اینستاگرام حقوقی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی


🔹️نحوه تعیین دیه در جرایم پزشکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#تعیین_دیه_در_جرایم_پزشکی
#تعیین_دیه
#نحوه_تعیین_دیه_در_جرایم_پزشکی
#نحوه_تعیین_دیه_در_شکایت_از_پزشک
#دیه_شکایت_از_پزشک
#وکیل_جرایم_پزشکی
#وکیل_برای_شکایت_از_پزشک
#دیه_پزشکی
#دیه
#میزان_دیه
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...


🔹️فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#فسخ_قرارداد_پیمانکاری_از_سوی_پیمانکار
#فسخ_قرارداد_پیمانکاری
#فسخ_قرارداد
#فسخ
#وکیل_قرارداد_پیمانکاری
#وکیل_پیمانکاری
#قرارداد_پیمانکاری
#پیمانکار
#کارفرما
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...


🔹️منع سو استفاده از اختراع ثبت شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#دادخواست_منع_سو_استفاده_از_اختراع_ثبت_شده
#سواستفاده_از_اختراع_ثبت_شده
#منع_سواستفاده_از_اختراع_ثبت_شده
#اختراع_ثبت_شده
#وکیل_دعاوی_اختراعات
#وکیل_اختراع
#اختراع
#ثبت_اختراع
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...

‌‌
🔹️جعل داده های رایانه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#جعل_داده_های_رایانه_ای
#جعل_داده
#جعل_رایانه_ای
#جرم_جعل_داده_های_رایانه_ای
#وکیل_جرایم_رایانه_ای
#وکیل_سایبری
#مجازات_جعل_داده_های_رایانه_ای
#مجازات_جعل
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...


🔹️نقش پزشکی قانونی در جرایم پزشکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#جرایم_پزشکی
#دعاوی_پزشکی
#نقش_پزشکی_قانونی_در_جرایم_پزشکی
#پزشکی_قانونی
#وکیل_جرایم_پزشکی
#وکیل_پرونده_پزشکی
#پزشک_قانونی
#نقش_پزشک_قانونی
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...


🔹️فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#فسخ_قرارداد_پیمانکاری
#فسخ_قرارداد
#قرارداد_پیمان
#فسخ_قرارداد_پیمانکاری_از_سوی_کارفرما
#وکیل_پیمانکاری
#وکیل_قرارداد_پیمانکاری
#کارفرما
#پیمانکار
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...


💠 ارتکاب جرم دوم در مدت تعلیق

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️‌
برای اینکه ببینیم مرتکب جرم، مشمول مقررات تکرار جرم میگردد یا خیر، میبایست پرونده نخستین وی را مطالعه و تاریخ آغاز و پایین تعلیق اجرای مجازات او را بررسی نماییم. چنانچه مدت تعلیق اجرای مجازات جرم اولیه، منقضی شده باشد، حسب مورد، از سابقه کیفری مرتکب پاک شده و صرفا جرم کنونی او بدون اعمال مقررات تکرار جرم، مورد رسیدگی قضایی قرار میگیرد.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️‌
💠 جهت مشاهده پست ها و ویدیو های بیشتر راجع به مواد مخدر فالو کنید.
پاسخگوی سوالات حقوقی شما خواهم بود.

@Lawyer_koohestani
@Lawyer_koohestani
@Lawyer_Koohestani

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
💠 شماره تماس و وب سایت:

📱۰۹۱۲۰۴۷۲۷۶۷
🌐 www.Aminedalat.com

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#ارتکاب_جرم_دوم
#ارتکاب_جرم_دوم_در_مدت_تعلیق
#جرم_دوم_در_مدت_تعلیق
#اعتیاد
#معتاد
#پرونده_موادمخدر
#جرم_مواد_مخدر
#وکالت_در_پرونده_موادمخدر
#مجازات_مواد_مخدر
#تخفیف_مجازات_مواد_مخدر
#وکیل_برای_مطالعه_پرونده
#مواد_مخدر
#جرایم_موادمخدر
#پرونده_مواد_مخدر
#وکیل_مواد_مخدر
#وکیل_تهران
#نازنین_کوهستانی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#با_من_همراه_باشید
...


🔹️شکایت سو استفاده از اختراع ثبت شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#سواستفاده_از_اختراع
#اختراع
#اختراع_ثبت_شده
#شکایت_سواستفاده_از_اختراع_ثبت_شده
#وکیل_دعاوی_اختراعات
#وکیل_اختراع
#ثبت_اختراع
#مالکیت_فکری
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...


🔹️سرقت اینترنتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#سرقت_رایانه_ای
#سرقت_اینترنتی
#فضای_مجازی
#مجازات_سرقت_رایانه_ای
#وکیل_جرایم_رایانه_ای
#جرایم_سایبری
#وکیل_جرایم_سایبری
#مجازات_سرقت_اینترنتی
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...


🔹️شکایت از پزشک در کلانتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#شکایت_از_پزشک
#شکایت_از_پزشک_در_کلانتری
#جرایم_پزشکی
#وکیل_جرایم_پزشکی
#وکیل_دعاوی_پزشکی
#دعاوی_پزشکی
#وکیل_پزشکی
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...


💠 اتهامات متعدد متهم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️‌
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم سرقت، علی القاعده محل وقوع جرم میباشد. یعنی دادگاهی که در حوزه قضایی آن، جرم سرقت واقع شده است، صالح به رسیدگی میباشد.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️‌
💠 جهت مشاهده پست ها و ویدیو های بیشتر راجع به مواد مخدر فالو کنید.
پاسخگوی سوالات حقوقی شما خواهم بود.

@Lawyer_koohestani
@Lawyer_koohestani
@Lawyer_Koohestani

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
💠 شماره تماس و وب سایت:

📱۰۹۱۲۰۴۷۲۷۶۷
🌐 www.Aminedalat.com

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#اتهامات_متعدد_متهم
#اتهام
#اتهامات_متعدد_در_مواد
#اتهام_مواد
#چندین_اتهام_در_مواد
#پرونده_موادمخدر
#جرم_مواد_مخدر
#وکالت_در_پرونده_موادمخدر
#مجازات_مواد_مخدر
#تخفیف_مجازات_مواد_مخدر
#وکیل_برای_مطالعه_پرونده
#مواد_مخدر
#جرایم_موادمخدر
#پرونده_مواد_مخدر
#وکیل_مواد_مخدر
#وکیل_تهران
#نازنین_کوهستانی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#با_من_همراه_باشید
...


🔹️واگذاری قرارداد پیمانکاری به پیمانکار جز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت امین عدالت مراجعه کنید و یا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

www.Aminedalat.com
Tel: 09377773138

#واگذاری_قرارداد_پیمانکاری_به_پیمانکار_جز
#پیمانکار_جز
#قرارداد_پیمانکاری
#وکیل_پیمانکاری
#قرارداد_پیمان
#واگذاری_قرارداد_پیمان
#وکیل_دعاوی_پیمانکاری
#پیمانکار
#کارفرما
#امین_عدالت_کبریا
#وکیل_تهران
#وکیل
#شکایت_از_پزشک
#موسسه_حقوقی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری_تهران
#موسسه_حقوقی_امین_عدالت_کبریا
#وکیل_خوب_تهران
...

فهرست