قصور پزشکی و همه چیز درباره آن

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

همه چیز درباره قصور پزشکی
دعاوی پزشکی

قصور پزشکی وفق قانون ایران چه تعریفی دارد؟ انواع تقصیر و کوتاهی پزشک در سال جدید کدام است؟ اثبات قصور پزشک یا خطای پزشکی در دادگاه چگونه است؟ آیا بهتراست برای طی نمودن مراحل رسیدگی به شکایت از پزشک وکیل کیفری بگیریم؟ دیه و خسارت ناشی از قصور پزشکی در امسال چگونه تعیین و محاسبه میشود؟ وکیل متخصص قصور پزشکی مفصلا پاسخ میدهد. با ما همراه باشید.

قصور پزشکی چیست؟

قصور پزشکی به بیان ساده به معنی کوتاهی و اهمال و بی احتیاطی پزشک معالج میباشد. یعنی پزشک در درمان و طبابت خود مرتکب خطا شده است. هرگونه فعل مثبت یعنی کاری که پزشک انجام داده است، یا هرگونه ترک فعل یعنی کاری که پزشک انجام نداده است، چنانچه منجر به ورود آسیب به بیمار شود، از مصادیق و انواع قصور یا خطای پزشکی خواهد بود.

نکته: قصور پزشکی دربردارنده فرض عمد و قصد در تحقق نتیجه مجرمانه نمیباشد. یعنی اگر پزشک عامدانه و قاصدانه نسبت به انجام فعلی اقدام نموده باشد، مورد از موارد جنایت عمدی و داخل در احکام قصاص و مواد قانونی مربوط به آن خواهد بود.

قصور پزشکی چیست
قصور پزشکی چیست

قصور پزشکی و انواع آن در سال جدید

وکیل متخصص قصور پزشکان بیان میدارد: گاهی پزشک فعل ممنوعه ای را انجام میدهد، که میبایست از ارتکاب آن خودداری مینمود. یعنی به دلیل ارتکاب آن فعل ممنوعه، نتیجه زیانبار به وجود آمده است. مانند آنکه در اثر مهارت نداشتن در کار تزریق که از مصادیق قصور پزشکی میباشد، با تزریق ژل و بوتاکس، منجر به فلج صورت یا بی حسی کامل بخش مورد تزریق در بیمارمیشود. گاهی نیز پزشک از انجام کاری که میبایست انجام میداده است به دلیل غفلت یا امثال آن خودداری مینماید.

ذکر یک نمونه عملی از پرونده ها تصور کنید ردر شهر تهران یک پزشک زنان و زایمان بعد از عمل جراحی سزارین یا سقط جنین، در شرایطی که وضعیت بیمار غیرثابت است، میبایست یا در بیمارستان حضور داشته یا به صورت آنکال در دسترس باشد. ولیکن پزشک با مراجعت به منزل خود، دیگر پاسخ تلفن خویش را نمیدهد. لذا آنچه که رخ داده، از مصادیق و انواع قصور پزشکی یعنی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات مربوطه میباشد. که طرح شکایت کیفری و مطالبه خسارت یا دیه از پزشک را به دنبال خواهد داشت. با بهترین وکیل موسسه ما مشورت نموده و از جزییات آن مطلع شوید.

نکته: نظریه پزشکی قانونی میتواند دربردارنده نوع و میزان قصور پزشکی و مسئولیت دکتر باشد. یا بیان کننده عدم تحقق قصور پزشکی و بی گناهی دکتر باشد.

قصور پزشک چگونه اثبات میشود؟

قصور پزشکی، یک امری خلاف بر اصل است. اصل بر این است که پزشک مرتکب قصور و کوتاهی و خطا نشده است. پس بیمار باید تحقق این بی احتیاطی یا عدم مهارت را به اثبات برساند. به عبارت دیگر، پرواضح است که هر گونه ادعایی در هر دعوا و پرونده ای باید وفق قانون و به طرق قانونی با ارائه ادله اثبات دعوا، نزد محکمه به اثبات برسد. قصور پزشکی نیز از این قاعده پیروی میکند. اثبات قصور و اهمال پزشک در پرونده کیفری توسط نظریات کارشناسی پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی علاوه بر سایر ادله و شواهد و قرائن صورت میپذیرد.

بعنوان مثال بیمار کلیه اوراق و محتویات تحت درمان بودن خویش، یعنی سابقه پرونده پزشکی خود را به همراه فیش های واریزی به حساب دکتر یا اوراق مربوط به بستری بودن در بیمارستان و حتی تصاویر قبل از عمل و بعد از عمل خود، خصوصا در عمل های زیبایی مانند ابدومینوپلاستی و لیپوماتیک، را ضمیمه شکایت از پزشک نموده است. و سپس وفق دستور مقام قضایی جهت معاینه و تعیین میزان قصور پزشکی و نوع و میزان آسیب وارده و عارضه ایجاد شده، به پزشکی قانونی مثلا در شهر تهران ارجاع داده میشود.

نحوه شکایت از قصور پزشکی چگونه است؟

مگر غیر از این است که پزشک را مسبب و مسئول در آسیب وارده یا مقصر در حصول نتیجه نامطلوب ناشی از درمان وی میدانیم؟ لذا در ابتدا باید با بهترین وکیل متخصص و خبره و باتجربه در تهران مشورت نمود. پس از دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از ایشان، نسبت به طرح شکایت از پزشک متخلف بر مبنای قصور پزشکی ایشان اقدام نماییم.

لذا نحوه شکایت از قصور پزشکی اینگونه است که در ابتدا شما عزیزان باید، دانش و بینش حقوقی نسبت به مساله و موضوع خویش را با دلالت و راهنمایی وکیل متخصص کسب نمایید. سپس شکواییه را تنظیم و توسط دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تهران ثبت نمایید. قصور پزشکی به هر نوع و میزانی که باشد موجب طرح پرونده کیفری علیه پزشک متخلف و خاطی میگردد.

نکته: میزان قصور پزشکی رخداده موجب تعیین درصد تقصیر و تعیین درصد دیه ای است که پزشک متخلف عهده دار پرداخت آن به بیمار میباشد.

قصور پزشک و نحوه شکایت از آن
قصور پزشک و نحوه شکایت از آن

مبنای طرح شکایت از پزشک چیست؟

قصور و کوتاهی پزشک در درمان و خطای پزشک حین درمان یا عمل جراحی، مبنای طرح شکایت علیه پزشکی است که به بیمار صدمه زده است. در برخی از موارد، قصور یک پزشک به ایراد صدمه و یا ایجاد عارضه ختم نشده، بلکه متاسفانه منجر به فوت بیمار میگردد.

قصور پزشکی منجر به مجازات پزشک

  • انواع مجازات ناشی از قصور پزشکی شامل چه مواردی میشود؟
  • آیا با اثبات قصور و کوتاهی پزشکی، یا اثبات عدم صلاحیت وی، پزشک عهده دار جبران آسیب وارده میگردد؟
  • قانون چه تمهیداتی را برای جبران خسارت و آسیب وارده بر بیمار و پرداخت دیه در حق او در نظر گرفته است؟

خوب است بدانید در کلیه پرونده هایی که پزشک بعنوان مرتکب جرم غیرعمد ایراد صدمه بدنی به بیمار شناخته میشود، پرداخت دیه در حق شاکی از موارد لاینفک مجازاتهای قانونی مربوطه میباشد. ولیکن برخی از موارد دربردارنده تخلف انتظامی پزشک نیز میباشد. که مجازاتهای مقرر قانونی خویش را در پی دارد.

مواردی از قبیل: توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشک، تعلیق پروانه طبابت ایشان به طور موقت و محدت محدود، منع از اشتغال و طبابت در شهر خاص، ابطال پروانه و غیره مجازاتهای ناشی از تخلفات انتظامی پزشکان است که ممکن است در پرونده کیفری، نتوان قصور پزشکی مشتکی عنه را اثبات نمود ولیکن عمل و فعل وی وفق قوانین سازمان نظام پزشکی، تخلف محسوب شود.

قصور پزشکی چه حکمی دارد؟

منظور از حکم قصور پزشکی چیست؟ هنگامیکه بیمار به دلیل قصور و بی مبالاتی پزشکی، دچار آسیب صدمه و نتیجه زیانبار و عارضه میگردد، نسبت به تنظیم شکواییه و اقامه دعوا علیه پزشک متخلف اقدام مینماید. در رونده پرونده کیفری خود، چه راسا چه توسط وکیل پزشکی، نسبت به محکوم نمودن و مسئول شناختن پزشک اقدامات قانونی لازمه را انجام میدهد. یکی از این موارد اخذ نظریه پزشکی قانونی یا کمیسیون نظام پزشکی در شهر تهران میباشد. که نوع و میزان قصور پزشکی را مشخص و معین مینمایند.

به زبان مردم توضیح میدهیم:

در اکثر مواقع در عرف عامه مردم و لفظ رایج میان افراد جامعه، به گرفتن نظریه کارشناسی مبنی بر قصور پزشکی و مسئول شناختن پزشک، گرفتن حکم قصور پزشکی میگویند. همچنین ممکن است حکم نهایی که از دادگاه صادر میشود، بین افراد جامعه به این نام ملقب گردد. زیرا مبنای آن حکم، ارتکاب قصور پزشکی توسط دکتر بوده است.

نکته: ممکن است نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحقق قصور پزشکی باشد. یعنی با انجام معاینات مختلف، در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر عدم قصور پزشکی باشد و مسئولیت را متوجه پزشک ندانند. یعنی پزشک را به پرداخت دیه یا خسارت محکوم ننماید. در این فرض، بیمار میتواند به نظر کارشناسی مندرج در پرونده که به وی ابلاغ شده است، اعتراض نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از پزشک و مراحل آن در دادگاه و دادسرای کیفری

مطالبه خسارت از پزشک

قصور پزشکی در چه فرضی منتج به مطالبه خسارت از پزشک میشود؟ یکی از بحث برانگیزترین موارد و مباحث در دعاوی کیفری و حقوقی در حیطه جرایم پزشکی، مطالبه خسارت از پزشک میباشد. این امر که پزشک به پرداخت دیه و خسارت محکوم خواهد شد؟ یا صرفا بر پرداخت دیه محکوم میگردد؟ همواره محل اختلاف نظر میان حقوقدانان میباشد. زیرا مطابق قانون مسئولیت مدنی، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر میبایست هرکسی که به دیگری خسارتی وارد می آورد، جبران نماید. به عبارت دیگر، به دلیل اینکه پزشک مرتکب قصور پزشکی شده است، وی را مستحق تحمل مسئولیت ناشی از آن یعنی جبران خسارت وارده بر بیمار میدانیم. لذا در بسیاری از موارد دادخواست مطالبه خسارت ناشی از قصور پزشکی تقدیم محکمه میشود.

رای قصور یا خطای پزشکی چیست؟

رای قصور یا خطای پزشکی در واقع دارای این معنی میباشد که پزشک به موجب نظریه قطعی، مرتکب قصور پزشکی شده است. و بر مبنای این امر، علیه وی حکم محکومیت صادر میگردد. عبارت قصور پزشکی، در عناوین اتهامی مندرج در شکواییه ها و آرای صادره از محاکم درج و مورد بحث و تفحص قرار میگیرد. همواره در متن رای نیز قید میگردد که مبنای محکومیت پزشک متخلف، ارتکاب قصور پزشکی به یکی از انواع مربوطه میباشد.

نحوه تنظیم شکواییه شکایت از تقصیر پزشک

در تنظیم شکواییه قصور یا تقصیر پزشکی، میبایست دقت تمام را به خرج دهید. تا بایسته های ضروری و باید ها و نباید های حقوقی را وفق قانون بطور شفاف و منظم قید نمایید. مواردی که باید در شکواییه قصور پزشکی بیان گردد، باید دقیقا دربردارنده آغاز تا انجام ماجرا باشد. به زبان و بیان عامیانه میتوان گفت، مواردی از قبیل اینکه در چه تاریخی و به چه دلیلی نزد پزشک مراجعه کردید؟ و تشخیص ایشان بعنوان پزشک معالج یا جراح زیبایی، چه بوده؟ و درمانی که روی شما انجام شده، چه چیزهایی بوده است؟ و تجویز دارویی پزشک چه بوده؟ و در نهایت نتیجه به بار آمده چه چیزی میباشد، را باید در متن شکواییه به اختصار و شفاف قید نمایید.

نکته: بهترین توصیه به شما عزیزان این است که حداقل در تنظیم شکواییه قصور پزشکی خود از دانش و تخصص وکیل متخصص پزشکی بهره مند شوید.

محاسبه دیه بیمار آسیب دیده

قصور پزشکی منجر به ایراد صدمه به بیمار شده است. حال نحوه محاسبه دیه، و تعیین درصد آن چگونه است؟ پیشتر گفتیم که یکی از انواع مجازاتهای جرایم پزشکی، محکومیت پزشک به پرداخت دیه به بیمار میباشد. حال دیه ناشی از قصور پزشکی چگونه تعیین میشود؟ مرجع صالح جهت تعیین دیه به دلیل ارتکاب قصور پزشکی کجاست؟ به یاد بیاورید که در مقالات دیگر گفته بودیم باید برای تعیین نوع و میزان آسیب وارده و تحقق یا عدم تحقق قصور پزشکی به کجا مراجعه کرد؟ درود بر شما، نظریه پزشکی قانونی یا کمیسیون نظام پزشکی، تعیین کننده میزان تقصیر و قصور پزشکی میباشد.

اگر بیمار هم مقصر باشد

آیا ممکن است خود بیمار هم در بروز عارضه نقشی داشته باشد؟ آیا ممکن است کمیسیون، درصدی را به تقصیر خود بیمار اختصاص دهد؟ اگر بیمار نیز مقصر در ایجاد عارضه شناخته شود، مسئولیت پزشک ولو در فرض تقصیر، چگونه خواهد بود؟ بعنوان مثال بیمار بعد از انجام عمل زیبایی ابدو مینوپلاستی، دچار آسیب و عارضه شده است. در بررسی های بعمل آمده مشخص میشود که بیمار مراقبتهای لازم را انجام نداده است. از طرفی پزشک جراح نیز به دلیل ارتکاب بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب تقصیر و قصور پزشکی شده است. حال پرسش این است که آیا میتوان تمام مسئولیت را متوجه پزشک دانست؟ آیا پزشک را میتوان به پرداخت دیه کامل قسمت مربوطه محکوم نمود؟ قطعا پاسخ منفی است. برای کسب آگاهی از نحوه تعیین درصدهای مختلف تقصیر بین بیمار و پزشک، با موسسه حقوقی ما تماس حاصل نمایید. بهترین وکیل متخصص ما به شما پاسخ خواهد داد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از جراح زیبایی | شکایت از جراح متخلف زیبایی

تعیین دیه پزشکی در دادگاه ۱۴۰۱

تعیین دیه در قصور پزشکی امری تخصصی و دقیق است. در اکثر پرونده ها و دعاوی کیفری ناشی از جرایم پزشکی، دادگاه نیز درصد دیه و تعیین مقدار دیه را طبق نظریه پزشکی قانونی و درصد تقصیر پزشک معین میکند. اما باید بدانید که در رویه عملی دادگاه ها، وکلای متخصص و مجرب ما پرونده هایی داشته اند که در ان دعاوی، دادگاه از نظر پزشکی قانونی تبعیت نکرده و پزشک را به پرداخت دیه بیشتر از نظر کارشناسی و درصد قصور پزشکی محکوم نموده است.

نکته: مبنای محاسبه دیه، مقدار ریالی آن است که هر سال اعلام میگردد.

تنظیم لایحه برای قصور پزشکی

لایحه قصور پزشکی در واقع به معنای لایحه دفاعیه میباشد. این لایحه که هم از طرف شاکی تنظیم میگردد و هم از طرف متهم تنظیم میشود، به محکمه تقدیم میگردد. شاکی در راستای اثبات وقوع بزه و آسیب وارده بر خود، به دفاع از خویش میپردازد. و متهم یا همان پزشک متخلف در راستای اثبات این امر که مرتکب قصور پزشکی نشده است، به تنظیم لایحه دفاعیه میپردازد. لذا باید بررسی نماییم که لایحه قصور یا تقصیر پزشکی از سمت چه کسی تقدیم محکمه میگردد.

وکیل متخصص تنظیم لایحه پزشکی در تهران

وکیل متخصص تنظیم لایحه که عضو موسسه حقوقی ما میباشد، در ابتدا ادله، شواهد، قرائن و کلیه محتویات پرونده و ابعاد مختلف موضوع مانحن فیه را مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار میدهد. سپس با توجه به اینکه لایحه قصور پزشکی از سمت چه کسی و برای چه هدفی تقدیم محکمه خواهد شد، نسبت به تنظیم بهترین نوع آن اقدام مینماید. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان خصوصا در تنظیم لایحه دفاع از پزشک در قصور پزشکی آن است که از دانش و تجربه و تخصص وکیل متخصص بهره مند شوید.

نحوه رسیدگی به جرم پزشکی چگونه است؟

نحوه رسیدگی به قصور پزشکی که نخستین سنگ بنای جرم غیرعمد پزشک است، بصورت جزیی و موردی از این قرار است که در کمیسیون مربوطه، توسط گروهی از پزشکان متخصص و خبره، عملکرد پزشک متخلف یا همان مشتکی عنه پرونده کیفری شکایت از پزشک و نتیجه حاصله با در نظر گرفتن تمامی جزییات مورد بررسی و تفحص قرار میگیرد. بعنوان مثال، پزشکان حاذق بعنوان کارشناسان امر، به تشخیص پزشکی آن دکتر توجه مینمایند.

لذا کلیه موارد از قبیل تشخیص وی، تجویز دارو و نسخه نویسی دکتر، عمل جراحی درمانی یا زیبایی که پزشک انجام داده، وضعیت بیمار و انطباق آن با اتخاذ درمان صحیح طبق نظر پزشک معالج و غیره توسط هیات مذکور مورد رسیدگی قرار میگیرد. سپس ایشان بنا بر شور و مشورت، نظر خویش را در قالب نظریه کارشناسی تقدیم محکمه مینمایند.

نکته: دادسرای ویژه جرایم پزشکی در تهران، بعنوان نخستین مرحله از مراحل رسیدگی به شکایت از پزشکان انجام وظیفه مینماید.

قصور پزشکی
قصور پزشکی

قصور پزشک در ۱۴۰۱ توسط چه مرجعی تعیین میشود؟

قصور پزشکی دارای مرجع تعیین کننده از حیث نوع و میزان، میباشد. مقصود از مرجع، پزشکی قانونی یا کمیسیون نظام پزشکی میباشد. احراز وقوع قصور پزشکی یا عدم تحقق آن در اکثر مواقع توسط مرجع مذکور انجام میشود. سپس مورد تایید مقام قضایی قرار میگیرد. زیرا امر مزبور بسیار تخصصی بوده و غیر از مراجع فوق الاشاره، سازمان، اداره، کارشناس یا شخص دیگری صلاحیت تعیین قصور پزشکی را ندارد. ولیکن باید همواره به خاطر داشته باشید که نظریه معنونه، نظریه کارشناسی بوده لذا لازم الاتباع برای محکمه نمیباشد. محاکم میتوانند با استدلال و بیان مبنای یقین قضایی خود، خلاف آنچه که در نظر پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی آمده است، مورد حکم قرار دهند.

  • قصور پزشکی چه عللی دارد؟
  • چرا قصور پزشکی رخ میدهد؟
  • علل قصور پزشکی توسط پزشکان چیست؟

خوب است در ابتدا بدانید که پزشک یک فرد معمولی از حیث انسان بودن است. وی نه نیروی خارق العاده ای دارد و نه ابر انسان است. لذا در نهایت تخصص و دقت، بروز اشتباه و تقصیر از ایشان به دلیل انسان بودنشان، غیرقابل اجتناب است. از طرفی به دلیل خطیر بودن شغل ایشان، همواره از جامعه پزشکان انتظار میرود که میزان خطا و قصور پزشکی خویش را به حداقل برسانند. ولیکن میتوان علل قصور پزشکی را مواردی از قبیل مشکلات شخص و خانوادگی، وضعیت جسمی خود دکتر، شرایط سخت معیشت و بسیاری از موارد دیگر دانست که در نهایت منجر به بروز و تحقق قصور پزشکی میگردد. مساله پزشکی خود را با وکلای متخصص ما درمیان بگذارید.

مراحل شکایت از قصور پزشکی چگونه است؟

قصور پزشکی مبنای مسئولیت پزشک در پرداخت دیه یا جبران خسارت بیمار میباشد. لذا باید شکایت از پزشک بر مبنای تحقق قصور پزشکی از ناحیه ایشان باشد. به همین جهت ابتدا تنظیم شکواییه و ثبت آن از طریق مراجع ذی صلاح انجام میشود. سپس شاکی راسا یا توسط وکیل متخصص، شکایت و پرونده خود را در دادسرا و سپس در دادگاه پیگیری مینماید. در روند رسیدگی به موضوع جرم پزشکی، حسب مورد نیاز به مراجعه به مراجعی از قبیل شورای حل اختلاف واقع در سازمان، هیات های رسیدگی بدوی و عالی و کمیسیون های مربوطه نیز وجود دارد. انجام مراحل مذکور است که وکالت در حیطه جرایم پزشکی را امری تخصصی و دشوار نموده است.

نمونه هایی از قصور پزشکان

آنچه که در عمل، متداول بوده و میتوان بعنوان نمونه های مبتلابه شکایت از قصور پزشکی بیان کرد، از قرار ذیل است:

  • قصور پزشکی در جراحی زیبایی: مانند پروتز سینه یا لیفت ران و غیره که نتایج غیرقابل جبرانی را نیز به بار می آورد.
  • قصور پزشکی در سقط جنین: خصوصا در موارد غیرقانونی که علاوه بر تخلف و جرم بودن آن، مسئولیت بر پزشک از این حیث بار میشود که به دلیل کوتاهی و خطای پزشکی که داشته، جان مادر نیز به خطر افتاده که در بیشتر مواقع منجر به فوت مادر شده است.
  • قصور پزشکی در جراحی بینی: در اکثر موارد آنچه که مورد شکایت بیماران میباشد، از بین رفتن حس بویایی ایشان یا دفرمه شدن فرم و حالت بینی یا تنگی نفس آنها میباشد.

قصور پزشکی منجر به فوت بیمار

شکایت از پزشک به دلیل قصور پزشکی که منجر به فوت بیمار شده است، نیز یکی از موارد شایع در پرونده های کیفری میباشد. بعنوان مثال پزشک جراح متخصص حین عمل جراحی تومور مغز متوجه میشود که تومور بدخیم بوده و در قسمتی از مغز ریشه دوانیده است که دست زدن به آن موجب بدتر شدن اوضاع و وخیم شدن حال بیمار میشود. در این فرض میبایست از ادامه جراحی خودداری نموده و بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. حال تصور کنید علی رغم بروز چنین شرایط و موقعیتی، پزشک جراح به جراحی و عمل تومور ادامه میدهد. بیمار فوت مینماید. شکایت از پزشک به دلیل ارتکاب قصور و تقصیر پزشکی صورت میپذیرد.

نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی با بررسی علت تامه فوت و عملکرد پزشک، قصور پزشکی را محرز و مسلم تشخیص میدهند. در مواردی از این قبیل، عنوان قصور پزشکی منجر به فوت مطرح و در دادنامه نیز قید میشود. پرداخت دیه کامل توسط پزشک متخلف کمترین مجازاتی است که بر وی بار خواهد شد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از پزشک

وکیل برای شکایت از قصور پزشکی
وکیل برای شکایت از قصور پزشکی

وکیل قصور پزشکی در تهران

قصور پزشکی یکی از ارکان اساسی و رکن رکین مبنای محکومیت پزشک به پرداخت دیه یا جبران خسارت میباشد. وکلای مجرب و متخصص موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا میتواند به شما عزیزان این اطمینان خاطر را بدهند، که از ابتدا تا به انتهای دعوای کیفری علیه پزشک متخلف یار و همراه شما خواهند بود. آنچه که بسیار حائز اهمیت میباشد، اثبات قصور پزشکی میباشد. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان این است که در کلیه دعاوی کیفری خود خصوصا شکایت از قصور پزشکی، به تنهایی اقدام ننموده و نسبت به اتخاذ وکیل متخصص و حرفه ای فورا اقدام نمایید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲۶ میانگین امتیاز: ۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
مجازات جرایم پزشکی چیست؟
نوشتهٔ بعدی
جرم پزشکی جعل مهر پزشکی چیست؟

دیگر مطالب این دسته بندی

52 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
امیر
26 روز قبل

سلام، فرزندم به دلیل سرما خوردگی بردم بیمارستان مفید بعد از اینکه ۲۴ ساعت توی اورژانس نگه داشتن سطح اکسیژنش پایین اومد و تو کما رفت، تو اون ۲۴ ساعت هیچ دارویی بهش ندادن، الان بچه دچار فلج مغزی شدید شده و حتی بلع غذارو هم نمیتونه انجام بده، بچم ۱۳ ماهش هست. کمیسیون پزشکی هم قصور اورژانس تشخیص داده، الان از طریق قضایی هم باید شکایت کنم ؟کیفری یا حقوقی؟

عباسی
1 ماه قبل

سلام، من چندین بار سوالم رو مطرح کردم اما مینوسه در انتظار تصویب و بعد حذف میشه راهنمایی بفرمایید لطفا

عباسی
1 ماه قبل

سلام وقت بخیر
پدرم عمل توراکس انجام دادند، سه روز اولی که داخل icu بودند حالشون روبه بهبود بود، اما روز چهارم استرس بدی داشتند و گفتند دوتا پرستار رو سرشون گفتند که ایشون دیگه زنده نمیمونه، که شب همون روز پدرم به علت افت فشار و کم اکسیژنی وارد خواب مصنوعی شدند و یک هفته در این حالت بودن و من هر روز از دکتر و پرستار علت رو سوال میکردم و فقط میگفتن عمل سنگین بود. حتی بعد فوت پدرم بازهم علت رو سوال کردم گفتن عمل سنگین بوده، در حالی که گواهی فوت رو که گرفتم نوشته بود به علت سپسیس فوت شدن. آیا قصوری صورت گرفته بوده که واقعیت رو به من نمیگفتن که دچار سپسیس (عفونت بیمارستانی) شده؟ اصلا چرا وقتی حال ایشون رو به بهبودی بود دوتا پرستار بگن ایشون دیگه زنده نمیمونن؟

آرزو رستمی
5 ماه قبل

سلام و وقت بخیر
برای یک مورد قصور پزشکی توی پرونده‌ی بنده، پزشک مربوط به پرداخت دیه‌ی نود میلیونی محکوم شد. آیا پزشک متهم بعد از اجرای احکام، میتونه دیه رو به صورت اقساطی پرداخت کنه؟ چون موارد شکایت از این پزشک بالاست و زمزمه هایی راجع به پردخت قسطی مطرح شده. ممنونم.

سعید
6 ماه قبل

سلام من بعد از مراجعه به دندانپزشک و کشیدن دندان، دچار عوارض شدید آبسه های لثه شدم. در صورتی که قبل از کشیدن هیچ مشکلی از لحاظ لثه نداشتم. یک مکان کاملا شلوغ بود. پزشک در رعایت بهداشت غیراصولی عمل کرد. حتی با یک دستکش یکبار مصرف چند دهان رو معاینه میکرد. این جزو قصور پزشکی هستش؟

عباسی
6 ماه قبل

سلام
پدر من از نارسایی قلبی فوت کردند و در هنگام مراجعه به بیمارستان نیم سکته کرده بودند، و بیمار دیابتی نیز بود، به دلیل عدم تشخیص درست ۳ روز بعد سکته کامل کرد. بیمارستان که داروی کرونا را اشتباهی زده بود. با وجود منفی بودن تست کرونا و نداشتن علائم بالینی کرونا، علت فوت را کرونا ذکر کرده بودند. این موضوع چقدر در دادگاه امکان نتیجه گرفتن دارد؟

سید عزیز علوی
6 ماه قبل

سلام وقت بخیر بنده چند روز پیش جهت درمان دیسک گردن به جراح مغز واعصاب مراجعه کردم که ایشون در گردن وکتفم کورتون تزریق کرد که همون لحظه هواوارد ریه چپم شد و متاسفانه ۳ روز دستگاه بمن وصل بوده و ۱۴ سانت لوله در ریه ام گذاشتند بابت تخلیه هوا، و دو هفته در منزل بودم ایا میتونم از دکتر طلب خسارت کنم؟ اگر بله چقدر؟ چون ظاهرا تصمیم دارند نظرم را جلب کنند.

رضا
7 ماه قبل

باعرض سلام و خسته نباشید
من دو سال پیش تو سن ۲۶ سالگی عمل ابیلیشن قلب انجام دادم که حین عمل به سیستم الکتریکی قلب آسیب رسید و الان به گفته دکترهای معالج برای باطری گذاشتن زوده
سوالی که من داشتم اینکه من اصلا از عوارض عمل خبر نداشتم و بعدا دکترها گفتن شما میتونستی با دارو فعلا عمل نکنید. الان میگه من بعد شما دیگه مریض زیر ۳۰ سال عمل نمیکنم!
۱. ایا دکتر من می بایست عوارض عمل به من میگفت؟
۲. عمل من یه کار تخصصی بود که دکترها با تخصص اکوکاردیوگرافی قلب این کار انجام میدن تو اعضای شورا یه دکتر قلب ساده میتونه تشخیص بده حین عمل اشتباه رخ داده؟

محمد
8 ماه قبل

باسلام
توی کلینیک پیش تکنیسین صورتمو لیزر کردم ۶جای صورتم سوخته.از دکتر کلینیک شکایت کردم.
اول اینکه کلینیک فاقد مجوز بوده
دوم اینکه دکتر عمومی بوده و فاقد مجوز بوده
سوم اینکه تکنیسین صورتمو سوزونده و رای کمیسیون نظام پزشکی ۲۰٪قصور پزشکی برای دکتر زده و بعد اینکه تکنیسین رو گفته از کادر درمان نمی‌باشد. با این اوصاف ۸۰٪ بقیه مقصر کی هست؟

محسن
8 ماه قبل

سلام من عملی رو انجام دادم که دکتر به تعهداتش عمل نکرد و نقصی فاحش برایم ایجاد کرده است. و تمام پزشکان آن را تایید می‌کنند اما از آن زمان ۴ سال می‌گذرد و اینکه از لحاظ روحی به شدت آسیب دیده ام واز لحاظ مالی ضعیف هستم توانایی مالی ندارم باید به کجا رجوع کنم

فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ