استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده و مجازات آن

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده
دعاوی پزشکی

وکیل شکایت از پزشک در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی تخلف انتظامی استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده بپردازد، منظور از عناوین پزشکی، عناوین علمی و تخصصی است که پزشکان قبل از تایید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فعالیت های خویش مورد استفاده قرار می دهند، وکیل شکایت از پزشک قصد دارد در این مقاله تخلف انتظامی استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و تخصصی تایید نشده و مجازاتی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است را برای شما عزیزان تشریح نماید.

استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده به چه معناست؟

استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده یا همان استفاده از عناوین علمی و تخصصی تایید نشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیان وکیل شکایت از پزشک بدین شرح می باشد که، زمانی یک پزشک می تواند از عناوین علمی و تخصصی استفاده نماید که این عناوین به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا زیر مجموعه های این وزارت از جمله شورای گسترش آموزش پزشکی و معونت درمان رسیده باشد، در غیر اینصورت عمل پزشک مورد نظر تخلف انتظامی محسوب می شود و با طرح شکایت از سوی بیمار قابل تعقیب در مراجع قانونی می باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از پزشک و مراحل آن در دادگاه و دادسرای کیفری

استفاده از عناوین تایید نشده پزشکی و مجازات آن
استفاده از عناوین تایید نشده پزشکی و مجازات آن

استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده شامل چه کارهایی می شود؟

استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده یا همان استفاده از عناوین علمی و تخصصی تایید نشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل اقداماتی گوناگونی می شود که به شرح ذیل می باشد:

استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده توسط وزارت بهداشت

وکیل شکایت از پزشک حالت اول استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده را بدین شرح بیان می دارد، ممکن است عنوان استفاده شده از سوی پزشک نسبتا دارای پایه علمی باشد اما چون به تایید وزارات بهداشت و درمان نرسیده است استفاده از آن غیر مجاز بوده و تخلف انتظامی محسوب می شود. وکیل جرایم پزشکی مثالی برای شما عنوان می کند، مانند لمس درمانی، موسیقی درمانی، چرا که این اقدامات درمانی ممکن است پایه های نسبتا علمی داشته باشند اما توسط وزارت بهداشت و درمان مورد تایید قرار نگرفته است بنابراین اگر پزشکی خود را پزشکی متخصص در این زمینه ها معرفی کند مرتکب تخلف انتظامی شده است.

استفاده از عناوین پزشکی که وجود خارجی ندارند

وکیل شکایت از پزشک حالت دوم استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده را اینگونه اذعان می دارد، زمانی ممکن است پزشک اقدام به استفاده از عناوینی نماید که وجود خارجی ندارد، وکیل جرایم پزشکی مثالی را برای بهتر درک شدن موضوع عنوان می کند، برای مثال پزشکی خود را متخصص در سردرد یا متخصص در بلند نمودن قد یا متخصص در جراحی زیبایی بزرگ کردن چشم، معرفی می کند، این عناوین در عالم خارج اصلا وجود خارجی ندارند و در صورت استفاده، پزشک مورد نظر مرتکب تخلف شده و قابل مجازات می باشد.

استفاده از عناوین پزشکی اخذ نشده

وکیل شکایت از جراح زیبایی حالت سوم استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده را اینگونه شرح می دهد، در این فرض پزشک اقدام به استفاده از عناوینی می نماید که هنوز مدرک رسمی آن را به دست نیاورده است یا دوره تخصصی آن را نگذرانده است وکیل شکایت از پزشک مثالی برای شما عزیزان مطرح می نماید، برای مثال فرض کنید پزشکی عمومی که مدرک تخصصی جراحی زیبایی را ندارد در تابلو خویش از عنوان متخصص در جراحی زیبایی استفاده می کند، در این فرض این پزشک مرتکب تخلف انتظامی شده است و در صورت شکایت از جراح زیبایی توسط بیمار و یا کشف ماموران وزارت علوم قابل مجازات می باشد.

وکیل شکایت از پزشک

وکیل شکایت از پزشک دارای خصوصیاتی باید باشد تا بتواند شما را در رسیدن به مقصود همراهی مفید کند، از جمله خصوصیات مورد نظر این است که وکیل متخصص در پرونده های پزشکی باشد، تخصص در پرونده های پزشکی به دست نمی آید مگر با انجام پرونده های متعدد در این زمینه، خصوصیت دوم علاقه در این زمینه است، حرفه وکالت دارای شاخه های متعدد می باشد که قطعا هیچ وکیلی در همه زمینه ها نمی تواند متخصص و حرفه ای باشد، در نتیجه باید با توجه به علاقه هر وکیلی به سمت یک حوزه خاص حرکت کند بنابراین باید به سراغ وکیلی بروید که علاقمند در زمینه پرونده های پزشکی باشد.

خصوصیت بعدی داشتن علم در این زمینه است همانطور که پیش تر بیان شد حوزه جرایم پزشکی بسیار تخصصی و خاص است و بدون داشتن سواد و علم نمی توان در این راه موفق بود چرا که با جنبه های مختلف پرونده آشنایی کامل نخواهید داشت در نتیجه بهترین وکیل جرایم پزشکی وکیلی است که متخصص، با تجربه، علاقمند و با دانش باشد.

بررسی ماده ۱۶ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی

وکیل شکایت از پزشک که متخصص و با تجربه در زمینه جرایم و پرونده های پزشکی می باشد، در ادامه قصد دارد مستند قانونی تخلف انتظامی استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده را برای شما عزیزان تشریح نماید:

ماده ۱۶ – استفاده شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیر تأیید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ممنوع است.”

وکیل جرایم پزشکی عنوان می دارد، خوب است بدانید مستند قانونی رسیدگی به تخلف انتظامی استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده ماده فوق الذکر می باشد و در صورتی که مقام رسیدگی کننده بخواهد پزشکی را به این جرم محکوم نماید باید به ماده فوق الذکر استناد نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  تاثیر رضایت نامه بیمار در دفاع یا شکایت از پزشک

مجازات استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده

وکیل شکایت از پزشک در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، مجازات تخلفات انتظامی پزشکان و به صورت اخص استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده در ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جهموری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است و به شرح ذیل می باشد:

ب‌ – اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ج‌ – توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

د – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

مرجع رسیدگی به شکایت از پزشک متخلف

وکیل جرایم پزشکی اذعان می دارد، مرجع رسیدگی به شکایت از پزشکی که مرتکب تخلف شده است مانند استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده، سازمان نظام پزشکی و دادسرا و دادگاه های در نظر گرفته شده در این مرجع می باشد که شما با مراجعه به این مراجع و ثبت شکایت مورد نظر درخواست رسیدگی به این امور را می کنید.

نکته مهم: وکیل شکایت از پزشک بیان می دارد، باید توجه داشته باشید که شکایت های مطرح شده در خصوص تخلفات پزشکی از جمله استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده، از پزشکان در سازمان نظام پزشکی ابتدائا به شورای حل اختلاف مختص رسیدگی به جرایم پزشکی ارجاع می شود و در ادامه در صورت عدم سازش بین بیمار و پزشک به دادسرا ارجاع می شود.

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم

ممکن است اینطور تصور نمایید که در قالب یک شواییه کلیه عناوین اتهامی که به پزشک وارد است را طرح و تقاضای بررسی و رسیدگی قضایی را از محکمه داشته باشید. ولیکن خوب است بدانید که اموری که برای یک پزشک، تخلف به حساب می آید، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان نظام پزشکی میباشد. دادسرا نمیتواند پزشک را به تخلفات انتظامی پزشکی محکوم نماید. ولیکن دادسرا بنا بر صلاحیتی که دارد، در خصوص احراز قصور پزشکی و ایراد صدمه و آسیب به شما رسیدگی قضایی مینماید. در صورت احراز تقصیر پزشک و انتساب نتیجه به وی، پرونده با صدور کیفرخواست تحت عنوان قرار نهایی به دادگاه ارسال میگردد.


شکایت از پزشک متخلف | وکیل پرونده پزشکی
شکایت از پزشک متخلف | وکیل پرونده پزشکی

شکایت از پزشک متخلف | وکیل پرونده پزشکی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با توجه به روند رو به رشد تخصصی شدن حوزه کاری وکلا تصمیم بر این گرفت تا با تشکیل دپارتمان های تخصصی در همه زمینه ها اعم از دعاوی پزشکی، جرایم رایانه ای، دعاوی قرارداد ها، دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی و دعاوی خانواده و… حوزه کاری وکلا را تخصصی نماید تا بهترین نتیجه را در پرونده های مختلف به دست آرد. این نوید را به شما می دهیم که با سپردن پرونده های خویش به ما از خدماتی تخصصی و حرفه ای بهره مند شوید.

بیماران و دکتران عزیز برای مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه در زمینه شکایت از پزشک متخلف و یا تنظیم شکواییه و تنظیم لایحه در زمینه پرونده های پزشکی و شکایت از پزشکی که مرتکب تخلف انتظامی استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده، شده است با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۶ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
 سهل انگاری یا بی احتیاطی پزشک در انجام وظیفه
نوشتهٔ بعدی
عدم ادامه درمان بیمار توسط پزشک

دیگر مطالب این دسته بندی

46 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
محمد زندیگان
5 ماه قبل

درود
من تتو کار هستم و ماموران اماکن محل کار من رو پلمپ کردن و جرم من در پرونده دخالت در امور پزشکی است،با توجه ب اینکه تتو عمل درمانی یاتشخیصی نمی‌باشد تا امر پزشکی محسوب گردد، من از چه طریقی میتوانم منع تعقیب بگیرم.
ممنون از راهنماییتون

محدثه
10 ماه قبل

با سلام
اگر کارشناس رادیولوژی در مرکز رادیولوژی و سنوگرافی از پذیرش خودداری کند عنوان شکایت را چه باید بنویسیم؟

مطهری
1 سال قبل

سلام روزتون بخیر یه تشکر بابت مشاوره تخصصی که به دخترم دادید واقعا ممنون خیلی کارتون رو خوب بلدید متاسفانه پزشک دخترم سهل انگاری کرد و ضربه روحی بدی هم بهش وارد کرد هم روحی و هم جسمی اما خداروشکر از وقتی با شما صحبت کرد و مشاوره گرفت همه چیز ختم به خیر شد. دستتون درد نکنه

تابان
1 سال قبل

سلام وقت بخیر در مورد مجازات این جرم سوال داشتم. این مجازاتی که شما فرمودین بیشتر درج در پرونده پزشکی است. ولی کسی که اصلا پزشکن نیست و تحصیلات پزشکی نداره اگه بیاد از عناوین تایید نشده پزشکی استفاده کنه مجازاتش چیه؟ با سپاس

هدايتي
1 سال قبل

مجازات استفاده از عناوین پزشکی تایید نشده به چه صورتی اعمال میشود؟ ایا برای اولین بار هم محرومیت را به دنبال دارد؟ یا برای اولین بار صرفا توبیخ کتبی و درج در سوابق پزشکی در سازمان نظام پزشکی میباشد؟ با اهدا سلام و ادب

امید
1 سال قبل

سلام آیا کسی که هنوز تحصیلات مربوط به تخصصش تموم نشده هر چند پزشک عمومی باشد آیا میتواند عمل تخصصی مثل لیپوساکشن انجام بده؟

چیتا
1 سال قبل

وکیل پزشکی برای شکایت از یه نفر میخوام که خودشو دکتر جا زده و توی تابلوش هم نوشته متخصص ولی اصلا دکتر نیست میشه راهنماییم کنید؟ممنون

نینا
1 سال قبل

شکایت از عمومی که کار تخصصی داره انجام میده رو باید کجا ببرم؟

منصوری
2 سال قبل

جرایم پزشکی اگر در شهرستان باشه شما وکالتش رو انجام میدید؟

شریفی
2 سال قبل

شکایت از پزشک انجام دادیم اما قاضی به خسارتی که این اقا به ما وارد کرده رای نداده الان باید چیکار کنیم؟

فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ