وکیل مواد مخدر

وکیل مواد مخدر چه نقشی در پرونده کیفری ایفا مینماید؟ آیا باید در پرونده کیفری جرایم مربوط به مواد مخدر وکیل بگیریم؟ بهترین وکیل مواد مخدر در تهران کیست؟ در چه مرحله از رسیدگی وکیل موادمخدر بگیریم بهتر است؟

وکیل مواد مخدر کیست و چگونه عمل مینماید؟

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: خوب است بدانید که عالم حقوق دارای دامنه وسیع و گسترده ای میباشد که هیچ حقوقدان و وکیلی نمیتواند مدعی تخصص و اشراف در کلیه زمینه های آن باشد. لذا بهترین وکیل، وکیلی است که حرفه خویش را معین کرده و بصورت تخصصی در یک زمینه خاص فعالیت مینماید. زیرا با این نحو از وکالت، به دلیل کثرت پرونده ها در یک زمینه خاص، به تخصص و مهارت کافی دست می یابد. همچنین همواره قوانین و آیین نامه های مربوطه را مطالعه نموده و به اشراف بر قوانین نیز نایل می آید.

لذا وکیل مواد مخدر علی الاصول به وکیل کیفری گفته میشود که یا بصورت انحصاری به وکالت در پرونده های کیفری مواد مخدر میپردازد و یا عمده وکالت خویش را به جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده های کیفری مربوطه معطوف نموده باشد. به بیان دیگر وکیل مواد مخدر به انجام وکالت در زمینه های مختلف و غیرمربوطی همچون دعاوی خانواده از قبیل نفقه و مهریه و طلاق نمیپردازد.

نکته: وکیل دارای صلاحیتی عام و جهان شمول از بابت موضوعات مختلف کیفری و حقوقی میباشد. لذا تخصص در یک زمینه همچون جرایم مربوط به مواد مخدر نافی صلاحیت و اعتبار و دانش آن وکیل در سایر دعاوی حقوقی نمیباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  همه چیز درباره جرایم مواد مخدر در حقوق ایران

وکیل مواد مخدر بصورت تسخیری

  • وکیل مواد مخدر بصورت تسخیری چگونه فعالیت مینماید؟
  • آیا برای همه جرایم مربوط به مواد مخدر وکیل تسخیری تعیین میشود؟

پاسخ منفی است. هنگامیکه وفق قانون برای متهم الزام به اخذ وکیل وجود داشته باشد، دادگاه ذی صلاح در طی ارسال نامه ای به کانون وکلای مربوطه، تقاضای تعیین وکیل تسخیری برای متهم واجد شرایط مینماید. در این هنگام، وکیل مواد مخدر بصورت تسخیری برای متهم تعیین شده و ایشان به دادگاه مراجعه و نسبت به دفاع از حقوق موکل خویش اقدام مینماید.

دلیل نیاز به وکیل چیست؟

  • چرا باید به وکیل مواد مخدر وکالت بدهیم؟
  • نقش وکیل در پرونده کیفری مربوطه چیست؟

قطعا دلیل نیاز به وکیل مواد مخدر، به جهت نیاز به ارائه بهترین دفاع از متهم میباشد. افراد جامعه از چه میزان سواد حقوقی برخوردار میباشند که بتوانند به نیکی از خویش دفاع نمایند؟ در بسیاری از موارد در روند عملی پرونده ها مشاهده میشود که موکل بدون انکه توجیه شود، نزد ماموران مبارزه با مواد مخدر یا حتی در دادسرا نزد بازپرس، ذیل اظهاراتی را امضا و اثر انگشت نموده است که کاملا غیرواقع و برعلیه وی میباشد. به عبارت دیگر اقرار به ضرر خویش نموده درحالیکه مرتکب هیچ یک از آن جرایم و اتهامات نشده است. وکیل مواد مخدر است که همواره حافظ حقوق موکل خویش میباشد. وکیل متخصص مواد مخدر از القای پرسش های تلقینی و ایراد اتهام واهی به موکل جلوگیری مینماید.

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص مواد مخدر

وکیل مواد مخدر و نقش آن در دادسرا

وکیل مواد مخدر پیش از تشکیل جلسه رسیدگی که در واقع انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا میباشد، میتواند با مطالعه پرونده نکات حائز اهمیت را دریافته و به شما بگوید که بهترین دفاع را چگونه بیان و عرضه نمایید. زیرا ممکن است حسب مورد بازپرس یا دادیار اجازه سخن یا ارائه دفاع شفاهی را به وکیل نداده و کلیه پرسش ها را از موکل سوال نماید. حال تصور کنید متهم به جرم خرید و فروش مواد مخدر، بدون علم و آگاهی از قوانین مربوطه و بدون اطلاع از چند و چون پرونده کیفری خود و بدون همراه داشتن وکیل مواد مخدر، اقدام به ادای توضیحات و بیان اظهارات نزد بازپرس نماید! آیا سرنوشت روشن همراه با برقراری عدالت برای وی متصور میباشد؟ قطعا پاسخ منفی است.

نقش وکیل در دادگاه بدوی

بهترین توصیه وکیل مواد مخدر به شما عزیزان این است که اگر به هر دلیلی در روند عملیاتی پرونده موفق به اخذ وکیل مواد مخدر نشده اید، حتما در مرحله رسیدگی پرونده کیفری در دادگاه نسبت به اعطای وکالت به وکیل متخصص و حرفه ای اقدام نمایید. زیرا پرونده کیفری با موضوع جرایم مربوط به مواد مخدر، پس از رسیدگی در دادگاه، معد انشای حکم شده و حکم محکومیت متهم صادر میگردد. لذا بعنوان بهترین فرصت در جهت ارائه بهترین دفاع از اتهام انتسابی، توصیه میشود که این مرحله از رسیدگی را از دست ندهید.

نقش وکیل در دادگاه تجدیدنظر

پرواضح است که در این مرحله از رسیدگی و دادرسی نیز اخذ وکیل مواد مخدر مفید و مثمر ثمر خواهد بود. ولیکن همواره این نکته حیاتی و مهم را به یاد داشته باشید! وکیل هرقدر هم که متخصص و توانمند باشد، در آخرین مرحله از رسیدگی چه قابلیتی را میتواند بروز دهد؟ مرحله تجدیدنظر مرحله ای است که اعتراض و لوایح تقدیمی مورد بررسی و خوانش توسط قضات قرار گرفته و در بسیاری از موارد طرفین برای جلسه رسیدگی دعوت نمیشوند و رای تجدیدنظر بدون برگزاری حتی یک جلسه دیگر، صادر میگردد! فراموش نکنید که رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است!

نکته: بهترین توصیه به شما عزیزان این است که از ابتدای پرونده کیفری یعنی دستگیری مرتکب جرم مواد مخدر ، نسبت به اخذ وکیل مواد مخدر اقدام نمایید.

هزینه اخذ وکیل برای پرونده مواد مخدر چقدر است؟

خوب است بدانید هزینه اخذ وکیل مواد مخدر علاوه بر آنکه به توافق و تراضی میان موکل و وکیل تعیین میشود، دارای تعرفه قانونی نیز میباشد که از طرف قوه قضاییه معین شده است. لذا حق الوکاله وکیل یا همان هزینه اخذ وکیل مواد مخدر وفق تعرفه با توجه به درجه جرم ارتکابی تعیین میگردد.

نکته: جرایم تعزیری وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به ۸ درجه تقسیم شده است. برای کسب اطلاع و آگاهی از درجات مختلف، به ماده مرقوم مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر

وکیل مواد مخدر بنا بر تجربه میگوید: در اکثر پرونده های کیفری با موضوع جرایم مربوط به مواد مخدر متهم یا همان مرتکب جرم به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر میبرد. لذا علی الرویه خانواده زندانی نسبت به اخذ وکیل مواد مخدر اقدام نموده و پس از توافقات حاصله، وکیل برای اخذ وکالت از موکل به زندان مراجعه مینماید. ولیکن در برخی از موارد مرتکب جرم با تودیع وثیقه بیرون است. لذا میتواند شخصا برای اخذ مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل اقدام نماید. مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر افق دید صحیحی از ابعاد مختلف پرونده تان را در اختیار شما قرار میدهد. با اخذ مشاوره حقوقی دقیق و تخصصی میتوانید به این دانش دست یابید که جرم ارتکابی و اتهام انتسابی به شما درجه چند بوده، چه مجازاتی دارد و چه دفاعیاتی را میتوان ارائه نمود.

وکالت تخصصی در زمینه مواد مخدر

وکالت تخصصی در زمینه مواد مخدر موجب آن میشود که وکیل مواد مخدر به رویه عملی نیز اشراف داشته باشد. احاطه بر رویه عملی موجب اتخاذ تصمیمات صحیح میشود. وکالت تخصصی در دعاوی مواد مخدر به معنای مطالعه همه روزه قوانین مربوطه میباشد. زیرا چنانچه وکیل به مجموعه قوانین مدون اشراف نداشته باشد، نمیتواند دفاع موثر و مفیدی را به محکمه ارائه نماید. وکیل کیفری هنگامیکه وکالت در پرونده های کیفری با موضوع جرایم مربوط به مواد مخدر را بصورت تخصصی انجام میدهد، میتواند به کلیه پرسش ها و دلواپسی های موکل و خانواده ایشان، پاسخ صحیح و جامعی را ارائه دهد.

وکیل مواد مخدر و دفاع از متهم

  • وکیل موادمخدر چگونه از موکل دفاع مینماید؟

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: خوب است در ابتدا بدانید در عمل و در رویه محاکم دو نوع دفاع وجود دارد. نخست دفاع شفاهی که در روز جلسه رسیدگی دادگاه نزد قاضی شعبه ارائه میگردد. دوم، دفاع کتبی میباشد که در قالب تنظیم لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه میگردد. هر دونوع دفاع نیاز به دانش و تخصص دارد. وکیل باید بتواند با ارائه دفاع شفاهی به نحو احسن ذهن مقام رسیدگی کننده را به واقع و حقیقت رهنمون سازد. همچنین با تقدیم لایحه دفاعیه از موکل، نکات قانونی و ضروری را کتبا به محکمه ارائه نماید.

لایحه دفاعیه از متهم در پرونده مواد مخدر

آیا دفاع شفاهی وکیل مواد مخدر در پرونده کیفری مربوطه کفایت میکند؟ آیا ممکن است در حین رسیدگی یا پس از جلسه، نکات قانونی و حقوقی شایسته ای درخور دفاع از موکل به ذهن وکیل برسد؟ اگر پس از اتمام جلسه رسیدگی، موکل اطلاعات جدیدی را در اختیار وکیل قرار دهد، تکلیف وکیل مواد مخدر چیست؟ اگر اسناد و مدارکی دال بر بیگناهی یا تحقق شرایط تخفیف در حق موکل در اختیار وکیل گذاشته شود، وکیل باید چگونه عمل نماید؟ در کلیه موارد فوق و همچنین در مواردی که امکان پاسخگویی به ادله ابرازی و موجود در پرونده فی المجلس موجود نمیباشد، وکیل مواد مخدر از محکمه فرصت اخذ نموده و در طی تنظیم لایحه دفاعیه از موکل؛ کلیه موارد ضروری و مفید را تقدیم محکمه مینماید.

نکته: بهترین توصیه به شما عزیزان این است که چنانچه وکیل متخصص کیفری به همراه خود ندارید، تنظیم لایحه دفاعیه را به دست وکیل مواد مخدر بسپارید.

وکیل مواد مخدر برای زندانی

  • متهم به خرید و فروش شیشه که در زندان است چگونه میتواند وکیل بگیرد؟

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: خوب است بدانید که در مواردی که طبق قانون، وکیل تسخیری برای متهم در نظر گرفته میشود، نیاز به اقدام خاصی از ناحیه موکل موجود نمیباشد. ولیکن متهم به ارتکاب جرم مواد مخدر که در زندان است ولیکن وفق قانون مشمول اعطای وکیل تسخیری به وی نمیباشد، باید چکار بکند؟ زندانی میتواند توسط تماس تلفنی با وکیل خود از وی بخواهد با مراجعه به زندان و اخذ وکالتنامه از ایشان در پرونده کیفری مربوطه ورود نماید. همچنین خانواده زندانی میتوانند نزد وکیل رفته و انجام مورد وکالت را ایشان خواستار شوند. در این هنگام وکیل مواد مخدر به زندان مراجعه کرده و از زندانی وکالت اخذ مینماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقیه آن

بهترین وکیل مواد مخدر در تهران
بهترین وکیل مواد مخدر در تهران

بهترین وکیل موادمخدر در تهران

وکیل مواد مخدر مشغول به فعالیت در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا بصورت تخصصی فعالیت خویش را به دعاوی کیفری جرایم مربوط به مواد مخدر معطوف نموده است. با اعطای وکالت به وکی متخصص نقش به سزایی در سرنوشت پرونده کیفری خود یا عزیزانتان ایفا نمایید. مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر میتواند راهکار مناسبی را برای شما به ارمغان آورد. وکیل متخصص میتواند با استناد صحیح به قوانین، تقاضای اعمال مقررات تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات و سایر کیفیات مخففه را از محکمه درخواست نماید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳۸ میانگین امتیاز: ۴.۶]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

12 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ارش
5 ماه قبل

سلام. من‌ چهار سال پیش مسافر سوار کردم دو نفر، که حین حرکت مامور انتظامی ماشین نگه داشت من پیاده شدم که بدونم جریان چیه. در این لحظه اون دو نفر کیفی که داخلش مواد مخدر بود انداختن پشت صندلی راننده و پیاده شدن. مامور ها ماشین بازرسی کردن و کیف در آوردن. در ضمن وقتی داشتن بازرسی میکردن اون دونفر فرار کردن منو بردن کلانتری و دادگاه و بعد زندان ولی من گفتم از من نیست و گردن نگرفتم. بعد یک ماه من با فیش حقوقی آزاد شدم. الان بعد چهار سال اون دو نفر با مواد شهری دیگه گرفتن، دادگاه با من تماس گرفته که باید برم دادگاه. آیا برای من مشکلی پیش میاد؟ درضمن اون مأموری که گزارش نوشت گفت گزارش جوریه که مواد برای اون هاست. لطفا میشه راهنمایی کنید.

ناصرموحد
2 سال قبل

سلام وقت بخیر، من ۴ ماه پیش با ۷ کیلو تریاک دستگیر شدم که ۲۸ اردیبهشت دادگاه داشتم که در راه برگشت از دادگاه با ۷۰۰ گرم تریاک دوباره دستگیر شدم و تا هفته پیش زندانی بودم واسه همین نتونستم از ماده ۴۴۲ (تخفیف مجازات) استفاده کنم، میخواستم بپرسم که به نظرشما برم دادگاه و بهشون بگم که به چه دلیل نتونستم از ماده ۴۴۲ استفاده کنم؟ و یا هیچی نگم بهتره؟ الان سر دو راهی هستم نمیدونم که به دادگاه بگم که توی شهری دیگه بازداشت بودم و یا هیچی نگم بهتره؟ اگر میشه من رو راهنمایی کنید.

خندان
2 سال قبل

سلام وقت بخیر تو جرم مواد مخدر اگه فرد حامل باشه ولی خودش از موضوع خبری نداشته باشه بازم محکوم میشه؟

کسری
2 سال قبل

سلام وقت بخیر . سوالی داشتم آیا داشتن وسایل مربوط به استعمال مواد مخدر هم جرم است؟

جابرفر
2 سال قبل

سلام خسته نباشید . اگه به اندازه مصرف شخصی ازت مواد بگیرن حکمش چقدره؟