شکایت کلاهبرداری از افراد غیر پزشک

شکایت کلاهبرداری از افراد غیر پزشک

شکایت کلاهبرداری از افراد غیر پزشک با توجه به اینکه این افراد با مانور متقلبانه اقدام به جذب بیمار می نمایند، امکان پذیر است. شکایت کلاهبرداری از افراد غیر پزشک ممکن است؟ شکایت کلاهبرداری از افراد غیر پزشک از نظر حقوقی عناصر جرم کلاهبرداری را…
ترک تعقیب در پرونده پزشکی

ترک تعقیب در پرونده پزشکی چیست؟

ترک تعقیب در پرونده پزشکی به معنای متوقف کردن روند پرونده به مدت یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب می باشد. در طول این مدت شاکی می تواند درخواست نماید تا پرونده مجدد به جریان در بیاید. ترک تعیقب چیست؟ ترک تعقیب در قانون…
وکیل برای داروخانه

وکیل برای داروخانه

وکیل برای داروخانه ها در خصوص شکایت هایی که علیه داروخانه ها صورت می گیرد و همچنین به علت احتمال وجود داروهای غیر مجاز در داروخانه ها یک امر بسیار مهم و الزامی است. وکیل برای داروخانه کیست؟ وکیل برای داروخانه به وکیلی گفته می…
تفاوت ارش با دیه در جرایم پزشکی

تفاوت ارش با دیه در جرایم پزشکی

تفاوت ارش با دیه در جرایم پزشکی به این صورت می باشد که میزان دیه هر ساله تعیین می گردد و مبلغ آن مشخص است اما میزان ارش با توجه به نوع و میزان صدمه وارده توسط مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده تعیین می…
شکایت از پزشک بابت زیرمیزی

شکایت از پزشک بابت زیرمیزی

شکایت از پزشک بابت زیرمیزی مربوط به زمانی می شود که پزشک برای انجام یک اقدام درمانی علاوه بر مبلغی که شما به بیمارستان پرداخت می کنید، مبلغی را خارج از بیمارستان از شما دریافت می نماید. شکایت از پزشک بابت زیرمیزی چیست؟ شکایت از…
مراحل شکایت از جراحی بینی ناموفق

مراحل شکایت از جراحی بینی ناموفق

مراحل شکایت از جراحی بینی ناموفق شامل شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی، کمیسیون پزشکی قانونی، دادسرای جرایم پزشکی و در نهایت دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع صادر کننده رای نهایی می باشد. مراحل شکایت از جراحی بینی ناموفق چیست؟ مراحل شکایت از جراحی…
گرفتن هزینه پزشکی بیش از تعرفه

گرفتن هزینه درمانی یا پزشکی بیش از تعرفه

گرفتن هزینه درمانی یا پزشکی بیش از تعرفه از نظر قانونی تخلف محسوب می شود و شما به عنوان مراجعه کننده می توانید از بابت پرداخت هزینه مازاد علیه پزشک، بیمارستان و کلینیک مورد نظر طرح دعوا نمایید و هزینه مازاد پرداخت شده را مطالبه…
شکایت از دکتر زیبایی کی کجا چگونه

شکایت از دکتر زیبایی، کی؟ کجا؟ چگونه؟

شکایت از دکتر زیبایی، کی؟ زمانی که در اثر اقدام پزشک مورد نظر به شما آسیب وارد شده باشد. کجا؟ دفتر خدمات قضایی. چگونه؟ شخصا یا توسط وکیل متخصص دعاوی پزشکی. شکایت از دکتر زیبایی چه زمانی است؟ شکایت از دکتر زیبایی را زمانی می…
مرجع رسیدگی به قصور پزشکی

مرجع رسیدگی به قصور پزشکی

مرجع رسیدگی به قصور پزشکی در تهران دادسرای ناحیه ۲۶ می باشد. در شهرستان ها نیز  شعبات خاصی از دادسراهای عمومی و انقلاب به قصور پزشکی رسیدگی می کنند. دلیل رسیدگی به قصور پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب این می باشد که، قصور پزشکی…
وکیل برای پزشکان

وکیل برای پزشکان

وکیل برای پزشکان با توجه به شکایت هایی از سوی بیماران علیه پزشک صورت می گیرد یک امر حیاتی است. وکیل برای پزشکان می تواند در جلسات دادسرا و دادگاه و همچنین جلسات شورای حل اختلاف شرکت نماید و دفاعایات لازم را برای پزشک انجام…
نحوه شکایت بابت قصور پزشکی

نحوه شکایت بابت قصور پزشکی

نحوه شکایت بابت قصور پزشکی به این صورت می باشد که شخص شاکی یا وکیل شاکی با در اختیار داشتن شکواییه به دفاتر خدمات الکرتونیک قضایی مراجعه می کنند و اقدام به ثبت شکایت علیه پزشک، بیمارستان و یا کادر درمان مورد نظر می نمایند.…
شرایط شکایت از عمل زیبایی

در چه شرایطی می توان از عمل زیبایی شکایت کرد؟

شرایط شکایت از عمل زیبایی را باید از دو منظر مهارت پزشک و همچنین رعایت موازین علمی و فنی از سوی پزشک مورد بررسی قرار داد. علت بسیاری از این نارضایتی ها، عدم مهارت پزشک و یا عدم رعایت موازین علمی و فنی از سوی…
نمونه متن شکایت از بیمارستان

نمونه متن شکایت از بیمارستان

نمونه متن شکایت از بیمارستان باید مطابق قانون و با ادبیات حقوقی مناسب تنظیم گردیده و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه شود. در شکایت از بیمارستان باید کلیه قصور های اتفاق افتاده از سوی کادر بیمارستان و کمبود امکانات موجود مورد تاکید قرار گرفته…
مدت زمان شکایت از جراح زیبایی

مدت زمان شکایت از جراح زیبایی

مدت زمان شکایت از جراح زیبایی اگر از طریق دادسرا و دادگاه و مرجع قضایی باشد، محدودیت نداشته و اگر از طریق سازمان نظام پزشکی باشد، مدت زمان شکایت از جراح زیبایی ۱ سال از تاریخ آخرین اقدام پزشک اعم از اقدام درمانی یا زیبایی…
نمونه متن شکایت از پزشک زیبایی

نمونه متن شکایت از پزشک زیبایی

نمونه متن شکایت از پزشک زیبایی میتواند راهنمای خوبی برای شما از این منظر باشد که متوجه بشوید قرار است در متن شکواییه چه چیزهایی را بنویسید. ولیکن بهترین کار این است که تنظیم شکواییه را به وکیل جرایم پزشکی بسپارید. نمونه متن شکایت از…
برای شکایت از پزشک زیبایی به کجا مراجعه کنیم

برای شکایت از دکتر زیبایی به کجا مراجعه کنیم؟

برای شکایت از دکتر زیبایی بسته به اینکه دلیل شکایت از پزشک زیبایی چه چیزی میباشد، مرجع طرح شکایت کیفری علیه دکتر زیبایی متفاوت بوده و باید دادسرا یا سازمان نظام پزشکی یا هردو را انتخاب نمایید. دلایل شکایت از دکتر زیبایی چرا از پزشک…
گرفتن پرونده پزشکی از بیمارستان

گرفتن پرونده پزشکی از بیمارستان برای شکایت

گرفتن پرونده پزشکی از بیمارستان برای شکایت میتواند قبل از تشکیل پرونده کیفری شکایت از پزشک باشد، و همچنین میتواند پس از طرح دعوا علیه پزشک، کادر درمان و بیمارستان صورت پذیرد. در متن شکواییه به محتویات پرونده پزشکی استناد نمایید. پرونده پزشکی یا پرونده…
نحوه تنظیم شکواییه علیه جراح زیبایی

نحوه تنظیم شکواییه علیه جراح زیبایی

نحوه تنظیم شکواییه علیه جراح زیبایی به این دلیل مهم است که نخستین سنگ بنای پرونده کیفری شکایت از جراح زیبایی میباشد. شکایت از پزشک زیبایی مانند همه پرونده های کیفری دیگر مستلزم تنظیم شکواییه و ثبت آن و پیگیری مراحل دادسرا و دادگاه است.…
مراحل شکایت از پزشک زیبایی

مراحل شکایت از جراح زیبایی

مراحل شکایت از جراح زیبایی شامل مراجعه به دادسرا، دادگاه، کمیسیون پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف و سازمان نظام پزشکی میباشد. شکایت از جراح زیبایی را میتوانید شخصا یا توسط وکیل جرایم پزشکی انجام دهید. مشاوره با وکیل متخصص موجب افزایش آگاهی شما از مراحل…
شکایت از نارضایتی عمل زیبایی

شکایت از نارضایتی عمل زیبایی

شکایت از نارضایتی عمل زیبایی به معنای نارضایتی بیمار یا زیباجو از نتیجه عمل جراحی زیبایی است که روی صورت یا اندام خود در جهت کسب زیبایی بیشتر انجام داده است. نارضایتی از نتیجه عمل جراحی در اکثر مواقع با بروز آسیب و عارضه همراه…