دعاوی پزشکی و دارویی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شکایت از پزشک مقصر

علت، زمان، مرجع و طریقه شکایت از پزشک مقصر

شایع ترین انواع شکایت از پزشکان کدامند؟ بهترین زمان برای شکایت از پزشک مقصر چه زمانیست؟ بهترین زمان شکایت از کلینیک غیرمجاز چه زمانیست؟ مرجع شکایت از پزشک مقصر کجاست؟ و باید چه مراحلی طی شود؟ بهترین وکیل متخصص جرایم پزشکی مفصلا پاسخ میدهد. علت…
شکایت بابت آسیب پزشکی

شکایت بابت آسیب پزشکی چگونه میباشد؟

شکایت بابت آسیب پزشکی چگونه است؟ به چه مواردی آسیب پزشکی گفته میشود؟ احراز آسیب پزشکی چگونه ممکن است؟ نحوه تعیین خسارت بابت آسیب پزشکی چگونه است؟ برای شکایت بابت آسیب پزشکی باید به کجا مراجعه نماییم؟ راه های شکایت بابت آسیب پزشکی کدام است؟…
شکایت از لیفت شکم با نخ (امبدینگ)

شکایت از جراحی زیبایی شکم با نخ (امبدینگ)

شکایت از جراحی زیبایی شکم با نخ ( امبدینگ ) چگونه است؟ برای شکایت از لاغری شکم و پهلو با نخ باید به کجا مراجعه کنیم؟ مراحل شکایت از لیفت شکم با نخ چیست؟ شکایت از لیف صورت با نخ به دلیل عفونت چگونه است؟…
جرم پزشکی جعل مهر پزشکی

جرم پزشکی جعل مهر پزشکی چیست؟

آیا جعل مهر پزشک جرم است؟ آیا صفت و ویژگی خاصی برای فاعل این جرم وجود دارد؟ مجازات جعل مهر پزشک و استفاده از نسخه پزشکی مجعول چه مجازاتی دارد؟ وکیل جرایم پزشکی بصورت کامل در این مقاله توضیح میدهد. جعل مهر پزشک و استفاده…
همه چیز درباره قصور پزشکی

همه چیز درباره قصور پزشکی

تعریف قصور پزشکی وفق قانون ایران چیست؟ آیا تقصیر و کوتاهی پزشک دارای انواع است؟ اثبات آن در دادگاه چگونه است؟ برای طی نمودن مراحل رسیدگی به شکایت از پزشک باید وکیل بگیریم؟ دیه و خسارت ناشی از قصور پزشکی چگونه تعیین و محاسبه میشود؟…
مجازات جرایم پزشکی

مجازات جرایم پزشکی چیست؟

جرایم پزشکی چه مجازاتی دارد؟ مجازات یک جرم پزشکی یا تخلف پزشکی چگونه معین میشود؟ مرجع صالح برای مجازات یک پزشک کجاست؟ دادگاه پزشک متخلف را به چه مجازاتی محکوم مینماید؟ وکیل جرایم پزشکی مفصلا پاسخ میدهد. جرایم پزشکی چیست؟ تعریف جرم پزشکی چه زمانی…
جرم پزشکی چیست

جرم پزشکی چیست؟

جرم پزشکی چیست؟ به چه چیزی جرایم پزشکی گفته میشود؟ چه زمانی صحبت از جرایم پزشکی مطرح میشود؟ مصادیق جرایم پزشکی کدام است؟ آیا به تخلف انتظامی پزشکان نیز عنوان جرم پزشکی صدق مینماید؟ وکیل جرایم پزشکی مفصلا پاسخ میدهد. جرم پزشکی یعنی چه؟ جرم…
شکایت از جراحی اندام

شکایت از جراحی اندام

شکایت از جراحی اندام مانند لیپوساکشن چگونه است؟ دلایل شکایت از جراحی اندام مانند شکایت از لیفت ران چیست؟ برای شکایت از تزریق چربی به باسن باید چکار کنیم؟ وکیل شکایت از پزشک و شکایت از جراح زیبایی مفصلا پاسخ میدهد. رویه عملی در انجام…
صلح و سازش در دعاوی پزشکی

صلح و سازش در دعاوی پزشکی

صلح و سازش در دعاوی پزشکی به چه معناست؟ صلح و سازش در دعاوی پزشکی در دادسرا چگونه است؟ آیا امکان صلح و سازش و اعلام رضایت در دعاوی پزشکی و جرایم پزشکی در دادگاه وجود دارد؟ صلح و سازش در دعاوی پزشکی در سازمان…
شکایت از جراحی سینه مردان (ژنیکوماستی)

شکایت از جراحی کوچک کردن سینه مردان (ژنیکوماستی)

شکایت از جراحی کوچک کردن سینه مردان چگونه است؟ دلایل شکایت از جراحی سینه مردان ( ژنیکوماستی ) چه چیزهایی میتواند باشد؟ وکیل جرایم پزشکی بصورت واضح و  شفاف به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهد گفت. جراحی کوچک کردن سینه در مردان چیست؟ جراحی…
فهرست