بررسی شرایط پیمان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شرایط پیمان

شرایط پیمان در قرارداد پیمانکاری

شرایط عمومی و خصوصی پیمان را می توان از ارکان های اصلی در هر قرارداد پیمانکاری دانست چرا که عموما کارفرمایان و پیمانکاران در قراردادها از این دو مقوله بهره مند می شوند. حال در مقاله حاضر وکیل متخصص در قراردادهای پیمانکاری تلاش دارد تا…
بررسی ماده 20 پیمان

بررسی ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان از جمله مهم ترین ارکان تنظیم هر قرارداد پیمانکاری دولتی می باشد به همین خاطر وکلای متخصص موسسه حقوقی امین عدالت در زمینه قراردادهای پیمانکاری، تکت تک مواد این مقرره را برای شما عزیزان به صورت تخصصی تشریح می نمایند. تا به…
بررسی ماده 19 پیمان

بررسی ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان

ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان در خصوص نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها و اندازه گیری ها می باشد و وکیل متخصص در پرونده های پیمانکاری قصد دارد تا در این مقاله نکات مختلف در خصوص این ماده را برای شما عزیزان تشریح نماید. متن…
بررسی ماده 18 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که در مقاله های پیشین از سوی وکلای متخصص در زمینه پیمانکاری ۱۷ ماده مورد بررسی تخصصی قرار گرفته و در این مقاله وکیل قراردادهای عمومی پیمان قصد دارد ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان را برای شما…
بررسی ماده 17 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان | کارکنان در قرارداد پیمانکاری

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که در مقاله حاضر در ادامه بررسی ماده های شرایط عمومی پیمان قصد داریم ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان را برای شما عزیزان تشریح نماییم. ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان – کارکنان در قرارداد پیمانکاری الف) پیمانکار…
ماده 16 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان | تاییدات پیمانکار

بررسی ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان که مربوط به تاییدات پیمانکار می باشد موضوع اصلی این مقاله است که وکیل پیمانکاری بصورت تخصصی بدان میپردازد. ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان ابتدائا ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان برای شما عزیزان منتشر می گردد تا شما با…
ماده 14 شرایط عمومی پیمان

تحلیل ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که وکیل قرارداد پیمانکاری متخصص در دعاوی پیمانکاری در مقاله های پیشین به صورت حرفه ای و تخصصی به بررسی ماده ۱ تا ۱۲ شرایط عمومی پیمان پرداخته است و در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی…
ماده 12 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۱۲ شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که وکیل قرارداد پیمانکاری متخصص در دعاوی پیمانکاری در مقاله های پیشین به صورت حرفه ای و تخصصی به بررسی ماده ۱ تا ۱۱ شرایط عمومی پیمان پرداخته است و در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی…
ماده 11 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۱۱ شرایط عمومی پیمان | پیمانکار جزء

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که وکیل قرارداد پیمانکاری متخصص در دعاوی پیمانکاری در مقاله های پیشین به صورت حرفه ای و تخصصی به بررسی ماده ۱ تا ۱۰ شرایط عمومی پیمان پرداخته است و در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی…
ماده 10 شرایط عمومی پیمان

تحلیل ماده ۱۰ شرایط عمومی پیمان | رئیس کارگاه

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که وکیل امور پیمانکاری در مقاله های پیشین به صورت حرفه ای و تخصصی به بررسی ماده ۱ تا ۹ شرایط عمومی پیمان پرداخته است و در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی کامل ماده ۱۰ شرایط…
ماده 9 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۹ شرایط عمومی پیمان | مهندس ناظر و مهندس مشاور

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که وکیل امور پیمانکاری در مقاله های پیشین به بررسی ماده ۱ تا ۸ شرایط عمومی پیمان پرداخته است و در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی کامل ماده ۹ شرایط عمومی پیمان که مربوط به مهندس ناظر و مهندس…
ماده 8 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۸ شرایط عمومی پیمان | مدیر طرح

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که وکیل امور پیمانکاری در مقاله های پیشین به بررسی ماده ۱ تا ۷ شرایط عمومی پیمان پرداخته است و در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی کامل ماده ۸ شرایط عمومی پیمان که مربوط به مدیر…
ماده 7 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۷ شرایط عمومی پیمان | پیمانکار

وکیل پیمانکاری قصد دارد در مقاله حاضر به بررسی کامل ماده ۷ شرایط عمومی پیمان بپردازد. ماده ۷ شرایط عمومی پیمان ماده ۷- پیمانکار، شخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و…
ماده 6 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۶ شرایط عمومی پیمان | کارفرما

وکیل پیمانکاری قصد دارد تا در مقاله حاضر به بررسی کامل ماده ۶ شرایط عمومی پیمان بپردازد. ماده ۶ شرایط عمومی پیمانماده ۶- کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان،…
بررسی ماده 5 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۵ شرایط عمومی پیمان

وکیل پیمانکاری در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی ماده پنجم شرایط عمومی پیمان بپردازد. ماده ۵ شرایط عمومی پیمانماده ۵- برنامه زمانی اجرای کار الف) برنامه زمانی کلی: برنامه ای است که در آن، زمانبندی کلی کار های مورد پیمان بر حسب ماه، منعکس…
بررسی ماده 4 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۴ شرایط عمومی پیمان | شرایط خصوصی

وکیل قرارداد پیمانکاری مسلط به قرارداد های عمومی پیمان در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی ماده چهارم شرایط عمومی پیمان بپردازد. ماده چهارم شرایط عمومی پیمانماده۴- شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت…
تحلیل ماده 3 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۳ شرایط عمومی پیمان

وکیل پرونده پیمانکاری در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی ماده سوم شرایط عمومی پیمان بپردازد. وکیل پرونده پیمانکاری و تعریف شرایط عمومی پیمان وکیل پرونده پیمانکاری شرایط عمومی پیمان را اینگونه تعریف می کند، شرایط عمومی پیمان در واقع چارچوب و اصول کلی حاکم…
موافقت نامه پیمان

نمونه موافقت نامه پیمان

موافقت نامه موضوع پیمان: ……………….. نام پیمانکار: ………………….. شماره: …………………………. تاریخ: ………………………….. نمونه موافقت نامه این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ……………….. بین ……………….. که…
شرایط عمومی و خصوصی پیمان- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا

شرایط عمومی و خصوصی پیمان همراه با جدیدترین اصلاحات

در تنظیم قراردادهای پیمانکاری میبایست هم به مقررات قانونی توجه کرد و هم به شرایط عمومی پیمان که از قواعد عمومی هر قرارداد پیمانکاری است، لذا نیازمند است وکیل متخصص در تنظیم قرارداد های پیمانکاری بر کلیه قوانین مرتبط اشراف کامل داشته باشد. موسسه حقوقی…
فهرست