شکایت از پزشک

شکایت از پزشک به دلیل قصور پزشکی و ایراد وارد شده به بیمار انجام میشود. شکایت از پزشک بر مبنای آسیب و عارضه ای است که توسط پزشک به بیمار به دلیل طبابت، اعم از درمانی و زیبایی وارد میشود. شکایت از پزشک فقط در دو مرجع: ١) دادسرا و دادگاه ٢) سازمان نظام پزشکی صورت میپذیرد.

فهرست: نمایش

 شکایت از پزشک و مراحل آن

شکایت از پزشک مستلزم طی کردن مراحل قانونی است. مراحل قانونی رسیدگی به شکایت از پزشک با سایر پرونده های کیفری متفاوت است. ثبت شکایت علیه پزشک از طریق وکیل جرایم پزشکی بهترین کار است. شکایت از پزشک مستلزم دانستن مراجع مربوطه و مدت زمان لازمه برای حصول نتیجه میباشد. شکایت کردن از پزشک توسط خود بیمار نیز ممکن است. با موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید.

شکایت از پزشک توسط بیمار و وکیل

شکایت از پزشک دارای مراحل مخصوص به خود میباشد. لذا آگاهی از مراحل آن، از جمله مهمترین مواردی است که بیمار قبل از طرح دعوا باید بداند. تا بتواند تصمیمی درستی بگیرد. یا با آگاهی و اشراف، نسبت به وکیل گرفتن و تماس با موسسه حقوقی ما اقدام کند. پس مختصرا با هم میخوانیم: شکایت از پزشک هم توسط وکیل میتواند صورت بگیرد و هم توسط خود بیمار انجام شود. بنابراین، بیماری که آسیب دیده یا در نتیجه رفتار پزشک، صدمه دیده، میتواند برای شکایت از فعل و عمل دکتر خود، حسب مورد به دو مرجع سازمان نظام پزشکی و دادسرای جرایم پزشکی مراجعه نماید. حال بیمار باید مراحل شکایت از پزشک را بصورت کاربردی بداند. ما برای آگاهی دادن به شما عزیزان مطالب مفیدی را بصورت ویدیو در صفحه اینستاگرام خود قرار داده ایم. همراه ما در پیج اینستاگرام موسسه هم باشید.

شکایت از پزشک موجب تشکیل پرونده است

شکایت از پزشک همانند همه دعاوی دیگر، در معنای عام آن، به معنای اقامه دعوای کیفری تحت عنوانی مجرمانه علیه پزشک در محکمه ای جزایی میباشد. طرف نخست که علی الرویه بیمار میباشد، شاکی نامیده میشود. طرف دوم که پزشک است، بعنوان متهم حسب مورد به دادسرا یا سازمان نظام پزشکی یا هر دو مرجع احضار میشود. شکایت از پزشک دارای ابعاد قابل توجهی است که به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد.

برای شکایت کردن از دکتر چقدر وقت داریم؟

شکایت از پزشک محدود به زمان خاصی است؟ تا چه زمانی میتوان علیه پزشک شکایت کرد؟ وکیل جرم پزشکی میگوید: با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون نظام پزشکی و آیین نامه مربوط به آن، می توان گفت اعمال پزشکان خارج از محدوده ی تخصص و عدم رعایت نظامات و قوانین جزایی، موجب طرح شکایت کیفری از پزشک میگردد. لذا فرد متضرر مانند بیماری که از فعل پزشک آسیب دیده و متحمل عارضه شده، می تواند از پزشک شکایت کند. شکایت از پزشک که موجب تشکیل پرونده کیفری در دادسرا و دادگاه میگردد، دارای محدوده زمانی نمیباشد. ولیکن برای طرح دعوا و تشکیل پرونده و شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی، باید مهلت یک ساله آن را رعایت کنیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر هم اکنون با بهترین وکیل پزشکی در تهران صحبت کنید.

شکایت از پزشک و مفاد ضروری آن

شکایت از پزشک میبایست شامل مواردی از قبیل ادله اثبات دعوا، انتساب نتیجه مجرمانه به پزشک و اثبات قصور و کوتاهی یا بی احتیاطی یا خطای پزشک یا عدم صلاحیت و تخصص پزشک باشد. بسیار مهم است که موارد ضروری و بایسته های یک شکایت کیفری خصوصا علیه یک پزشک، در متن و شرح شکواییه شکایت از پزشک درج و قید گردد. همچنین خوب است بدانید که بهترین کار و اقدام در مراحل شکایت از پزشک، و دعاوی پزشکی و تشکیل پرونده علیه پزشک، ارایه دلیل بر انجام صحیح مراقبتهای پزشکی پس از درمان یا عمل جراحی توسط بیمار نیز میباشد. زیرا در بسیاری از موارد پزشک در دفاع از خود به تقصیر و قصور بیمار استناد مینماید.

مراحل شکایت از پزشک در نظام پزشکی و مراجع قضایی

 • مراحل شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی چگونه است؟
 • مراحل شکایت از پزشک در دادسرا و دادگاه کیفری چگونه است؟
 1. مرحله تنظیم شکواییه نخستین قدم است.
 2. مرحله شورای حل اختلاف، در پی آن می آید.
 3. ارجاع امر به پزشک قانونی، مرحله بعدی است.
 4. طرح مساله در کمیسیون های تخصصی نیز از الزامات این مراحل است.
 5. گام بعدی، طرح شکایت در مراجع قضایی است.
 6. پیگیری شکایت در دادسرا و دادگاه، ذات یک پرونده کیفری پزشکی است.
 7. مرحله ادای توضیحات شاکی و وارد شدن اتهام به پزشک بعنوان متهم، و ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین، و صدور کیفرخواست علیه پزشک بعنوان متهم و دفاعیات در دادگاه و صدور حکم، جملگی در دل مراحل رسیدگی قضایی به شکایت بیمار از پزشک میباشد.

شکایت از پزشک مستلزم تنظیم شکواییه است

نخستین اقدام قانونی بیمار بعنوان شاکی، که یکی از مهمترین مراحل شکایت نمودن از دکتر خاطی نیز میباشد، طرح شکایت علیه پزشک خود  و تنظیم شکواییه است.سپس صحبت از مراحلی مانند: پیگیری آسیب وارد شده به بیمار در اثر قصور پزشکی، مراجعه و تظلم خواهی در سازمان نظام پزشکی به میان می آید. شکایت از پزشک، در این مرحله در فرم های از قبل تعیین شده ثبت می شود. پس از تکمیل مشخصات خود و پزشک معالج و محل انجام طبابت و بیان موضوع مورد شکایت، شکواییه در سامانه ثبت و پرونده در روند ادامه تحقیقات قرار میگیرد.

مرحله شورای حل اختلاف بیمار و پزشک

شکایت از پزشک موجب طی نمودن مرحله اطلاع رسانی به طرفین میباشد. به عبارت دیگر، مرحله بعدی از مراحل شکایت از پزشک، ابلاغ به طرفین و دعوت از ایشان به جهت شکایت در شورای حل اختلاف میباشد. این امر به جهت سازش میان دو طرف در نظر گرفته شده است. که در صورت امکان، جبران خسارت صورت پذیرد. سپس  بیمار از شکایت خود عدول کرده و آن را مسترد سازد. لذا اعلام رضایت نماید. به دلیل ازدحام حجم دعاوی کیفری و بعضا طولانی شدن مراحل شکایت، قانون این امر را پیش بینی نموده تا در صورت امکان مشکلات جزیی به مصالحه ختم گردد. یعنی یکی از طرق ختم رسیدگی و بهترین روش در مختومه نمودن یک پرونده کیفری، ایجاد سازش و صلح بین طرفین است.

شکایت از پزشک موجب ارجاع به پزشکی قانونی است

مرحله بعدی، صدور نامه جهت معرفی بیمار به پزشکی قانونی میباشد. در پزشکی قانونی وضعیت کنونی بیمار ملاک عمل است. نوع و میزان عارضه بوجود آمده صورت برداری و ثبت میگردد. برای آگاهی از نحوه دقیق مراجعه به این مراجع با موسسه حقوقی ما تماس حاصل نمایید. موضوع ارجاع بیمار به پزشکی قانونی در مراحل طرح شکایت علیه پزشک همواره ثابت میباشد. اما نکته حائز اهمیت در این موارد نوع، میزان و موضع آسیب میباشد.

شکایت از پزشک دارای موضوع تخصصی به معنای بررسی فعل پزشک است. آسیب های عمومی و آن دسته از اعمالی که در صلاحیت پزشک معالج باشد، توسط پزشک حاضر در پزشکی قانونی بررسی و ثبت میشود. اما برای کشف و اعلام دقیق میزان خسارت و آسیب در مواردی که موضوع آن تخصصی بوده یا مربوط به مسایل داخلی میباشد، پزشکی قانونی بیمار را به پزشک متخصص معتمد خود معرفی میکند. این نحوه از رسیدگی موجب میشود تا موضوع بصورت تخصصی مورد بررسی و اعلام قرار گیرد. این مرحله یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین مراحل شکایت از پزشک است.

مرحله بررسی پرونده در کمیسیون های تخصصی

شکایت از پزشک موجب طرح پرونده در کمیسیون میشود. به عبارت دیگر، یکی از مهمترین مرحله از مراحل شکایت بر علیه پزشک، ارجاع نظریه پزشکی قانونی به همراه بیمار به کمیسیون های تخصصی میباشد. که موضوع شکایت مورد بررسی قرار گرفته و میزان قصور و تخلف پزشک مشخص می گردد که این امر موجب مجازات پزشک می شود. لازم به ذکر است که نظر کمیسیون های مربوطه در هر مرحله از مراحل شکایت از پزشک، قابل اعتراض از ناحیه اصحاب دعوی میباشد. کمیسیون های مربوطه، متشکل از پزشکان متخصص میباشد. که در راستای بررسی فعل صورت پذیرفته از جانب پزشک میزان قصور را تعیین مینمایند. با توجه به اعلام گواهی پزشکی قانونی و نوع عمل ارتکابی و وضعیت بیمار میزان تقصیر پزشک برآورد میشود.

قصور، اهمال، سهل انگاری پزشک

شکایت از پزشک به دلیل قصور پزشکی صورت میپذیرد. قصور در لغت به معنای کوتاهی و سستی می باشد. در خصوص پزشکان اگر پزشکی در اعمال خویش در رابطه با بیماران کوتاهی انجام دهد، به عبارتی دیگر اگر پزشکی در انجام فعالیت های پزشکی مواردی را که می بایست با توجه به اصول حرفه ای پزشکی انجام میداد، انجام ندهد، و در اثر آن ضرری به بیمار وارد گردد، میتوان با شکایت از پزشک به دلیل وارد کردن آسیب به بیمار در مراجع قانونی شکایت نمود و پیگیر پرونده و طی نمودن مراحل شکایت از پزشک شد.

◁◁ بیشتر بدانید:  مشاوره با وکیل پزشکی

شکایت از پزشک متخلف
شکایت از پزشک متخلف

مراحل شکایت از پزشک در دادگاه و دادسرای کیفری

برای شکایت از پزشک به کجا مراجعه کنیم؟ مراحل شکایت از پزشک از طریق قانون در سال جدید، در مراجعی صورت میپیرد که می توان در آن علیه پزشک طرح دعوا نمود. و صلاحیت رسیدگی به دعاوی پزشکی را دارند. این مراجع عبارتند از:

 • شکایت از پزشک در داسرای انتظامی پزشکان واقع در سازمان نظام پزشکی: مرجع رسیدگی به تخلفات پزشک
 • شکایت از پزشک در محاکم عمومی دادگستری: مرجع رسیدگی به دعاوی پزشکی، زمانی که پزشک مرتکب جرم شده باشد.
 • شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت: در صورتی که میزان دیه کمتر از پنج میلیون تومان باشد شکایت از پزشک به این مرجع ارجاع داده می شود.

شکایت از پزشک در مراجع قضایی تهران

شکایت از پزشک در مراجع قضایی به دو صورت شکایت از قصور پزشکی در دادسرا و در دادگاه می باشد. که در ادامه به بررسی مراحل شکایت در هر یک خواهیم پرداخت.

شکایت از پزشک در دادسرا

مراحل شکایت از پزشک در دادسرای جرایم پزشکی در تهران چگونه است؟ با هم میبینیم.

١- مرحله تنظیم شکواییه علیه پزشک

شکایت از پزشک در محاکم قضایی محل رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی افراد جامعه به عمل می آید. همانطور که در مقالات پیشین بیان گردید جرایم پزشکی جزو دسته جرایم غیر عمدی میباشد. که پس از طی مراحل شکایت، در اکثر موارد، جرایم غیر عمدی از طریق پرداخت دیه قابل جبران می باشد. حال با عنایت به قانون نظام پزشکی علاوه بر مجازات پرداخت دیه سایر مجازات ها از قبیل توبیخ و درج در پرونده یا تعلیق پروانه طبابت برای مواعد ٢ ماه تا ٢ سال و حتی در برخی موارد ابطال پروانه طبابت نیز از جمله مجازات های در نظر گرفته شده برای پزشک متخلف میباشد.

نکته: برای طرح دعوا علیه پزشک و طی نمودن مراحل قضایی آن، شاکی باید در مرحله نخست، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اقدام به تنظیم شکواییه علیه پزشک، بیمارستان یا عوامل کادر درمان نماید.

٢- شکایت از پزشک و توجه اتهام به پزشک

مراحل شکایت از پزشک دربردارنده ادای توضیحات توسط شاکی یا وکیل جرایم پزشکی نزد دادسرای جرایم پزشکی نیز میباشد. پس از اخذ توضیحات و توجه اتهام به پزشک بدین شرح که بررسی مدارک و ادله دال بر انجام فعل توسط پزشک متخلف بوده و گواهی پزشکی قانونی بیانگر آسیب وارده به بیمار باشد، پزشک متخلف با عنوان دفاع از اتهام انتسابی به حضور در دادسرا احضار میگردد.

٣- مرحله پایان رسیدگی به شکایت از پزشک در دادسرای جرایم پزشکی

شکایت از پزشک که موجب ورود به مرحله مهم از مراحل طرح پرونده کیفری علیه پزشک، در دادسرا بدین صورت محقق میشود که بعد از بررسی ادله و دقت در اوراق پرونده، مقام رسیدگی کننده محترم حسب مورد دادیار یا بازپرس، پزشک متخلف را برای اخذ توضیح احضار میکند. در مرحله بعد در صورت توجه اتهام انتسابی، پزشک را برای تفهیم اتهام دعوت نموده. و پس از تفهیم اتهام و اخذ وثیقه مناسب بر مبنای قرار تأمین کیفری صادره، پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی جهت تأیید نزد دادستان محترم یا دادیار اظهار نظر، ارسال میدارد. پس از تأیید شکایت و توجه اتهام به پزشکی که به بیمار آسیب زده است، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست نموده و پرونده کیفری آماده رسیدگی در دادگاه میباشد.

شکایت از پزشک مستلزم مراجعه به سازمان نظام پزشکی، دادسرا و دادگاه کیفری، شورای حل اختلاف و کمیسیون های پزشکی قانونی میباشد

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از جراح زیبایی | شکایت از پزشک زیبایی

مراحل شکایت از پزشک در نظام پزشکی و مراجع قضایی
مراحل شکایت از پزشک در نظام پزشکی و مراجع قضایی

شکایت از پزشک و مراحل رسیدگی در دادگاه

مرحله ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین

شکایت از پزشک که با تقدیم شکایتنامه تنظیم شده، آغاز میگردد، موجب رسیدگی مقدماتی در دادسرای جرایم پزشکی میشود. در جریان مراحل شکایت، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه صالح ارسال می شود. در این مرحله، رسیدگی به شکایت در دادگاه کیفری دو بصورت ترافعی بوده. و پس از بنظر رسیدن پرونده توسط قاضی حسب دستور وی به مدیر دفتر محترم طرفین در روز و ساعت مشخصی دعوت به رسیدگی میشوند. در خصوص حضور یا عدم حضور طرفین از وکیل جرایم پزشکی سؤال میشود که: آیا حضور اصحاب دعوی در روز رسیدگی الزامی است؟ پاسخ: حضور طرفین در جلسه رسیدگی اجباری نیست و جلسه بدون حضور هر یک از آنان برگزار میشود.

شکایت از پزشک موجب صدور کیفرخواست است

وکیل شکایت از پزشک بیان می دارد: دومین مرحله از مراحل شکایت کیفری علیه پزشک در دادگاه، جلسه رسیدگی به جرایم پزشکی و بررسی کیفر خواست صادره از دادسرای جرایم پزشکی میباشد. در این مرحله از شاکی سوال میشود که شکایت خود از پزشک متخلف را بیان نمایند. پس از بیان شکایت توسط شاکی، دادگاه خطاب به پزشک بیان میدارد: مطابق کیفرخواست صادره توسط دادسرای جرایم پزشکی شما متهم هستید چنانچه دفاعی دارید؟ با رعایت شأن و منزلت دادگاه بیان نمایید:

شکایت از پزشک موجب میشود که پزشک جهت ادای توضیحات و اخذ اظهارات به دادسرا دعوت شود. و در خصوص شکایت و بعضا اعتراض به گواهی میزان خسارت پزشکی قانونی از وی سوال میشود، که میزان خسارت را قبول دارید یاخیر؟ در جرایم پزشکی در صورت اعتراض پزشک مراتب مجددا جهت انجام پزشکی قانونی اعلام میشود. در صورت پذیرش میزان خسارتی که توسط پزشکی قانونی گواهی شده است، ادامه رسیدگی صورت میپذیرد.

مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده پزشکی

شکایت از پزشک موجب تشکیل پرونده کیفری و ورود اتهام به متهم است. لذا این مرحله از رسیدگی، دربردارنده عنوان “اخذ آخرین دفاع” میباشد. به پزشک ابلاغ میشود چنانچه دفاعیه ای دارید ظرف مهلت معین در دادگاه جهت اخذ آخرین دفاع حاضر شوید. متهم در دادگاه حاضر میشود و آخرین دفاع را انجام میدهد. آیا وکیل کیفری پزشکی میتواند به جای پزشک در جلسه اخذ آخرین دفاع حضور یابد؟ وکیل جرایم پزشکی در تمامی مراحل  شکایت از جمله تمامیه رسیدگی های صورت گرفته، میتواند بدون حضور موکل و بجای او حاضر گشته و جلسه اخذ آخرین دفاع را نیز بدون حضور موکل انجام دهد. بهترین کار این است که برای دریافت اطلاعات حقوقی کاربردی و مفید و تخصصی در مورد نحوه عملی شکایت مربوط به پزشک، با موسسه حقوقی ما تماس حاصل نمایید.

شکایت از پزشک منجر به صدور رأی میگردد

شکایت از پزشک میتواند دربردارنده حکم و دادنامه حاوی محکومیت پزشک باشد، و یا شامل صدور حکم مبنی بر برائت پزشک از قصور پزشکی باشد. در این مرحله از شکایت، دادگاه پس از أخذ آخرین دفاع از متهم و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان انشای رأی مینماید. در فرضی که دادگاه شکایت مطروحه را بلاوجه تشخیص دهد. یعنی تقصیری را متوجه متهم نداند، رأی بر برائت متهم صادر مینماید. در فرض اینکه جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده، دال بر مجرمیت متهم باشد، متهم را حسب گواهی پزشکی قانونی محکوم به پرداخت دیه مزبور مینماید. رأی صادره حسب مورد حضوری یا غیابی بوده و قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر یا قابل واخواهی میباشد. این مرحله بعنوان مرحله بدوی از مراحل شکایت از پزشک میباشد. برای کسب اطلاعات تخصصی با وکلای ما مشورت نمایید.

◁◁ بیشتر بدانید:  تاثیر رضایت نامه بیمار در دفاع یا شکایت از پزشک

شکایت از قصور پزشکی و تخلفات پزشکی

 • شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی تهران و نحوه رسیدگی چگونه است؟

رسیدگی به شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت از سوی بیمار و یا خانواده وی و یا وکیل دعاوی پزشکی و یا اعلام گزارش تخلف از سوی بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی شروع میشود. چنانچه بدوا سازش در شورای ویژه امور بهداشت صورت نپذیرد، پرونده به دادسرای انتظامی پزشکان ارجاع داده می شود. دادسرای انتظامی پزشکان متشکل از دادستان و به تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی انتظامی می باشد. ایشان با رای هیات مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند.

شکایت از پزشک در دادگاه بهتر است یا در نظام پزشکی؟

شکایت از پزشک به موجب کدام قانون مجاز و مباح است؟ در مطالب پیش گفته عنوان شد که برخی اعمال پزشکان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. و اگر پزشکان مرتکب این اعمال گردند، با قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشند. همچنین برخی از اعمال پزشکان در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. در این صورت ممکن است با توجه به اعمال صورت گرفته بتوان به عنوان تخلف از پزشک مورد نظر در سازمان نظام پزشکی شکایت نمود.

 • نکته: از وکیل متخصص مشاوره حقوقی دریافت کنید تا برای شما مفصلا شرح دهد که در چه صورتی میتوانید از پزشک متخلف دیه دریافت کنید.

شکایت از پزشک چقدر زمان میبرد؟

 • چه مدت زمانی که طول میکشد پرونده پزشکی به نتیجه برسد؟

شکایت از پزشک، موجب تشکیل پرونده کیفری علیه پزشک میشود. خوب است بدانید که مدت زمان رسیدگی به اتهامات و تخلفات یک پزشک، در کلیه مراحل نظام پزشکی و مراجع قضایی، به تراکم پرونده در آن مراجع بستگی دارد. لذا این مورد از حیطه اختیارات وکیل نمیباشد. وکیل جرایم پزشکی کلیه امور لازم و مربوط به پیگیری پرونده را به نحو احسن و در فرجه مقرر قانونی انجام میدهد. در جلسه مشاوره حقوقی به موکل توضیح داده میشود که زمان تقریبی به نتیجه رسیدن شکایت وی ممکن است از ۴ ماه تا یک سال زمان صرف نماید.

شکایت از پزشک نیاز به مشاوره با وکیل دارد

مشاوره حقوقی با وکیل جرایم پزشکی چه فایده ای دارد؟ چرا کشورهای متمدن برای همه امور خود، وکیل متخصص دارند؟ دریافت مشاوره تخصصی از وکیل موجب میگردد شاکی در ابتدا از حقوق قانونی خود مطلع شود. سپس درک کند که چه مراحلی را باید سپری کند. میزان تقریبی مراجعه به نهادهای مختلف قضایی و شبه قضایی را بداند. نحوه ارایه دفاع از خود و انجام تقاضاها یا اعتراض های لازم مانند اعتراض به نظر پزشکی قانونی و اعتراض به نظر کمیسیون را درک کند.

نکته: مشاوره با مشاور حقوقی موسسه ما رایگان است. زیرا بسیاری از سوالات شما عزیزان قابل پاسخگویی توسط مشاور میباشد. لذا نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نمیباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم پزشکی

شکایت از پزشک توسط وکیل متخصص و با تجربه
شکایت از پزشک توسط وکیل متخصص و با تجربه

شکایت از پزشک از طریق موسسه امین عدالت

شکایت از پزشک و انجام مراحل آن تخصص ماست. کادر مجرب وکلای پایه یک دادگستری فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در زمینه دعاوی کیفری جرایم پزشکی مفتخر به ارائه مقالات حقوقی بر مبنای دانش و تجربه بسیاری که حاصل فعالیت در زمینه های مختلف دعاوی پزشکی است، میباشد. بهترین پیشنهاد به شما عزیزان، استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص کیفری در امور پزشکی استفاده نمایید. در مواردی از قبیل شکایت از پزشک مقصر و طی مراحل شکایت آن، تنظیم شکواییه، تبیین نهادها و مراجعی از قبیل پزشکی قانونی، کمیسیون نظام پزشکی و نحوه مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی و غیره از دانش، تجربه و تخصص وکلای موسسه حقوقی ما استفاده نمایید. میتوانید با همراه داشتن وکیل متخصص دعاوی کیفری مربوط به جرایم پزشکی بصورت حرفه ای در پرونده های کیفری خود اقدام شایسته را انجام دهید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۲۷ میانگین امتیاز: ۴.۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

221 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
منصوری
1 ماه قبل

سلام و خدا قوت، بنده پسر ده ساله ام را مطب دندانپزشک کودکان بردم، زمان معالجه اجازه ندادن ما همراه بیمار باشیم، در حین درمان وقتی پسرم از درد شکایت می‌کند مورد تهدید کلامی و آزار بدنی قرار میگیره، بطوریکه وحشت زده و با صورت سرخ شده و گریان از مطب خارج شد، پزشکی که از مهمترین تخصصش، درمان کودکان مضطرب و ترسان اعلام کرده!! من میتونم از ضربه روحی و جسمی که بهش وارد شده شکایت کنم؟ سپاس.

سعید
5 ماه قبل

با احترام، به استحضار می رساند، حدود سه ماه پیش بنده با دوچرخه با یک دستگاه موتور سیکلت تصادف نمودم که با تماس بنده اورژانس به محل مراجعه نمود و هر دو نفر (راننده موتور و بنده) را به اورژانس انتقال دادند و پس از عکس برداری از کتف مشخص گردید که استخوان کتف جابجا شده است. لذا با متخصص ارتوپد تماس گرفتند که ایشان گفتند دو هفته دیگر به ایشان مراجعه کنم، ولی با توجه به مشکلی که داشتم بعد از حدود ۴ روز به مطب ایشان مراجعه نمودم و دوباره بنده را برای عکسبرداری فرستادند و بعد از دیدن عکس چند بسته قرص تجویز و گفتند بعد از ۲۰ روز به ایشان مراجعه نمایم. لذا بنده برای اینکه خیالم راحت شود به متخصصین دیگر هم مراجعه نمودم که همگی متفق القول گفتند باید در همان هفته اول عمل میشد و با توجه به اینکه در حال حاضر زیر استخوان پر شده هیچ کاری نمیشه کرد و باید با همین وضعیت سپری کنم. خواهشمند است بررسی بفرمایید.

پیمان
6 ماه قبل

با سلام، خانم بنده باردار بوده و دکتر با اینکه سونوگرافی برای خانم بنده نوشته و ما تمام و کمال انجام داده ایم. ولی متوجه این نشده که جنین خارج از رحم رشد کرده و خونریزی داخلی کرده و خانمم عمل شده و یکی از لوله های بارداریش را درآورده و نقص عضو شده. حالا میخوایم شکایت کنیم.

حدی
7 ماه قبل

سلام، من بینیم و عمل کردم و الان ظاهرم و از دست دادم (به حدی که نمیتونم از خونه بزنم بیرون و افسردگی گرفتم) میخواستم بدونم اگه از دکتر شکایت کنم پول ترمیم بیینم بهم میرسه یا نه؟ (دیه بهم تعلق میگیره؟) هرچی پول داشتم خرج بینیم کردم و آخر سر خراب از آب در اومده و اینکه چند ماه بعد عمل باید از پزشک شکایت کنم و برای شکایت باید کجا برم؟

پدرام
8 ماه قبل

سلام. من از یک فردی بخاطر قصور دندانپزشکی شکایت کردم. پزشکی قانونی دیه نوشته و کیفرخواست صادر شده و وقت دادگاه کیفری تعیین شده. ایشان مجوز طبابت نداشته، عکس های کارهاشو تو اینستا هم به اشتراک میزاشت. الان میخوام بخاطر این موارد و مسایل دیگه هم ازش شکایت کنم. پرونده دوباره برمیگرده دادسرا و قضیه طولانی میشه یا جداگانه رسیدگی میشه؟ ممنون از راهنمایی شما.