وکیل شکایت از جراح زیبایی | شکایت از جراح متخلف زیبایی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شکایت از جراحان زیبایی
دعاوی پزشکی

در مقاله های پیشین به بررسی شکایت از پزشک پرداختیم و در مقاله حاضر وکیل شکایت از جراح زیبایی قصد دارد به بررسی کامل شکایت از جراح زیبایی که یکی از رایج ترین پرونده های پزشکی می باشد بپردازد. زیبایی از دیرباز یکی از خواسته های بشر بوده و انسان به پیروی از ذات زیبایی دوستی خویش همواره به دنبال راهی برای زیباتر شدن بوده است.

در سال های اخیر با پیشرفت چشم گیر و تنوع بالای جراحی های زیبایی افراد جامعه استقبال بسیار خوبی از این جراحی ها کرده و به تبع آن به جهت جنبه مالی خوبی که این جراحی ها برای پزشکان داشته، عده ای از افراد سودجو با خدشه دار نمودن وجهه پزشکان متعهد در این زمینه، بدون داشتن تخصص در حوزه مورد نظر اقدام به انجام جراحی هایی نموده اند که زیان های مادی و معنوی بسیاری را برای افراد جامعه به دنبال داشته است.

از همین رو وکلای موسسه حقوقی و داوری امین عدالت در تهران بر خود لازم دانستند تا با تهیه مقاله حاضر اطلاعاتی کاربردی و مفید را در زمینه شکایت از پزشک جراح زیبای و دعاوی پزشکی در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

جراحی زیبایی چه زمانی جرم است؟

وکیل شکایت از جراح زیبایی در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، در عالم حقوق اصل بر این است که هیچکس مجرم نیست و هیچ جرمی نیز اتفاق نیفتاده است مگر اینکه خلاف آن در محاکم به اثبات برسد. در قانون جرم اینگونه تعریف شده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. وکیل متخصص شکایت از جراح زیبایی در ادامه بیان می دارد، جرایم پزشکی زیبایی نیز مانند سایر جرایم زمانی محقق می شود که پزشک در انجام وظیفه خود به عنوان یک جراح زیبایی مرتکب فعلی شود که اثبات شود از نظر قانون جرم است.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از پزشک

چه زمانی پزشک جراح زیبایی مرتکب جرم شده است؟

وکیل شکایت از جراح زیبایی در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، پزشک جراح زیبایی زمانی مرتکب جرم شده است و قابل مجازات است که، در جراحی زیبایی که انجام داده است تمامی ارکان تشکیل دهنده جرم اعم از فعل مجرمانه یا خطای پزشکی، نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت در فعل ارتکابی از سوی پزشک محقق شده باشد و بتوان تمامی ارکان یاد شده را در شکایت از پزشک جراح زیبایی، بر فعل ارتکابی از سوی پزشک بار نمود.

وکیل شکایت از جراحی زیبایی عنوان می دارد نکته مهمی که در این مسئله وجود دارد این است که، شاکی بتواند تمامی این ارکان یاد شده را در جراحی انجام شده توسط پزشک جراحی زیبایی کشف کند و با طرح شکواییه مناسب این موارد را اثبات کند. ضروری است که حتما از یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص جرایم پزشکی برای طرح شکایت استفاده شود.

شکایت از جراح زیبایی و نمونه دعاوی مطروحه

نمونه جرایم پزشکی و شکایت هایی که علیه پزشکان جراحی زیبایی توسط وکلای موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در دادسرای جرایم پزشکی طرح گردیده است:

وکیل شکایت از جراح زیبایی
وکیل شکایت از جراح زیبایی

وکیل شکایت از جراح زیبایی و ارکان تشکیل دهنده جرم

با توجه به اینکه کلیه جرایم دارای ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم می باشند وکیل متخصص شکایت از جراح زیبایی در ادامه قصد دارد به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایمی که توسط پزشکان جراحی زیبایی قابل ارتکاب است بپردازد.

وکیل شکایت از پزشک زیبایی و فعل مجرمانه

وکیل شکایت از جراح زیبایی در تشریح رکن فوق الذکر بیان می دارد، فعل مجرمانه از نظر حقوقدانان تبلور خارجی تفکر مجرمانه در عالم واقع می باشد. فعل مجرمانه در جرایم پزشکی در واقع عملی است که پزشک مرتکب می شود و در اثر آن فعل، مرتکب جرمی می شود که از منظر قانون قابل مجازات است.

فعل مجرمانه در جرایم پزشکی زیبایی در قانون تعریف خاصی ندارد، اما وکیل شکایت از جراح زیبایی با بررسی قانون مجازات اسلامی، در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصادیق افعالی که موجب تحقق فعل مجرمانه می شوند را استخراج نمود، که شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی می شود. یعنی به عبارت دیگر پزشک باید مرتکب یکی از اعمال فوق الذکر شود تا بتوان نتیجه مجرمانه حاصله را به او منتسب نمود.

البته قابل ذکر است که مصادیق بیان شده تمثیلی بوده و می توان هر فعل را ترک فعلی را که سبب بروز ضرر به بیمار شود شامل این مجموعه دانست.

وکیل شکایت از پزشک زیبایی و نتیجه مجرمانه

وکیل شکایت از جراح زیبایی در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، برای تحقق جرایم پزشکی به جهت اینکه جرایمی مقید به نتیجه می باشند لازم است که نتیجه مجرمانه مورد نظر محقق شود تا بتوان آن فعل را مجرمانه دانست. به عبارت دیگر ممکن است فعلی از پزشک سر بزند که مجرمانه باشد اما نتیجه مجرمانه ای از آن حاصل نشود در این حالت نمی توان پزشک را به جهت انجام آن فعل مجازات نمود، به جهت اینکه مطابق مطالب پیش گفته برای انتساب بزه به یک فرد وجود تمامی ارکان سه گانه ضروری است.

نتیجه مجرمانه در جرایم پزشکی زیبایی متفاوت است و ممکن است دارای مصادیق زیادی باشد که با توجه به هر نوع عملی که انجام می شود باید به دنبال نتیجه مورد نظر بود.

وکیل شکایت از پزشک زیبایی و رابطه سببیت

وکیل شکایت از جراح زیبایی در تشریح این عنوان بیان می دارد، همانطور که پیش تر بیان شد برای اینکه بتوانیم جرمی را به پزشکی نسبت دهیم وجود هر سه رکن ذکر شده در حادثه مورد نظر ضروری است. رابطه سببیت از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد چراکه اگر هر دو رکن پیش گفته در جرمی وجود داشته باشد اما رابطه سببیت بین دو رکن پیش گفته و نتیجه مجرمانه وجود نداشته باشد نمی توان نتیجه را منتسب به پزشک دانست و پزشک را مجازات کرد.

رابطه سببیت به این معنا است که نتیجه مجرمانه ای که حادث شده است معلول فعل مجرمانه ای باشد که پزشک مرتکب شده است. به این معنا که وقتی بیماری در اثر جراحی زیبایی فوت می کند باید اثبات شود که علت فوت بیمار فعلی بوده که پزشک انجام داده است.

وکیل شکایت از جراح زیبایی به عنوان مثال بیان می دارد ممکن است پزشک یک فعل مجرمانه را در جراحی بینی فردی انجام دهد که از نظر قانونی جرم باشد اما فوت بیمار به دلیل دیگری باشد که ارتباطی به فعل پزشک نداشته است. در این صورت نمی توان پزشک را به جرم قتل غیر عمد محاکمه کرد چرا که رابطه سببیت بین فعل پزشک و نتیجه حاصله وجود ندارد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم پزشکی و نقش آن در پرونده های پزشکی

شکایت از جراح زیبایی بابت قصور پزشکی

شکایت از جراح زیبایی میتواند علل و دلایل فراوانی داشته باشد. یکی از موارد شایع که دامنه آن گسترده و دربرگیرنده افعال و رفتارهای پزشکان است، قصور پزشکی میباشد. در شکایت از جراح زیبایی، بیماریا شاکی اثبات مینماید که پزشک معالج مرتکب چه اعمال ممنوعه ای شده است. یا بالعکس ثابت مینماید که پزشک جراح زیبایی او در انجام چه کارهایی کوتاهی و قصور نموده تا تقصیر دکتر نزد کمیسیون نظام پزشکی محرز و مسلم گردد.

شکایت از جراح زیبایی و رضایت شاکی

  • شکایت از جراح زیبایی قابلیت صرف نظر کردن را دارد؟
  • آیا میتوان در پرونده کیفری شکایت از پزشک زیبایی اعلام رضایت نمود؟
  • آیا میتوان با پزشک جراح زیبایی سازش نمود؟

پاسخ کلیه پرسش های فوق مثبت است. خوب است بدانید شاکی میتواند در هر مرحله از پرونده کیفری ناشی از شکایت از جراح زیبایی، اعلام رضایت نموده و یا مراتب صلح و سازش خود با پزشک را در پرونده منعکس نماید.

وکیل متخصص شکایت از جراح زیبایی
وکیل شکایت از جراح زیبایی بیان می دارد، جراحی های زیبایی به جهت اینکه نتیجه آن مستقیما با ظاهر افراد سر و کار دارد برای مراجعه کنندگان به پزشک دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد و به همین دلیل شکایت ها در این زمینه از رایج ترین پرونده ها در محاکم می باشد.

از طرف دیگر با توجه به بار مالی خوبی که این جراحی ها برای پزشکان دارد افراد زیادی با سوء نیت و فریب بیماران و ادعای داشتن تخصص با پیشنهاد قیمت های کمتر نسبت به پزشکان متخصص اقدام به جراحی افراد به صور غیر قانونی در مطب های شخصی خویش می نمایند که آثار زیان بار بسیار زیادی به همراه دارد. وکیل متخصص شکایت از جراح زیبایی با استفاده از راهکار های قانونی و با شناخت کامل از فرآیند قانونی رسیدگی به شکایت شما می تواند کمک شایانی برای رسیدن به مقصود به شما عزیزان نماید.

شکایت از جراح زیبایی و بهترین دفاع پزشک

شکایت از جراح زیبایی موجب دعوت پزشک بعنوان متهم به دادسرا یا سازمان نظام پزشکی میشود. هر متهم میبایست از خود دفاع کند. بهترین دفاع پزشک میبایست به نحو شایسته ابراز و در پرونده درج گردد. دکتر باید در مقام دفاع از شکایت از جراح زیبایی که علیه او مطرح شده، شایستگی و صلاحیت و پروانه طبابت و جواز ماخوذه از وزارت بهداشت را ارائه نماید. مضافا اینکه مدارک بایگانی و سابقه پزشکی بیمار را حسب مورد به سازمان نظام پزشکی و دادسرا ابراز دارد تا بتواند عدم تقصیر و خطا، و عدم قصور پزشکی خویش را اثبات نماید. رعایت مقررات علمی و ضوابط آن نوع جراحی خاص را نیز بعنوان دفاع از بی عیب و نقص بودن عمل جراحی خویش ارائه دهد.

شکایت از جراح زیبایی و مرجع صالح به رسیدگی

  • شکایت از جراح زیبایی را در چه مرجع و نهادی باید طرح نمود؟
  • برای تنظیم بهترین شکوائیه باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟
  • آیا بیمار میتواند شخصا نسبت به شکایت از پزشک زیبایی اقدام نماید؟

خوب است بدانید تنظیم شکوائیه امر بسیار مهمی است که نیازمند دانش و تجربه کافی میباشد. بهترین اقدام درجهت تنظیم شکایت به نحو صحیح، مشورت و اخذ مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و باتجربه میباشد. مرجع صالح به رسیدگی به شکایت از جراح زیبایی حسب مورد مرج قضایی یعنی دادسرای ویژه جرائم پزشکی و مرجع غیرقضایی یعنی سازمان نظام پزشکی میباشد.

نکته: در کلیه دعاوی کیفری همچون پزشکی و کلیه دعاوی حقوقی بهترین اقدام موکل، اخذ وکیل پایه یک دادگستری که سواد حقوقی تخصصی داشته باشد، است.

مسئولیت بیمار در قبال مراجعه به غیر پزشک

سوال بسیاری از شما عزیزان این است که من بعنوان بیمار چه مسئوایتی دارم که به پزشک غیرمتخصص مراجعه کرده ام؟ و یا میپرسید که من بعنوان بیمار چه مسئولیتی دارم که میدانستم تزریق ژل صورتم توسط پرستار صورت میپذیرد و ایشان از اساس پزشک نمیباشد و از این قبیل پرسش های پرتکرار شما عزیزان! وکیل جرایم پزشکی میگوید: در فرضی که بیمار آگاهانه به غیرپزشک مراجعه کرده و یا بدون تحقیق درخصوص صلاحیت و تخصص یک پزشک متخصص، برای انجام ابدومینوپلاستی به پزشک عمومی مراجعه کرده است، بازهم مسئولیتی متوجه بیمار نبوده و مانعی در احقاق حق او بوجود نمی آید.


وکیل شکایت از جراح زیبایی در تهران
وکیل شکایت از جراح زیبایی در تهران

وکیل شکایت از جراح زیبایی در تهران

جرایم پزشکی در حال حاضر از رایج ترین پرونده ها در مراجع قضایی می باشد. امروزه با توجه به شیوع این جراحی ها در سطح جامعه و استقبال خوبی که افراد جامعه نسبت به این نوع جراحی ها از خود نشان داده اند سبب شده است تا در کنار دکتران متخصص و متعهدی که در این حوزه فعالیت می کنند افرادی سودجو با سو استفاده از فضای حاکم بر جامعه بدون داشتن تخصص و تجربه کافی در این زمینه ها دست به اقداماتی بزنند و جراحی هایی را انجام دهند که صدمات جبران ناپذیری را به بیمار وارد آورد.

در این راستا کادر مدیریتی موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا بر خود لازم دانستند که با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در زمینه دعاوی پزشکی، اقدام به تشکیل دپارتمان تخصصی جرایم پزشکی نمایند تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات حقوقی را در زمینه دعاوی پزشکی و داروئی به شما عزیزان ارائه نمایند. برای مشاوره با وکیل شکایت از جراح زیبایی در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲۲ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل سقط جنین | جرم سقط جنین
نوشتهٔ بعدی
آشنایی با انواع جرایم ناشی از سقط جنین

دیگر مطالب این دسته بندی

52 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
مریم
8 ماه قبل

سلام من در یک کلنیک زیبایی عمل بلفارو انجام دادم
۱. کلنیک شبیه آرایشگاه بود اتاق عمل سرپایی نبود. به اتاق ساده و تخت و چند تا دختر که مرتب در رفت و آمد بودند اصلا در بسته نبود به لحاظ بهداشت
۲. مدرک دکتر رو دیوار نبود یه چند تا مدرک از یه دکتر بود
۳. از همه مهمتر اینه عمل پلک من قرینه نیست. هر کدوم یه مدلیه. به دکتر که گفتم گفت ابروهات تقارن ندارند!
اگه کسی ابروش تقارن نداشت باید کل صورت رو بر اساس اون بزنن تغییر بدن؟
وکیل محترم و عزیز آیا موضوع قابل پیگیریهٕ؟ مدرک دکتر در پیج نوشته پزشک زیبایی

ساحل سبزواری
9 ماه قبل

سلام وقتتون بخیر من ۵ سال پیش عمل لیپوماتیک انجام دادم وچربیمو به باسنم تزریق کردم باسنم کج شد کیست و عفونت کرد رفتم پیش دکتر گفتن که باید عمل شم دوباره و غده چربی رو در بیارن دوباره عمل شدم و باز همون اتفاق افتاده بهشون اطلاع دادم من رو بلاک کردن از همه جا میخوام ازشون شکایت کنم ولی شهرستان هستم دکترم تهرانه باید چیکار کنم رفت و آمد به تهران برام خیلی سخته اگه میشه راهنماییم کنین

نیلوفر
1 سال قبل

با سلام.من بینیمو ۸ ماهه بعد از ۷ سال پیش دکتری که بار اول عمل کرده بود برای ایجاد انحراف که نتونسته بود تو عمل اول درستش کنه ترمیم کردم. بینیم کج شده و دکتر اصلا قبول نمیکنه. هی آمپول میزنه وقت بگذره اما زیر بار کجی نمیره. میتونم شکایت کنم که هزینشو بده جای دیگه ترمیم کنم؟

شکیبا
1 سال قبل

سلام قدر دانی میکنم از مشاورین حقوقی امین عدالت که در امره پرونده های قصور پزشکی انقدر با دقت و با حوصله کار میکنند. سپاسگزارم

صدارت
1 سال قبل

سلام. لطفا بفرمایید آیا شکایت از موسسات غیر مجاز زیبایی با شکایت از یک پزشک جراح زیبایی باهم از نظر مرجع رسیدگی کننده به شکایت متفاوته یا خیر؟

سياه
1 سال قبل

ایا ممکن است شکایت از جراح زیبایی برای شاکی دردسری به همراه داشته باشد؟ من از طریق منشی به گوش دکترم جراح زیبایی هستن ایشون جراحی فکر انجام دادم رسوندم که میخوام ازش شکایت کنم بعد دکتر گفتش که اگه شکایت کنی من اعاده حیثیت شکایت میکنم ازت میخواستم عواقب طرح دعوای کیفری و تشکیل پرونده کیفری شکایت از جراح زیبایی رو بدونم متشکرم

فاطیما
1 سال قبل

سلام ممنونم از سایت خوبتون. میخواستم بپرسم بنده عمل زیبایی بینی انجام دادم. حدود یک سال از عملم گذشته ولی متاسفانه بینی بنده همچنان انحراف دارد و متمایل به چپ می باشد. سه بار به پزشک متخصص مربوطه مراجعه نمودم و جهت رفع این موضوع تزریق انجام شد ولی توفیری حاصل نشد. آیا میتونم از پزشک مربوطه شکایت کنم؟

کرامتی
1 سال قبل

سلام ممنونم از وکیل پزشکی که به بنده معرفی کردید واقعا عالی انجام دادن پرونده من رو.

شیرین
1 سال قبل

شکایت از جراح زیبایی بخوام انجام بدم باید کجا برم؟

افرا
1 سال قبل

جرایم پزشکی اگر تو شهرستان باشه شما قبول وکالت میکنید؟

فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ