دعاوی ملکی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

دادخواست خلع ید ملک مشاع

دادخواست خلع ید مشاعی چگونه تنظیم میشود؟

دادخواست خلع ید مشاعی چیست؟ اگر در خلع ید مشاعی بین شرکاء توافق حاصل نشود تکلیف چیست؟ این دعوای حقوقی چه ادله ای دارد؟ وکیل متخصص دعاوی ملکی مفصلا پاسخ میدهد. دادخواست خلع ید مشاعی دادخواست خلع ید مشاعی و کلیه ابعاد حقوقی آن، موضوع…
رفع مزاحمت و ممانعت از حق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

مزاحمت از حق به چه معناست؟ معنای حقوقی ممانعت از حق چیست؟ رفع مزاحمت و ممانعت از حق چگونه است و دعاوی آنها چه تفاوتی باهم دارند؟ وکیل دعاوی ملکی به نحو تخصصی پاسخ میدهد. دعاوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق با نگاهی اجمالی…
الزام به تحویل ملک

الزام به تحویل ملک چگونه است؟

الزام به تحویل ملک چگونه میباشد؟ دعوای حقوقی به خواسته الزام به تحویل ملک با استناد به اسناد عادی و رسمی چگونه است؟ ضمانت اجرای عدم تحویل ملک به خریدار یا همان مالک کنونی چیست؟ نحوه تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع غیرمنقول چگونه است؟…
تخلیه ملک

تخلیه ملک و قوانین و شرایط آن

تخلیه ملک چگونه است؟ دعوای حقوقی با تنظیم دادخواست به خواسته تخلیه را به کدام دادگاه باید بدهیم؟ بهترین وکیل تخلیه در دعاوی حقوقی کیست؟ وکیل متخصص تخلیه در این مقاله مفصلا پاسخ میدهد. تخلیه ملک به استناد قرارداد همانطور که مستحضر هستید معاملات در…
دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع به چه معناست؟ دعوای حقوقی که موجب تشکیل پرونده حقوقی با خواسته دستور فروش ملک مشاع چگونه است؟ وکیل دعاوی ملکی بطور تخصصی پاسخ میدهد. تعریف خواسته دستور فروش ملک مشاع قبل از هر صحبتی درباره دستور فروش ملک مشاع میبایست…
خلع ید از ملک مشاعی

خلع ید از ملک مشاعی

وکیل دعاوی ملکی عنوان می دارد خلع ید یکی از موردی است که به واسطه آن مالک دارای سند رسمی با طرح دادخواست موصوف اقدام به تخلیه متصرف از ملک می کند که مطالب جامع و کامل در وب سایت موجود است همچنین خوب است…
نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی

نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی در مقاله های پیشین دعوای تصرف عدوانی حقوقی را به بهترین شکل تشریح نمود و در مقاله حاضر قصد دارد تا نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی حقوقی را برای شما عزیزان تشریح نماید. نحوه رسیدگی به این پرونده از دیدگاه وکیل…
اجرت المثل ایام تصرف و وکیل مربوطه

اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه

وکیل دعاوی ملکی در مقاله های پیشین تحت عنوان خلع ید به بررسی یکی از حالت هایی که به موجب آن مالک ملک، مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملک خویش می باشد را بیان نموده است و این نوید را به شما عزیزان داد…
دعوای خلع ید | وکیل خلع ید

وکیل خلع ید و بررسی دعوای خلع ید

وکیل خلع ید در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی کامل دعوای خلع ید و دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا و چگونگی رای اصداری در این خصوص از سوی دادگاه بپردازد. دعوای خلع ید چیست؟ وکیل خلع ید در پاسخ به پرسش فوق…
وکیل تصرف عدوانی و دعوای تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی | دعوای تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی یا همان وکیل دعاوی ملکی در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی دعوای تصرف عدوانی و تمام جوانب این دعوا بپردازد. البته لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی به معنای اعم شامل دعوای ممانعت از حق و مزاحمت نیز…
اختلاف در متراژ ملک | وکیل ملکی

اختلاف در متراژ ملک و وکیل دعاوی ملکی

وکیل ملکی در مقاله حاضر قصد دارد، با توجه به اینکه ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد بعد از خریدن یک زمین یا آپارتمان یا مغازه متوجه شوید که (مساحت) متراژ مبیع کمتر یا بیشتر از متراژی است که در قرارداد درج شده است،…
ابطال سند مالکیت ملک

دعوای ابطال سند مالکیت ملک چیست؟

وکیل ابطال سند مالکیت ملک یا همان وکیل دعاوی ملکی در مقاله حاضر قصد دارد با توجه به اهمیت سند رسمی و همچنین رایج بودن صدور اسناد قابل ابطال و حجم زیاد دعاوی مطروحه در این زمینه در محاکم، ابطال سند در دعاوی ملکی را…
مطالبه وجه التزام یا خسارت تاخیر در معاملات ملکی

وجه التزام یا خسارت تاخیر در معاملات ملکی

وکیل مطالبه خسارت تاخیر در معاملات ملکی در مقاله حاضر قصد دارد به بهترین شکل و با تجربه ای که در پرونده های مختلف در زمینه مشابه کسب نموده است، به بررسی وجه التزام یا خسارت تاخیر در انجام تعهد در معاملات ملکی بپردازد. وکیل…
فسخ معاملات ملکی

فسخ معامله ملکی | وکیل برای فسخ معاملات ملکی

فسخ معامله ملکی چیست؟ وکیل فسخ معاملات ملکی یا همان وکیل دعاوی ملکی در تشریح عنوان فوق بیان میدارد، زمانی که در معامله ای طرفین معامله یا یکی از طرفین تصمیم می گیرند که معامله را برهم بزنند با توجه به شرایط حاکم بر معامله…

وکیل دعوای الزام به تنظیم سند | الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل دعاوی ملکی و یا به عارت دیگر وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان یکی از رایج ترین دعاوی حاضر در محکمه بپردازد. وکیل الزام به تنظیم سند رسمی…
معامله فضولی

وکیل معامله فضولی | معاملات فضولی

وکیل معامله فضولی یا همان وکیل دعاوی ملکی با توجه به سوالات مطرح شده از سوی شما عزیزان در خصوص معامله فضولی و تفاوت های آن با انتقال مال غیر قصد دارد در مقاله حاضر به تشریح کامل معامله فضولی بپردازد. معامله فضولی چیست؟ وکیل…
وکیل افراز مال مشاع

وکیل افراز مال مشاع | قوانین و شرایط افراز | وکیل دعاوی افراز

وکیل افراز مال مشاع | تعرف مال در قانون تعریف مشخصی از مال ارائه نشده است اما وکیل افراز مال مشاع یا همان وکیل دعاوی ملکی با توجه به مواد قانون مدنی و نظریه دکترین تعریف مال را بدین شرح بیان می دارد “هر چیزی…
قانون افراز و فروش املاک مشاع

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و آیین نامه آن

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ماده ۱) افراز املاک مشاع که جریان ثبتى آن ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد…
فهرست