وکیل دعاوی خانواده

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل دعاوی خانواده و مفهوم خانواده

وکیل خانواده بیان میدارد: خانواده در قانون مدنی و قوانین مدون موجود در ایران تعریف نشده است. ولیکن به دلیل فطری بودن این نهاد و اینکه میان هر موجود زنده ای، به نحوی از انحا خانواده وجود دارد و مفهوم آن نیز جزو درونیات و بدیهیات هر شخصی است. لذا وکیل دعاوی خانواده عنوان میدارد تعریف خانواده با معیارهای حقوقی و قانونی و تطبیق رخدادهای درون آن با ماده قانون های خط کشی شده و بعضا انعطاف ناپذیر، کمی دشوار و موجب بی رحم جلوه نمودن قانون میگردد.

وکیل خانواده میگوید: در نهایت می توان خانواده را با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده و نظریات دکترین حقوقی، با اغماض و چشم پوشی از نواقص و کاستی های آن، اینگونه تعریف نمود: ((خانواده عبارت است از گروهی از افراد که یا به سبب رابطه ی خونی از طریق تولد (خویشاوند نسبی) یا به سلب رابطه غیر خونی از طریق انعقاد عقد نکاح (خویشاوند سببی) گرد یکدیگر جمع شده اند.))
وکیل دعاوی خانواده ابراز میدارد: خانواده به مفهوم عام و گسترده، مطابق مواد ٨۶٢ و ١٠٣٢ قانون مدنی، متشکل از افرادی است که از یکدیگر مطابق طبقات مندرج در ماده مرقوم، ارث میبرند.

وکیل خانواده عنوان میدارد: خانواده به معنای خاص، شامل زن و شوهر و فرزندانی است که تحت سرپرستی ایشان و علی الاصول در یک مکان زندگی مینمایند. خانواده قدیمی ترین و مهمترین گروه اجتماعی است. قدیمی ترین است چون از آغاز بشریت بطور طبیعی وجود داشته است. مهمترین است چون هسته مرکزی هر اجتماع است و اجتماع بدون وجود نهاد خانواده قابل تصور نمی باشد.

وکیل دعاوی خانواده و بررسی قانون حمایت از خانواده

وکیل دعاوی خانواده بیان میدارد: نظر به اینکه با انعقاد عقد نکاح، میان دو شخص که تا قبل از عقد، ربط و نسبتی با یکدیگر نداشته اند، رابطه جدید و پیچیده ای شکل میگیرد که دارای ابعاد گسترده و تاثیرگزاری میباشد. لاجرم قانون گذار حدود و ثغوری برای سامان بخشیدن به این عقد مقدس تعیین می نماید تا در سایه اجرای آن قوانین، هر یک از طرفین (زوجین) حقوق طرف مقابل را رعایت و تکالیف خویش را انجام دهد. وکیل خانواده وفق مقررات ابراز میدارد: انجام تکالیف قانونی مندرج در قوانین مدون، الزامی و آمره بوده و چنانچه هر یک از طرفین (زوجین) آن حقوق را رعایت ننمایند، با ضمانت اجرای قانونی آن مواجه و مکلف به تحمل عواقب آن می باشند.

وکیل خانواده و دعاوی خانوادگی
وکیل خانواده و دعاوی خانوادگی

صلاحیت دادگاه خانواده

وکیل دعاوی خانواده درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده عنوان میدارد: به دلیل اهمیت ویژه ای که دعاوی خانواده دارند، و یه جهت ضرورت در رعایت مصلحت و موارد اخلاقی و تشخیص صلاح زوجین و جامعه، دادگاه ویژه ای با صلاحیت ویژه تحت عنوان دادگاه خانواده تشکیل و صلاحیت آن به رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته است.

دادگاه خانواده، محور رسیدگی و ماهیت روند تشکیل و ادامه جلسات رسیدگی اش را، در معیت قانون، ایجاد صلح و سازش و برقرای آشتی میان طرفین قرار داده است. به همین جهت، احکام انشا شده در دادگاه های خانواده بیشتر به صورت گزارش اصلاحی می باشند. گزارش اصلاحی زمانی صادر میشوند که آنچه که مورد رضا و سازش طرفین است، مورد حکم قرار میگیرد. وکیل خانواده همواره بر ایجاد صلح و سازش چه به معنای برگشت به زندگی مشترک و چه به معنای سازش در جدا شدن از یکدیگر تاکید و تلاش مینماید.

 

مشاور قضایی زن

وکیل خانواده بیان میدارد: به دلیل اینکه بازگو کردن مسائل شخصی و خصوصی و خانوادگی، در محکمه امری سخت و دشوار می باشد و اکثر خانم ها عندالمحکمه به دلیل ترس و اضطراب فراوان و بعضا گریه های بی امان، قادر به صحبت آنهم بصورت شفاف و ذکر جزییات نمی باشند لذا در قانون تمهید قابل ستایشی در جهت رفع این مشکل درنظر گرفته شده است. مشاور قضایی زن، به عنوان مشورت دهنده به قاضی، در کنار او در جلسات رسیدگی حضور داشته و به سخنان هریک از زوجین، خصوصا زوجه گوش فرامیدهد. نظر مشاور قضایی زن، مشورتی بوده و قاضی ملزم به پیروی از آن نمی باشد ولیکن نظر ایشان در بسیاری از مواقع مفید و موثر در انشا حکم میباشد.

وکیل دعوای خانواده که در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت فعالیت به سزا و فراوانی داشته است از وکلای خانم موسسه میباشد زیرا موکل چه زن باشد چه مرد در بیان مشکلاتش با یک خانم راحت تر است. اما چنانچه شما عزیزان خواستار وکیل مرد باشین در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.

دعاوی خانوادگی

وکیل دعاوی خانواده خاطر نشان میدارد: نهاد محترم و مقدس خانواده به منظور شکل گیری و پرورش بستری پاکیزه و مفید برای رشد و تکامل هر یک از زوجین و فرزندان آتی که متولد خواهند شد، تشکیل میگردد. امید است که هر خانواده پس از تشکیل هسته اولیه آن، در نهایت سلامت جسمانی و اخلاقی پیش رفته و هر یک از اعضای خانواده در تکامل شخصیت دیگری و بهبود اوضاع جامعه نقوش چشم گیری ایفا نمایند.

ولیکن به دلایل بسیاری چون عدم شناخت لازم و وافی از یکدیگر، عدم اشتغال و بیکاری، اعتیاد همسر، سوء رفتار و سوء معاشرت همسر، عدم درک مقابل، توقعات غیر عقلایی و بی حد و مرز، عدم همکاری و فداکاری، خود محوری و خویشتن خواهی، نادیده گرفتن علایق همسر، عدم احترام به سلایق همسر، فاصله بسیار میان والدین و فرزندان و بسیاری از موضوعات و موارد دیگری که قابل احصا نمیباشند، زوجین قصد برهم زدن عقد نکاح را داشته و خواستار کلیه حقوق و تکالیف خویش میگردند. وکیل خانواده بیان داشته: هنگامیکه هریک از زوجین برای احقاق حقوق خویش با اقدام طرح دعوا قدم به محکمه می گذارند، دعاوی متعدد تحت عنوان کلی دعاوی خانوادگی شکل میگیرد. دعاوی خانوادگی، به دعاوی گفته میشود که اشخاص درگیر در آن اعضای یک خانواده میباشند که با طرح دعاوی مختلف خانوادگی حل و فصل مسائل و مشکلات خویش را طبق قانون خواستار می گردند.

وکیل دعاوی خانواده- موسسه حقوقی امین عدالت کبریاوکیل دعاوی خانواده چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

وکیل خانواده بیان میدارد: وکیل خوب دعاوی خانواده می بایست ابتدائا با توجه به نوع دعوایی که خواسته موکل است اعم از طلاق یا مطالبه مهریه یا مطالبه نفقه و … با دقت در اطلاعاتی که از موکل خویش دریافت می دارد، دعوای مطروحه را با دقت کامل و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر مطرح نماید چرا که دعاوی خانواده در واقع دارای سلسله دعاوی هستند که ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند به عنوان مثال مطالبه نفقه از سوی زوجه ارتباط کامل با دعوای تمکین از سوی زوج دارد. وکیل خوب دعاوی خانواده می بایست ارتباط این دعاوی را به درستی درک کرده و با در نظر گرفتن این ارتباطات اقدام به طرح دعوی نماید.

وکیل دعاوی خانواده همچنین می بایست تسلط کامل بر قوانین و مقررات مرتبط با این نوع دعواها داشته باشد چرا که دعوای خانواده از جمله دعاوی محسوب می شود که قوانین مرتبط با آن به صورت پراکنده در قوانین متعدد وجود دارد.

 

چند مورد از دعاوی خانوادگی به عنوان مثال ذکر میگردد:

وکیل دعوای خانواده به عنوان مثال متذکر گردیده: دعوای اثبات زوجیت، دعوای الزام به ثبت واقعه نکاح، دعوای انحلال عقد نکاح، دعوای اعلان بطلان عقد نکاح، دعوای طلاق، دعوای طلاق به درخواست مرد، دعوای طلاق به درخواست زوجه، دعوای مطالبه مهریه، دعوای مطالبه نفقه، دعوای تعیین وقت ملاقات فرزند، دعوای مطالبه اجرت المثل (نحله) ایام زوجیت، تمکین و غیره.

وکیل دعاوی خانواده متخصص در تهران

دعاوی خانواده به دلیل طولانی بودن و داشتن مسائلی چون داوری، کارشناسی، مشاوره های خانواده، نیاز به پیگیری های جدی و مستمر در روند پرونده ها دارد و نیازمند این است که وکیل دعاوی خانواده با پشتکار و حس مسئولیت پذیری بالا پیگیر امور باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با تشکیل دپارتمانی تخصصی از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانوادگی با بهره مندی از مزایای کار گروهی این نوید را به شما می دهد که بهترین وکیل دعاوی خانواده در تهران پرونده شما را به بهترین شکل ممکن پیگیری خواهد نمود. وکیل خانواده با درک فشار روانی ناشی از پرونده های خانواده که شما عزیزان متحمل میشوید، با شما ارتباط بیشتری نسبت به سایرین موکلین دارد. جهت مشاوره با وکیل دعاوی خانواده در تهران با ما تماس بگیرید. رسالت ما، رفع اضطراب و دلهره از شماست.

 

مجموعه مقالات دعاوی خانواده

مقالات ذیل با هدف آگاه سازی و آشنایی خانواده ها با دعاوی خانوادگی، قوانین مرتبط با دعوای خانواده، چگونگی طرح و رسیدگی به دعاوی خانواده و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مرتبط به آن، توسط تحریریه موسسه حقوقی امین عدالت کبریا که همگی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در امور دعاوی خانواده می باشند تهیه شده است. قرار ما این است که بتوانیم با ارائه مطالب مفید, گره گشا از مشکلات و مسائل حقوقی شما هموطنان عزیز باشیم. فشار روانی در پرونده های خانواده بسیار بالا بوده و حتی وکیل خانواده نیز همچون دوستی، شما را در این سختی یاری میدهد. همچنین می توانید ضمن مطالعه، نقطه نظرات خود را برای ما ارسال نموده و در صورت هر گونه نیاز به مشاوره با وکیل دعاوی خانواده با ما تماس بگیرید. تلاش بر صلح، سرلوحه هر اقدامیست.

دعاوی خانواده

دعاوی خانواده
فهرست