وکیل علامت تجاری | همه چیز در مورد علائم تجاری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

دعاوی علامت تجاری
دعاوی علامت تجاری

وکیل علامت تجاری  یا همان وکیل دعاوی تجاری در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی علائم تجاری و نام تجاری بپردازد.

تعریف علامت، علامت جمعی، نام تجاری

وکیل دعاوی علامت تجاری بیان میدارد، به استناد ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر نشان قابل روئیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد را علامت تجاری می گویند.

علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

هر یک از موارد فوق را زمانی می توان به صورت انحصاری مورد استفاده قرار داد که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، در این صورت کلیه حقوق متعلق به آن علامت تجاری انحصارا در اختیار ثبت کننده علامت مربوط می باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران

علامت تجاری را در چه مواردی نمی توان ثبت کرد؟

وکیل علامت تجاری به سوال فوق اینگونه پاسخ میدهد،به استناد ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت تجاری در موارد ذیل قابل ثبت نیست:

الف) نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
‎‎‎

ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
‎‎‎

د) عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
‎‎‎

هـ) عین یا به طرز گمراه کننده‌ ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است‌.
‎‎‎

و) عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
‎‎‎

ز) عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌ لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  غیر قابل ثبت بودن علامت تجاری به دلیل عدم تمیز دهندگی

اظهارنامه ثبت علامت تجاری

وکیل دعاوی علامت تجاری بیان میدارد، برای ثبت اظهارنامه علامت تجاری نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود.

پس از ارسال اظهارنامه اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند.

وکیل خوب علامت تجاری
وکیل خوب دعاوی تجاری و علائم تجاری می بایست ابتدائا به بررسی این امر بپردازد که آیا علامت طراحی شده تحت حمایت قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قرار می گیرد یا خیر و در ادامه با بررسی مستندات موکل اقدام به ثبت علامت یا طرح دعوا در خصوص سو استفاده از علامت طراحی شده از سوی موکل خویش نماید.

وکیل علائم تجاری و نحوه اعتراض به علامت ثبت شده

وکیل دعاوی علائم تجاری با بررسی قوانین و مقررات مربوط و رویه عملی حاضر در تشریح عنوان فوق بیان میدارد، به استناد ماده ۳۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذینفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را نسب به علامت ثبت شده به اداره مالکیت صنعتی ارائه نماید.

اعتراضی که از سوی افراد صورت می گیرد به دو دلیل می تواند باشد دلیل اول اینکه علامت مذکور شرایط تعیین شده در بند الف ماده ۳۰ را ندارد و نمی تواند به عنوان علامت تجاری ثبت شود و دلیل دوم اینکه علامت مذکور به دلایل بیان شده در ماده ۳۲ جزو علائم تجاری نیست.

وکیل علامت تجاری و نحوه رسیدگی به اعتراض در اداره مالکیت صنعتی

وکیل علائم تجاری نحوه رسیدگی را اینگونه شرح میدهد که اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اعتراض رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ می نماید و بیست روز به متقاضی مهلت میدهد تا در صورت پایبندی خویش به اعتراض صورت گرفته استدلالت خویش را به اداره بفرستد.

پس از ارسال لایحه از سوی معترض اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظر گرفتن دفاعیات طرفین اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید.

وکیل دعاوی علامت تجاری در تهران

وکیل دعاوی علامت تجاری در تهران

وکیل علامت تجاری و حقوق ناشی از ثبت علامت

وکیل دعاوی علائم تجاری حقوق ناشی از ثبت علامت را اینگونه بیان میدارد، حقوق ناشی از ثبت علامت به شرح ذیل می باشد:

الف) استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت‌، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.
‎‎‎

ب) مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.
‎‎‎

ج) حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

وکیل دعاوی علائم تجاری و مدت اعتبار علامت ثبت شده

وکیل علامت تجاری بیان می دارد به استناد بند د ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد.
این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌ های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

درخواست ابطال و یا لغو علامت ثبت شده چگونه است؟

وکیل علائم تجاری بیان میدارد هر ذینفع می تواند با اثبات اینکه شرایط بند الف ماده ۳۰ و یا ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری رعایت نشده است تقاضای ابطال ثبت علامت مذکور را نماید. در صورتی که فرد شاکی بتواند این امر را اثبات کند اداره مالکیت صنعتی اقدام به ابطال ثبت علامت مورد نظر می نماید و ابطال صورت گرفته از روز ثبت علامت اعمال می شود.

وکیل علائم تجاری در خصوص لغو علامت ثبت شده بیان میدارد، هر ذینفع می تواند ثابت کند که علامت ثبت شده سه سال پس از ثبت تا یک ماه قبل از درخواست فرد ذینفع بلا استفاده بوده است و خود مالک علامت مذکور یا کسی که از جانب او نمایندگی داشته است هیچگونه ای استفاده ای از علامت مذکور ننموده اند. پس از اثبات این امر اداره مالکیت صنعتی اقدام به لغو ثبت علامت مذکور می نماید.

وکیل علائم تجاری در تهران

وکیل علائم تجاری در تهران

وکیل علامت تجاری در تهران

دعاوی تجاری امروزه به جهت پیچیده تر شدن و پیشرفته شدن ارتباطات موجود در بین مردم و اهمیت بالای این دعاوی از جمله پرونده های حائز اهمیت در محاکم به شمار می رود، از همین رو وکیل دعاوی تجاری می بایست علم خویش را به روز کرده و با بررسی و تسلط بر قوانین جدید اقدام به فعالیت در این عرصه نماید. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با بهره مندی از وکلای با تجربه و متخصص در حوزه دعاوی تجاری تلاش دارد تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات را در این زمینه به شما عزیزان ارائه نماید. جهت مشاوره با وکیل علامت تجاری در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۱ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

دیگر مطالب این دسته بندی

50 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
50
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x