دعاوی ملکی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

خلع ید از ملک مشاعی

خلع ید از ملک مشاعی

وکیل دعاوی ملکی عنوان می دارد خلع ید یکی از موردی است که به واسطه آن مالک دارای سند رسمی با طرح دادخواست موصوف اقدام به تخلیه متصرف از ملک می کند که مطالب جامع و کامل در وب سایت موجود است همچنین خوب است…
نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی

نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی در مقاله های پیشین دعوای تصرف عدوانی حقوقی را به بهترین شکل تشریح نمود و در مقاله حاضر قصد دارد تا نحوه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی حقوقی را برای شما عزیزان تشریح نماید. نحوه رسیدگی به این پرونده از دیدگاه وکیل…
اجرت المثل ایام تصرف و وکیل مربوطه

اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه

وکیل دعاوی ملکی در مقاله های پیشین تحت عنوان خلع ید به بررسی یکی از حالت هایی که به موجب آن مالک ملک، مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملک خویش می باشد را بیان نموده است و این نوید را به شما عزیزان داد…
دعوای خلع ید | وکیل خلع ید

وکیل خلع ید و بررسی دعوای خلع ید

وکیل خلع ید در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی کامل دعوای خلع ید و دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا و چگونگی رای اصداری در این خصوص از سوی دادگاه بپردازد. دعوای خلع ید چیست؟ وکیل خلع ید در پاسخ به پرسش فوق…
وکیل تصرف عدوانی و دعوای تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی | دعوای تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی یا همان وکیل دعاوی ملکی در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی دعوای تصرف عدوانی و تمام جوانب این دعوا بپردازد. البته لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی به معنای اعم شامل دعوای ممانعت از حق و مزاحمت نیز…
اختلاف در متراژ ملک | وکیل ملکی

اختلاف در متراژ ملک و وکیل دعاوی ملکی

وکیل دعوای ملکی در مقاله حاضر قصد دارد، با توجه به اینکه ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد بعد از خریدن یک زمین یا آپارتمان یا مغازه متوجه شوید که (مساحت) متراژ مبیع کمتر یا بیشتر از متراژی است که در قرارداد درج شده…
ابطال سند مالکیت ملک

دعوای ابطال سند مالکیت ملک چیست؟

وکیل ابطال سند مالکیت ملک یا همان وکیل دعاوی ملکی در مقاله حاضر قصد دارد با توجه به اهمیت سند رسمی و همچنین رایج بودن صدور اسناد قابل ابطال و حجم زیاد دعاوی مطروحه در این زمینه در محاکم، ابطال سند در دعاوی ملکی را…
مطالبه وجه التزام یا خسارت تاخیر در معاملات ملکی

وجه التزام یا خسارت تاخیر در معاملات ملکی

وکیل مطالبه خسارت معاملات ملکی در مقاله حاضر قصد دارد به بهترین شکل و با تجربه ای که در پرونده های مختلف در زمینه مشابه کسب نموده است، به بررسی وجه التزام یا خسارت تاخیر در انجام تعهد در معاملات ملکی بپردازد. وکیل مطالبه خسارت…
فسخ معاملات ملکی

وکیل فسخ معاملات ملکی | فسخ معامله ملکی

فسخ معامله ملکی چیست؟ وکیل فسخ معاملات ملکی یا همان وکیل دعاوی ملکی در تشریح عنوان فوق بیان میدارد، زمانی که در معامله ای طرفین معامله یا یکی از طرفین تصمیم می گیرند که معامله را برهم بزنند با توجه به شرایط حاکم بر معامله…

وکیل دعوای الزام به تنظیم سند | الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل دعاوی ملکی و یا به عارت دیگر وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان یکی از رایج ترین دعاوی حاضر در محکمه بپردازد. وکیل الزام به تنظیم سند رسمی…
فهرست