دعاوی کیفری

دعاوی کیفری به منظور رسیدگی به جرم ارتکابی و مجازات مجرم در قالب تشکیل پرونده کیفری در دادگاه ها و محاکم کیفری مانند دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی میباشد. دعاوی کیفری نیازمند وکیل کیفری است که شامل موضوعات مختلفی از قبیل: خیانت در امانت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، روابط نامشروع، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرم توهین، ضرب و جرح و غیره میباشد.

مشاوره با وکیل رابطه جنسی

مشاوره با وکیل رابطه جنسی

مشاوره با وکیل رابطه جنسی موجب آگاهی شما از صفر تا صد پرونده میشود. مشاوره با وکیل روابط جنسی در موسسه ما هم توسط وکیل خانم انجام میشود، و هم توسط وکیل آقا صورت میپذیرد. مشاوره حقوقی با وکیل رابطه جنسی حتما باید قبل از…
مجازات زنا

مجازات زنا

مجازات زنا بسته به اینکه مجازات زنا محصنه باشد یا زنا به عنف یا زنا با رضایت طرفین باشد، رجم سنگسار اعدام یا شلاق خواهد بود. مجازات زنا ممکن است در قالب رابطه نامشروع مادون زنا به اثبات برسد. لذا مجازات شلاق خواهد داشت. مجازات…
شکایت تجاوز با رضایت خود دختر

شکایت تجاوز با رضایت خود دختر

شکایت تجاوز با رضایت خود دختر به این معناست که متهم پرونده، یعنی پسر یا مرد، مدعی است که تجاوزی صورت نگرفته، و برقراری رابطه جنسی با رضایت خود دختر بوده است. لذا پرونده کیفری شکایت از تجاوز وارد مسیر دیگری خواهد شد. شکایت تجاوز…
مجازات مصرف شیشه

مجازات مصرف شیشه

مجازات مصرف شیشه برای بار اول مشمول ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر میباشد. معتاد به کمپ معرفی شده و تحت درمان قرار میگیرد. مجازات مصرف شیشه برای بار دوم تحت عناوین خرید و فروش و حمل و نگهداری ممکن است مورد حکم قرار…
مشاوره با وکیل اطفال

مشاوره با وکیل اطفال

مشاوره با وکیل اطفال قبل از مراجعه به دادسرای اطفال یا دادگاه اطفال ضروری است. مشاوره با وکیل اطفال به معنای کسب آگاهی همه جانبه از ماهیت پرونده کیفری کودک یا نوجوان خود میباشد. مشاوره حقوقی اطفال با وکیل هم بصورت حضوری است هم تلفنی.…
جرم کلاهبرداری در معامله

جرم کلاهبرداری در معامله

جرم کلاهبرداری در معامله به معنای استفاده از حیله و تقلب در انجام معامله است. که موجب فریب طرف معامله میشود. جرم کلاهبرداری در معامله از طرف هر یک از طرفین قرارداد یا شخص ثالث قابل ارتکاب است. چگونه؟ با هم بررسی میکنیم. جرم کلاهبرداری…
مجازات رابطه جنسی تلفنی

مجازات رابطه جنسی تلفنی

مجازات رابطه جنسی تلفنی به شخص یا اشخاصی بار میشود که از طریق برقراری تماس تلفنی، خواه بصورت مکالمه، خواه بصورت پیام و تصویر، رابطه نامشروع برقرار نموده اند. در این مقاله به بررسی صورت های مختلف این جرم و مجازات قانونی آن پرداخته ایم.…
حکم خفت گیری و زورگیری

حکم خفت گیری و زورگیری

حکم خفت گیری و زورگیری بسته به اینکه دقیقا مصداق کدام یک از جرایم مندرج در قانون مجازات باشد، متفاوت است. حکم خفت گیری و زورگیری بصورت کلی شامل حبس، شلاق و استرداد مال به صاحبش میباشد. در ادامه به بررسی موردی هر مصداق پرداخته…
مجازات توهین و تهدید پیامکی

مجازات توهین و تهدید پیامکی چیست؟

مجازات توهین و تهدید پیامکی به ترتیب شامل جزای نقدی درجه شش و شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس از ۱ ماه تا ۱ سال میباشد. تعیین مجازات هر کدام از جرم های توهین پیامکی و تهدید پیامکی و تعیین تخفیف در مجازات آنها، دارای…
مجازات رابطه جنسی دهانی

مجازات رابطه جنسی دهانی

مجازات رابطه جنسی دهانی به معنای مجازات کردن و به کیفر رسانیدن شخص یا اشخاصی است که متهم پرونده برقراری رابطه نامشروع تحت عنوان همجنسگرایی میباشند. حکم مجازات رابطه جنسی دهانی در قانون مجازات اسلامی درج شده است. مجازات رابطه جنسی دهانی بصورت کلی، تا…
انواع مختلف جرم کلاهبرداری

آشنایی با انواع مختلف جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن به معنای ارتکاب جرایمی است، که موضوع آن جرایم، مال میباشد. جرم کلاهبرداری و انواع مختلف آن در قوانین مختلف ذکر شده و برای هر یک مجازات مربوطه نیز تعیین شده است. انواع مختلف جرم کلاهبرداری جرم کلاهبرداری به…
رابطه جنسی با رضایت دو طرف

رابطه جنسی با رضایت دو طرف

رابطه جنسی با رضایت دو طرف به معنای برقراری رابطه جنسی نامشروع میان اشخاصی است که طبق قانون، مجاز به برقراری رابطه جنسی با یکدیگر نمیباشند. رابطه جنسی با رضایت دو طرف موجب از بین رفتن مجازات نمیشود. صفر تا صد این جرم را برای…
جاسازی مواد مخدر داخل بدن

جاسازی مواد مخدر داخل بدن

جاسازی مواد مخدر داخل بدن به معنای پنهان کردن مواد مخدر از هر نوع، درون بدن انسان برای جابجایی و انتقال یا نگهداری و حمل میباشد. جاسازی مواد مخدر داخل بدن، پس از اینکه توسط ضابطین قضایی کشف میگردد، موجب تشکیل پرونده کیفری علیه شخص…
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

شناسنامه: شماره روزنامه رسمی ۲۲۱۸۸ تاریخ روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ شماره ابلاغ ۱۰۰/۱۴۳۳۹/۹۰۰۰ تاریخ ابلاغ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ مقررات مرجع: ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بـه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و…
جرم مواد مخدر شیشه

جرم مواد مخدر شیشه

جرم مواد مخدر شیشه شامل همه افعال و رفتارهای ممنوعه ای است که در قانون ذکر شده. جرم مواد مخدر شیشه دربردارنده همه حالات مختلف: خرید و فروش، حمل و نگهداری، ساخت و تولید، صادرات و واردات مواد مخدر شیشه، در معرض فروش قراردادن شیشه…
مجازات برهم زدن زندگی دیگران

مجازات برهم زدن زندگی دیگران چیست؟

مجازات برهم زدن زندگی دیگران اگر تحت عنوان کیفری برقراری رابطه نامشروع باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، امکان رسیدگی قضایی دارد. مجازات برهم زدن زندگی دیگران میتواند شامل شلاق و اعدام، تبعید و سنگسار رجم باشد. همه موارد را باهم بررسی میکنیم. مجازات برهم زدن…
خیانت زن شوهردار

خیانت زن شوهردار

خیانت زن شوهردار به معنای عدم احترام به مفاد عقد نکاحیه است. خیانت زن شوهردار موجب تشکیل پرونده کیفری میشود. خیانت کردن زن به شوهر خودش به معنای برقراری ارتباط نامشروع با مرد دیگری است. این عمل، مجازات داشته و عواقب بسیار زیانباری دارد. خیانت…
توهین به رهبری و مجازات آن

توهین به رهبری و مجازات آن

توهین به رهبری به معنای اهانت و به کاربردن الفاظ زشت و ناپسند، به حضرت امام خمینی یا مقام معظم رهبری میباشد. توهین به رهبری موجب مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال میباشد. توهین به رهبری، شیوه و روش به خصوصی نداشته و…
مجازات استفاده از چاقو در دعوا

مجازات استفاده از چاقو در دعوا

مجازات استفاده از چاقو در دعوا در موارد مختلفی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مجازات استفاده از چاقو در دعوا میتواند دربردارنده مجازاتهای: حبس، دیه، شلاق و حسب مورد، حتی مجازات اعدام باشد. در این مقاله، به بررسی هریک پرداخته ایم. با ما…
مجازات تهدید به مرگ یا تهدید به قتل

مجازات تهدید به مرگ یا تهدید به قتل دیگری چیست؟

مجازات تهدید به مرگ یا تهدید به قتل دیگری شامل شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه و حبس و زندان به مدت ۱ ماه تا ۱ سال میباشد. مجازات تهدید به مرگ دیگری قابل تخفیف، تعلیق، و تعویق صدور حکم است. با بهترین وکیل کیفری تهران…