ثبت اختراع در ایران چگونه است و چه شرایطی دارد؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

ثبت اختراع و شرایط آن
دعاوی اختراع

دعاوی تجاری یکی از دپارتمان های تخصصی است که موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا دایر نموده است. وکیل ثبت اختراع در این مقاله شما را با مفهوم اختراع، شرایط ثبت اختراع در ایران و لزوم داشتن وکیل ثبت اختراع و دعاوی اختراعات آشنا خواهید کرد.

وکیل ثبت اختراع | تعریف اختراع

وکیل ثبت اختراع عنوان می دارد، ابتدائا بنا داریم به تعریف اختراع بپردازیم. به استناد ماده ۱ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت ومانند آنها حل می‌نماید.

شرایط ثبت اختراع چیست؟

وکیل اختراع در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، به استناد ماده ۲ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. منظور از ابتکار این است که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته باشد و از نظر شخصی که دارای مهارت عادی در آن فن است این اختراع قابل تشخیص و آشکار نباشد. منظور از دارای کاربرد بودن بدین معنا است که اختراع مذکور علاوه بر اینکه حاوی ابتکار است می بایست دارای کاربرد نیز باشد یعنی در صنعت مذکور قابل استفاده باشد. در نتیجه اگر اختراعی حاوی ابتکار باشد اما کاربردی نباشد به عنوان اختراع قابل ثبت نخواهد بود و به تبع آن دعاوی اختراعات در خصوص آن قابل طرح در محاکم نخواهد بود.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران

چه مواردی قابلیت ثبت اختراع ندارد؟

وکیل ثبت اختراع در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، مواردی که ذیلا بیان می گردد اختراع محسوب نمی شوند به عبارتی دیگر این موارد شرایط لازم جهت ثبت به عنوان اختراع را دارا نمی باشند و این موارد در ماده ۴ قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری بیان شده است:

الف) کشفیات‌، نظریه‌ های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.
‎‎‎ب) طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌.
‎‎‎ج) روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌. این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.
‎‎‎د) منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
‎‎‎هـ) آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد. فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.
‎‎‎و) اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌ حسنه باشد.

وکیل ثبت اختراع بیان می دارد، در صورتی که شرایط فوق الذکر در زمان ثبت اختراع شما وجود داشته باشد و اداره مالکیت نیز بدون توجه به این ایرادات اقدام به ثبت اختراع شما نماید، برای شما نفع حقوقی نخواهد داشت چرا که در دعاوی اختراعات وقتی شما به دادگاه مراجعه می نمایید، در صورتی که به تشخیص کارشناسان متخصص در زمینه اختراع، هر یک از شرایط پیش گفته در محصول یا فرآیند مورد نظر شما وجود داشته باشد، دعوای شما محکوم به رد خواهد بود.

وکیل ثبت اختراع و دعاوی اختراعات
در حال حاضر با توجه به گستردگی های حوزه فعالیت در عرصه وکالت، وکیل خوب وکیلی است که به صورت تخصصی حوزه ای را جهت فعالیت انتخاب کند و دارای تبحر کامل در آن حوزه باشد. وکیل دعاوی تجاری و به صورت تخصصی تر وکیل دعاوی اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری می بایست ابتدائا اشراف کامل بر قوانین مرتبط به این حوزه داشته و همچنین تجربه کافی جهت فعالیت در این حوزه را نیز داشته باشد تا بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان آورد.

◁◁ بیشتر بدانید:  نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع

اگر اختراع قبل از ثبت افشاء شده باشد آیا قابل ثبت است؟

وکیل ثبت اختراع در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، اختراع تا پیش از اینکه در سازمان مربوط ثبت شود هیچگونه حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد. در صورتی که مخترع قبل از اینکه اختراع خویش را ثبت کند آن را افشاء نماید مانند اینکه آن را در کتاب یا مقاله ای و یا در نمایشگاهی ارائه دارد و از آن سو استفاده شود هیچ حقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد، اما به صورت استثنایی اگر اختراع مورد نظر در نمایشگاه های بین المللی در معرض دید عموم قرار گیرد، قانونگذار در ماده ۴ بند ه این ارفاق را برای مخترع مورد نظر پیش بینی نموده است که تا شش ماه بعد از افشاء اختراع مهلت خواهد داشت تا اقدام به ثبت اختراع نماید.

وکیل ثبت اختراع می بایست با بررسی دقیق مدت های طی شده و درج صحیح تاریخ ها تلاش نماید تا از عدم ثبت اختراع مورد نظر جلوگیری نماید.

مراحل و شرایط ثبت اختراع
مراحل و شرایط ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع چگونه است؟

وکیل ثبت اختراع پرسش فوق را اینگونه پاسخ می دهد، مخترع پس از انجام اختراع در جهت حفظ حقوق خویش و جلوگیری از سوء استفاده دیگران می بایست در کوتاه ترین زمان اقدام به ثبت اختراع خویش نماید. اولین گام در جهت ثبت اختراع ارسال اظهارنامه جهت ثبت به اداره مالکیت صنعتی می باشد. مطابق با ماده ۶ قانون ثبت اختراعات اظهارنامه به اداره مالیکت صنعتی ارسال می شود و باید موضوعی را که حمایت از آن مورد درخواست است تعیین شود و به زبان فارسی تنظیم شود و همچنین دارای تاریخ و امضاء و خواسته و توصیف ادعا و خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوط را در بر داشته باشد. توصیه می گردد با اختیار کردن وکیل ثبت اختراع با تجربه از خطاهای احتمالی در این زمینه جلوگیری نمایید.

اظهارنامه ثبت اختراع باید شامل چه مواردی باشد؟

وکیل ثبت اختراع عنوان می دارد، مواردی که باید در اظهارنامه ثبت اختراع درج گردد به شرح ذیل می باشد:

الف) نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
‎‎‎ب) درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
‎‎‎ج) ادعای مذکور در اظهارنامه‌، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

چرا تاریخ ثبت اظهارنامه دارای اهمیت است؟

وکیل برای ثبت اختراع در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، همانطور که پیش تر گفته شد قبل از آنکه مخترع اظهارنامه خویش را در مراجع رسمی ثبت کند، هیچ حقوقی برای وی در مقابل افراد سودجو قابل پیش بینی نیست. به همین خاطر ثبت اظهارنامه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این اهمیت زمانی دوچندان می شود که دو نفر به صورت همزمان خواستار ثبت یک اختراع  شده باشند در این حالت اصل بر این است که هر کس اظهارنامه خویش را زودتر ثبت کرده باشد مالکیت آن اختراع متعلق به او خواهد بود و این تاریخ در طرح دعاوی مربوط به اختراعات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در صورتی که شخصی ادعایی غیر از این داشته باشد لازم است که خلاف آن را با ارائه دلایل و مدارک مستند اثبات نماید.

با یک اظهارنامه چند اختراع را می توان ثبت کرد؟

وکیل ثبت اختراع پرسش فوق را اینگونه پاسخ می دهد، به استناد ماده ۸ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری هر اظهارنامه تنها یک اختراع را می تواند در بر داشته باشد اما در حالتی که یک اظهارنامه شامل یک اختراع کلی باشد و در زیر مجموعه آن چندین اختراع مرتبط با آن وجود داشته باشد، در این حالت می توان ضمن یک اظهارنامه چند اختراع را به ثبت رساند. اما در شرایطی که مخترع در خواست ثبت یک اختراع کلی را بدهد اما اختراع های مرتبط زیر مجموعه آن را نخواهد ثبت کند این مانعی برای ثبت اختراع کلی نخواهد بود.

وکیل ثبت اختراع و دعاوی اختراعات در تهران
وکیل ثبت اختراع و دعاوی اختراعات در تهران

وکیل دعاوی اختراعات در تهران

با عنایت به اینکه امروزه فعالیت در هر عرصه ای نیازمند تخصص در آن حوزه به صورت جزئی می باشد و از آنجایی که همواره تجربه اثبات کرده است فعالیت به صورت گروهی نتایجی به مراتب درخشان تری نسبت به فعالیت انفرادی دارا می باشد، لذا موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با تشکیل دپارتمانی تخصصی از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در زمینه دعاوی تجاری تلاش دارد بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به شما عزیزان ارائه نماید. برای مشاوره با وکیل دعاوی تجاری متخصص ثبت اختراع، ثبت طرح های صنعتی، ثبت برندها، طرح دعاوی اختراعات، دعاوی برندها و کلیه دعاوی مربوطه با ما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی امین عدالت صرفا در زمینه پرونده هایی که در این خصوص در محاکم مطرح می شود فعالیت داشته و در سایر امور اداری که برای ثبت اختراع می بایست طی شود، وکیل ثبت اختراع حاضر در موسسه فعالیتی ندارد.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۴ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع

دیگر مطالب این دسته بندی

54 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
احمدی نژاد
2 سال قبل

سلام اگه ثبت اختراعی مخالف با موازین شرعی باشه اما بتونه به نوع بشر کمک کنه مخصوصا در بیماری بازم قابل ثبت نیست؟

علی رحمت
2 سال قبل

سلام خسته نباشید سوالی داشتم اگه اختراعی که ثبت شده رو باطل کنیم آیا امکان داره دوباره بتونن ثبتش کنن؟

لمرودی
2 سال قبل

سلام عرض میکنم. میشه بفرمایید که نقض حقوق ثبت اختراع دارای چه مجازاتی است؟

معماریان
2 سال قبل

سلام وقت بخیر . سوالی داشتم در صورتیکه در خدمت یک ارگان باشی و بدون استفاده از امکانات اونجا اختراعی بکنی باز هم حقوق مادی برای آن ارگان خواهد بود؟

معماری
2 سال قبل

سلام اوقاتتون خوش . میخواستم بدونم در صورت ثبت اختراعی اگر کسی ادعایی نسبت به آن داشته باشد چطور باید عمل بکند و به کجا مراجعه؟

محرابی
2 سال قبل

سلام وقتتون بخیر . سوالی داشتم از شما و اون اینکه اگه اختراعی ثبت بشه توسط سازمان ثبت حمایت میشه برای تولید؟

حسینیان
2 سال قبل

سلام و خسته نباشید میشه لطفا بفرمایید از چه طریق باید ثبت اختراع رو شروع کرد؟

ظائر
2 سال قبل

سلام وقتتون بخیر میشه بفرمایید مرجع ثبت اختراع در کشور ما کجاست؟

فرشید
2 سال قبل

سلام اهمیت ثبت اظهارنامه برای جیست؟

فارابی
2 سال قبل

سلام با ی اظهار نامه چندتا علامت تجاری رو میشه ثبت کرد؟