عدم تمکین در دادگاه چگونه است؟

دادگاه تمکین چه زمانی تشکیل می شود؟ در دادگاه و در جلسه رسیدگی به موضوع اثبات عدم تمکین مرد چه بگوییم؟ در دعوای تمکین، زن برای دفاع از خود چه بگوید؟ نتیجه محکومیت زن به تمکین چیست؟ آیا زن میتواند برای عدم تمکین خود به…
ارتباط عدم تمکین و مهریه

ارتباط عدم تمکین زن و مهریه چیست؟

مهریه زن در صورت عدم تمکین چه میشود؟ تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین چگونه است؟ اگر زن از شوهر خود تمکین نکند حق مطالبه مهریه را دارد؟ در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟ رابطه عدم تمکین با پرداخت مهریه چیست؟…
الزام به تمکین زوجه

الزام به تمکین زوجه چیست؟

الزام به تمیکن زوجه یعنی چه؟ دعوای الزام به تمکین زوجه از طرف چه کسی طرح میشود؟ نحوه تنظیم دادخواست الزام به تمکین زوجه چگونه است؟ وکیل تمکین در این مقاله مفصلا پاسخ میدهد. دعوای الزام به تمکین زوجه چیست؟ دعوای الزام به تمکین زوجه…
عدم تمکین زن از شوهر

عدم تمکین زن از شوهر

وکیل تمکین بدوا بیان میدارد: در دعاوی خانواده مطرح در دادگستری، دعوای تمکین بر مبنای الزام به تمکین، از مبتلابه ترین دعاوی خانوادگی است. در مقاله پیشین به بیان اینکه تمکین چیست و چه تعریفی دارد و ماهیت آن چیست و موارد جواز عدم تمکین…
وکیل تمکین | همه چیز در مورد تمکین

وکیل تمکین و همه چیز در مورد تمکین

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ماهیت ساختار موسسه خویش را بر مبنای تصمیمات نهایی و قاطعانه ای که در نتیجه شور و مشورت میان وکلای پایه یک خویش برگزار مینماید اتخاذ میکند. لذا در ارائه مقاله های حقوقی در کلیه دعاوی…