دعاوی پزشکی و دارویی

شکایت از پزشک، تاسیس موسسه غیرمجاز پزشکی، خرید و فروش داروی غیرمجاز، شکایت از جراح زیبایی، اثبات قصور پزشکی، شکایت در سازمان نظام پزشکی، اثبات قصور پزشکی و سایر موضوعات مربوطه که در ذیل به توضیح آنها پرداخته ایم، جملگی موجب تشکیل پرونده کیفری دعاوی پزشکی و دارویی میشوندجهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل پزشکی تماس بگیرید.

مراحل شکایت از جراحی بینی ناموفق

مراحل شکایت از جراحی بینی ناموفق

مراحل شکایت از جراحی بینی ناموفق شامل شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی، کمیسیون پزشکی قانونی، دادسرای جرایم پزشکی و در نهایت دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع صادر کننده رای نهایی می باشد. مراحل شکایت از جراحی بینی ناموفق چیست؟ مراحل شکایت از جراحی…
گرفتن هزینه پزشکی بیش از تعرفه

گرفتن هزینه درمانی یا پزشکی بیش از تعرفه

گرفتن هزینه درمانی یا پزشکی بیش از تعرفه از نظر قانونی تخلف محسوب می شود و شما به عنوان مراجعه کننده می توانید از بابت پرداخت هزینه مازاد علیه پزشک، بیمارستان و کلینیک مورد نظر طرح دعوا نمایید و هزینه مازاد پرداخت شده را مطالبه…
شکایت از دکتر زیبایی کی کجا چگونه

شکایت از دکتر زیبایی، کی؟ کجا؟ چگونه؟

شکایت از دکتر زیبایی، کی؟ زمانی که در اثر اقدام پزشک مورد نظر به شما آسیب وارد شده باشد. کجا؟ دفتر خدمات قضایی. چگونه؟ شخصا یا توسط وکیل متخصص دعاوی پزشکی. شکایت از دکتر زیبایی چه زمانی است؟ شکایت از دکتر زیبایی را زمانی می…
مرجع رسیدگی به قصور پزشکی

مرجع رسیدگی به قصور پزشکی

مرجع رسیدگی به قصور پزشکی در تهران دادسرای ناحیه ۲۶ می باشد. در شهرستان ها نیز  شعبات خاصی از دادسراهای عمومی و انقلاب به قصور پزشکی رسیدگی می کنند. دلیل رسیدگی به قصور پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب این می باشد که، قصور پزشکی…
وکیل برای پزشکان

وکیل برای پزشکان

وکیل برای پزشکان با توجه به شکایت هایی از سوی بیماران علیه پزشک صورت می گیرد یک امر حیاتی است. وکیل برای پزشکان می تواند در جلسات دادسرا و دادگاه و همچنین جلسات شورای حل اختلاف شرکت نماید و دفاعایات لازم را برای پزشک انجام…
نحوه شکایت بابت قصور پزشکی

نحوه شکایت بابت قصور پزشکی

نحوه شکایت بابت قصور پزشکی به این صورت می باشد که شخص شاکی یا وکیل شاکی با در اختیار داشتن شکواییه به دفاتر خدمات الکرتونیک قضایی مراجعه می کنند و اقدام به ثبت شکایت علیه پزشک، بیمارستان و یا کادر درمان مورد نظر می نمایند.…
شرایط شکایت از عمل زیبایی

در چه شرایطی می توان از عمل زیبایی شکایت کرد؟

شرایط شکایت از عمل زیبایی را باید از دو منظر مهارت پزشک و همچنین رعایت موازین علمی و فنی از سوی پزشک مورد بررسی قرار داد. علت بسیاری از این نارضایتی ها، عدم مهارت پزشک و یا عدم رعایت موازین علمی و فنی از سوی…
نمونه متن شکایت از بیمارستان

نمونه متن شکایت از بیمارستان

نمونه متن شکایت از بیمارستان باید مطابق قانون و با ادبیات حقوقی مناسب تنظیم گردیده و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه شود. در شکایت از بیمارستان باید کلیه قصور های اتفاق افتاده از سوی کادر بیمارستان و کمبود امکانات موجود مورد تاکید قرار گرفته…
مدت زمان شکایت از جراح زیبایی

مدت زمان شکایت از جراح زیبایی

مدت زمان شکایت از جراح زیبایی اگر از طریق دادسرا و دادگاه و مرجع قضایی باشد، محدودیت نداشته و اگر از طریق سازمان نظام پزشکی باشد، مدت زمان شکایت از جراح زیبایی ۱ سال از تاریخ آخرین اقدام پزشک اعم از اقدام درمانی یا زیبایی…
نمونه متن شکایت از پزشک زیبایی

نمونه متن شکایت از پزشک زیبایی

نمونه متن شکایت از پزشک زیبایی میتواند راهنمای خوبی برای شما از این منظر باشد که متوجه بشوید قرار است در متن شکواییه چه چیزهایی را بنویسید. ولیکن بهترین کار این است که تنظیم شکواییه را به وکیل جرایم پزشکی بسپارید. نمونه متن شکایت از…
برای شکایت از پزشک زیبایی به کجا مراجعه کنیم

برای شکایت از دکتر زیبایی به کجا مراجعه کنیم؟

برای شکایت از دکتر زیبایی بسته به اینکه دلیل شکایت از پزشک زیبایی چه چیزی میباشد، مرجع طرح شکایت کیفری علیه دکتر زیبایی متفاوت بوده و باید دادسرا یا سازمان نظام پزشکی یا هردو را انتخاب نمایید. دلایل شکایت از دکتر زیبایی چرا از پزشک…
گرفتن پرونده پزشکی از بیمارستان

گرفتن پرونده پزشکی از بیمارستان برای شکایت

گرفتن پرونده پزشکی از بیمارستان برای شکایت میتواند قبل از تشکیل پرونده کیفری شکایت از پزشک باشد، و همچنین میتواند پس از طرح دعوا علیه پزشک، کادر درمان و بیمارستان صورت پذیرد. در متن شکواییه به محتویات پرونده پزشکی استناد نمایید. پرونده پزشکی یا پرونده…
نحوه تنظیم شکواییه علیه جراح زیبایی

نحوه تنظیم شکواییه علیه جراح زیبایی

نحوه تنظیم شکواییه علیه جراح زیبایی به این دلیل مهم است که نخستین سنگ بنای پرونده کیفری شکایت از جراح زیبایی میباشد. شکایت از پزشک زیبایی مانند همه پرونده های کیفری دیگر مستلزم تنظیم شکواییه و ثبت آن و پیگیری مراحل دادسرا و دادگاه است.…
مراحل شکایت از پزشک زیبایی

مراحل شکایت از جراح زیبایی

مراحل شکایت از جراح زیبایی شامل مراجعه به دادسرا، دادگاه، کمیسیون پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف و سازمان نظام پزشکی میباشد. شکایت از جراح زیبایی را میتوانید شخصا یا توسط وکیل جرایم پزشکی انجام دهید. مشاوره با وکیل متخصص موجب افزایش آگاهی شما از مراحل…
شکایت از نارضایتی عمل زیبایی

شکایت از نارضایتی عمل زیبایی

شکایت از نارضایتی عمل زیبایی به معنای نارضایتی بیمار یا زیباجو از نتیجه عمل جراحی زیبایی است که روی صورت یا اندام خود در جهت کسب زیبایی بیشتر انجام داده است. نارضایتی از نتیجه عمل جراحی در اکثر مواقع با بروز آسیب و عارضه همراه…
کمیسیون پزشکی قانونی

کمیسیون پزشکی قانونی در جرایم پزشکی

کمیسیون پزشکی قانونی در شکایت از پزشک یکی از مراحل مهم در پرونده های جرایم پزشکی میباشد. کمیسیون پزشکی قانونی برای تشخیص قصور پزشکی و میزان آسیب وارده به بیمار تشکیل میگردد. وکیل جرایم پزشکی به شما میگوید که امکان اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی…
روند پرونده در جرایم پزشکی

روند پرونده در جرایم پزشکی

روند پرونده در جرایم پزشکی کمی متفاوت از سایر پرونده های کیفری میباشد. نحوه رسیدگی در جرایم پزشکی به دلیل وجود پزشکی قانونی، کمیسیون پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، هیات های بدوی و عالی سازمان نظام پزشکی متفاوت از سایر موضوعات کیفری میباشد. روند پرونده…
شکایت از بیمارستان

شکایت از بیمارستان

شکایت از بیمارستان به معنای شکایت از پزشک و کادر درمانی است که در جریان جراحی زیبایی یا درمانی یا انجام هرگونه طبابت و بستری نمودن بیمار در بیمارستان مرتکب قصور و کوتاهی منجر به آسیب و عارضه یا مرتکب تخلف صنفی شده اند، میباشد.…
حل اختلاف بین بیمار و پزشک

حل اختلاف بین بیمار و پزشک

حل اختلاف بین بیمار و پزشک هم میتواند با مراجعه به دادگاه و دادسرای جرایم پزشکی انجام شود، و هم میتواند قبل از مراجعه به دادگاه و طرح شکایت کیفری، از طریق برقراری صلح با پزشک یا کادر درمان صورت پذیرد. حل اختلاف با مراجعه…
شکایت از پزشک بدون پروانه

شکایت از پزشک بدون پروانه

شکایت از پزشک بدون پروانه دربردارنده همه مصادیق ذیل و غیره میشود: ۱) پزشک بدون تمدید پروانه ۲) پزشک عمومی فاقد پروانه ۳) پزشک بدون پروانه در کلینیک زیبایی و درمانی ۴) طبابت بدون داشتن پروانه پزشکی ۵) پزشکی که پروانه طبابت عمومی دارد و…