دعاوی کیفری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

مجازات جرم توهین

مجازات جرم توهین در قانون جدید چیست؟

جرم توهین چیست؟ جرم توهین در چند دسته تقسیم بندی می شود؟ شرایط لازم برای تحقق جرم توهین چیست؟ مجازات جرم توهین چیست؟ مجازات جرم توهین در قانون جدید چیست؟ جرم توهین چیست؟ جرم توهین رفتاری است که علیه حیثیت افراد انجام می شود و…
جرم اسید پاشی و مجازات آن

جرم اسید پاشی و مجازات آن در قانون

جرم اسیدپاشی چیست؟ اسیدپاشی در قانون ایران چه مجازاتی دارد؟ وکیل کیفری در پرونده اتهام اسید پاشیدن چه نقشی ایفا مینماید؟ مرتکب جرم اسیدپاشی به چه مجازتهایی ممکن است محکوم شود؟ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن نظر به…
جرم جعل سند مالکیت

جرم جعل سند مالکیت و مجازات آن

سند مالکیت چیست؟ جرم جعل سند مالکیت به چه منظوری صورت می گیرد؟ جرم جعل سند مالکیت بیشتر در چه اسنادی انجام می شوند؟ جرم جعل سند مالکیت به چند روش انجام می شود؟ برای جلوگیری از جرم جعل سند مالکیت چه نکاتی را رعایت…
جرم پولشویی و مجازات آن

جرم پول شویی و مجازات آن

جرم پولشویی به چه معنا مى باشد؟  ارتکاب به این  عمل جرم محسوب مى شود؟ مراحل ارتکاب به این جرم چه مى باشد؟ این جرم انواعى هم دارد؟ چه آثار و پیامدهایى را مى تواند به همراه داشته باشد؟ مجازات مرتکبین این جرم چیست؟ کدام…
تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری

تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری چیست؟

آیا جعل همان کلاهبرداری است؟ کلاهبرداری و جعل به چه معنا هستند؟ مجازات جرم کلاهبرداری و جعل چیست؟ تفاوت کلاهبرداری و جعل در چیست؟ کلاهبرداری و جعل چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ جرم کلاهبرداری و جعل در کدام مرجع رسیدگی می شود؟ آیا جعل همان…
جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از سند مجعول و مجازات آن

سند مجعول، به چه سندی گفته می شود؟ اسناد مجعول به چند دسته تقسیم می شوند؟ جرم استفاده از سند مجعول چه شرایطی را باید داشته باشد؟ جرم استفاده از اسناد مجعول چه مجازاتی در پی دارد؟ جعل چیست؟ جعل یعنی شخصی نوشته یا سند…
مجازات جرم جعل در قانون

مجازات جرم جعل در قانون جدید چیست؟

جرم جعل چیست؟ چرا مجازات جرم جعل دارای اهمیت است؟ مجازات جرم جعل در قانون مجازات اسلامی چیست؟ جرم جعل در قانون مجازات جدید چه حکمی دارد؟ مجازات قانون جدید برای مجرمان جرم جعل چیست؟ جرم جعل چیست؟ جعل در لغت یعنی “برگرداندن و تقلب…
جرم احتکار

جرم احتکار یا گران فروشی و مجازات آن

جرم احتکار (گران فروشی) به چه جرایمی گفته می شود؟ به عبارت ساده تر احتکار به چه معنی است؟ طرفین آن چه افرادی هستند؟ چه عوامل و علت هایی در محقق شدن این جرم دخالت دارد؟ آیا جرم احتکار به  انبار داری شباهت دارد ؟…
مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع چیست؟

مجازات رابطه نامشروع چیست؟ در قانون چه مجازاتی برای روابط نامشروع در نظر گرفته شده است؟ آیا این مجازات قابل تخفیف است؟ آیا رضایت در پرونده کیفری مربوطه، تاثیری در مجازات رابطه نامشروع دارد؟ اگر نتوانیم رابطه نامشروع را اثبات کنیم چه مجازاتی دارد؟ رابطه…
حکم نداشتن گواهینامه در تصادف رانندگی

حکم نداشتن گواهینامه در تصادفات منجر به فوت

حکم داشتن گواهینامه و عدم گواهینامه در تصادفات یعنى چه؟ آیا رضایت و عدم رضایت شاکى در روند رسیدگی تاثیرگذار هست؟ تاثیر رضایت یا عدم رضایت در حبس چگونگه است؟ قانون برای مرتکبین رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟ بیمه گر…
جرم قتل در تصادف رانندگی

جرم قتل در اثر تصادفات رانندگی

قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی به چه معنا است؟ آیا رضایت و عدم رضایت شاکى تاثیرگذار هست؟ رضایت یا عدم رضایت تاثیرى در حبس قتل غیر عمد  در اثر تصادف دارد؟ مقنن چه نوع مجازاتى را براى مرتکبین در نظر گرفته است؟ بیمه گر…
جرم قتل عمد

جرم قتل غیر عمد و مجازات آن در قانون

قتل غیرعمد یعنى چه؟ آیا رضایت و عدم رضایت شاکى درجرم قتل غیرعمد تاثیری دارد؟ رضایت یا عدم رضایت چه تاثیرى می تواند در حبس قتل غیرعمد داشته باشد؟ مقنن چه میزان مجازاتى را براى مرتکبین در نظر گرفته است؟ کدام مرجع و دادگاه به…
جرم ربا و رباخواری

جرم ربا و رباخوارى | مجازات ربا | وکیل پرونده ربا

جرم ربا و رباخوارى به چه معنى مى باشد؟ آیا شروع به این عمل هم جرم محسوب مى شود؟ انواع جرم ربا چه مى باشد؟ چه افرادى مشمول مجازات جرم ربا نمى شوند؟ چه پیامدهایی را به همراه دارد؟ نحوى شکایت از ربا و رباخوارى…
جرم قاچاق

جرم قاچاق و مجازات آن در قانون

تعریف جرم قاچاق چیست؟ انواع جرایم مربوط به قاچاق شامل چه مواردی است؟ این جرم از چه ارکانی تشکیل میشود؟ چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟ وکیل قاچاق مفصلا به بیان مسائل مختلف مربوط به این دسته از جرایم میپردازد. تعریف جرم قاچاق برای تعریف…
جرم جعل چک

جرم جعل چک و مجازات آن

تعریف جرم جعل چک چیست؟ ارکان تشکیل دهنده این جرم از چه قرار است؟ جرم جعل چک در قانون چه مجازاتی دارد؟ وکیل جرم جعل مفصلا در این مقاله به تشریح پرسش های سوالات مذکور میپردازد. تعریف جرم جعل چک در قانون جرم جعل چک…
جرم محاربه

جرم محاربه و مجازات آن در قانون ایران

تعریف جرم محاربه در قانون ایران چیست؟ ارکان تشکیل دهنده این جرم از چه قرار است؟ مراحل اثبات جرم محاربه در قانون کشور ما چگونه است؟ در نهایت مجازات این جرم چه خواهد بود؟ وکیل جرم محاربه مفصلا در این مقاله بیان میدارد. تعریف جرم…
جرم جعل اسناد و نوشته ها

جرم جعل اسناد و نوشته ها در حقوق ایران

جعل اسناد و نوشته ها به چه معنی می باشد؟ به چه اسنادی اسناد هویتی میگویند؟ ارکان تشکیل دهنده شامل چه مواردی میشود؟ قانون گذار برای مرتکبین چه مجازاتهایی را تعیین کرده؟ کدام مرجع صالح به رسیدگی میباشد؟ تعریف جرم جعل اسناد و نوشته ها…
جرم جعل

وکیل جعل | بررسی ابعاد قانونی جرم جعل

وکیل جرم جعل در این مقاله بیان میدارد: تعریف جرم جعل چیست؟ موارد استفاده این جرم کدام است؟ آیا جرم جعل با تزویر رابطه ای دارد؟چه ارکانی باعث تشکیل آن می باشد؟ مجازات جرم جعل در قانون چیست؟ کدام دادگاه یا مرجع قضایی صالح به…
قاچاق مشروبات الکلی

جرم قاچاق مشروبات الکلی و مجازات آن

تعریف جرم قاچاق مشروبات الکلی وفق قانون چیست؟ ساخت مشروبات الکلی چگونه است؟ نگهداری از آن چه حکمی دارد؟ وکیل کیفری در این مقاله به بررسی ابعاد قانونی و فقهی این دسته از جرایم میپردازد. مشروبات الکلی در حقوق کیفری ایران مجازات قاچاق و حمل…
لایحه دفاع از متهم مواد مخدر

لایحه دفاع از متهم مواد مخدر

لایحه دفاع از متهم مواد مخدر چیست؟ بهترین زمان تقدیم لایحه دفاعیه چه زمانیست؟ یک لایحه خوب باید چند صفحه باشد؟ موارد مهم و الزامی در مطالب مندرج در لایحه و ترتیب دلایل و دفاعیات باید چگونه باشد؟ وکیل متخصص مواد مخدر مفصلا پاسخ میدهد.…
فهرست