وکیل جرایم پزشکی | جرایم و تخلفات پزشکی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل جرایم پزشکی
دعاوی پزشکی

در مقاله حاضر قصد داریم از زبان وکیل جرایم پزشکی ، جرایم پزشکی ، نحوه رسیدگی به این جرایم، مراجع صالح رسیدگی به این جرایم و انواع تخلفات و جرایم پزشکی را به صورت مختصر و کاربردی برای شما عزیزان شرح دهیم.

وکیل جرایم پزشکی و سابقه تاریخی مسئولیت پزشکان در ایران

وکیل جرایم پزشکی این گونه بیان می دارد که از دیر باز تا کنون همواره در کشورمان برای پزشکان مسئولیت هایی در قبال اقدامات درمانی که انجام میدهند در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در مجموعه قوانین حمورابی که در حفاری های شوش کشف شده است در خصوص مسئولیت پزشک درج شده است “اگر یک جراح عمل جراحی را به وسیله یک نیشتر مفرغی بر روی شخصی انجام داد و باعث مرگ آن شخص شد، یا گودی چشم آن شخص را باز کرد و چشم آن شخص را نابود کرد، آنان باید دست او را قطع کنند” همانطور که ملاحظه می کنید در ماده فوق مسئولیت پزشک مورد توجه قرار گرفته است و برای پزشکان خاطی مجازات تعیین شده است.

پس از گذشت سالیان و بعد از انقلاب اسلامی تعیین مسئولیت برای پزشکان شکل منسجم تری به خود گرفته و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ موادی را به این امر اختصاص داده و به طور مثال شرط ضروری بودن انجام عمل جراحی  به طور کلی از میان برداشته شد.

یکی دیگر از قوانین مهمی که در خصوص امور پزشکی تصویب شد قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

وکیل جرایم پزشکی و مفهوم مسئولیت پزشکان

وکیل متخصص جرایم پزشکی در شرح عنوان فوق بیان می دارد، مسئولیت در لغت بدین معناست: آنچه که انسان در اثر وظایف و اعمال و رفتار عهده دار آن باشد.

مسئولیت در علم حقوق بدین معناست: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است. بنابراین در هر جایی که کسی مکلف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئول شناخته می شود و باید پاسخگو باشد.

وکیل متخصص جرایم پزشکی در تهران
وکیل جرایم پزشکی متخصص در تهران

وکیل جرایم پزشکی و انواع مسئولیت

مسئولیت دارای انواع مختلفی است که اصولا با این تقسیم بندی شناخته می شود: ۱- مسئولیت اخلاقی و قانونی ۲- مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد ۳- مسئولیت مدنی و جزایی که به شرح ذیل به بیان آن خواهیم پرداخت.

مسئولیت اخلاقی و قانونی

منظور از مسئولیت اخلاقی مسئولیتی است که قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است و صرفا میان شخص و خدای او وجود دارد. در واقع هرجا که بحث از مسئولیت باشد یک جنبه اخلاقی نیز برای آن وجود دارد و اخلاق حکم می کند که هیچ کس حق ندارد ضرری به دیگری وارد آورد و همه انسان ها موظف به جبران ضررهایی هستند که به دیگران وارد می آورند.

مسئولیت قانونی زمانی به وجود می آید که فرد عملی را مرتکب شود که قانونگذار تصریح به جرم بودن آن عمل در قانون کرده باشد بنابراین تا زمانی که فعلی را قانون منع نکرده باشد نمی توان مسئولیت قانونی بر آن بار کرد.

در تفاوت مسئولیت اخلاقی و قانونی قابل ذکر است که مسئولیت اخلاقی به نیت و فکر فرد باز می گردد این در حالی است که در مسئولیت قانونی نیت و فکر فرد مورد نظر نیست بلکه رفتار و عمل شخص مورد سنجش قرار می گیرد و تا زمانی که این فکر به عمل تبدیل نشود قابل مجازات نیست.

مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد

وکیل جرایم پزشکی بیان میدارد مسئولیت قراردادی زمانی به وجود می آید که فردی تعهدی را ضمن یک قرارداد بر عهده گیرد اما از انجام آن شانه خالی کند در این صورت این فرد دارای مسئولیت بوده و می بایست تعهد مورد نظر را به انجام برساند و یا خسارت وارده به طرف مقابل را جبران کند.

اما مسئولیت خارج از قرارداد یا غیر قراردادی زمانی است که هیچگونه قراردادی مابین طرفین نباشد. مسئولیت غیر قراردادی مربوط به نظم عمومی است و زمانی به وجود می آید که فردی قوانین را نقض کند و در اثر این نقض قوانین خسارتی را به دیگری وارد آورد مانند فردی که به دلیل بی احتیاطی در رانندگی موجب بروز خسارت می شود و باید آن را جبران کند.

مسئولیت مدنی و کیفری

وکیل جرایم پزشکی در تشریح بند فوق بیان می دارد مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که شخص تعهدی را نقض کرده باشد و همچنین در مسئولیت مدنی اصولا ضرری به اجتماع وارد نمی آید بلکه این شخص است که دچار ضرر می گردد و می بایست این ضرر را از مسبب آن مطالبه کند. در مقابل مسئولیت کیفری زمانی به وجود می آید که فرد یکی از جرایم مصرح در قانون را مرتکب شود و در این شرایط عمده مسئولیت فرد مجرم در مقابل جامعه است.

تفاوت دیگری که میان این دو نوع مسئولیت وجود دارد این است که در مسئولیت مدنی هدف از این مسئولیت جبران ضرر وارده به شخص است و جامعه در این موضوع مدعی نمی باشد اما در مسئولیت کیفری هدف جبران زیان وارده به اجتماع است و فرد مجرم برای ایجاد آرامش در جامعه و تنبیه خود شخص مجازات می شود و همچنین مجازات فرد مجرم جنبه پیشگیرانه نسبت به سایر مجرمین دارد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از پزشک | شکایت از پزشک متخلف

وکیل جرایم پزشکی و ارکان مسئولیت کیفری در اعمال پزشک

برای تحقق مسئولیت کیفری برای پزشکان در اعمالی که به قصد درمان بیماران مرتکب می شوند تحقق سه شرط لازم است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

الف) فعل مجرمانه یا خطای پزشکی

وکیل جرایم پزشکی با توجه به اینکه در قانون فعل مجرمانه یا خطای پزشکی صریحا تعریف نشده است با بررسی قوانین و مقررات مربوطه مصادیق آن را به شرح ذیل بیان میدارد.

۱- بی احتیاطی
۲- بی مبالاتی
۳- عدم رعایت نظامات دولتی
۴- عدم مهارت

هر یک از مصادیق ذکر شده دارای شرایطی می باشد که در مقاله های تخصصی بدان خواهیم پرداخت.

◁◁ بیشتر بدانید:  همه چیز درباره قصور پزشکی

ب) نتیجه مجرمانه

وکیل پرونده جرایم پزشکی در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، یکی دیگر از ارکان مسئولیت کیفری برای پزشک وقوع نتیجه مجرمانه است. به عبارت دیگر پزشک زمانی دارای مسئولیت جبران خسارت است که در اثر اقدامات او بیمار دچار ضرر و زیان شده باشد و نتیجه مجرمانه حاصل شده باشد. در صورتی که پزشکی تخلفی کرده باشد اما نتیجه زیانباری از آن به وجود نیامده باشد نمی توان پزشک را مسئول جبران خسارت دانست هر چند که تخلف پزشک در سازمان نظام پزشکی قابل پیگیری باشد.

عموما اعمال پزشکان در به وجود آمدن صدمه به بیمار شبه عمدی در نظر گرفته می شود چرا که پزشک با قصد درمان اقدام فوق را انجام داده، هرچند در عمل مرتکب تقصیر شده و زیانی هم به بیمار وارد آورده است.

وکیل خوب جرایم پزشکی
وکیل خوب جرایم پزشکی با توجه به گسترده بود و شیوع این دعاوی در زمان حاضر می بایست با تسلط کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر اینگونه جرایم و همچنین آکاهی نسبی از اقدامات پزشکی ابتدائا به تشخیص این امر بپردازد که صدمه وارده به بیمار در اثر تخلف پزشک بوده است و قابل تعقیب کیفری است یا خیر و در ادامه با جمع آوری مدارک مورد نیاز و تنظیم شکواییه دقیق اقدام به طرح دعوا نماید. داشتن تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه بسیار دارای اهمیت است چرا که پرونده های پزشکی دارای نکات تخصصی است که اشراف بدان نیاز به تجربه در این دعاوی دارد.

پ) رابطه سببیت

وکیل جرایم پزشکی در تشریح عنوان فوق بیان میدارد، زمانی که بیماری در اثر اقدام پزشک دچار صدمه می شود باید به این نکته توجه شود که آیا صدمه وارده در اثر اقدام پزشک بوده یا دلایل دیگری دارد که ارتباطی با اقدام پزشک نداشته است.

به عنوان مثال ممکن است که پزشکی بیماری مریضی را اشتباه تشخیص دهد و بیمار در فرآیند درمان فوت کند اما نوع بیماری به گونه ای باشد که اگر پزشک تشخیص صحیح نیز می داد تاثیری در روند درمان این بیمار نداشت چون ذات بیماری به گونه ای بود که در طول این مدت منجر به فوت می شده است. در این حالت پزشک علی رغم اشتباه انجام شده مسئولیتی نسبت به فوت بیمار ندارد.

وکیل جرایم پزشکی و نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی
وکیل جرایم پزشکی و نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در محاکم

وکیل جرایم پزشکی یا همان وکیل دعاوی پزشکی با توجه به رویه حاکم در دادسرا ها و دادگاه ها و تجربیات عملی در این زمینه رویه رسیدگی در محاکم را به شرح ذیل بیان میدارد.

ابتدائا برای طرح هر شکواییه با توجه به رویه جدید محاکم شاکی به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده و شخصا یا توسط وکیل جرایم پزشکی اقدام به ثبت شکواییه خویش می نماید. در ادامه پرونده به دادسرای جرایم پزشکی در تهران و در شهرستان ها به دادسرای مربوطه ارجاع می شود. پس از ارجاع به دادسرا معاون ارجاع پرونده را به یکی از شعب بازپرسی و یا دادیاری ارجاع می دهد.

شعبه مربوط با توجه به صدمه وارد آمده به بیمار اعم از فوت یا صدمه بدنی، از مرکز درمانی مربوط پرونده درمانی بیمار را مطالبه می نماید و سپس جهت تکمیل مستندات پرونده را به کمیسیون پزشکی ارجاع میدهد.

پس از ارجاع امر به کمیسیون پزشکی، پزشکان مربوط با تشکیل جلسه و کسب اظهارات طرفین و در صورت نیاز به عکس برداری یا اقدامات پزشکی دیگر ضمن انجام این اعمال پرونده را به دادسرا عودت می دهند و مقام رسیدگی کننده با توجه به نظر کمیسیون پزشکی اقدام به صدور قرار می نماید و در ادامه پرونده به دادگاه ارجاع شده و با تشکیل جلسه رسیدگی قاضی اقدام به صدور حکم می نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا

وکیل جرایم پزشکی و انواع جرایم قابل ارتکاب از سوی پزشکان

۱- سقط جنین
۲- افشای اسرار بیماران
۳- صدور گواهی نامه خلاف واقع
۴- دخالت غیر مجاز در امور پزشکی
۵- اغفال بیماران
۶- خودداری از کمک به مصدومین

رسیدگی به جرایم پزشکی در سازمان نظام پزشکی

وکیل جرایم پزشکی در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، اصولا تخلف انتظامی به موارد تخطی و نقض افراد یک صنف، حرفه یا شغل از مقررات و نظاماتی است که جهت حفظ شئون و سلامت افراد آن صنف یا حرفه در نظر گرفته می شود. زمانی که یک پزشک در مراحل درمان مرتکب رفتاری می شود که صدمه ای به بیمار وارد می آورد و این صدمه در اثر خطای پزشک است این رفتار برای پزشک مسئولیت ایجاد می نماید و فرد بزه دیده یا بیمار می تواند علاوه بر اینکه جبران ضرر خویش را از مراجع قضایی مطالبه می نماید، به سازمان نظام پزشک نیز برای اعلام تخلف پزشک مراجعه کند و پزشک مورد نظر می بایست در آن مرجع نیز پاسخگوی رفتار خویش باشد البته این زمانی صدق می کند که رفتار پزشک علاوه بر اینکه نقض مقررات انتظامی است دارای جنبه کیفری نیز باشد.

وکیل جرایم پزشکی و انواع تخلفات انتظامی پزشکان

۱- به کار نبردن حداکثر تلاش برای معالجه و درمان بیمار
۲- سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی
۳- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
۴- پذیرش بیمار بیش از حدود توان معاینه و درمان
۵- انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
۶- تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران
۷- ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار
۸- تجویز داروهای روان گردان و مخدر
۹- رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی
۱۰- اخذ مبلغ مازاد بر وجوه دریافتی، توسط مسئولان موسسات درمانی
۱۱- عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار
۱۲- ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی
۱۳- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
۱۴- انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشد
۱۵- استفاده از عناوین علمی و تخصصی تایید نشده
۱۶- تجویز دارو خارج از مجموعه دارویی کشور
۱۷- عدم ادامه درمان بیمار
۱۸- انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج
۱۹- فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل اشتغال
۲۰- عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده
۲۱- عدم صدور‌ نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار
۲۲- عدم نظارت موسسات فنی بر امور موسسات پزشکی
۲۳- عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلو ها
۲۴- استفاده و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی
۲۵- عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی
۲۶- عدم مساعدت و همکاری در فویت های پزشکی
۲۷- عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه‌ ای، توسط مسئولان فنی
۲۸- به کارگیری افراد دارای صلاحیت در امور پزشکی ولی فاقد پروانه مطب
۲۹- درمان بیمار بدون گذراندن دوران آموزشی در دوران تحصیل
۳۰- عدم اخذ پروانه قانونی مجاز جهت درمان
۳۱- عدم گذراندن دروه آموزشی طب مکمل و اخذ مجوز لازم
۳۲- درج تبلیغات دارویی، مکمل های غذایی،تجهیزات پزشکی و … بدون مجوز

◁◁ بیشتر بدانید:  تخلفات انتظامی پزشکان و تفاوت آن با جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی در تهران
وکیل جرایم پزشکی در تهران

وکیل جرایم پزشکی متخصص در تهران

یک وکیل متخصص کیفری در زمینه دعاوی پزشکی یا همان وکیل امور پزشکی میتواند در کلیه زمینه ها اعم از شکایت از پزشک متخلف، جراح زیبایی، سهل انگاری یا بی احتیاطی پزشک و غیره بهترین راهکارهای قانونی و خدمات حقوقی از قبیل ذیل را به شما عرضه نمایند:

  • مشاوره حقوقی تخصصی برای شکایت از پزشک متخلف و نحوه اثبات خطای پزشکی
  • تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری و انجام مراحل رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه
  • پیگیری مستمر شکایت شاکی یا همان موکل در کمیسیون پزشکی واقع در نظام پزشکی
  • پیگیری مستمر شکایت موکل در دادسرای جرایم پزشکی
  • اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی و کلیه قرارهای صادر شده از مرجع قضایی
  • تنظیم لایحه و انجام دفاعیات موثر در پرونده کیفری جرایم پزشکی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با تشکیل دپارتمان تخصصی دعاوی پزشکی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در جرایم پزشکی در تهران آماده ارائه خدمات به شما هموطنان عزیز می باشد. به منظور مشاوره با وکیل جرایم پزشکی در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳۸ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل شکایت از پزشک | شکایت از پزشک متخلف
نوشتهٔ بعدی
فعل مجرمانه یا خطای پزشکی

دیگر مطالب این دسته بندی

64 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
64
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x