جرم پزشکی چیست؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرم پزشکی چیست
دعاوی پزشکی

جرم پزشکی چیست؟ به چه چیزی جرم پزشکی گفته میشود؟ چه زمانی صحبت از جرم پزشکی مطرح میشود؟ مصادیق جرایم پزشکی کدام است؟ آیا به تخلف انتظامی پزشکان نیز عنوان جرم پزشکی صدق مینماید؟ وکیل جرایم پزشکی مفصلا پاسخ میدهد.

جرم پزشکی یعنی چه؟

جرم پزشکی در حالت کلی اینگونه تعریف میشود که فعل یا ترک فعلی که از ناحیه پزشک رخ داده است، وفق قانون عنوان مجرمانه به خود اختصاص داده و موجب مجازات مرتکب یعنی پزشک متخلف بشود. جرایم پزشکی به معنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی توسط پزشک به بیمار میباشد. جرم پزشکی دارای سونیت نبوده و از دسته جرایم عمدی و جنایات مندرج در قانون مجازات اسلامی خارج است. مقصود از جرم پزشکی در این مقاله آن دسته از جرایم پزشکی میباشد که به دلیل قصور پزشکی و در پی شکایت از پزشک، در دادسرای ویژه طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.

نکته: اگر پزشک با سونیت نسبت به انجام فعل ممنوعه ای اقدام نماید، مرتکب جرم عمدی شده و مورد از مصادیق جرایم پزشکی خارج است. مانند آنکه یک پزشک با تیغ جراحی به دیگری جراحت وارد سازد. عنوان مجرمانه مذکور ایراد صدمه بدنی عمدی یا همان ایراد جراحت با چاقو یا تیغ میباشد. مورد اخیر مانند سایر جرایم عمومی بوده و از مصادیق جرم پزشکی نمیباشد.

وکیل جرایم پزشکی میگوید: همواره باید به یاد داشته باشید و قایل بر تفکیک شوید که مقصود از جرم پزشکی چه میباشد؟ اگر مراد پرسشگر جرم پزشکی در فرض عمد آن باشد، مانند همه افراد جامعه وفق قانونی مجازات اسلامی، به عنوان اتهامی و عنوان مجرمانه ایشان رسیدگی شده و مجازات قانونی آن جرم بر مرتکب، که در این فرض پزشک است، بار میشود. مانند ایراد ضرب و جرح عمدی بر دیگری، یا قتل نفس،

جرم پزشکی چه مجازاتی دارد؟

یا شرب خمر، یا رابطه نامشروع و امثال آن. در این موارد جرم پزشکی محقق نشده بلکه پزشک همانند سایر افراد عادی جامعه مرتکب جرم شده و وفق قوانین مربوطه مورد رسیدگی قرار میگیرد.

مجازات پزشکی چیست؟

مقصود از مجازات پزشکی همان مجازاتی است که به دلیل ارتکاب جرم پزشکی توسط دکتر به وجود می آید. بعنوان مثال مواردی از قبیل: قصور پزشکی، دخالت غیرمجاز در امر پزشکی، به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مطب، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، سقط جنین غیرمجاز و غیره، جزو جرایم پزشکی بوده که عنوان جرم پزشکی را به خود اختصاص داده و مجازات آنها حسب مورد با یکدیگر متفاوت میباشد. در خصوص جرایم پزشکی و دارویی، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مجری میباشد.


◁◁ بیشتر بدانید:  قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی

حکم جرم پزشکی را چه کسی صادر میکند؟

 • جرم پزشکی در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد؟
 • مراحل رسیدگی به شکایت از پزشک بابت ارتکاب جرم پزشکی چیست؟
 • نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا و دادگاه چگونه است؟
 • سازمان نظام پزشکی در جرایم پزشکان چه نقشی ایفا مینماید؟

وکیل پزشکی میگوید: به جرم پزشکی در دادسرای ویژه جرایم پزشکی رسیدگی میشود. با صدور کیفر خواست و قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه صالح جهت انشا حکم ارسال میگردد.

دادگاه یا حکم برائت پزشک را صادر مینماید یا نسبت به صدور حکم محکومیت پزشک متخلف و مجرم اقدام مینماید. یعنی حسب مورد ممکن است پزشک را به پرداخت دیه و جبران خسارت و بعضا در برخی از موارد به زندان محکوم مینماید. سازمان نظام پزشکی به تخلف پزشک رسیدگی کرده و نسبت به تعیین نوع و میزان قصور پزشکی و درجه تقصیر پزشک در نتیجه حاصله و عارضه بوجودآمده با معاینه بیمار یا همان شاکی، اظهار نظر مینماید.

جرم پزشکی و انواع مجازات آن

خوب است بدانید گاه ممکن است فعل یا ترک فعل پزشک، عنوان مجرمانه نداشته و خارج از مصادیق جرم پزشکی باشد. در اینگونه موارد، به عملکرد پزشک عنوان تخلف پزشکی اختصاص می یابد. تخلفات انتظامی پزشکی دربردارنده مورادی از قبیل: صدور گواهی خلاف واقع، خطا پزشک در نسخه نویسی، عدم ادامه درمان بیمار و غیره میباشد. در این موارد هنگامیکه به جرم پزشکی یک پزشک رسیدگی میشود، ممکن است پزشک هم به پرداخت دیه در حق بیمار محکوم شود. و هم به مجازات مندرج در قانون برای آن تخلف خاص محکوم شود. مانند پلمپ موسسات یا کلینیک ها یا داروخانه ها. لذا بسته به اینکه جرم پزشکی، چه نتایجی را به بار آورده است، حکم قضیه متفاوت خواهد بود.

مثالی از جرم پزشکی و مجازات آن

در شکایت از ابدومینوپلاستی یا شکایت از لیفت و پروتز سینه، ممکن است پزشک به دلیل قصور پزشکی و خطای پزشکی که مرتکب شده است صرفا به پرداخت دیه در حق بیمار محکوم شود. حال تصور نمایید یک پزشک بصورت غیرمجاز یا خارج از تخصص خودش بعنوان مثال به کاشت مو در کلینیک غیرمجاز مبادرت می ورزد. در این فرض ممکن است سازمان نظام پزشکی، وی را به دلیل ارتکاب جرم پزشکی، به مدت چندین ماه از طبابت معلق گردانیده و حکم بر تعلیق پروانه پزشکی ایشان به مدت محدود بدهد.

نکته: در برخی از دعاوی ناشی از جرایم پزشکی به دلیل ارتکاب جرم پزشکی، ممکن است در مرتبه نخست نیز حکم بر ابطال پروانه طبابت پزشک صادر و اعلام گردد.

جرم پزشکی موجب طرح چه شکایت هایی میشود؟

وکیل دعاوی پزشکی بیان میدارد: کلیه شکایت های صورت گرفته علیه پزشکان و پرونده های کیفری علیه پزشکان، من حیث المجموع دربردارنده قصور پزشکی با دامنه وسیع، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و حرفه ای میباشد. که هدف از طرح و تنظیم این شکایات و دعاوی کیفری، اثبات ارتکاب جرم پزشکی توسط دکتر متخلف و مطالبه دیه یا خسارت از ایشان میباشد. در ذیل شایع ترین انواع شکایت از پزشک به دلیل ارتکاب جرم پزشکی ارائه گردیده است.

 • شکایت از پزشک بابت تزریق ژل و چربی و بوتاکس
 • شکایت از جراحی صورت ( بلفاروپلاستی، لیفت صورت و ابرو و گونه و چانه )
 • شکایت از جراح بینی
 • شکایت از چشم پزشک و دندانپزشک
 • شکایت از پزشک عمومی
 • شکایت از ابدومینوپلاستی، لیپوساکشن و پروتز سینه و باسن
 • شکایت از جراح ستون فقرات و مغز و اعصاب
 • شکایت از کاشت مو و جراح پلاستیک

نکته: موارد فوق جهت آشنایی شما عزیزان با انواع شکایات از پزشکان به دلیل ارتکاب جرم پزشکی ارئه گردید. لذا شایان ذکر است که مصادیق شکایت از پزشک آنهم بر مبنای قصور پزشکی نامحدود بوده و عناوین اتهامی صرفا به موارد بالا محدود نمیباشد.

به جرم پزشکی چگونه رسیدگی میشود؟

 • مراحل رسیدگی به جرم پزشکی از چه قرار است؟

هنگامیکه یک جرم پزشکی محقق میشود، خواه شاکی خصوصی داشته باشد و یا طبق اعلام به معاونت درمان بوده و ایشان بعنوان شاکی از پزشک شکایت نماید، پرونده کیفری مربوطه در دو نهاد دادسرا ( و بعد از آن دادگاه) و نهاد سازمان نظام پزشکی طرح و پیگیری میگردد. حال مراحی از قبیل هیات بدوی و عالی انتظامی و شورای حل اختلاف نیز حسب مورد در این پرونده ها وفق تکالیف محول شده و صلاحیت خویش ایفای نقش مینمایند. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان بهره مندی از دانش، تخصص و اشراف وکیل متخصص جرایم پزشکی از نخستین مرحله تنظیم شکواییه شکایت از پزشک میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از پزشک و مراحل آن در دادگاه و دادسرای کیفری

جرم پزشکی
جرم پزشکی

وکیل جرایم و تخلفات پزشکی در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا مفتخر است به داشتن کادر مجرب از وکلای پایه یک دادگستری که در کلیه زمینه های جرایم پزشکی بصورت تخصصی فعالیت مینمایند. جهت مشاوره تخصصی در رابطه با جرایم و تخلفات پزشکی، شکایت از پزشک و یا دفاع از پزشک با ما تماس بگیرید. ما کوتاهترین و مطلوب ترین مسیر را در اختیارتان خواهیم گذاشت.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۶ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
شکایت از جراحی اندام
نوشتهٔ بعدی
مجازات جرایم پزشکی چیست؟

دیگر مطالب این دسته بندی

8 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فرجی
1 سال قبل

سلام وقت بخیر، خانم ۲۷ ساله مجرد هستم در اوایل مهر ماه امسال(۹۹) اقدام به عمل لیپوماتیک کردم برای مشاوره مراجعه کردم بجای دکتر خانم جوانی من و دیدن و به من قول تخلیه ۱۰۰٪ چربی دادند با فرم باسن دلخواه،بعد از ۱ماه باسنی کاملا دفورمه داشتم که زیر باسن گود و تخلیه شده بود با مراجعه مجدد و بحث مجدد عمل شدم و بر خلاف میل باطنی خودم پشت پام رو تخلیه کردم،بعد عمل دوم متوجه شدم که ایشون جراح عمومی هستند و تخصص لازم برای لیپوماتیک رو ندارند نتیجه عمل بعد ۳ ماه افتضاح چربی پشت و کمر و زیر شکم اصلا تخلیه نشده و کاملا به دست میاد سوال من اینه که آیا میتوانم از پزشک بدلیل نداشتن تخصص شکایت کنم؟ و اینکه بعد پرداخت مبلغ به جهت عمل زیبایی نتیجه مطلوب حاصل نشده

کسمایی
1 سال قبل

سلام و وقت بخیر از وکیل متخصص جرایم و تخلفات پزشکی خیلی خیلی ممنونم بابت توضیحات و راهنمایی های خوبشون موفق و موید باشید.

علی راد
1 سال قبل

سلام و عرض ادب از وکیل متخصص جرایم پزشکی سوالی داشتم: در بسیاری از موارد مشاهده میشود درصد بالایی از شکایات از طریق مصالحه همانطوری که در نظام پزشکی معمول است و شورای حل اختلاف در همان جا بر قرار است حل و فصل میشود. چرا در سازمان پزشکی قانونی چنین جایی وجود ندارد در صورتی که به نفع هردو طرف است. با تشکر

لواسانی
1 سال قبل

سلام خسته نباشید در چه صورت میشه نظام پزشکی یک دکتر و باطل کرد؟

فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ