وکیل هنرمندان

وکیل هنرمندان

وکیل هنرمندان یا وکیل هنری، وکیلی است که به وکالت در پرونده های مربوط به حقوق و تکالیف دارندگان اثر و صاحبان اثر مورد حمایت قانون، میپردازد. وکیل هنری به حل اختلاف میان اعضای یک گروه هنری مانند گروه موسیقی یا گروه کارگردانی و بازیگران که گروه فیلم سازی نیز نامیده میشوند، پرداخته و در همه موارد برای آنها، قرارداد تنظیم میکند.

مشاوره با وکیل هنرمندان به معنای دریافت راهکار حقوقی در مورد مساله حقوقی یا کیفری شاکی میباشد. شاکی ممکن است صاحب یک اثر یا ایده یا طرح باشد، و از ایده و طرح وی  سواستفاده شده باشد، یا کتاب او به نام دیگری به چاپ رسیده باشد، یا نویسنده و کارگردانی باشد که حقوق مربوط به آثار وی مورد تعرض قرار گرفته باشد. ارایه مشاوره حقوقی در هر زمینه میتواند بسیار راهگشا و مفید و کاربردی باشد.

وکیل هنری باید به قانون حمایت از حقوق هنرمندان اشراف داشته باشد. قانون حقوق حمایت از هنرمندان چه قانونی است؟ هنرمندان باید مطابق کدام قانون به طرح دعوا بپردازند؟ بهترین وکیل هنری برای مشاوره حقوقی قبل از طرح دعوا کیست؟ قانونی که از حقوق هنرمندان حمایت میکند، قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان میباشد. این قانون مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ میباشد. همچنین دارای آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ میباشد. به موجب قانون مذکور، اسامی و مفاهیم، و احکام و جرایم مربوط به حوزه مولفان و مصنفان و هنرمندان مورد تعریف و قانونگذاری قرار گرفته اند. در ادامه به بیان هر یک میپردازیم. با وکیل هنرمندان در تهران همراه باشید.

وکیل هنرمندان در تهران

وکیل هنرمندان یکی از وکلای پایه یک دادگستری موسسه امین عدالت است. نظر به توجه وکلا و موکلین، به تخصصی شدن وکالت در زمینه های مختلف حقوقی، وکیل کیفری موسسه حقوقی ما نیز، یکی از شاخه های وکالت تخصصی و حرفه ای خود را به وکالت در حیطه قانون حمایت از حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان اختصاص داده است.

لذا به دلیل اشراف بر قانون مذکور و اطلاعات کافی از رویه عملی محاکم، به وکالت در پرونده های مربوط به سواستفاده از حقوق هنرمندان و مولفان پرداخته است. بهترین کار در همه عرصه های زندگی و فعالیت شغلی، این است که همواره وکیل متخصص و باتجربه را در کنار خود داشته باشید.

سواستفاده از اثر هنری متعلق به دیگری به چه معناست؟ چه زمانی میتوانیم بابت سواستفاده از اثر هنری خود شکایت کنیم؟ آیا انتشار یا عرضه یا کپی کردن از اثر هنری دیگری جرم است؟ آیا قانون برای این اعمال، مجازات تعیین کرده است؟ وکیل متخصص پرونده های هنرمندان میگوید: مطابق قانون فوق الذکر، هرکسی که به حقوق مولف، یا مصنف، یا هنرمند باشد، یا بطور کلی پدیدآورنده، ضرر، آسیب، خللی را وارد سازد، یا سواستفاده ای را مرتکب شود، مطابق قانون مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. لذا به تبعیت از این پیگرد قانونی، در فرض اثبات وقوع جرم، مجرم به مجازات نقض حقوق معنوی و مادی شاکی محکوم میشود.

وکیل هنرمندان میگوید: مطابق ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، هر کسی که به کار تالیفی، صنفی، و هنری میپردازد، پدیدآورنده گفته میشود. لذا در هرجا از قانون مذکور، واژه پدیدآورنده را مشاهده مکنیم، در واقع دربرگیرنده هر صاحب اثری میباشد، که مطابق این قانون مورد حمایت قرار گرفته است. حال سوال این است، منظور از اثر چیست؟ با وکیل هنرمندان درت هران همراه باشید.

اثر چیست؟ به چه چیزی اثر گفته میشود؟ آنچه که توسط پدیدآورنده، از راه دانش، هنر، یا ابتکار پدید می آید، “اثر” نامیده میشود. سوال؟ آیا مطابق قانون، اثر باید از طریق خاصی بوجود بیاید؟ وکیل هنرمندان پاسخ میدهد: خیر. اثر به هنر، دانش یا ابتکاری گفته میشود که بدون درنظر گرفتن طریقه یا روش خاصی در بیان و ظهور و یا ایجاد، توسط پدیدآورنده، پدید آمده باشد.

اثر مشترک چیست؟ در بسیاری از مواقع مراجعه کنندگان محترم ابراز میکنند که اثر موجود، در نتیجه کار و فعالیت چند شخص بوجود آمده است. یکی طرح داد، دیگری ایده پردازی کرد، نفر سوم نوشت و به رشته تحریر درآورد، و نفر آخر ویراستاری نمود و کار تکمیل شد. لذا در این فرض، تکلیف حق و حقوق هر شخص چگونه مشخص میشود؟ اثر متعلق به کیست؟ چه شخصی از حقوق مادی و معنوی اثر، بهره مند میشود؟ وکیل متخصص هنرمندان میگوید: خوب است بدانید اثر مشترک، به اثری گفته میشود که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده، به وجود آمده باشد. در این صورت، کار هر یک از آنان بصورت مجزا و جدا از یکدیگر نمیباشد. لذا صاحبان اثر دارای حق مشاع میباشند. بهترین کار این است که در فرض بروز اختلاف میان شرکا، به وکیل باتجربه مراجعه کرده و خواستار حل و فصل اختلاف باشند. در بسیاری از مواقع، در موسسه حقوقی ما، سازش نامه تنظیم شده و به دادگاه مراجعه نمیشود.

وکیل هنرمندان میگوید: اگر بخواهیم بطور کلی و بدون تعیین مصداق، صرفا به بیان کلیت مجازات نقض حقوق هنرمندان بپردازیم، میتوانیم بگوییم که حبس تعزیری، جبران خسارت مادی و معنوی وارده به شاکی خصوصی، جلوگیری از نشر، عرضه و پخش اثر معترض به، و انتشار مفاد حکم در روزنامه از جمله مجازاتهای مقرر در قانون میباشند.

نکته: بهترین کار این است که پیش از اقدام قانونی، با بهترین وکیل متخصص جرایم مربوط به حقوق هنرمندان مشورت نموده و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

چرا بهترین کار این است که به وکیل هنرمندان وکالت بدهیم؟ آیا میدانید که تشکیل پرونده با موضوع مربوط به جرایم مندرج در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، موجب تشکیل یک پرونده کیفری میگردد؟ آیا میدانید که برای تنظیم شکواییه و ثبت آن باید با وکیل متخصص مشورت نمایید؟ سپس راسا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. سپس به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران، و یا به دادسرای محل وقوع جرم در شهر خود مراجعه کنید. پس از مراجعات مکرر و ارایه توضیحات و اظهارات، در صورت موفقیت در پرونده در مرحله دادسرا، کیفرخواست صادر میشود. آیا میدانید که برای اخذ حکم محکومیت مشتکی عنه یا مشتکی عنهم، باید به دادگاه کیفری مراجعه نمایید؟ لذا بهترین کار این است که به وکیل هنرمندان وکالت دهید، و پیگیری کلیه امور مربوط به پرونده را از ایشان بخواهید. میتوانید برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان هم اکنون در واتساپ پیام ارسال کنید.

هزینه مشاوره حقوقی با وکیل هنرمندان مانند سایر مشاوره های تخصصی موسسه حقوقی ما، دارای نرخ ثابت و مشخص شده است. لذا در طی تماس تلفنی و صحبت با مشاور حقوقی موسسه، در ابتدا بصورت رایگان و تلفنی، مساله شما شنیده شده و اطلاعات لازم در اختیار شما قرار میگیرد. در ادامه در صورت نیاز، به وکیل هنرمندان ارجاع داده میشوید. مشاوره حقوقی با وکیل متخصص میتواند هم بصورت تلفنی و هم بصورت حضوری صورت پذیرد. انتخاب با شماست.

سرقت ادبی چیست؟ بهترین تعریف برای سرقت ادبی کدام است؟ منظور از سرقت فیلم یا سرقت فیلمنامه چیست؟ آیا سرقت ایده یا طرح متعلق به دیگری جرم است؟ وکیل هنرمندان میگوید: مطابق تبصره ماده ۶ قانون مطبوعات، سرقت ادبی به معنای نسبت دادن تمام یا بخشی از اثر یا آثار متعلق به دیگری، به خود یا شخص غیر، که این نسبت دادن عامدانه و از روی عمد صورت میپذیرد. یعنی فاعل یا همان سارق ادبی، دارای اراده و آزادی اختیار در این انتساب است. خواه این اثر، یک ترجمه باشد. لذا بهترین کار این است که برای بررسی موردی پرونده خود، با موضوعاتی از قبیل دزدیدن ایده یا طرح، با بهترین وکیل هنرمندان در تهران دیدار داشته باشید.

وکیل سرقت ادبی، طرح، فیلمنامه

وکیل هنرمندان میگوید برای پاسخ به این پرسش بزرگ، باید مصادیق مندرج در قانون را بصورت موردی و جداگانه بررسی کنیم. به همین جهت هر یک موضوعات جرایم مربوط به هنرمندان در مقاله مربوطه بصورت مجزا مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. به عنوان مثال و نمونه میتوان به جرایم هنرمندان با موضوعات: جرم نشر، پخش و عرضه اثر یا آثار متعلق به دیگری، جرم تکثیر، چاپ، بهره برداری و پخش ترجمه دیگری، جرم عدم درج شماره دفعات چاپ تعدد نسخه کتاب و غیره، اشاره نمود.

مطابق قانون، به شخصی که پدیدآورنده یک اثر است، حسب مورد، مصنف گفته میشود. مانند صاحب اثر شعر، ترانه، سرود، رمان، داستان، نویسنده یک کتاب یا هر محتوای هنری، ادبی و علمی دیگری که آن را خلق کرده باشد. لذا مصنف، مغز متفکر خلق کننده آن اثر است. مصنفان از حمایت قانونی در مورد آثار خود بهره مند هستند. لذا بهترین وکیل مصنفان در تهران وکیلی است که به جمیع قوانین و مقررات حاکم بر ایشان اشراف داشته باشد.

مولفان، گروه دیگر از اشخاص مورد حمایت قانونگذار، در حوزه قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان هستند. مولفان، صاحبا کتب هستند. خواه جمیع مطالب را شخصا نگارش کرده باشند، خواه بعد از بیان و نگارش چندین سبک و سخن از سایر نویسنده ها، نظر خویش را بعنوان راهکار یا یک راه نوین ارایه نموده باشند. حال اگر کسی آثار تحت مالکیت ایشان را به طریق غیرقانونی، چاپ یا عرضه کند، یا به نامی غیر از نام مولف منتشر کند، صحبت از اعطای وکالت به بهترین وکیل مولفان در تهران میرسد. تا با آگاهی از قوانین بتواند بهترین دفاع از حقوق موکل خویش را، در پرونده مربوطه ارایه نماید.

مجازات انواع جرایم مربوط به هنرمندان مطابق مجموع قوانین مربوطه از قبیل قانون مطبوعات و حمایت از حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان و غیره میتوان مجازاتهایی از قبیل حبس و جبران خسارت مادی و معنوی بر بزه دیده را در نظر گرفت. ولیکن خوب است بدانید که حسب مورد میتوان به مواردی از قبیل کیفیات مخففه مانند کاهش مجازات، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، استناد نمود. لذا بهترین تصمیم این است که هرگز بدون داشتن وکیل متخصص و باتجربه در هیچ پرونده کیفری و جلسه دادگاهی شرکت ننمایید.

در اکثر مواقع، هنگامی صحبت از پرونده کیفری با موضوعات قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به میان می آید، که شخصی، بعنوان شاکی خصوصی، به وجود آورنده دعوا باشد. یعنی پرونده کیفری با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و به جریان می افتد. لذا بعنوان نمونه و مثال، چند موضوع از مبتلابه ترین موضوعات پرونده های کیفری هنرمندان را برای شما ذکر کرده ایم:

۱) انتشار، پخش یا عرضه اثر متعلق به دیگری، به نام خود یا شخص غیر.
۲) چاپ، پخش یا نشر ترجمه دیگری بدون اجازه صاحب ترجمه.
۳) عدم درج تاریخ، نام چاپخانه، بنگاه یا کارگاه مربوطه در اثر.
۴) هرگونه تغییر، تحریف یا دست بردن در اثرهای مورد حمایت قانون فوق الذکر.
۵) عدم درج نام پدیدآورنده اثر، توسط انتقال گیرنده یا ناشر.
۶) عدم درج نام، عنوان یا نشان ویژه ای که معرف اثر است.
۷) تکثیر کتب و نشریات به قصد فروش بدون اجازه صاحب حق.
۸) نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی بدون اجازه صاحب یا قائم مقام قانونی او.

بهترین وکیل برای دعاوی هنرمندان، پرونده های مولفان و یا سرقت های ادبی و سواستفاده از طرح و ایده خود را از موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ در تهران بخواهید. هم اکنون برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان از مشاور موسسه ما، در واتساپ پیام ارسال نمایید. یا مستقیما تماس گرفته و خواستار مشاوره حضوری با وکیل متخصص هنرمندان باشید. همچنین میتوانید در صورت تمایل، با وکیل هنرمندان بصورت تلفنی صحبت کنید. تا در صورت لزوم، جلسه مشاوره حضوری برای شما ترتیب اثر داده شود.

وکیل پرونده هنرمندان

بسته های مشاوره حقوقی ما شامل بسته هایی از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بصورت یک جلسه تا بسته های ۵ تا ۱۵ میلیون تومانی می باشد که می توانید جزئیات هر یک را بررسی نموده و بسته دلخواه تان را برحسب نیاز انتخاب کنید. این بسته ها با هدف کاهش هزینه های حقوقی، برای شما عزیزان توسط موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا طراحی و تنظیم گردیده است.