دعاوی کیفری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرم جعل عنوان جرم جعل غصب

جرم جعل عنوان، غصب عنوان و مجازات آن

جعل عنوان چه مجازاتی دارد؟ جرم غصب عنوان با جرم جعل عنوان چه تفاوتی دارد؟ اگر کسی هم غصب عنوان کند و هم کلاهبرداری کند، مرتکب چه جرمی شده است؟ با بهترین وکیل متخصص کیفری در موسسه حقوقی امین عدالت همراه باشید. جرم غصب عنوان…
اعتراض به رای محکومیت کیفری در مواد مخدر

اعتراض به رای محکومیت کیفری در مواد مخدر

اعتراض به رای و تجدیدنظرخواهی در پرونده های مواد مخدر چگونه است؟ آیا واخواهی اعتراض به رای است؟ آیا میتوان از اعتراض صرف نظر نموده و به حکم بدوی اعتراض نکرد؟ اثر تمکین از حکم بدوی چیست؟ با وکیل مواد مخدر همراه باشید. اعتراض به…
انکار متهم مواد مخدر نزد قاضی

انکار متهم مواد مخدر نزد مقام قضایی

انکار متهم مواد مخدر نزد مقام قضایی چه اثری دارد؟ متهم به چه مواردی اقرار میکند؟ اثر اقرار صرف متهم چه چیزی میباشد؟ اظهارات متهم در چه اوراقی درج میگردد؟ با وکیل متخصص مواد مخدر همراه باشید. اقرار متهم مواد مخدر در پرونده در کدام…
تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر

تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر به چه معناست؟

تمکین از حکم بدوی در مواد مخدر به چه معناست؟ تمکین از حکم بدوی در پرونده جرایم مواد مخدر چه آثاری دارد؟ چه کسی میتواند تمکین از حکم بدوی در پرونده های مواد مخدر را از دادگاه بخواهد؟ تکلیف دادگاه با درخواست تسلیم به رای…
مشاوره با وکیل رابطه نامشروع

مزایای مشاوره با وکیل رابطه نامشروع

مشاوره حقوقی با وکیل رابطه نامشروع چه مزیتی دارد؟ چرا باید قبل از طرح دعوا و تشکیل پرونده با وکیل باتجربه در زمینه جرایم روابط نامشروع مشورت نماییم؟ برای دفاع از اتهام برقراری رابطه نامشروع باید چگونه از وکیل متخصص مشاوره دریافت نماییم؟ مزایای اخذ…
اثبات رابطه نامشروع

اثبات رابطه نامشروع و روش های آن

اثبات رابطه نامشروع چگونه است؟ راه های اثبات رابطه نامشروع همسر چیست؟ طریقه مراجعه به دادگاه برای اثبات جرم رابطه نامشروع چگونه است؟ دفاع در مقابل این اتهام چگونه است؟ با وکیل متخصص در زمینه جرایم منافی عفت همراه باشید. اثبات رابطه نامشروع و راه…
دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع

دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع

منظور از دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع چیست؟ آیا برای اثبات رابطه نامشروع همسر میتوان به هر دلیل و مدرکی استناد نمود؟ آیا قاضی دادگاه به دلایل ما توجه میکند؟ با استناد به چه دلایل محکمه پسندی میتوان رابطه نامشروع را به اثبات…
دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر

دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر در جرایم رابطه نامشروع

منظور از دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر در جرایم رابطه نامشروع چیست؟ آیا میتوان بدون اجازه همسر محتویات تلفن وی را گرفته و در شکایت خود به آنها استناد نماییم؟ تحصیل دلیل از طریق نامشروع به چه معناست؟ با وکیل رابطه نامشروع همراه باشید تا…
اثبات رابطه نامشروع با عکس

اثبات رابطه نامشروع با عکس چگونه است؟

جرم رابطه نامشروع چگونه با استناد به عکس و تصویر قابل اثبات است؟ آیا اثبات جرم منافی عفت و مادون زنا، مانند تقبیل و مضاجعه با عکس قابل تحقق است؟ عکس و فیلم در جرایمی مانند زنا یا منافی عفت مادون زنا مانند رابطه نامشروع…
اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی

اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی

اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی چگونه است؟ آیا میتوان در اثبات جرم رابطه نامشروع توسط همسر با یک شخص غریبه به محتویات تلفن او مانند ضبط صوت یا ضبط مکالمه وی استناد نمود؟ وکیل متخصص رابطه نامشروع در این مقاله مفصلا توضیح میدهد.…
اثبات رابطه نامشروع با شاهد

اثبات رابطه نامشروع با شاهد چگونه صورت میگرد؟

اثبات رابطه نامشروع با استناد به شهادت شهود چگونه است؟ آیا با داشتن شاهد میتوانیم ارتکاب جرم رابطه نامشروع را ثابت کنیم؟ شهود چگونه میتوانند جرم روابط نامشروع را به اثبات برسانند؟ چه کسی میتواند به شهادت شهود استناد کند؟ موارد جرح شاهد در روابط…
اثبات رابطه نامشروع با پیامک

اثبات رابطه نامشروع با پیامک چگونه است؟

آیا امکان اثبات رابطه نامشروع با پیامک وجود دارد؟ چگونه میتوانیم رابطه نامشروع با استناد به پیامک های ارسال شده را به اثبات برسانیم؟ در مقابل اتهام رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک چگونه دفاع نماییم؟ با ما همراه باشید تا پاسخ بسیاری از سوالهای…
مشاوره با وکیل مواد مخدر و فواید آن

مشاوره با وکیل مواد مخدر و فواید آن

فواید مشاوره با وکیل مواد مخدر چیست؟ چرا بهترین کار قبل از اقدام، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل متخصص مواد مخدر میباشد؟ در این مقاله به ذکر چند مورد از مهمترین و کاربردی ترین فواید مشاوره با وکیل مواد مخدر پرداخته ایم. ۱) کسب…
تجدید نظر خواهی در مواد مخدر

تجدیدنظر خواهی در مواد مخدر

اعتراض به رای محکومیت مواد مخدر چگونه است؟ ذکر جهات تجدیدنظر خواهی به چه معناست؟ لایحه تجدیدنظر خواه در اعتراض به حکم بدوی باید چگونه باشد؟ اثر تجدیدنظر خواهی از حکم حبس مواد مخدر چیست؟ با بهترین وکیل مواد مخدر همراه باشید. تجدیدنظر خواهی از…
آزمایش مواد مخدر

آزمایش مواد مخدر در پرونده های این جرم

نحوه آزمایش مواد مخدر در پرونده کیفری مربوطه چگونه است؟ تشخیص نوع مواد مکشوفه به عهده کیست؟ در برگ توزین مواد چه مواردی قید میشود؟ متهم چه زمانی میتواند تقاضای آزمایش مواد مکشوفه را داشته باشد؟ با بهترین وکیل متخصص مواد مخدر همراه باشید. تشخیص…
قرار تامین کیفری در مواد مخدر

قرار تامین کیفری در مواد مخدر

صدور قرار تامین کیفری در جرایم مواد مخدر به چه معناست؟ قرار تامین کیفری در جرایم مربوط به مواد مخدر چگونه صادر میشود؟ چه کسانی میتوانند عهده دار وظیفه تامین قرار صادر شده باشند؟ نحوه اعتراض به قرار صادر شده چگونه است؟ با وکیل متخصص…
نحوه دفاع از اتهام مواد مخدر در دادسرا

نحوه دفاع از اتهام مواد مخدر در دادسرا

بهترین دفاع متهم در جرایم مواد مخدر مانند فروش شیشه یا حمل و نگهداری تریاک در دادسرا چگونه است؟ متهم جرایم مواد مخدر باید در دادسرا چگونه دفاع نماید؟ بهترین نحوه دفاع در بازپرسی چیست؟ با بهترین وکیل باتجربه در زمینه جرایم مربوط به مواد…
قرار وثیقه در مواد مخدر

قرار وثیقه در مواد مخدر

قرار وثیقه در مواد مخدر چگونه صادر میشود؟ ملاک و معیار برای تعیین وثیقه در جرم مواد مخدر مانند جرم فروش شیشه یا هروئین چیست؟ چه کسی میتواند به قرار وثیقه در پرونده مواد مخدر اعتراض نماید؟ با بهترین وکیل مواد مخدر همراه باشید. نحوه…
اظهارات متهم نزد ماموران مواد مخدر

اظهارات متهم نزد ماموران مواد مخدر

اظهارات متهم نزد ماموران نیروی انتظامی و یا ماموران آگاهی تا چه اندازه معتبر است؟ ماموران در جرایم مواد مخدر چگونه از متهم اظهارات را اخذ مینمایند؟ ماموران مواد مخدر چه سوالاتی را در صورتجلسه مینویسند؟ متهم باید به پرسش های آنها چگونه پاسخ دهد؟…
صورتجلسه کشف موادمخدر

صورتجلسه کشف مواد مخدر چیست؟

صورتجلسه کشف مواد مخدر چیست؟ میزان اعتبار و ارزش این صورتجلسه چقدر است؟ در صورتجلسه کشف مواد چه مواردی نوشته میشود؟ ایا متهم میتواند صورتجلسه کشف را امضا نکند؟ با وکیل متخصص مواد مخدر همراه باشید تا با جزییات این مقوله آشنا شوید. صورتجلسه کشف…
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ