وکیل جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جعل رایانه ای
جرایم رایانه ای

جعل رایانه ای چیست؟

وکیل جعل رایانه ای یا همان وکیل جرایم رایانه ای در خصوص توضیح و بسط مفهوم و معنای جرم جعل رایانه ای طبق نظر دکترین و کتب قابل استناد بیان میدارد: جعل یا پدید آوردن دگرگونی در سندهای موجود بصورت تقلبی جرمی است که علیه اصالت و صحت اسناد و نوشته ها صورت میگیرد.

نخست اینکه وفق نظر و عقیده قانون گذار جهل و تزویر دو عنوان جداگانه ای هستند که مقنن در ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای (ماده ٧٣۴ قانون مجازات اسلامی) به تبیین جعل پرداخته و تزویر را به جهت وجود برخی رفتارهای بزهکارانه در موادی چون ۵٣٠ و ۵٣٧ و ۵٣٩ و ۵۴١ مورد جرم انگاری قرار داده است.

دوم حمایت قانون گذار از اسناد رسمی و عادی است. مقنن پس از به رسمیت شناختن و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و عادی که مردم با توجه به مناسبات بینشان اقدام به تنظیم آنها مینمایند، به دلیل ارزش قایل شدن و اجتناب و پرهیز از برهم زدن اسناد و نوشته های که حاکی از توافق اراده های طرفین و حامل اصالتی است که همواره با خود دارند به جرم انگاری چنین اقدامی در آن اسناد پرداخته است.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون جرایم رایانه ای در ایران

وکیل جعل رایانه ای و تعریف دقیق این جرم

وکیل جعل رایانه ای در شفاف سازی مراد و مقصود مقنن وفق مقررات بیان میدارد: جعل رایانه ای مطابق ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای (۷۳۴ قانون مجازات اسلامی) صرفا بر ضد داده رخ میدهد لذا صحت و اصالت از مولفه های بنیادین امنیت در فضای سایبر است. لذا اگر مصادیق مندرج در ماده مرقوم بر روی شبکه یا سامانه رخ دهد چون بنیان اصالت و در نتیجه تقلب روی آن اصالت منتفی است لذا از مصادیق این ماده خارج است.

تفسیر و توضیح مفاهیم جرم جعل رایانه ای

وکیل جعل رایانه ای در ادامه به شرح و بسط مفاهیم مدنظر مقنن میپردازد:

علائم

علائم جمع علامت است و در جعل رایانه ای به نماد یا وسیله ای گفته میشود که در برنامه های کاربردی و ذخیره سازی داده ها برای تمایز یک چیز از دیگر موارد مشابه به کار میرود. عبارت “علائم موجود در کارتهای حافظه” به معنای داده هایی است که در کارت حافظه انباشت شده است.

تراشه

در ماده ٧٣۵ قانون مجازات اسلامی از تراشه نیز یاد شده است. تراشه یا مدار مجتمع وسیله ای متشکل از تعدادی عنصر مداری متصل به هم است.

محل و بستر تحقق جرم جعل رایانه ای کجاست؟

وکیل جعل رایانه ای در پاسخ به این سوال بدین شرح پاسخ میدهد که:

بستر و محل وقوع جرم جعل رایانه ای فضای سایبر است و این را میتوان از عبارت مندرج در ماده ٧٣۴ نیز برداشت نمود. لذا اگر کسی داده رایانه ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس برداری کند و سپس آن را روی کاغذ چاپ کند، مورد از موارد جعل رایانه ای نخواهد بود و سخن از جعل سنتی به میان خواهد آمد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که انجام افعال مجرمانه و رفتارهای مندرج در ماده مرقوم میبایست بصورت غیرمجاز انجام گیرند و این غیرمجاز بودن هم به معنای نداشتن اجازه و هم به معنای رفتار خلاف قانون بودن است لذا اگر تغییر و دگرگونی همراه با خشنودی و توافق صاحب داده باشد جعل رایانه ای منتفی است.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم رایانه ای

وکیل جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول

وکیل جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول

جعل رایانه ای و افعال و رفتارهای مجرمانه

وکیل جعل رایانه ای وفق قانون بیان میدارد سه رفتار و فعل است که مورد نظر مقنن میباشد:

تغییر: به معنای پدید آوردن و دگرگونی در داده هاست. تغییر نسبت به داده است که موجود است و محتوای آن دگرگون میشود. از این جهت تفاوت میان تخریب و جعل رایانه ای پدیدار میشود که مرتکب در تخریب رایانه ای جز یا کل داده را مورد هدف قرار میدهد و ماهیت و پیکره آن را دگرگون میسازد ولی در جعل رایانه ای جز داده مورد تغییر قرار میگیرد.

ایجاد: ایجاد به معنای ساختن و پدید آوردن داده ای است که پیش از آن نبوده است. لذا ایجاد داده به معنی پدید آوردن یک متنی است که دارای معنا و محتوا و ماهیت و هدف است که تا پیش از این چنین متنی موجود نبوده است. لذا اگر کسی به داده ای که موجود است چیزی را بیفزاید رفتار و فعلش تغییر است نه ایجاد.

وارد کردن: وارد کردن تنها فعل و رفتاری است که ویژه جعل رایانه ای است و در جعل سنتی پیش بینی نشده است. در ذات و ماهیت وارد کردن به نوعی تغییر است ولی به معنای وارد نمودن متن یا داده ای به داده صحیح و با اصالتی است که از پیش موجود بوده است.

شرط قابل استناد بودن در جعل رایانه ای

داده های موضوع جعل رایانه ای باید قابلیت استناد داشته باشند لذا جعل رایانه ای یک جرم مطلق است که زیان رسانی در آن مطلقا شرط نیست هر چند موجب بروز و ورود ضرر و آسیب بشود که در اینصورت از موارد تشدید کیفر خواهد بود.

امضای دیجیتال چیست؟

یکی از برجسته ترین داده های استنادپذیر، امضای دیجیتال است که نشانگر هویت شخص در فضای سایبر است. مطابق بند ی ماده یک قانون تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده مورد استفاده قرار میگیرد. امضای الکترونیکی خود داده محسوب میشود و هر کس آن را دگرگون کند مرتکب جعل رایانه ای شده است.

مطابق ماده ١٠ قانون تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف: نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب: هویت امضا کننده داده پیام را معلوم کند.
ج: به وسیله امضا کننده یا تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد.
د: به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص کشف باشد.

استفاده از داده مجعول

وکیل متخصص جعل رایانه ای در تبیین شق دوم عنوان معنونه تحت عبارت”جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول” بیان میدارد:

استفاده از داده مجعول از جهت ویژگی های رفتار مانند استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی است.
مطابق فرمایش حضرت علی (ع) که می فرمایند: ((اشیا را به تعاریف اضدادشان بشناسید)) میتوان در جهت تعریف استفاده از داده مجعول چنین بیان داشت: اگر کسی از سندی بی اعتبار که فاقد اصالت و اعتبار است به عنوان ابزاری فریبکارانه استفاده نماید و اتفاقا مال دیگری را هم ببرد مورد از موارد کلاهبرداری خواهد بود و در زیر مجموعه استفاده از داده مجعول قرار نمیگیرد.
مطابق ماده ٧ قانون جرایم رایانه ای (ماده ٧٣۵ قانون مجازات اسلامی) هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده نماید به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

◁◁ بیشتر بدانید:  کلاهبرداری رایانه ای | مجازات کلاهبرداری اینترنتی

ارکان استفاده از داده های مجعول

وکیل جعل رایانه ای و وکیل استفاده از داده های مجعول ویژگی های عمومی جرم استفاده از داده های مجعول را چنین بیان میدارد:
موضوع استفاده از داده مجعول سلامت روابط اداری و معاملی است زیرا در این جرم صحت و اصالتی در کار نیست که خدشه دار گردد (مانند جعل رایانه ای) از طرفی الزامی نیست که استفاده از داده مجعول به نتیجه مجرمانه بینجامد و استفاده از داده مجعول همچون جعل رایانه ای جرمی مطلق است و شرط حصول نتیجه در آن مفقود است.
استفاده از داده مجعول باید در فضای سایبر و از رهگذر سامانه های رایانه ای، مخابراتی و کارتهای حافظه انجام گیرد پس اگر استفاده از داده مجعول در فضای بیرونی (فضای غیر سایبری) انجام شود جرم استفاده از داده مجعول رخ نداده است.

ارتباط جعل رایانه ای و استفاده از داده مجعول

استفاده از داده مجعول و جعل رایانه ای با هم ارتباط و پیوستگی ندارند و ملازمه ای میان آنها برقرار نمیباشد. لذا اگر کسی سندی را در دنیای واقع جعل نماید (جعل سنتی) و سپس آن را اسکن بنماید و از طریق رایانه و فضای سایبر آن را برای سازمان یا نهادی بفرستد؛ استفاده از داده مجعول رخ داده و مورد از مصادیق ماده ٧٣۵ میباشد و بر عکس اگر کسی جعل رایانه ای انجام دهد مانند آنکه متن یک قرارداد الکترونیکی را تغییر دهد و یا اینکه چنین قرارداد مجعولی را بیابد و سپس آن را چاپ کند و به نهادی تحویل دهد مورد از موارد استفاده از “سند” مجعول است نه استفاده از “داده” مجعول.

رکن روانی استفاده از داده مجعول

وکیل استفاده از داده مجعول بیان میدارد:
در استفاده از داده مجعول همچون استفاده از سند مجعول، آگاهی مرتکب به جعلی بودن، برجسته ترین عنصر رکن روانی است.
آگاهی به جعلی بودن با آگاهی و اطلاع به بی اعتبار بودن نیز فرق دارد و اگر کسی تصور کند که داده ای که در اختیار اوست بی اعتبار است و از آن استفاده نماید موضوع از موارد ماده ٧٣۵ نخواهد بود.

وکیل جعل رایانه ای در تهران

وکیل جعل رایانه ای در تهران

وکیل جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران همواره وکلای پایه یک خود را بر آن داشته است که با بهره گیری از قوانین و به روز رسانی اطلاعات خود و همچنین مطالعات فراوان در زمینه عناوین مرقوم آن هم در کتب دکترین و خصوصا کتب مدون پژوهشگران فهیم و فرهیخته قوه قضاییه بتوانند در تجزیه و تحلیل رفتار و فعل واقع شده مرتکب اقدام شایسته و صحیحی را بعمل آورند تا چه از منظر شاکی و چه از منظر متهم دفاع و اقدام قانونی موثر و مفید و مطابق قانون صورت گیرد. جهت مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای و بطور تخصصی تر با وکیل جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۰ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل تخریب و اخلال داده های رایانه ای
نوشتهٔ بعدی
وکیل جرایم تلگرامی | جرم تلگرامی چیست و چگونه محقق میشود؟

دیگر مطالب این دسته بندی

54 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
54
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x