دعاوی کیفری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

نحوه شکایت کلاهبرداری

شکایت کلاهبرداری به چه نحوی می باشد؟

نحوه شکایت کلاهبرداری چگونه است؟ وکیل برای شکایت کلاهبرداری چگونه عمل میکند؟ مدارک لازم برای این شکایت چیست؟ مراحل شکایت کلاهبرداری چیست؟ دادگاه صالح کجاست؟ رسیدگی به شکایت از جرم کلاهبرداری چگونه است؟ شکایت از جرم کلاهبرداری اینترنتی چگونه است؟ دفاع از اتهام جرم کلاهبرداری…
شکایت خیانت در امانت

شکایت خیانت در امانت به چه نحوی است؟

شکایت خیانت در امانت چگونه است؟ مراحل شکایت خیانت در امانت چیست؟ مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت چیست؟ دادگاه صالح به رسیدگی به شکایت مطروحه کجاست؟ نحوه تنظیم شکواییه جرم خیانت در امانت چگونه است؟ اغلب در چه مواردی این شکایت طرح میشود؟…
مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید

مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس

مجازات فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ دچار چه تغییراتی شده است؟ آیا مجازات فروش مال غیر تغییر کرده است؟ مجازات فروش مال غیر طبق قانون جدید چیست؟ وکیل انتقال مال غیر در این مقاله به بیان این موضوعات وفق…
نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری

نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری

نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری چگونه است؟ رسیدگی به جرم کلاهبرداری در دادسرا چه تفاوتی با رسیدگی به این جرم در دادگاه دارد؟ بهترین وکیل متخصص کلاهبرداری مفصلا در این مقاله به شرح این موضوع میپردازد. نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری در دادسرا خوب است…
فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه چگونه است؟ آیا قولنامه نیز میتواند منجر به تحقق جرم انتقال مال غیر شود؟ جرم فروش مال غیر با قولنامه چه تفاوتی با این جرم با سند رسمی دارد؟ وکیل فروش مال غیر مفصلا پاسخ میدهد. فروش مال غیر با…
رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درباره جرم سرقت چه میگوید؟ آیا جرم سرقت یک جرم قابل گذشت است یا جرمی است غیرقابل گذشت؟ وکیل سرقت مفصلا پاسخ میدهد. رضایت شاکی در جرم سرقت چه اثری دارد؟ خوب…
مهلت شکایت فروش مال غیر

مرور زمان در فروش مال غیر | مهلت شکایت فروش مال غیر

مرور زمان در فروش مال غیر به چه معناست؟ آیا برای طرح شکایت از جرم انتقال مال غیر باید موعد یا مهلت خاصی را رعایت کنیم؟ وکیل فروش مال غیر در پرونده های کیفری به این پرسش ها مفصلا پاسخ میدهد. مهلت شکایت فروش مال…
نمونه شکوائیه شکایت از رابطه نامشروع

نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع

نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع تا چه حد کمک کننده میباشد؟ برای شکایت از رابطه نامشروع باید چکار کنیم؟ چگونه میتوانیم از همسر خود تحت عنوان رابطه نامشروع شکایت نماییم؟ وکیل رابطه نامشروع در حین ارائه نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع به بیان…
اعاده حیثیت چیست؟

اعاده حیثیت چیست؟ چگونه اعاده حیثیت نماییم؟

اعاده حیثیت چیست و چگونه میتوانیم اعاده حیثیت نماییم از زمره سوالات و دغدغه های متداول عامه مردم میباشد که همواره مورد پرسش و مورد خواسته قرار میگیرد. در این مقاله به بیان ماهیت اعاده حیثیت و انواع آن پرداخته میشود. اعاده حیثیت به چه…
سرقت تعزیری و مجازات آن

سرقت تعزیری چیست؟ انواع و مجازات سرقت تعزیری

سرقت تعزیری چیست؟ مجازات سرقت تعزیری چیست؟ انواع سرقت تعزیری کدام است؟ آیا برای تحقق عنوان مجرمانه سرقت تعزیری باید شرایط خاص و ویژه ای وجود داشته باشد؟ وکیل سرقت وفق قانون در این مقاله به بررسی مسائل و موارد فوق میپردازد. سرقت تعزیری چیست؟…
فهرست