مجازات

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

مجازات جیب بری و کیف قاپی در قانون جدید

مجازات جیب بری و کیف قاپی مطابق قانون جدید چیست؟

https://cdn.aminedalat.com/criminal-video/punishment-of-snatching-bags.mp4 مجازات جیب بری و کیف قاپی مطابق قانون جدید سلام دوستان کیف قاپی و جیب بری و امثال اینا، یکی از انواع سرقت های تعزیری هستن که در ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفتن. مطابق این ماده، سارقین به عنوان…
مجازات جرم جعل در قانون

مجازات جرم جعل در قانون جدید چیست؟

جرم جعل چیست؟ چرا مجازات جرم جعل دارای اهمیت است؟ مجازات جرم جعل در قانون مجازات اسلامی چیست؟ جرم جعل در قانون مجازات جدید چه حکمی دارد؟ مجازات قانون جدید برای مجرمان جرم جعل چیست؟ جرم جعل چیست؟ جعل در لغت یعنی “برگرداندن و تقلب…
مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع چیست؟

مجازات رابطه نامشروع چیست؟ در قانون چه مجازاتی برای روابط نامشروع در نظر گرفته شده است؟ آیا این مجازات قابل تخفیف است؟ آیا رضایت در پرونده کیفری مربوطه، تاثیری در مجازات رابطه نامشروع دارد؟ اگر نتوانیم رابطه نامشروع را اثبات کنیم چه مجازاتی دارد؟ رابطه…
جرم ربا و رباخواری

جرم ربا و رباخوارى | مجازات ربا | وکیل پرونده ربا

جرم ربا و رباخوارى به چه معنى مى باشد؟ آیا شروع به این عمل هم جرم محسوب مى شود؟ انواع جرم ربا چه مى باشد؟ چه افرادى مشمول مجازات جرم ربا نمى شوند؟ چه پیامدهایی را به همراه دارد؟ نحوى شکایت از ربا و رباخوارى…
جرم جعل چک

جرم جعل چک و مجازات آن

تعریف جرم جعل چک چیست؟ ارکان تشکیل دهنده این جرم از چه قرار است؟ جرم جعل چک در قانون چه مجازاتی دارد؟ وکیل جرم جعل مفصلا در این مقاله به تشریح پرسش های سوالات مذکور میپردازد. تعریف جرم جعل چک در قانون جرم جعل چک…
جرم محاربه

جرم محاربه و مجازات آن در قانون ایران

تعریف جرم محاربه در قانون ایران چیست؟ ارکان تشکیل دهنده این جرم از چه قرار است؟ مراحل اثبات جرم محاربه در قانون کشور ما چگونه است؟ در نهایت مجازات این جرم چه خواهد بود؟ وکیل جرم محاربه مفصلا در این مقاله بیان میدارد. تعریف جرم…
جرم فیشینگ

جرم فیشینگ رایانه ای چیست و چه مجازاتی دارد؟

تعریف جرم فیشینگ رایانه ای چیست؟ شرایط اثبات جرم فیشینگ رایانه ای چیست؟ انواع این جرایم شامل چه مواردی است؟ نحوه پیشگیری و جلوگیری از این جرم چگونه است؟ وکیل جرایم رایانه ای به بیان پاسخ این پرسش ها و سایر سوالات از قبیل قربانیان…
مجازات مواد مخدر

مجازات مواد مخدر در حقوق ایران

مجازات مواد مخدر وفق قانون چیست؟ برای جرایم مربوط به مواد مخدر چه مجازاتهایی مقرر شده است؟ آیا مجازاتهای انواع جرایم مواد مخدر با یکدیگر متفاوت است؟ معیار تعیین مجازات در جرایم مواد مخدر چیست؟ وکیل مواد مخدر بصورت تخصصی پاسخ میدهد. مجازات مواد مخدر…
کاهش کاهش مجازات کلاهبرداری بعد از حکم قطعیکلاهبرداری پس از حکم قطعی

کاهش مجازات جرم کلاهبرداری پس از حکم قطعی

آیا پس از قطعیت حکم در جرمی مانند جرم کلاهبرداری میتوان تقاضای کاهش مجازات داشت؟ آیا پس صدور حکم قطعی هم میتوان مجازات را کم کرد؟ قانون جدید کاهش مجازات در خصوص جرم کلاهبرداری چگونه اعمال میشود؟ وکیل کلاهبرداری بصورت تخصصی پاسخ میدهد. وکیل کلاهبرداری…
توهین به مقدسات در فضای مجازی

توهین به مقدسات در فضای مجازی و مجازات آن

آیا توهین به مقدسات در فضای مجازی جرم است؟ مجازات جرم توهین به مقدسات در فضای مجازی چیست؟ این جرم در چه قانونی مورد جرم انگاری قرار گرفته است؟ توهین به مقدسات مذهبی در فضای مجازی جرم اهانت به مقدسات مذهبی در فضای مجازی همچون…
مجازات جرایم پزشکی

مجازات جرایم پزشکی چیست؟

جرایم پزشکی چه مجازاتی دارد؟ مجازات یک جرم پزشکی یا تخلف پزشکی چگونه معین میشود؟ مرجع صالح برای مجازات یک پزشک کجاست؟ دادگاه پزشک متخلف را به چه مجازاتی محکوم مینماید؟ وکیل جرایم پزشکی مفصلا پاسخ میدهد. جرایم پزشکی چیست؟ تعریف جرم پزشکی چه زمانی…
مجازات عدم اثبات فروش مال غیر

مجازات عدم اثبات فروش مال غیر

مجازات عدم اثبات فروش مال غیر چیست؟ انتساب اتهام جرم انتقال مال متعلق به دیگری به متهم و عجز از اثبات آن برای شاکی چه مجازاتی را در پی دارد؟ متهم پس از حصول برائت میتواند اعاده حیثیت کند؟ وکیل فروش مال غیر مفصلا بیان…
مجازات پخش عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی

مجازات پخش عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی

مجازات پخش عکس خصوصی در فضای مجازی چیست؟ آیا انتشار و پخش عکس و فیلم شخصی و خانوادگی افراد در فضای مجازی جرم است؟ قانون جرایم رایانه ای درخصوص انتشار و افشا و پخش نمودن عکس ها و فیلم های خانوادگی دیگران چه مجازاتی را…
مجازات توهین در فضای مجازی

مجازات توهین در فضای مجازی چیست؟

مجازات جرم توهین در فضای مجازی ۱۴۰۱ چیست؟ آیا توهین در عالم واقع، تفاوتی با توهین در فضای مجازی مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و غیره دارد؟ برای شکایت از توهین در فضای مجازی باید چه ادله اثباتی داشته باشیم؟ جدیدترین مجازات جرم توهین اینترنتی چیست؟…
مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در میان افراد عادی جامعه بعنوان قانون جدید کاهش زندان مرسوم گردیده است، در مورد مجازات کلاهبرداری چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟ آیا مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تغییری نموده است؟ مجازات کلاهبرداری در قانون…
مجازات سرقت از فروشگاه

مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

سرقت از فروشگاه چه مجازاتی دارد؟ در قوانین جزایی کشور ما یعنی در حقوق داخلی ایران برای دزدی از فروشگاه چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟ وکیل دعاوی کیفری که در این مقاله به اختصار وکیل سرقت از فروشگاه نامیده میشود پاسخ میدهد. آیا…
مجازات جرایم رایانه ای

مجازات جرایم رایانه ای طبق قانون چیست؟

مجازات جرایم رایانه ای چیست؟ جرایم رایانه ای چه مجازاتهایی را در پی دارد؟ مرتکبان بزه ها و جرم های رایانه ای که دارای انواع عدیده میباشد، چه مجازاتهایی را متحمل میشوند؟ مجازات ایجاد مزاحمت از طریق تلگرام یا واتساپ چیست؟ مجازات جرایم رایانه ای…
عدم اثبات خیانت در امانت

مجازات عدم اثبات خیانت در امانت | اعاده حیثیت

اعاده حیثیت در جرم خیانت در امانت چگونه است؟ اگر شاکی نتواند ارتکاب جرم خیانت در امانت را در محکمه به اثبات برساند چه مجازاتی بر شاکی تحمیل میشود؟ مجازات عدم اثبات خیانت در امانت چیست؟ عدم اثبات خیانت در امانت به چه معناست؟ عدم…
مجازات جرم سرقت

مجازات جرم سرقت طبق قانون جدید کاهش مجازاتها

مجازات سرقت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه تغییراتی کرده است؟ آیا مجازات سرقت تعزیری وفق قانون جدید کاهش مجازاتها کم شده است؟ وکیل سرقت بصورت مورد و تخصصی پاسخ میدهد. مجازات جرم سرقت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون کاهش مجازات حبس…
مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید

مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس

مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ دچار چه تغییراتی شده است؟ آیا مجازات فروش مال غیر تغییر کرده است؟ مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید چیست؟ وکیل انتقال مال غیر در این مقاله به بیان این موضوعات وفق…
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ