دعاوی کیفری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

کاهش کاهش مجازات کلاهبرداری بعد از حکم قطعیکلاهبرداری پس از حکم قطعی

کاهش مجازات جرم کلاهبرداری پس از حکم قطعی

آیا پس از قطعیت حکم در جرمی مانند جرم کلاهبرداری میتوان تقاضای کاهش مجازات داشت؟ آیا پس صدور حکم قطعی هم میتوان مجازات را کم کرد؟ قانون جدید کاهش مجازات در خصوص جرم کلاهبرداری چگونه اعمال میشود؟ وکیل کلاهبرداری بصورت تخصصی پاسخ میدهد. وکیل کلاهبرداری…
جرم مواد مخدر

همه چیز درباره جرایم مواد مخدر در حقوق ایران

جرایم مواد مخدر شامل چه مواردی میشود؟ مجازات مواد مخدر در ایران چیست؟ انواع جرایم مواد مخدر کدام است؟ دادگاه صالح به رسیدگی به جرم مواد مخدر کجاست؟ بهترین وکیل مواد مخدر کیست؟ مواد مخدر چیست؟ به چه موادی مواد مخدر گفته میشود؟ مواد مخدر…
وکیل مواد مخدر

وکیل مواد مخدر | وکیل تخصصی پرونده مواد مخدر

وکیل مواد مخدر چه نقشی در پرونده کیفری ایفا مینماید؟ آیا باید در پرونده کیفری جرایم مربوط به مواد مخدر وکیل بگیریم؟ بهترین وکیل مواد مخدر در تهران کیست؟ در چه مرحله از رسیدگی وکیل مواد مخدر بگیریم بهتر است؟ وکیل مواد مخدر کیست و…
قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقیه آن

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۶/۷/۱۲ ماده ۱ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: ۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت…
نحوه برخورد با دزد چگونه است؟

نحوه برخورد با دزد و حکم صدمه زدن به سارق چیست؟

در برخورد با دزد باید چکار کنیم؟ آیا کتک زدن دزد جرم است؟ اگر کسی را حین دزدی گرفتیم چه کنیم؟ اگر با دزد درگیر شویم و بمیرد چه میشود؟ حکم صدمه زدن به سارق چیست؟ دفاع مشروع در جرم سرقت چگونه است؟ آیا میتوان…
خسارت فروش مال غیر

خسارت فروش مال غیر چیست و چگونه مطالبه میشود؟

در جرم فروش مال غیر چه کسانی متضرر میشوند؟ در پرونده کیفری جرم انتقال مال متعلق به دیگری، چه شخص یا اشخاصی میتوانند مطالبه خسارت نمایند؟ معنای مطالبه خسارت فروش مال غیر چیست؟ وکیل کیفری بصورت تخصصی پاسخ میدهد. خسارت فروش مال غیر چیست؟ خسارت…
خیانت در امانت سفته

خیانت در امانت سفته چیست؟

جرم خیانت در امانت سفته چگونه محقق میشود؟ آیا میتوان ثابت کرد که سفته بعنوان امانت به دیگری داده شده است؟ نحوه اثبات خیانت در امانت سفته چگونه است؟ وکیل خیانت در امانت بصورت تخصصی در این مقاله پاسخ میدهد. خیانت در امانت سفته چه…
لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری

بهترین لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری

بهترین لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری باید دارای چه نکاتی باشد؟ چگونه میتوانیم بهترین لایحه دفاع از طرف شاکی را بنویسیم؟ چگونه از نگارش لایحه های تکراری در یک پرونده کیفری جلوگیری نماییم؟ بهترین وکیل تنظیم لایحه میگوید. اولین لایحه دفاعیه شاکی باید چگونه…
مرور زمان در جرم سرقت

مرور زمان در جرم سرقت چگونه است؟

مهلت شکایت از جرم سرقت چقدر است؟ مرور زمان در جرم سرقت به چه معناست؟ مرور زمان در انواع سرقتهای تعزیری از چه قرار است؟ مهلت شکایت در چه جرایمی وجود دارد؟ وکیل سرقت بصورت تخصصی پاسخ میدهد. مرور زمان مهلت شکایت در جرم سرقت…
رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع چه اثری دارد؟ آیا رضایت و گذشت شاکی موجب مختومه شدن پرونده کیفری رابطه نامشروع میشود؟ جرم رابطه نامشروع قابل گذشت است؟ تصمیم دادگاه و رویه عملی محاکم با توجه به گذشت شاکی در این جرم چگونه است؟ وکیل…
فهرست