وکیل دعاوی خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده به وکیلی گفته میشود که به وکالت در موضوعات خانوادگی مانند: طلاق، مطالبه مهریه، طلاق به درخواست زوجه، مطالبه نفقه و غیره میپردازد. مشاوره با وکیل خانواده به معنای دریافت راهکار حقوقی برای موضوع خانوادگی خود از قبیل تعیین وقت ملاقات فرزند میباشد.

وکیل دعاوی خانواده میگوید: نهاد خانواده در قانون مدنی و قوانین مدون موجود در ایران از حیث تعریف دستوری و ساختاری، تعریف نشده است. ولیکن به دلیل فطری بودن این نهاد و اینکه میان هر موجود زنده ای، به نحوی از انحا خانواده وجود دارد. و مفهوم آن نیز جزو درونیات و بدیهیات هر شخصی است. لذا هر کسی میداند معنای خانواده چیست. تعریف خانواده با معیارهای حقوقی و قانونی و تطبیق رخدادهای درون آن با ماده قانون های خط کشی شده و بعضا انعطاف ناپذیر، کمی دشوار و موجب بی رحم جلوه نمودن قانون میگردد. اما با وکیل دعاوی خانواده موسسه ما، از حقوق قانونی خود مطلع شوید.

وکیل دعاوی خانواده

وکیل متخصص دعاوی خانواده میگوید: در نهایت می توان خانواده را با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده و نظریات دکترین حقوقی، با اغماض و چشم پوشی از نواقص و کاستی های آن، اینگونه تعریف نمود: ((خانواده عبارت است از گروهی از افراد که یا به سبب رابطه ی خونی از طریق تولد (خویشاوند نسبی) یا به سلب رابطه غیر خونی از طریق انعقاد عقد نکاح (خویشاوند سببی) گرد یکدیگر جمع شده اند.)) به عبارت دیگر، خانواده به مفهوم عام و گسترده، مطابق مواد ٨۶٢ و ١٠٣٢ قانون مدنی، متشکل از افرادی است که از یکدیگر مطابق طبقات مندرج در ماده مرقوم، ارث میبرند.

وکیل خانواده متخصص در دعاوی عنوان میدارد: خانواده به معنای خاص، شامل زن و شوهر و فرزندانی است که تحت سرپرستی ایشان و علی الاصول در یک مکان زندگی مینمایند. خانواده قدیمی ترین و مهمترین گروه اجتماعی است. قدیمی ترین است، چون از آغاز بشریت بطور طبیعی وجود داشته است. مهمترین است چون هسته مرکزی هر اجتماع است. اجتماع بدون وجود نهاد خانواده قابل تصور نمی باشد. حال هریک از اعضای خانواده در مقابل یکدیگر چه وظایف تکالیف و حقوقی دارند؟ وکیل متخصص دعاوی خانواده در تهران برای توضیح مسائل فوق، در خدمت شماست.

وکیل دعاوی خانواده در شهر تهران بیان میدارد: نظر به اینکه با انعقاد عقد نکاح، میان دو شخص که تا قبل از عقد، ربط و نسبتی با یکدیگر نداشته اند، رابطه جدید و پیچیده ای شکل میگیرد. این رابطه دارای ابعاد گسترده و تاثیرگزاری میباشد. لاجرم قانون گذار حدود و ثغوری برای سامان بخشیدن به این عقد مقدس تعیین می نماید. تا در سایه اجرای آن قوانین، هر یک از طرفین (زوجین) حقوق طرف مقابل را رعایت و تکالیف خویش را انجام دهد.

بهترین وکیل خانواده وفق مقررات ابراز میدارد: انجام تکالیف قانونی مندرج در قوانین مدون، الزامی و آمره بوده و چنانچه هر یک از طرفین (زوجین) آن حقوق را رعایت ننمایند، با ضمانت اجرای قانونی آن مواجه و مکلف به تحمل عواقب آن می باشند. مانند: الزام زوجه به تمکین، شکایت از ترک انفاق شوهر، دعوای سلب حق حضانت، دعوای ملاقات فرزند مشترک.

وکیل دعاوی خانواده بیان میدارد: به دلیل اینکه بازگو کردن مسائل شخصی و خصوصی و خانوادگی، در محکمه امری سخت و دشوار می باشد. و اکثر خانم ها عندالمحکمه به دلیل ترس و اضطراب فراوان و بعضا گریه های بی امان، قادر به صحبت آنهم بصورت شفاف و ذکر جزییات نمی باشند. لذا در قانون تمهید قابل ستایشی در جهت رفع این مشکل درنظر گرفته شده است. مشاور قضایی زن در پرونده های خانواده مانند طلاق و مهریه، به عنوان مشورت دهنده به قاضی، در کنار او در جلسات رسیدگی حضور دارد. ایشان به سخنان هریک از زوجین، خصوصا زوجه گوش فرامیدهد. نظر مشاور قضایی زن، مشورتی بوده و قاضی ملزم به پیروی از آن نمی باشد. ولیکن نظر ایشان در بسیاری از مواقع مفید و موثر در انشا حکم میباشد. وکیل متخصص پرونده های خانواده میداند که چگونه اصل مطلب را در جلسات دادگاه بیان نماید.

وکیل خانواده میتواند از میان وکلای خانم انتخاب گردد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت متشکل از وکلای پایه یک دادگستری اعم از خانم و آقا در تهران میباشد. هر دوی ایشان فعالیت به سزا و فراوانی دارند. شما میتوانید از وکلای خانم موسسه ما خدمات حقوقی دریافت نمایید. زیرا بنا بر تجربه مشاهده کرده ایم که موکل چه زن باشد، چه مرد، در بیان مشکلاتش با یک خانم راحت تر است. اما چنانچه شما عزیزان خواستار وکیل مرد باشین، وکیل آقا در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد. حتی میتوانید جلسات مشاوره حقوقی خود را با همکاران خانم ما برگزار کرده ولیکن برای شرکت در جلسات دادگاه، وکیل آقا انتخاب نمایید. حق انتخاب با شماست. تیم وکلای پایه یک دادگستری بصورت گروهی در موسسه حقوقی ما مشغول به فعالیت خصوصا در درعاوی خانواده هستند.

وکیل دعاوی خانواده در تهران خاطر نشان میدارد: نهاد محترم و مقدس خانواده به منظور شکل گیری و پرورش بستری پاکیزه و مفید برای رشد و تکامل هر یک از زوجین و فرزندان آتی که متولد خواهند شد، تشکیل میگردد. امید است که هر خانواده پس از تشکیل هسته اولیه آن، در نهایت سلامت جسمانی و اخلاقی پیش رفته و هر یک از اعضای خانواده در تکامل شخصیت دیگری و بهبود اوضاع جامعه نقوش چشم گیری ایفا نمایند.

ولیکن به دلایل بسیاری این نهاد بر هم میخورد. دلایلی مانند: عدم شناخت کافی از یکدیگر، عدم اشتغال و بیکاری زوج، اعتیاد همسر، سوء رفتار و سوء معاشرت همسر، عدم درک مقابل، توقعات غیر عقلایی و بی حد و مرز، عدم همکاری و فداکاری، خود محوری و خویشتن خواهی، نادیده گرفتن علایق همسر، عدم احترام به سلایق همسر، فاصله بسیار میان والدین و فرزندان و بسیاری از موضوعات و موارد دیگری که قابل احصا نمیباشند. در نهایت طرفین یا یکی از آنها به وکیل دعاوی خانواده مراجعه میکند. و خواستار اقدام قانونی لازمه میشود. مشکل حقوقی خود را با ما در میان بگذارید.

وکیل دعاوی خانواده چند نمونه از شایع ترین دعاوی مربوط به خانواده را بیان میکند:

 1. دعوای اثبات زوجیت
 2. دعوای الزام به ثبت واقعه نکاح
 3. دعوای انحلال عقد نکاح
 4. دعوای اعلان بطلان عقد نکاح
 5. دعوای طلاق
 6. دعوای طلاق به درخواست مرد
 7. دعوای طلاق به درخواست زوجه
 8. دعوای مطالبه مهریه
 9. دعوای مطالبه نفقه
 10. دعوای تعیین وقت ملاقات فرزند
 11. دعوای مطالبه اجرت المثل (نحله) ایام زوجیت
 12. الزام به تمکین و غیره.
دعاوی خانواده

وکیل متخصص پرونده های خانواده بیان میدارد:

۱_ وکیل خوب دعاوی خانواده می بایست ابتدائا با توجه به نوع دعوایی که خواسته موکل است، اعم از طلاق یا مطالبه مهریه یا مطالبه نفقه و … با دقت در اطلاعاتی که از موکل خویش دریافت می دارد، دعوای مطروحه را با دقت کامل و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر مطرح نماید. چرا که دعاوی خانواده در واقع دارای سلسله دعاوی هستند. این دعاوی ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند. به عنوان مثال مطالبه نفقه از سوی زوجه ارتباط کامل با دعوای تمکین از سوی زوج دارد.

۲_ وکیل خانواده حرفه ای و کاربلد می بایست ارتباط این دعاوی را به درستی درک کرده و با در نظر گرفتن این ارتباطات اقدام به طرح دعوی نماید. وکیل دعاوی خانواده همچنین می بایست تسلط کامل بر قوانین و مقررات مرتبط با این نوع دعواها خصوصا در سال جدید داشته باشد. چرا که دعوای خانواده از جمله دعاوی محسوب می شود که قوانین مرتبط با آن به صورت پراکنده در قوانین متعدد وجود دارد.

۳_ از دیگر مزایای وکیل متخصص پرونده خانواده اینست که وکیل دعاوی خانواده، درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده در سال جدید به موکل خود توضیحات لازمه را ارایه میدهد. به دلیل اهمیت ویژه ای که دعاوی خانواده دارند، و یه جهت ضرورت در رعایت مصلحت و موارد اخلاقی و تشخیص صلاح زوجین و جامعه، دادگاه ویژه ای با صلاحیت ویژه تحت عنوان دادگاه خانواده تشکیل و صلاحیت آن به رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته است. وکیل در کلیه جلسات دادگاه شرکت میکند. به دفاع از حقوق مالی موکل خویش میپردازد. رویه عملی دادگاه ها در خصوص انواع طلاق را میداند.

دعاوی خانواده به دلیل طولانی بودن و داشتن مسائلی چون داوری، کارشناسی، مشاوره های خانواده، نیاز به پیگیری های جدی و مستمر در روند پرونده ها دارد. لذا نیازمند این است که وکیل دعاوی خانواده با پشتکار و حس مسئولیت پذیری بسیار، پیگیر امور باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با تشکیل دپارتمانی تخصصی از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانوادگی با بهره مندی از مزایای کار گروهی این نوید را به شما می دهد، که بهترین وکیل دعاوی خانواده در تهران، پرونده شما را به بهترین شکل ممکن پیگیری خواهد نمود. وکیل خانواده با درک فشار روانی ناشی از پرونده های خانواده، که شما عزیزان متحمل میشوید، با شما ارتباط بیشتری نسبت به سایرین موکلین دارد. جهت مشاوره با وکیل دعاوی خانواده در تهران با ما تماس بگیرید. رسالت ما، رفع اضطراب و دلهره از شماست.

قرار ما این است که در گام نخست، با نگارش مقالات و ارائه مطالب مفید، بتوانیم گره گشا از مشکلات و مسائل حقوقی شما هموطنان عزیز باشیم. سپس اگر تمایل به اخذ وکیل خانواده برای اقدام قانونی داشته باشید، میتوانید با ما تماس بگیرید. حال موسسه حقوقی ما بهترین وکلای پایه یک دادگستری را در اختیار شما قرار میدهد. زیرا فشار روانی در پرونده های خانواده بسیار بالا است. وکیل خانواده، همچون دوستی صبور، شما را در این سختی یاری میدهد. میتوانید با خیالی آسوده به ما اعتماد کنید. حفظ اسرار شما، وظیفه ماست.

همچنین می توانید ضمن مطالعه، نقطه نظرات خود را برای ما ارسال نموده و در صورت هر گونه نیاز به مشاوره با وکیل دعاوی خانواده با ما تماس بگیرید. حتی میتوانید سازش در پرونده خود را به ما بسپارید. زیرا بسیاری از موضوعات دعاوی خانواده با میانجیگری قابل حل میباشد. تلاش بر صلح، سرلوحه هر اقدامیست.

مقالات ما در رابطه با دعاوی خانواده