نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
دعاوی هنرمندان

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به چه معناست؟ مجازات آن جرم چیست؟ بهترین وکیل برای پرونده نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تهران کیست؟ موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ چه کمکی به ما میکند؟ با ما همراه باشید.

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای چیست؟

وکیل متخصص مالکیت معنوی میگوید: “نرم افزار” یک محصول است. برای تولید این محصول، به فکر، اندیشه خلاق، صرف هزینه، انتخاب زمان برای انتشار و مدیریت کارآمد نیاز است. از طرفی کاربران میتوانند به سهولت، به تکثیر غیرمجاز و کپی برداری از این نرم افزارها اقدام نمایند. به همنی جهت، قانون درصدد حفاظت و صیانت از حقوق انحصاری پدیدآورندگان این آثار برآمده است.

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و مجازات آن

مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، درصورت ارتکاب این جرم و نقض حقوق دارنده نرم افزار، مرتکب به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی مطابق قانون جدیدالتصویب محکوم میگردد. خوب است بدانید که خسارت وارده بر شاکی، از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود.

حقوق مادی و معنوی صاحب نرم افزار

وکیل مالکیت معنوی میگوید: حقوق مورد حمایت این قانون که متعلق به پدیدآورنده نرم افزار میباشد، مطابق مواد ۱و ۳ این قانون، هم شامل حقوق مادی است، و هم شامل حقوق معنوی است. حال سوال این است که، این حقوق دربردارنده چه مواردی است؟

این حقوق عبارتند از: حق نشر، عرضه، اجرا، حق متعلق به نام، عنوان و نشان ویزه که معرف نرم افزار است، و بطور کلی حق بهره برداری مادی و معنوی از نرم افزار رایانه ای. به همین جهت هرگونه تصرف و بهره برداری که موجب استفاده و منفعت مالی برای فاعل باشد، موجب نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای میشود.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزار
نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزار

نشر موجب نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

مطابق ماده ۶ آیین نامه، نشر یک نرم افزار رایانه ای به معنای “قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم میباشد”. اعم از اینکه بر روی یکی از حامل های رایانه ای، تکثیر شده باشد، یا به همین منظور، در محیط های رایانه ای قابل استفاده برای دیگران، قرار داده شود. پس یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، در قالب فعل مثبت نشر رخ میدهد.

حق تکثیر (کپی رایت) در این قانون

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای میتواند در این حالت نیز محقق گردد. به چه صورت؟ خوب است بدانید حق تکثیر یا همان حق کپی رایت، از جمله حقوق اولیه برای پدیدآورنده نرم افزار میباشد. به همین جهت سایرین، بدون داشتن مجوز قانونی، حق هیچگونه تکثیر و کپی رایت از نرم افزار متعلق به پدیدآورنده آن را ندارند.

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با عرضه و اجرا

عرضه یک نرم افزار رایانه ای به معنای ارایه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر، در زمان یا مکان محدود و در جهت بهره برداری مشخص میباشد. مقصود از اجرا، استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار متعلق به دیگری، در انواع محیط های رایانه ای. لذا بروز این افعال، یعنی عرضه یا اجرای یک نرم افزار، حسب مورد میتواند موجب نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای باشد.

مدت زمان حمایت قانون چقدر است؟

  • پدیدآرونده نرم افزار تا چه مدت از حمایت قانونی برخوردار است؟
  • آیا تاریخ به وجود آوردن یک اثر مانند نرم افزار مهم و ملاک است؟

مطابق ماده ۱ قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای، مدت حقوق مادی پدیدآورنده ۳۰ سال از تاریخ پدیدآوردن یا تولید نرم افزار تعیین شده است.

نکته: حقوق مادی و معنوی نرم افزار، همانند سایر حقوق مالی، قابلیت انتقال، هم بصورت قراردادی و هم بصورت قهری میباشد.

یک استثنا بر حق مادی پدیدآورنده نرم افزار

تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر از نرم افزاری که به طریق مجاز، برای استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

نقض حقوق معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، علاوه بر حقوق مادی، دارای برخی حقوق معنوی نیز میباشند. این حقوق معنوی، مربوط به شخصیت پدیدآورنده و برای حمایت از آن است. ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشعار میدارد: حقوق معنوی نرم افزار عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن. لذا نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای میتواند دربردارنده نقض حقوق معنوی صاحب اثر یا همان نرم افزار باشد.

نکته: حق انتساب بعنوان یک حق معنوی برای صاحب نرم افزار، عبارت است از: نام، عنوان و نشانه ویژه معرف اثر.

دو ویژگی مهم حق معنوی پدیرآورنده نرم افزار

نخست: عدم محدود بودن به زمان و مکان خاص: عدم محدودیت حق معنوی به زمان، به معنای دایمی بودن این حق است. لذا مدت آن نامحدود است. و با گذشت زمان، ساقط نمیشود. لذا برخلاف حق مادی که دارای مدت ۳۰ ساله است، حق معنوی محدودیت زمانی و مکانی ندارد.

دوم: غیرقابل انتقال بودن: حقوق معنوی ناشی از پدیدآرودن نرم افزار، را نمیتوان به موجب قرارداد به شخص دیگری منتقل نمود.

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و موضوع آن

موضوع جرم نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور، نرم افزار است. نرم افزارهای رایانه ای در ماده ۲ آیین نامه اینگونه تعریف شده است: مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعمل ها، و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای، که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل های رایانه ای، ضبط شده باشد.

۵ نکته مهم نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

۱) نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای زمانی محقق میگردد که، اثر ثبت شده باشد. اما نداشتن تاییدیخ و نداشتن ثبت، به معنای ذیحق نبودن نیست. بلکه بار اثباتی مضاعف دارد.

۲) حقوق مادی و معنوی صاحب نرم افزار زمانی از حمایت قانونی برخوردارند که، نرم افزار مربوطه برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

۳) نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یک جرم مقید به حصول نتیجه میباشد. یعنی باید نقض حق صورت پذیرفته باشد.

۴) شاکی یا زیان دیده از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، میتواند با هزینه خود، متقاضی انتشار مفاد حکم در روزنامه باشد.

۵) نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یک جرم قابل گذشت است. لذا با جلب رضایت شاکی، پرونده مختومه میگردد.

وکیل برای پرونده نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

وکیل برای دفاع در پرونده کیفری با موضوع نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ابتدا پرونده را مطالعه میکند. ابعاد مختلف حقوقی و قانونی را بررسی میکند. انطباق بایسته های قانونی و الزامات مواد قانونی را در پرونده تحت الامر مورد تدقیق قرار میدهد. بعنوان مثال یکی از بهترین دفاعیات وکیل متهم در پرونده نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای میتواند اینگونه باشد که: موکل دارای سونیت خاص نبوده است. یعنی موکل قصد نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزار را نداشته است. لذا به رکن معنوی یا عنصر معنوی جرم خدشه وارد کرده، و درصدد تبرئه موکل از اتهام انتسابی برآید.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌

حقوق مادی و معنوی صاحب نرم افزار
حقوق مادی و معنوی صاحب نرم افزار

انتخاب وکیل از موسسه حقوقی امین عدالت تهران

موسسه حقوقی امین عدالت در تهران متشکل از وکلای پایه یک دادگستری میباشد. وکیل مالکیت معنوی، در مصادیق عدیده جرایم موضوع این قانون، اعم از: حقوق هنرمندان، حقوق مولفان و حقوق مصنفان، و حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، علایم تجاری و اختراع، و سایر موضوعات مربوط به مالکیت فکری وکالت میکند. لذا بهترین انتخاب، انتخاب وکیل از مجموعه ما برای وکالت در پرونده ای با موضوع خاص نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای میباشد. برای دریافت خدمات حقوقی موسسه وکالتی امین عدالت، هم اکنون با ما تماس حاصل نمایید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ