لایحه دفاعیه

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

لایحه دفاع از متهم مواد مخدر

لایحه دفاع از متهم مواد مخدر

لایحه دفاع از متهم مواد مخدر چیست؟ بهترین زمان تقدیم لایحه دفاعیه چه زمانیست؟ یک لایحه خوب باید چند صفحه باشد؟ موارد مهم و الزامی در مطالب مندرج در لایحه و ترتیب دلایل و دفاعیات باید چگونه باشد؟ وکیل متخصص مواد مخدر مفصلا پاسخ میدهد.…
لایحه دفاعیه فسخ قرارداد

لایحه دفاعیه فسخ قرارداد چگونه تنظیم میشود؟

لایحه دفاعیه فسخ قرارداد چیست؟ تنظیم لایحه دفاعیه فسخ قرارداد چگونه است؟ در لایحه دفاع از تایید فسخ قرارداد باید چه نکاتی درج شود؟ بهترین وکیل تنظیم لایحه کیست؟ لایحه دفاعیه فسخ قرارداد چیست؟ فسخ قرارداد حقی است که از ناحیه صاحب و دارنده آن…
لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری

بهترین لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری

بهترین لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری باید دارای چه نکاتی باشد؟ چگونه میتوانیم بهترین لایحه دفاع از طرف شاکی را بنویسیم؟ چگونه از نگارش لایحه های تکراری در یک پرونده کیفری جلوگیری نماییم؟ بهترین وکیل تنظیم لایحه میگوید. اولین لایحه دفاعیه شاکی باید چگونه…
تنظیم لایحه

لایحه چیست و به چه صورت تنظیم میشود؟

به چه چیزی لایحه گفته میشود؟ لایحه نویسی توسط وکیل چه فرقی با لایحه نویسی توسط عریضه نویس دارد؟ تنظیم لایحه در دعاوی حقوقی و کیفری چگونه است؟ به کاربردی ترین سوالات شما عزیزان در خصوص لایحه و نحوه نگارش آن در این مقاله پاسخ…
دفاع از فروش مال غیر

دفاع در فروش مال غیر چگونه می باشد؟

وکیل فروش مال غیر میگوید: در کلیه دعاوی مربوطه از قبیل انتقال مال غیر با سند عادی و در اموال مشاع و یا در مرحله اثبات مالکیت آنچه که بسیار حائز اهمیت میباشد، دفاع از فروش مال غیر چه از ناحیه شاکی و چه از…
دفاع از پزشک در دادسرای انتظامی پزشکی

دفاع از پزشک در دادسرای انتظامی پزشکی

وکیل دفاع از پزشک میگوید: خوب است بدانید هر دعوا از دعاوی پزشکی و جرایم پزشکان دارای دو طرف بعنوان شاکی و متهم میباشد. در مقاله حاضر به تبیین اینکه وکیل دفاع از پزشک در دادسرای انتظامی پزشکی چگونه از پزشک دفاع میکند پرداخته میشود.…
دفاع از اتهام سرقت

دفاع از اتهام سرقت چگونه است؟

وکیل سرقت در مقاله پیش روی، در جهت بیان اینکه در پرونده کیفری جرم سرقت باید چگونه عمل نماییم مطالب کاربردی و علمی و مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده است. خوب است بدانید که شاکی باید چگونه در مقام اثبات اتهام انتسابی…
دفاع از اتهام خیانت در امانت

دفاع از اتهام خیانت در امانت

بهترین وکیل خیانت در امانت در تهران در بسیاری از مقالات تخصصی و خوب و مفید خویش به بیان موضوعات مختلفی از قبیل: اعتراض به حکم خیانت در امانت ، اثبات خیانت در امانت و غیره پرداخته است. وکیل متخصص کیفری در مقاله حاضر به…
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ