نشانی و تلفن کلانتریهای تهران ۱۴۰۳


کلانتری ۱۱ ملارد
بلوار رسول اکرم- جنب فرمانداری ملارد تلفن: ۶۵۱۰۴۰۰۱


کلانتری ۱۱ شهر قدس
شهر قدس- ابتدای کاووسیه تلفن: ۴۶۸۲۰۰۷۰


کلانتری ۱۱ پاکدشت
خیابان شریعتی غربی- انتهای خیابان فاز ۲ الهیه تلفن: ۳۶۰۲۹۸۰۴


کلانتری ۱۱ پیشوا
پیشوا- خیابان امام- خیابان کارگر تلفن: ۳۶۷۲۲۳۲۳


کلانتری مرکزی فیروزکوه
فیروزکوه- خیابان سایت اداری- جنب آتش نشانی تلفن: ۷۶۴۴۲۰۵۰


کلانتری ۱۱ مرکزی قرچک
قرچک- میدان کلانتری تلفن: ۳۶۱۲۳۴۳۴


کلانتری ۱۲ مرکزی ورامین
ورامین- میدان شهدا تلفن: ۳۶۴۷۳۶۳۶


کلانتری ۱۱ دماوند
دماوند- بلوار امام خمینی تلفن: ۷۶۳۲۱۰۰۰