دعاوی حقوقی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

نحوه تنظیم دادخواست

دادخواست چیست | وکیل برای تنظیم دادخواست

نحوه تنظیم دادخواست چگونه است؟ چه مواردی باید در دادخواست قید شود؟ دادخواست حقوقی چگونه تنظیم میشود؟ مبنای طرح دعوای حقوقی چیست؟ نخستین گام برای تشکیل پرونده حقوقی چیست؟ وکیل برای تنظیم دادخواست چگونه عمل میکند؟ بهترین وکیل حقوقی در این مقاله به کلیه سوالات…
ثمن معامله چیست

ثمن معامله چیست؟ | وکیل مطالبه ثمن معامله

ثمن معامله چیست؟ به چه چیزی ثمن معامله گفته میشود؟ وکیل استرداد ثمن در دعاوی حقوقی از قبیل استرداد ثمن چگونه عمل مینماید؟ نحوه تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله چگونه است؟ نحوه عملکرد وکیل برای استرداد ثمن معامله چگونه است؟ در این مقاله به بیان…
اثبات عقد ضمان

اثبات عقد ضمان چگونه است؟

اثبات عقد ضمان چگونه است؟ شرایط صحت این عقد چیست؟ شرایط مورد ضمان چه میباشد؟ وکیل اثبات عقد ضمان در این مقاله به صورت تخصصی به بررسی چگونگی اثبات این عقد میپردازد. تعریف عقد ضمان وکیل اثبات عقد ضمان این امر را اینگونه بیان میدارد…
اثبات صلح نامه عادی

اثبات صلح نامه عادی چگونه است؟

اثبات صلح نامه عادی چگونه است؟ برای اثبات صلح نامه عادی باید به دادگاه حقوقی برویم و دادخواست حقوقی تنظیم نماییم؟ وکیل دعاوی حقوقی یا بعبارت دیگر وکیل صلح بصورت تخصصی در این مقاله به بررسی این موارد میپردازد. اثبات صلح نامه عادی در دادگاه…
همه چیز درباره حق فسخ

همه چیز در مورد حق فسخ

وکیل فسخ قرارداد در این مقاله قصد دارد به بررسی حق فسخ و ابعاد مختلف آن همچون مبنا و ماهیت این حق ، شرایط تحقق آن ، اسقاط و اعمال این حق و … در قراردادها و معاملات بپردازد، با ما همراه باشید. تعریف حق…
اثبات مبایعه نامه عادی

اثبات مبایعه نامه عادی

وکیل دعاوی حقوقی و ملکی در این مقاله قصد دارد تا اثبات وقوع بیع با مبایعه‌نامه عادی را به طور کامل توضیح و رویه دادگاه‌ها در برخورد با مبایعه‌نامه عادی را تبیین نماید. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که روزانه مبایعه‌نامه‌های زیادی…
تنظیم لایحه

لایحه چیست و به چه صورت تنظیم میشود؟

به چه چیزی لایحه گفته میشود؟ لایحه نویسی توسط وکیل چه فرقی با لایحه نویسی توسط عریضه نویس دارد؟ تنظیم لایحه در دعاوی حقوقی و کیفری چگونه است؟ به کاربردی ترین سوالات شما عزیزان در خصوص لایحه و نحوه نگارش آن در این مقاله پاسخ…
انتقال حق کسب و پیشه

انتقال حق کسب و پیشه چگونه است؟

با توجه به اینکه اساس حق کسب و پیشه در قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ وضع شده و در ماده ۱۰ قانون مذکور حق انتقال منافع عین مستاجره را ممنوع کرده که با نظر به اطلاق مورد که شامل املاک تجاری نیز می شود،…
سوالات متداول تخلیه سرقفلی

سوالات متداول در رابطه با تخلیه سرقفلی

یکی از حقوق مالی املاک تجاری حق سرقفلی است که در قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ وضع شده و سازو کار آن نیز در قانون مذکور بیان گردیده لذا این حق مالی که به تبع ملک مال غیر منقول محسوب میشود شرایط و مواردی…
تخلیه سرقفلی به دلیل نیاز شخصی

تخلیه سرقفلی به دلیل نیاز شخصی چه شرایطی دارد؟

تخلیه سرقفلی به دلیل نیاز شخصی از طرف موجر یکی از مواردیست که با توجه به اجبار استمرار قرارداد اجاره در قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ و اینکه نصی در خصوص تخلیه وجود ندارد لذا در ماده ۱۵ همان قانون شرایطی را برای مالک…
فهرست