وکیل جرایم پزشکی و نقش آن در پرونده های پزشکی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل جرایم پزشکی
دعاوی پزشکی

وکیل جرایم پزشکی ، در این مقاله به بیان موضوعاتی از قبیل جرایم پزشکی ، فواید اخذ وکیل و استفاده از وکیل پزشکی، نحوه رسیدگی به این جرایم، مراجع صالح رسیدگی به این جرایم و انواع تخلفات و جرایم پزشکی که همگی مربوط به حق و حقوق بیمار است، میپردازد.

فهرست مطالب این مقاله:

وکیل جرایم پزشکی و ارتباط آن با بیمار

وکیل جرایم پزشکی کسی است که به بیمار آسیب دیده مشاوره حقوقی میدهد. پس از اینکه شکایت از پزشک را برای بیمار توضیح داد، میتواند از بیمار وکالت بگیرد و برای شکایت کیفری علیه پزشک اقدام نماید. در این صورت، بیمار، موکل آن وکیل جرایم پزشکی محسوب شده و وکیل نسبت به طرح دعوا به طریق قانونی و پیگیری پرونده اقدام مینماید.

پس بیمار آسیب دیده با مراجعه به موسسه حقوقی ما و دریافت مشاوره حقوقی از وکیل جرایم پزشکی متخصص میتواند تصمیم بگیرد که نسبت به طرح دعوا علیه دکتر خود اقدام قانونی نماید. بهترین وکیل جرم پزشکی برای ارائه خدمات حقوقی شایسته به شما عزیزان در موسسه حضور دارد.

برای علاقه مندان به تاریخچه قانون بیان میشود: پس از گذشت سالیان و بعد از انقلاب اسلامی، تعیین مسئولیت برای پزشکان شکل منسجم تری به خود گرفته و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ موادی به این امر اختصاص داده شد. به طور مثال شرط ضروری بودن انجام عمل جراحی  به طور کلی از میان برداشته شد.

همچنین یکی دیگر از قوانین مهمی که در خصوص امور پزشکی تصویب شد، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

وکیل جرایم پزشکی و مفهوم مسئولیت پزشکان در ۱۴۰۱

وکیل متخصص جرایم پزشکی در شرح عنوان فوق که موجب ایجاد حق شکایت برای بیمار میشود، بیان می دارد: مسئولیت در لغت بدین معناست: آنچه که انسان در اثر وظایف و اعمال و رفتار عهده دار آن باشد.

مسئولیت در علم حقوق بدین معناست: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است. بنابراین در هر جایی که کسی مکلف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئول شناخته می شود و باید پاسخگو باشد. حال اگر بیمار در نتیجه رفتار پزشک، یا عمل جراحی او، و یا اقدامات درمانی بر وی، متحمل آسیب و ضرر جسمانی شود، باید درصدد تعیین مسئولیت برای پزشک و جبران خسارت توسط آن دکتر اقدامات قانونی شایسته صورت پذیرد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از پزشک

وکیل متخصص جرایم پزشکی در تهران
وکیل متخصص جرایم پزشکی در تهران

وکیل جرایم پزشکی در مورد انواع مسئولیت پزشکان میگوید

مسئولیت دارای انواع مختلفی است که اصولا با این تقسیم بندی شناخته می شود:

۱- مسئولیت اخلاقی و قانونی
۲- مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد
۳- مسئولیت مدنی و جزایی که وکیل جرایم پزشکی به شرح ذیل به بیان آنها میپردازد.

مسئولیت اخلاقی و قانونی پزشک در قبال بیمار

منظور از مسئولیت اخلاقی پزشک، مسئولیتی است که قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. و صرفا میان شخص یعنی پزشک و خدای او وجود دارد. در واقع هرجا که بحث از مسئولیت باشد، یک جنبه اخلاقی نیز برای آن وجود دارد. و اخلاق حکم می کند که هیچ کس خصوصا دکتر ها حق ندارند ضرری به دیگری یعنی بیمار وارد آورند. و همه انسان ها موظف به جبران ضررهایی هستند که به دیگران وارد می آورند. لذا اگر پزشک به بیمار آسیب بزند، میتواند از طریق اخذ وکیل جرایم پزشکی نسبت به مطالبه دیه از پزشک اقدام نماید.

وکیل جرایم پزشکی اضافه میکند: مسئولیت قانونی پزشک زمانی به وجود می آید که دکتر عملی را مرتکب شود که قانونگذار تصریح به جرم بودن آن عمل در قانون کرده باشد. بنابراین تا زمانی که فعلی را قانون منع نکرده باشد نمی توان مسئولیت قانونی بر آن بار کرد. لذا از این جهت نیز بهتر است قبل از طرح دعوا و طرح شکایت علیه پزشک خود، با وکیل جرایم پزشکی مشورت نمایید تا الزامات قانونی را برای شما شرح دهد.

تفاوت مسئولیت اخلاقی و قانونی پزشک

وکیل جرایم پزشکی میگوید: قابل ذکر است که مسئولیت اخلاقی پزشک به نیت و فکر فرد باز می گردد. این در حالی است که در مسئولیت قانونی پزشک، نیت و فکر فرد، مورد نظر نیست. بلکه رفتار و عمل دکتر مورد سنجش قرار می گیرد. و تا زمانی که این فکر به عمل تبدیل نشود قابل مجازات نیست. وکیل جرایم پزشکی در بررسی مساله شما بعنوان مراجعه کننده، بررسی میکند که موارد قانونی تا چه میزان رعایت شده است.

مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد پزشک

وکیل جرایم پزشکی بیان میدارد: مسئولیت قراردادی پزشک زمانی به وجود می آید که فردی یعنی دکتر در قبال شما بعنوان بیمار تعهدی را ضمن یک قرارداد بر عهده گیرد. یعنی کتبا برای بیمار بنویسد که مسئولیت چه مواردی را برعهده میگیرد. که این مورد بسیار نادر و اندک است. لذا اگر از انجام آن شانه خالی کند در این صورت این فرد دارای مسئولیت قراردادی بوده و می بایست تعهد مورد نظر را به انجام برساند و یا خسارت وارده به طرف مقابل را جبران کند.

اما مسئولیت خارج از قرارداد یا غیر قراردادی پزشک زمانی است که هیچگونه قراردادی مابین طرفین نباشد. مسئولیت غیر قراردادی پزشک مربوط به نظم عمومی است. و زمانی به وجود می آید که فردی قوانین را نقض کند. و در اثر این نقض قوانین خسارتی را به دیگری وارد آورد. مانند فردی که به دلیل بی احتیاطی در رانندگی موجب بروز خسارت می شود و باید آن را جبران کند. یا پزشکی که در اثر قصور پزشکی منجر به فوت بیمار و یا ایجاد عارضه برای وی میشود.

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار

وکیل جرایم پزشکی در تشریح مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار بیان می دارد: مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که شخص تعهدی را نقض کرده باشد و همچنین در مسئولیت مدنی اصولا ضرری به اجتماع وارد نمی آید. بلکه این شخص است که دچار ضرر می گردد و می بایست این ضرر را از مسبب آن مطالبه کند. در مقابل، مسئولیت کیفری زمانی به وجود می آید که فرد یکی از جرایم مصرح در قانون را مرتکب شود. مانند مسئولیت کیفری پزشک که در قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.

وکیل جرایم پزشکی و رسیدگی به جرایم پزشکی
وکیل جرایم پزشکی و رسیدگی به جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی ارکان مسئولیت کیفری پزشکان را شرح میدهد

برای تحقق مسئولیت کیفری برای پزشکان در اعمالی که به قصد درمان بیماران مرتکب می شوند، تحقق سه شرط لازم است. وکیل جرایم پزشکی در ادامه به توضیح آنها میپردازد.

الف) فعل مجرمانه یا خطای پزشکی

وکیل جرایم پزشکی با توجه به اینکه در قانون فعل مجرمانه یا خطای پزشکی صریحا تعریف نشده است با بررسی قوانین و مقررات مربوطه مصادیق آن را به شرح ذیل بیان میدارد:

۱- بی احتیاطی یک پزشک
۲- بی مبالاتی موجب جرم پزشکی
۳- عدم رعایت نظامات دولتی منجر به آسیب بیمار
۴-  عدم مهارت در طبابت

هر یک از مصادیق ذکر شده دارای شرایطی می باشد که در مقاله های تخصصی بدان خواهیم پرداخت.

ب) نتیجه مجرمانه در اثر فعل پزشک

وکیل پرونده کیفری با موضوع جرایم پزشکی در تشریح نتیجه مجرمانه در اثر فعل پزشک بیان می دارد، یکی دیگر از ارکان مسئولیت کیفری برای پزشک وقوع نتیجه مجرمانه است. به عبارت دیگر پزشک زمانی دارای مسئولیت جبران خسارت است که در اثر اقدامات او بیمار دچار ضرر و زیان شده باشد و نتیجه مجرمانه حاصل شده باشد. در صورتی که پزشکی تخلفی کرده باشد اما نتیجه زیانباری از آن به وجود نیامده باشد نمی توان پزشک را مسئول جبران خسارت دانست.

هر چند که تخلف پزشک در سازمان نظام پزشکی قابل پیگیری باشد. در بسیاری از موارد مراجعه کنندگان به موسسه حقوقی ما پس از دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل جرایم پزشکی، خواستار پیگیری تخلف پزشک خود در سازمان نظام پزشکی میشوند. این مورد نیز از موارد شایع در موضوعات مربوط به اعطای وکالت به وکیل کیفری جرایم پزشکی موسسه ما میباشد.

نکته: عموما اعمال پزشکان در به وجود آمدن صدمه به بیمار شبه عمدی در نظر گرفته می شود چرا که پزشک با قصد درمان اقدام فوق را انجام داده، هرچند در عمل مرتکب تقصیر شده و زیانی هم به بیمار وارد آورده است.

پ) رابطه سببیت بین عمل پزشک و آسیب بیمار

وکیل جرایم پزشکی در تشریح عنوان فوق بیان میدارد، زمانی که بیماری در اثر اقدام پزشک دچار صدمه می شود یا آسیب میبیند یا عارضه ای برای او ایجاد میشود، باید به این نکته توجه شود که آیا صدمه وارده در اثر اقدام پزشک و قصور پزشکی بوده یا دلایل دیگری وجود دارد. که ارتباطی با اقدام پزشک نداشته است. وکیل جرایم پزشکی همه این موارد را در جلسه مشاوره حقوقی تخصصی برای موکل بیان میدارد.

به عنوان مثال ممکن است که پزشکی که مثلا در تهران طبابت میکند، مریضی بیمارش را اشتباه تشخیص دهد. لذا بیمار در فرآیند درمان فوت میکند. اما نوع بیماری به گونه ای باشد که اگر پزشک تشخیص صحیح نیز می داد، تاثیری در روند درمان این بیمار نداشت. چون ذات بیماری به گونه ای بود، که در طول این مدت منجر به فوت می شده است. در این حالت پزشک علی رغم اشتباه انجام شده، مسئولیت کیفری نسبت به فوت بیمار و مثلا پرداخت دیه به اولیای دم ندارد. ولی ممکن است حسب مورد تخلف وی در سازمان مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وکیل خوب جرایم پزشکی در تهران

وکیل خوب جرایم پزشکی با توجه به گسترده بودن و شیوع این دعاوی در زمان حاضر، باید با تسلط کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر اینگونه جرایم و همچنین آگاهی نسبی از اقدامات پزشکی، اقدام نماید. به این نحو که وکیل جرایم پزشکی میبایست ابتدائا به تشخیص این امر بپردازد که صدمه وارده به بیمار در اثر تخلف پزشک بوده است، و قابل تعقیب کیفری است یا خیر؟ و در ادامه با جمع آوری مدارک مورد نیاز از بیمار آسیب دیده و تنظیم شکواییه دقیق اقدام به طرح دعوا نماید. داشتن تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه بسیار دارای اهمیت است چرا که پرونده های پزشکی دارای نکات تخصصی است که اشراف بدان نیاز به تجربه در این دعاوی دارد.


◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از پزشک و مراحل آن در دادگاه و دادسرای کیفری

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه تهران

وکیل جرایم پزشکی یا همان بهترین وکیل دعاوی پزشکی با توجه به رویه حاکم در دادسرا ها و دادگاه ها و تجربیات عملی در این زمینه رویه رسیدگی در محاکم تهران موارد مربوطه را مختصرا شرح میدهد:

ابتدائا برای طرح هر شکواییه با توجه به رویه جدید محاکم، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. و شخصا یا توسط وکیل جرایم پزشکی اقدام به ثبت شکواییه خویش نماید. پرونده به دادسرای جرایم پزشکی در تهران و در شهرستان ها به دادسرای مربوطه ارجاع می شود. پس از ارجاع به دادسرا، معاون ارجاع پرونده را به یکی از شعب بازپرسی و یا دادیاری ارجاع می دهد.

نکته: شعبه رسیدگی کننده در تهران یا شهرستان ها، با توجه به صدمه وارد آمده به بیمار، اعم از فوت یا صدمه بدنی، از مرکز درمانی مربوطه، پرونده درمانی بیمار را مطالبه می نماید و سپس جهت تکمیل مستندات، پرونده را به کمیسیون پزشکی ارجاع میدهد. میتوانید همه این موارد را از وکیل جرایم پزشکی موسسه حقوقی ما بخواهید. یا در کنار ایشان توامان و باهم نسبت به انجام این مراحل اقدام کنید.

انواع جرایم قابل ارتکاب از سوی پزشکان

۱- سقط جنین
۲- افشای اسرار بیماران
۳- صدور گواهی نامه خلاف واقع
۴- دخالت غیر مجاز در امور پزشکی
۵- اغفال بیماران
۶- خودداری از کمک به مصدومین

رسیدگی به جرایم پزشکی در سازمان نظام پزشکی

وکیل جرایم پزشکی در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، اصولا تخلف انتظامی به موارد تخطی و نقض قوانین توسط افراد یک صنف، حرفه یا شغل از مقررات و نظاماتی گفته میشود. رعایت این قوانین، جهت حفظ شئون و سلامت افراد آن صنف یا حرفه در نظر گرفته می شود.

زمانی که یک پزشک در مراحل درمان مرتکب رفتاری می شود که صدمه ای به بیمار وارد می آورد و این صدمه در اثر خطای پزشک است، این رفتار برای پزشک مسئولیت ایجاد می نماید. و فرد بزه دیده یا بیمار می تواند، علاوه بر اینکه جبران ضرر خویش را از مراجع قضایی مطالبه می نماید، به سازمان نظام پزشک نیز برای اعلام تخلف پزشک مراجعه کند. و پزشک مورد نظر می بایست در آن مرجع نیز پاسخگوی رفتار خویش باشد. برای دریافت توضیحات بیشتر در این زمینه میتوانید با موسسه حقوقی ما تماس گرفته و خواستار صحبت با وکیل جرایم پزشکی باشید.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از جراح زیبایی | شکایت از جراح متخلف زیبایی

وکیل جرایم پزشکی و انواع تخلفات انتظامی پزشکان در سال جدید

۱- به کار نبردن حداکثر تلاش برای معالجه و درمان بیمار
۲- سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی
۳- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
۴- پذیرش بیمار بیش از حدود توان معاینه و درمان
۵- انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
۶- تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران
۷- ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار
۸- تجویز داروهای روان گردان و مخدر
۹- رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی
۱۰- اخذ مبلغ مازاد بر وجوه دریافتی، توسط مسئولان موسسات درمانی
۱۱- عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار
۱۲- ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی
۱۳- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
۱۴- انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشد
۱۵- استفاده از عناوین علمی و تخصصی تایید نشده
۱۶- تجویز دارو خارج از مجموعه دارویی کشور
۱۷- عدم ادامه درمان بیمار
۱۸- انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج
۱۹- فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل اشتغال
۲۰- عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده
۲۱- عدم صدور‌ نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار
۲۲- عدم نظارت موسسات فنی بر امور موسسات پزشکی
۲۳- عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلو ها
۲۴- استفاده و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی
۲۵- عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی
۲۶- عدم مساعدت و همکاری در فویت های پزشکی
۲۷- عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه‌ ای، توسط مسئولان فنی
۲۸- به کارگیری افراد دارای صلاحیت در امور پزشکی ولی فاقد پروانه مطب
۲۹- درمان بیمار بدون گذراندن دوران آموزشی در دوران تحصیل
۳۰- عدم اخذ پروانه قانونی مجاز جهت درمان
۳۱- عدم گذراندن دروه آموزشی طب مکمل و اخذ مجوز لازم
۳۲- درج تبلیغات دارویی، مکمل های غذایی، تجهیزات پزشکی و … بدون مجوز

مزایای مشاوره حقوقی با وکیل جرایم پزشکی

مزایای مشاوره حقوقی تخصصی و دقیق با وکیل جرایم پزشکی این است که: پیش از اقدام حقوقی و قانونی از مسائل حقوقی مربوطه و موارد احتمالی مطلع میشوید. زیرا موارد بسیاری ممکن است در پرونده کیفری شما بوجود بیاید. لذا مقصود موسسه حقوقی ما از عبارت مشاوره حقوقی تخصصی، صحبت با وکیل جرایم پزشکی و وکیل برای قصور پزشکی است. ایشان در موسسه حقوقی ما مشغول به فعالیت در انواع حوزه های جرایم پزشکی و شکایت از پزشک به دلیل آسیب وارده بر بیمار می باشند. همچنین میتواندی از وکیل کیفری پزشکی بخواهید که رویه عملی محاکم را نیز برای شما توضیح بدهد.

وکیل جرایم پزشکی و خدمات قابل ارائه

یک وکیل متخصص کیفری در زمینه دعاوی پزشکی یا همان وکیل امور پزشکی، میتواند در کلیه زمینه ها اعم از شکایت از پزشک متخلف، جراح زیبایی، سهل انگاری یا بی احتیاطی پزشک و غیره بهترین راهکارهای قانونی و خدمات حقوقی را به شما عرضه نمایند. مواردی از قبیل:

  • مشاوره حقوقی تخصصی برای شکایت از پزشک.  زیرا به بیمار آسیب زده است. اطلاع از نحوه اثبات خطای پزشکی و قصور پزشک
  • تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری. و انجام مراحل رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه.
  • پیگیری مستمر شکایت شاکی یا همان موکل در کمیسیون پزشکی واقع در نظام پزشکی.
  • پیگیری مستمر شکایت موکل در دادسرای جرایم پزشکی.
  • اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی و کلیه قرارهای صادر شده از مرجع قضایی مانند دادسرا.
  • تنظیم لایحه و انجام دفاعیات موثر در پرونده کیفری جرایم پزشکی. اعم از اینکه از ناحیه پزشک باشد یا بیمار.
وکیل جرایم پزشکی در تهران
وکیل جرایم پزشکی در تهران

وکالت در جرایم پزشکی به صورت تخصصی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران مستقر میباشد. موسسه حقوقی ما با تشکیل دپارتمان تخصصی دعاوی پزشکی به وکالت در حیطه جرایم پزشکی پرداخته است. ما با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در جرایم پزشکی در تهران در سال ۱۴۰۱ نیز آماده ارائه خدمات به شما هموطنان عزیز می باشیم. به منظور مشاوره با وکیل جرایم پزشکی در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۵۹ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل شکایت از پزشک
نوشتهٔ بعدی
فعل مجرمانه یا خطای پزشکی

دیگر مطالب این دسته بندی

76 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فاطمه
8 ماه قبل

سلام میخواستم بپرسم برای شکایت از پزشک از طریق نظام پزشکی بهتر به نتیجه میرسیم یا دادسرا؟

ایما
8 ماه قبل

پسر من زیر نظر پزشک از داروی ریتالین استفاده می‌کرد. روزی برای گرفتن نسخه با فردی که از طریق تماس تلفنی بهم معرفی شد و در قبال هر نسخه پزشک مبلغی می‌گرفت که از ویزیت دکتر خیلی کمتر بود بعد از خرید و استفاده از نسخه یک داروخانه تشخیص داد که نسخه جعلی و اصل نیست. چون پسرم سن قانونی داره با تلفن خودش نسخه رو می‌گرفت از داروخانه ذکر شده تماس گرفتن و گفتن که نسخه جعلی است وباید بیایی. پسرم از ترس نمیره.‌ چه باید کرد؟

زهرا
9 ماه قبل

پسرم بدونه مدرک پزشکی کار دندان پزشکی قانونی انجام داده که امروز بدون هیچ شاکی بازرس وارد مطب شده مطب را بست ولی پسرم را دستگیر نکردن لطفا راهنمای کنید چه حکمی صادر میشود؟

امیر علی پیروی
10 ماه قبل

سلام. دیروز پسرم ۶ساله بردم دکتر اطفال بچه رو اصلا مایعنه نکرد گفت وضعش خرابه باید بستری بشه. یه آزمایش اورژانسی نوشت فقط گفت برو فلان آزمایشگاه زود بیار واسه من به غیر ما چند نفر هم فرستاده بود همین طوری ۴۰۰ هزار پول آزمایش دادم ۱۲۰ هزار خودش گرفت. اومدیم مطب همه دیدیم دکتر رفته. اومدیم خونه همون داروهای قبل دادیم خوب شد. میشه از دکتر شکایت کرد بخدا مسله پول نیست. خیلی اظطراب کشیدیم. این دکتر آزمایش اورژانسی مینویسه نباید منتظر جوابش باشه.

لیلا حسنلو
10 ماه قبل

سلام من سرمایه گذار مطب زیبایی هستم که کار فشیال پوست در حضور پزشک و زیر نظر پزشک انجام میدم میکرونیدلینگ پلاسما پن و پاکسازی پوست انجام میدم دوبار هم پزشک از من خواستن کمکشون کنم در یک مورد چال لپ و یک مورد سابسیژن به درخواست خود پزشک کمکشون کردم آیا من دخالت در امور پزشکی شامل حال من میشه پزشکی استخدام کردم هم حضوری هستند و دارای پروانه

محمد شیرازی
11 ماه قبل

سلام من هفته پیش کاشت مو انجام دادم اما طبق قول خود عمل نکردن و قسمتی از سرم را کاشت انجام ندادن بعد از اینکه فهمیدم باهشون تلفنی در میان گذاشتم اونا هم گفتن باید بیای حضوری بررسی کنیم. اگه بخان دوباره کار کاشت انجام بدن من تحملشو ندارم میخاستم بدونم باید چیکار کنم؟

علی فردادامینی
1 سال قبل

با سلام و احترام، جهت هورمون تراپی دخترم (۱۲ ساله) به یک فوق تخصص مراجعه و پیگیر درمان شدیم… پس از حدود شش ماه همسرم شاهد تغییرات فاحشی در ستون فقرات دخترم شد که با مراجعه به پزشک و اصرار همسرم (چرا که ابتدا پزشک مربوطه قبول نمیکردند) و پس از معاینه پذیرفتند که اشتباه از ایشون بوده است. حال سوالم اینست که با توجه به اینکه پزشک مرتبط قبول هزینه کرده است و می گوید هر چه هزینه کردید من تقبل می نماییم (حتی برای آینده ) آیا از پزشک فوق طرح شکایت بکنم یا خیر؟

امیرحسین زینال‌پور
1 سال قبل

سلام لطفا جواب بدین
پدر من پنج سال پیش ابتدای سال ۹۵ مریض شد و در بیمارستان فوت کرد. ما فکر می‌کنیم تقصیر کادر درمان باعث این اتفاق بوده. حالا می‌تونیم از بیمارستان شکایت کنیم و نتیجه بگیریم یا دیگه دیر شده؟ پرونده پزشکیش رو به طور کامل چطوری می‌تونیم از بیمارستان پس بگیریم؟ صرف نظر اینکه بشه شکایت کرد یا نه می‌خوایم پروندشو کامل از بیمارستان پس بگیریم بخونیم ببینیم دقیقا چه اتفاقایی براش افتاد

علی احمدی
1 سال قبل

سلام. اگه ممکنه نام چند وکیل متخصص جرایم پزشکی را ذکر کنید. چون موضوع شکایت من بسیار سنگین و گسترده و با خسارات مستقیم و غیر مستقیم سنگین میباشد

روشن
1 سال قبل

سلام وقت بخیر ممنون از مطالب و مقالات خوبتون از وکیل جرایم پزشکی سوالی داشتم اینکه ایا انجام دادن عمل زیبایی زن بدون رضایت و اجازه همسرش جرم و مجازاتی دارد؟

مشاوره حقوقی در واتساپ