دعاوی مربوط به دارو

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی یک تخلف است. حال مصادیق جرم تقلب در مواد آرایشی بهداشتی مواد غذایی و درمانی کدام است؟ بهترین وکیل برای شکایت از تقلب مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی در تهران کیست؟ پیگیری پرونده توسط وکیل چگونه است؟ مجازات…
استفاده از برند و علامت تجاری تقلبی بر روی داروها

استفاده از برند و علامت تجاری تقلبی بر روی داروها

استفاده از برند و علامت تجاری تقلبی بر روی داروها در چه قوانینی ذکر شده اند؟ مجازاتهای مربوط به استفاده از داروهای تقلبی یا برند تقلبی دیگری بر روی دارو کدام است؟ بهترین وکیل جرایم دارویی تهران کیست؟ با موسسه حقوقی امین عدالت به مشاره…
تخلفات انتظامی در امور دارویی

تخلفات انتظامی در امور دارویی

تخلفات انتظامی در امور دارویی به چه معناست؟ مجازات این تخلف ها چیست؟ مرجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی دارویی کجاست؟ وکیل جرایم دارویی مفصلا پاسخ میدهد. تخلفات انتظامی در امور دارویی به چه معناست؟ وکیل جرایم دارویی میگوید خوب است ابتدائا بدانید که مقررات…
شکایت از تخلف داروخانه ها

شکایت از تخلف داروخانه ها

تخلف داروخانه ها شامل چه مواردی میشود؟ شکایت از تخلفات داروخانه ها به چه صورت است؟ مرجع صالح به رسیدگی به شکایت از تخلف داروخانه ها کجاست؟ بهترین وکیل جرایم دارویی و جرایم داروخانه ها پاسخ میدهد. شکایت از تخلف داروخانه ها به دلیل فقدان…
جرم فروش داروهای روانگردان و مخدر

جرم فروش داروهای روانگردان و مخدر و مجازات آن

آیا فروش داروهای روانگردان و مخدر جرم است؟ مجازات این عمل چیست؟ معمولا چه اشخاصی نسبت به فروش داروهای روانگردان و مخدر مبادرت میورزند؟ وکیل جرایم دارویی وفق قانون در این مقاله به پرسش های فوق پاسخ میدهد. فروش داروهای روانگردان و مخدر در عطاری…
خرید و فروش غیر مجاز دارو

جرم خرید و فروش غیرمجاز دارو و مجازات آن

آیا خرید و فروش غیرمجاز دارو جرم است؟ چه چیزهایی دارو تلقی میشوند؟ مجازات توزیع یا خرید و فروش غیرمجاز دارو چیست؟ وکیل جرائم دارویی به کلیه پرسش های فوق در این مقاله پاسخ میدهد. خرید و فروش غیرمجاز دارو به چه معناست؟ مقصود از…
جرایم دارویی

جرایم دارویی چیست؟

جرایم دارویی به آن دسته از جرایمی گفته میشود که موضوع اصلی ارتکاب جرم، دارو بوده و پرونده کیفری و دعاوی کیفری حول محور دارو و ابعاد مختلف آن رخ میدهند. وکیل جرایم دارویی در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف جرایم دارویی از قبیل…
قانون مقررات امور پزشکی، دارویی، موارد خوردنی و آشامیدنی

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴,۰۳,۲۹با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – مؤسسات پزشکی ماده ۱ – ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان – آسایشگاه – آزمایشگاه – پلی‌کلینیک –…