دعاوی ملکی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

الزام به تحویل ملک

الزام به تحویل ملک چگونه است؟

الزام به تحویل ملک چگونه میباشد؟ دعوای حقوقی به خواسته الزام به تحویل ملک با استناد به اسناد عادی و رسمی چگونه است؟ ضمانت اجرای عدم تحویل ملک به خریدار یا همان مالک کنونی چیست؟ نحوه تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع غیرمنقول چگونه است؟…
تخلیه ملک

تخلیه ملک و قوانین و شرایط آن

تخلیه ملک چگونه است؟ دعوای حقوقی با تنظیم دادخواست به خواسته تخلیه را به کدام دادگاه باید بدهیم؟ بهترین وکیل تخلیه در دعاوی حقوقی کیست؟ وکیل متخصص تخلیه در این مقاله مفصلا پاسخ میدهد. تخلیه ملک به استناد قرارداد همانطور که مستحضر هستید معاملات در…
دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع به چه معناست؟ دعوای حقوقی که موجب تشکیل پرونده حقوقی با خواسته دستور فروش ملک مشاع چگونه است؟ وکیل دعاوی ملکی بطور تخصصی پاسخ میدهد. تعریف خواسته دستور فروش ملک مشاع قبل از هر صحبتی درباره دستور فروش ملک مشاع میبایست…
خلع ید از ملک مشاعی

خلع ید از ملک مشاعی

وکیل دعاوی ملکی عنوان می دارد خلع ید یکی از موردی است که به واسطه آن مالک دارای سند رسمی با طرح دادخواست موصوف اقدام به تخلیه متصرف از ملک می کند که مطالب جامع و کامل در وب سایت موجود است همچنین خوب است…
نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی

نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی در مقاله های پیشین دعوای تصرف عدوانی حقوقی را به بهترین شکل تشریح نمود و در مقاله حاضر قصد دارد تا نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی حقوقی را برای شما عزیزان تشریح نماید. نحوه رسیدگی به این پرونده از دیدگاه وکیل…
اجرت المثل ایام تصرف و وکیل مربوطه

اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه

وکیل دعاوی ملکی در مقاله های پیشین تحت عنوان خلع ید به بررسی یکی از حالت هایی که به موجب آن مالک ملک، مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملک خویش می باشد را بیان نموده است و این نوید را به شما عزیزان داد…
دعوای خلع ید | وکیل خلع ید

وکیل خلع ید و بررسی دعوای خلع ید

وکیل خلع ید در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی کامل دعوای خلع ید و دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا و چگونگی رای اصداری در این خصوص از سوی دادگاه بپردازد. دعوای خلع ید چیست؟ وکیل خلع ید در پاسخ به پرسش فوق…
وکیل تصرف عدوانی و دعوای تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی | دعوای تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی یا همان وکیل دعاوی ملکی در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی دعوای تصرف عدوانی و تمام جوانب این دعوا بپردازد. البته لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی به معنای اعم شامل دعوای ممانعت از حق و مزاحمت نیز…
اختلاف در متراژ ملک | وکیل ملکی

اختلاف در متراژ ملک و وکیل دعاوی ملکی

وکیل ملکی در مقاله حاضر قصد دارد، با توجه به اینکه ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد بعد از خریدن یک زمین یا آپارتمان یا مغازه متوجه شوید که (مساحت) متراژ مبیع کمتر یا بیشتر از متراژی است که در قرارداد درج شده است،…
ابطال سند مالکیت ملک

دعوای ابطال سند مالکیت ملک چیست؟

وکیل ابطال سند مالکیت ملک یا همان وکیل دعاوی ملکی در مقاله حاضر قصد دارد با توجه به اهمیت سند رسمی و همچنین رایج بودن صدور اسناد قابل ابطال و حجم زیاد دعاوی مطروحه در این زمینه در محاکم، ابطال سند در دعاوی ملکی را…
فهرست