مجازات جرم کلاهبرداری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در میان افراد عادی جامعه بعنوان قانون جدید کاهش زندان مرسوم گردیده است، در مورد مجازات کلاهبرداری چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟ آیا مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تغییری نموده است؟ مجازات کلاهبرداری در قانون…
ادامه مطلب
کلاهبرداری- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا

وکیل کلاهبرداری | جرم کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد؟

وکیل کلاهبرداری و تعریف آن جرم وکیل کلاهبرداری وفق کتب دکترین تعریف این جرم را اینگونه بیان می دارد: کلاهبرداری یکی از انواع جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد. کلاهبردار شخصی است که اعمال و رفتار او مطابق قانون، مجرمانه شناخته شده و برای…
ادامه مطلب
فهرست