وکیل شرکت

وکیل شرکت به چه وکیلی گفته میشود؟ مزایای اخذ وکیل شرکت و وظایف وی چیست؟ چرا شرکت ها برای انجام امور حقوقی خود وکیل دادگستری یا مشاوره حقوقی میگیرند؟ معایب نداشتن وکیل دادگستری بعنوان وکیل برای امور حقوقی شرکت چیست؟

چه کسی وکیل شرکت است؟

وکیل شرکت کیست؟ آیا میتوان هر شخصی را بعنوان وکیل شرکت تعیین نمود؟ قطعا پاسخ منفی است. شخصی را میتوان بعنوان وکیل شرکت تعیین نمود که دارای شرایط مقرر در قانون باشد. بعنوان مثال شرکتهای دولتی میتوانند شخصی را بعنوان نماینده حقوقی خود انتخاب نموده و وی را به دادگاه معرفی نمایند تا به دفاع از منافع و حقوق آن شرکت دولتی اقدام نماید. مانند اداره منابع طبیعی و آبخیزداری. ولیکن شرکتهای خصوصی الزاما میبایست وکیل دادگستری را بعنوان وکیل شرکت به دادگاه معرفی نمایند. مانند شرکت سهامی خاص که ۵۱% سهام آن متعلق به اشخاص باشد.

نکته: شرکت دولتی نیز میتواند وکیل پایه یک دادگستری را برای انجام کلیه امور حقوقی شرکت از جمله مشاوره حقوقی، شرکت در جلسات رسیدگی در دادگاه و غیره انتخاب نماید. لذا منعی برای ایشان وجود ندارد.

وکیل شرکتهای تجاری کیست؟

وکیل شرکتهای تجاری به معنای وکیلی است که دارای پروانه پایه یک دادگستری بوده و در تنظیم قراردادها و انجام سایر امور مربوط به شرکتها دارای تجربه و دانش کافی و لازم باشد. در رویه به این صورت مشاهده میشود که وقتی وکیلی حرفه خود را وکالت در امور شرکتهها قرار میدهد، از پرداختن به سایر موضوعات وکالت مانند دعاویی حقوقی، دعاوی کیفری و خانواده اجتناب نموده و عمده فعالیت وکالتی خویش را به وکالت برای شرکتهای تجاری معطوف میدارد. از این جهت است که به وی، وکیل شرکتهای تجاری گفته میشود.

  • نکته: پرواضح است که به دلیل استمرار و کسب تجربه در زمینه دعاوی شرکتها و امور تجاری مربوط به هر شرکت، به آن وکیل، وکیل متخصص شرکتها و امور تجاری گفته میشود.
◁◁ بیشتر بدانید:  شرکت چیست و انواع آن کدام است؟

وکیل امور شرکتها کیست؟

دعاوی مربوط به شرکتها اصولا به دو نوع تقسیم میشود. شرکتها یا میان اعضای خویش و یا میان اعضا (تحت عنوان کلی شرکت) با سایر افراد عادی جامعه به مناسب مراودات مالی و قراردادی که دارند، دچار اختلافات حقوقی میشوند. این اختلافات، طرح و اقامه دعاوی تجاری و دعاوی حقوقی را در پی دارد. به این دسته از دعاوی، دعاوی شرکتها گفته میشود. وکیل دعاوی شرکتها به وکیلی گفته میشود که به موجب سمت داشتن از سمت شرکت، در دعوا شرکت نموده و نسبت به دفاع از حقوق و منافع شرکت اقدام مینماید.

قرارداد شرکت با وکیل چگونه است؟

آیا شرکت میتواند صرفا وکیل تلفنی داشته باشد؟ پاسخ مثبت است. وکیل تلفنی شرکت به وکیلی گفته میشود که با انعقاد قرارداد همکاری با شرکت تحت عنوان مشاوره حقوقی غیر حضوری و تلفنی برای شرکت فعالیت مینماید. قرارداد شرکت با وکیل میبایست دربردارنده مدت همکاری و موضوع وکالت باشد. شرکت میتواند صرفا برای وکالت در یک موضوع خاص یا یک دعوای حقوقی خاص با وکیل قرارداد تنظیم نماید. در موارد که شرکت تمایل دارد وکیل ساعاتی در هفته را در شرکت حضور داشته باشد، تنظیم قرارداد به نحوی صورت میپذیرد که علاوه بر مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، روزهایی در هفته را وکیل الزام به حضور در شرکت داشته باشد.

  • نکته: وکیل شرکت و انعقاد قرارداد شرکت با وکیل مانند سایر دعاوی حقوقی و قراردادهای حقوقی میتواند تماما وفق توافق و تراضی طرفین صورت پذیرد.

وکیل شرکت خصوصی کیست؟

شرکتهای خصوصی برای انجام وکالت در دعاوی نزد مقامات قضایی اعم از دادگاههای حقوقی و دادگاههای کیفری، الزاما باید از وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایند. لذا شرکتهای خصوصی نمیتوانند شخصی غیر از وکیل دادگستری را بعنوان وکیل به شعبه ای که پرونده در آن مطرح است و جریان دارد معرفی نماید. لذا وکیل شرکت خصوصی با تنظیم قرارداد و اخذ وکالت از شرکت خصوصی وفق قانون و اساسنامه شرکت، اقدام به وکالت مینماید.

قرارداد وکیل با شرکت چگونه تنظیم میشود؟

قرارداد وکیل با شرکت دربردارنده نکاتی است که میان طرفین عقد مورد توافق قرارگرفته است. وکیل شرایط فعالیت خویش را اعلام میدارد. در قرارداد وکیل با شرکت، میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن معین میشود. حدود و ثغور فعالیت وکیل در قرارداد ذکر میگردد. ممکن است وکیل شرکت صرفا وکالت در پرونده ای را داشته باشد که در دادگستری در جریان است. لذا با خاتمه یافتن پرونده مورد نظر، وکالت وکیل شرکت نیز به پایان رسیده و ادامه همکاری نیازمند تنظیم قرارداد مجدد میباشد.

شرح وظایف وکیل شرکت چگونه است؟

وکیل شرکت چه وظایفی را بر عهده دارد؟ برخی از تکالیف و وظایف وکیل شرکتها در قانون مورد احصا قرار گرفته است. لذا مورد وکالت مانند سایر موارد، دربردارنده طرح و اقامه دعوا از ناحیه موکل و دفاع از حقوق ایشان میباشد. حال ممکن است برخی از موارد توسط شرکت از وکیل خواسته شود که انجام آن امور نیز به ید و اختیار وکیل باشد. مانند آنکه در بسیاری از امور شرکتها نیاز به مراجعه به داوری و اخذ استعلامات عدیده از سازمانهای مختلف میباشد. ممکن است وکیلی معتقد باشد که امور خارج از دادگاهها به ایشان مربوطه نبوده و ایشان عهده دار انجام آنها نمیباشد. در این فرض میبایست هرگونه تکلیفی که شرکت از وکیل میخواهد، در متن و شرح وظایف وکیل ذکر و قید گردد. تا از بروز اختلافات در آتی جلوگیری شود.

مشاوره حقوقی وکیل شرکت چگونه است؟

یکی از بهترین تصمیماتی که شرکتها میبایست از ابتدای تشکیل و تاسیس شرکت اخذ نمایند، این است که پیش از طرح دعوا از مشاوره حقوقی تخصصی و وکیل شرکت استفاده نمایند. به عبارت دیگر، بعضا مشاهده میشود پس از آنکه شرکت دعوایی را اقامه نموده یا علیه ایشان اقامه شده است، نسبت به اخذ وکیل دادگستری اقدام مینمایند. در حالیکه میبایست از زمان تشکیل شرکت و پیش از حدوث اختلاف از دانش و مشاوره حقوقی وکیل متخصص امور شرکتها بهره مند شوند. لذا مشاوره حقوقی وکیل شرکت به این نحو است که وکیل در انجام کلیه امور شرکت حضور داشته و مولفه های قانونی را همواره به شرکت ابراز داشته و رعایت حقوق و منافع شرکت را در تنظیم قراردادها مجری مینماید.

  • نکته: وکیل شرکت میتواند تا پایان ورشکستگی یک شرکت نیز به ارایه خدمات حقوقی خویش در قالب مشاوره حقوقی ادامه دهد.

نقش وکیل در شرکتها و دلایل نیاز به وکیل

  • بطور کلی نقش وکیل شرکت چیست؟
  • چرا شرکتها در کلیه امور خود نیاز به وکیل متخصص و مجرب دارند؟

دعاوی از قبیل ابطال صورتجلسه مجمع عمومی یا ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه را تصور نمایید. آیا در اقامه و طرح دعاوی مربوط به شرکتها یا دفاع در مقابل دعاوی مطروحه علیه شرکت، چه کسی به اندازه وکیل شرکت میتواند نقش مفید و به سزایی را ایفا نماید؟ لذا توصیه میشود برای انجام کلیه امور مربوط به شرکتها همواره از بهترین وکیل متخصص و مجرب در این زمینه استفاده شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  ابطال صورتجلسه هیأت مدیره و موارد آن

وکیل شرکت در تهران
وکیل شرکت در تهران

وکیل شرکت در تهران

وکالت برای شرکتها و وکیل شرکت بودن نیازمند دانش، تخصص و تجربه میباشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا این اطمینان را به شما عزیزان میدهد که برای انجام وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی، بهترین وکلای حقوقی و تجاری خویش را به شما عزیزان معرفی مینماید. جهت مشاوره با وکیل شرکت در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۰ میانگین امتیاز: ۴.۱]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

4 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
آرین
2 سال قبل

سلام
بنده مدیر عامل یک شرکت هستم…ایا خانم بنده می تونه یک شرکت ثبت کنه و فعالیت مشابه بنده انجام بده یا نه ؟

قدرتی
2 سال قبل

سلام خسته نباشید من از شخصی طلب دارم و اون آقا رییس ی شرکت بزرگ هستش. میشه از شرکتش شکایت کنم؟