جرم کلاهبرداری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

معاونت در جرم کلاهبرداری

معاونت در جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری جزو جرایم علیه اموال اشخاص و افراد جامعه میباشد. هنگامیکه شخص یا اشخاصی در طی انجام عملیات فریب کارانه و مانور متقلبانه اقدام به بردن مال دیگران مینمایند، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و فاعل جرم مذکور هستند. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: در اکثر…
ادامه مطلب
کلاهبرداری- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا

وکیل کلاهبرداری | جرم کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد؟

وکیل کلاهبرداری و تعریف آن جرم وکیل کلاهبرداری وفق کتب دکترین تعریف این جرم را اینگونه بیان می دارد: کلاهبرداری یکی از انواع جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد. کلاهبردار شخصی است که اعمال و رفتار او مطابق قانون، مجرمانه شناخته شده و برای…
ادامه مطلب
فهرست