وکیل قرارداد

وکیل قراردادها به وکیل حقوقی گفته میشود که با انواع مختلف قراردادها اعم از قرارداد تجاری، غیرتجاری، قرارداد مشارکت، پیمانکاری، قرارداد مدنی و غیره آشنایی داشته و میتواند حقوق و تکالیف طرفین را به بهترین نحو در متن قرارداد قید و ذکر نماید.

وکیل قراردادها، قرارداد را مطابق قوانین و مقررات ایران، اینگونه تعریف می نماید: به استناد ماده ۱۸۳ قانون مدنی :عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی عنوان می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

وکیل قراردادها در تهران بیان می دارد، عقود و قراردادها دارای انواع متعددی می باشند. این خواسته طرفین قرارداد است. که در زمان تنظیم قرارداد، آن را تحت شمول یکی از انواع عقود قرار می دهد. اما به طور کلی عقود به دو‌ دسته تقسیم می شوند:

نخست: عقود معین: عقودی هستند که قانونگذار برای آنها اسم و عنوان خاص در نظر گرفته است. لذا شرایط و آثار آن نیز در قانون تعیین شده است. وکیل برای تنظیم قرارداد که جزو عقود معین باشد، مستقیما به قانون مدنی رجوع کرده و شالوده قرارداد را وطابق قانون تنظیم میکند.

دوم: عقود غیر معین: عقودی است که صیغه و شرایط خاص و تحمیلی ندارند. بلکه توافق طرفین شرایط آن را تعیین می نماید. در این دسته از قراردادها، وکیل متخصص تنظیم قرارداد در ابتدا خواسته و اراده طرفین عقد را برای نگارش متن عقد، مدنظر قرار میدهد. سپس موضوعاتی که مورد خواسته و قصد طرفین است را، با موازین قانونی که رعایت آنها الزامی میباشد، انطباق میدهد. یکی از پررنگ ترین مواضعی که طرفین قرارداد باید به وکیل تنظیم قراردادها مراجعه کنند، در هنگام تنظیم قرارداد به قصد و رضای آنهاست. تا وکیل قرارداد بتواند برای آنها قوانین آمره را نیز در متن عقد لحاظ کند. زیرا توافق طرفین تا آنجایی که مخالف یک قانون آمره نباشد، معتبر است. که این مهم را چه کسی بهتر از وکیل قرارداد رعایت و اجرا میکند؟ انتخاب با شماست.

وکیل قرارداد در تهران

وکیل قرارداد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا تنظیم قرارداد به نحو صحیح و قانونی تا این حد حائز اهمیت است؟ تنظیم قرارداد از جمله فعالیت های حقوقی بسیار مهم و اثرگذار در حقوق اشخاص است. وکلای فعال در حوزه تنظیم قرارداد و دعاوی ناشی از قرارداد، میبایست علاوه بر داشتن توانایی های بالای علمی، دارای تجربه عملی از رویه عملی دادگاه ها نیز باشند. زیرا تنظیم قرارداد و و کالت در پرونده هایی که به استناد قرارداد طرح میشوند، یک امر حقوقی و تجربی در کنار هم محسوب می شود.

بهترین وکیل قرارداد که در موسسه حقوقی امین عدالت عضویت دارد، گزینه ای مطمئن از زمان انعقاد قرارداد تا بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه میباشد. شما عزیزان میتوانید بصورت تلفنی نیز قبل از انعقاد قرارداد با وکیل متخصص قرارداد صحبت نموده و مشاوره تلفنی دریافت نمایید.

چرا در زمان تنظیم قرارداد از مشاوره حقوقی وکیل قرارداد استفاده نکنیم؟ چرا بعد از اینکه اختلاف حادث شد، قرارداد در دست به وکیل مراجعه میکنیم؟ و تازه متوجه میشویم که چه بندها و ماده ها و تبصره هایی در قرارداد وجود دارد که علیه ماست! آیا بهترین کار این نیست که مفاد یک توافقنامه نیز توسط وکیل تنظیم گردد؟ تا از بروز نتایج زیانبار و دعاوی ناشی از قرارداد اجتناب گردد؟ خواه قرارداد عادی باشد، خواه بطور رسمی در دفترخانه تنظیم گردد. وکیل همراه که از خدمات ارزنده موسسه حقوقی ما میباشد، قبل از بروز اختلاف و در زمان ایجاد حق و تکلیف و امضا قرارداد، همراه شما و در کنار شما میباشد. تا مفاد قرارداد را به ساده ترین بیان ممکن برای شما توضیح دهد. هم اکنون با موسسه حقوقی ما در تهران تماس گرفته و خواستار تعیین وکیل همراه برای خود باشید.

وکیل قرارداد میگوید: ارکان تشکیل دهنده یک قرارداد قانونی و محکم چیست؟ چه چیزهایی باید در متن قرارداد ذکر شود؟ یک قرارداد صحیح و کارآمد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ آیا ذکر همه موارد قانونی و عرفی در متن قرارداد الزامی است؟ وکیل تنظیم قرارداد چگونه کلیه بایسته های الزامی قانون را در متن یک قرارداد یا توافقنامه میگنجاند؟ نتیجه تنظیم قرارداد به قلم وکیل چیست؟ آیا موکل باید همه اصطلاحات حقوقی را بلد باشد؟ یا وکیل متخصص قرارداد میتواند به زبان ساده و قابل فهم آنها را توضیح دهد، تا موکل از حقوق و تکالیف خویش مطلع گردد؟ همه این موارد را با هم مورد به مورد بررسی میکنیم.

وکیل تنظیم قرارداد بیان می دارد، عنوان قرارداد در تعیین شرایط حاکم بر آن قرارداد بسیار مهم است. چرا که یکی از نشانه های قصد واقعی طرفین در انعقاد قرارداد می باشد. قصد واقعی طرفین ممکن است با عنوان قرارداد متفاوت باشد. و در این شرایط آنچه حائز اهمیت می شود، قصد و اراده باطنی و واقعی طرفین است.

اما همیشه اینگونه نیست! و ممکن است در بعضی موارد عنوان قرارداد به عنوان قصد واقعی طرفین تلقی گردد! در اینصورت، شرایط حاکم بر آن، شامل کل قرارداد میگردد. آیا نیاز به مشاوره با وکیل قرارداد احساس نمیشود؟

بهترین وکیل قرارداد در تهران

وکیل قراردادها بیان می دارد، رکن اصلی هر قراردادی، متن و مفاد آن قرارداد است. چرا که در مقام اهمیت گذاری، اهمیت متن قرارداد، به مراتب بالاتر از عنوان قرارداد است. چون قصد اصلی طرفین، در متن قرارداد کامل تر و با جزییات بیشتری بیان شده است. گاهی ممکن است عنوان قرارداد اجاره ذکر شده باشد، اما متن قرارداد حاکی عقد بیع باشد. در این شرایط، متن قرارداد ملاک عمل و حکم برای دادگاه قرار گرفته و مبنای توافق در نظر گرفته می شود. پس بهترین تصمیم استفاده از دانش، تخصص، مهارت و تجربه وکیل قرارداد میباشد.

  • نکته: وکیل قرارداد در موسسه حقوقی امین عدالت در تهران همیشه این توصیه را به مراجعه کنندگان محترم مینماید، که اگر بدون حضور وکیل قرارداد تنظیم میکنند، برای قرارداد اسم و عنوان تعیین نکرده و عنوان کلی “قرارداد” را در متن توافقنامه قید نمایند.

وکیل قرارداد بیان می دارد، هر قراردادی لاجرم دارای دو طرف می باشد. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند. بسته به اینکه طرفین قرارداد اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند، لازم است که شرایط خاصی در نظر گرفته شود. به همین خاطر بسیار بهترین تصمیم این است که با وکیل متخصص و آگاهی از قانون، اقدام به تنظیم قرارداد مورد نظر نمایند.

وکیل قرارداد

وکیل قرارداد عنوان می دارد، موضوع قرارداد مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی “مال یا عملی است که هر یک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفای آن دارند” موضوع قرارداد در واقع چیزی است که مبنای آن قرارداد است. یعنی طرفین بخاطر آن موضوع، اقدام به عقد قرارداد نموده اند. موضوع قرارداد ویژگی‌های خاصی را می بایست دارا باشد. که شرح آن در مقالات مرتبط به صورت جزیی بیان شده است. وکیل متخصص قرارداد بیان می دارد، علاوه بر مسائل پیش گفته چند نکته مهم در تنظیم قرارداد ها می بایست رعایت شود که در ادامه به ذکر آنها پرداخته ایم.

۱) باید در اصطلاحات و الفاظی که در رابطه با موضوع قرارداد، در متن و مفاد قرارداد به کار برده می شود، بسیار دقت شود. مثلا واحدهای اندازه گیری و شمارش موضوع قرارداد، که ممکن است دارای واحد های خاصی باشند، باید در نظر گرفته شود. این اصطلاحات و واحد ها ممکن است در زمان اختلاف مشکلات بسیاری را به بار آورد. از وکیل قرارداد بخواهید که عناوین تخصصی را در متن قرارداد شما ذکر نمایند. بعنوان مثال رعایت اصطلاحات ویژه در قراردادهای پیمانکاری که میان پیمانکار و کارفرما تنظیم میگردد.

۲) روشنی و وضوح مطلب را فدای اختصارنویسی قرارداد نکنید. اراده، قصد، خواسته و رضایت خود را کامل شرح دهید. شرایط توافق را ذکر جزییات بیان نمایید. موضوع قرارداد می بایست به صورت دقیق و جزئی مشخص و تصریح گردد. زمان تعهد و ضمانت اجراهای آنها را فراموش نکنید. همه این موارد و بسیاری از جزییات مهم و قانونی دیگر توسط وکیل قرارداد در تنظیم و نگارش تواقفنامه شما رعایت و اجرا میگردد.

۳) در موضوع قرارداد می بایست تمامی حالات و شرایطی که ممکن است موجب تغییر موضوع قرارداد گردد پیش بینی شود. ممکن است طرفین برای نوع خاصی از مسئولیت خویش، شرایط و اوضاعی را درنظر بگیرند. که با دگرگونی و انقلاب آن شرایط، حدود وثغور مسئولیتهای آنها نیز تغییر یابد. در اینصورت بهترین انتخاب برای تنظیم قرارداد به صورت خاص، انتخاب وکیل متخصص تنظیم قرارداد از موسسه حقوقی امین عدالت میباشد. دانش ما، در خدمت شماست.

۴) در نوشتن موضوع قرارداد می بایست از به کار بردن کلمات مبهم و مجهول به شدت اجتناب کرد. چرا که در زمان اختلاف می توان تفسیر های گوناگون از صفات به کار گرفته در قرارداد ارائه داد. مثلا در قراردادی ذکر می شود صد کیلو گندم خوب! این صفت، یعنی خوب بودن برای گندم، مبهم است! لذا ممکن است افراد مختلف تعبیرهای متفاوتی از خوب بودن داشته باشند. به همین جهت شایسته است در تنظیم قراردادها از به کار بردن کلمات مبهم و صفات جلوگیری شود. و مشخصات موضوع به دقت و واضح ذکر گردد. رعایت تمام نکات کاربردی در متن قرارداد، که در نتیجه دعوا در آینده نیز اثر دارند را از وکیل قرارداد بخواهید. در جلسه مشاوره حضوری همه اسناد و مدارک خود را به همراه داشته باشید.

وکیل قرارداد که یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی است، عضو موسسه حقوقی امین عدالت میباشد. به دیگر سخن، کلیه اعضای موسسه حقوقی امین عدالت، وکلای پایه یک دادگستری میباشند. وکلای محترم در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، پیمانکاری و علائم تجاری و جرایم پزشکی و غیره به نحو تخصصی وکالت میکنند. لذا موسسه حقوقی امین عدالت، برای موکلین و مراجعه کنندگان عزیز، در هر زمینه و پرونده، وکیل مخصوص به آن موضوع را تعیین میکند. با خاطری آسوده نسبت به اخذ وکیل قرارداد از موسسه حقوقی ما اقدام نمایید.

نکته: این نوید را به شما عزیزان میدهیم که هزینه های خدمات حقوقی موسسه ما در سال جدید افزایشی نداشته است. توصیه میگردد به صفحه مشاوره های حقوقی مراجعه نموده و از نرخ دقیق هزینه مشاوره با وکیل متخصص قراردادها و پکیج های اشتراک ماهیانه مطلع شوید.

هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل بسته به موضوع آن قرارداد میباشد. فراموش نکنید که پرداخت هرگونه هزینه، مورد توافق وکیل و موکل است. لذا در طی تماس تلفنی، مساله را با وکیل درمیان بگذارید. تا از میزان هزینه مورد نیاز مطلع شوید. هرگز قرارداد خود را بدون وکیل تنظیم نکنید.

با عنایت به موارد گفته شده و حساسیت کلمات در تنظیم قراردادها و آثار ناشی از آن، شایسته است قبل از تنظیم هرگونه قراردادی با وکیل قرارداد متخصص در این زمینه مشورت های لازم به عمل آید. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با دارا بودن دپارتمانی مجهز به وکلای پایه یک دادگستری متخصص و باتجربه در زمینه انواع قراردادهای داخلی و خارجی و با بهره گیری از مزایای کار گروهی این نوید را به شما عزیزان می دهد که در تنظیم قرارداد های شما از کوچکترین نکات حقوقی چشم پوشی نخواهد شد. لذا قراردادی جامع و مانع به شما ارائه خواهد شد. جهت مشاوره با وکیل قرارداد در تهران با ما تماس بگیرید.

مقالات ما در رابطه با دعاوی قرارداد