دعاوی هنرمندان

حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌ برداری مادی و معنوی از نام و اثر او میباشد که تحت حمایت قانون قرار دارد. وکیل هنرمندان میتواند در همه موضوعات مختلف که در ذیل مشاهده میکنید، وکالت نموده و تا انتهای پرونده همراه شما باشد.

سرقت ادبی طرح و ایده

سرقت ادبی طرح و ایده به چه معناست؟

سرقت ادبی طرح و ایده به معنای نقض حقوق مالکیت معنوی شخص دیگری میباشد. سرقت ادبی طرح و ایده در واقع زمانی مصداق پیدا میکند که طرح و ایده متعلق به مالک یا صاحب اثر که پدیدآورنده نامیده میشود، توسط دیگری بصورت غیرقانونی مورد استفاده…
مجازات نقض حقوق مولفان مصنفان هنرمندان

مجازات نقض حقوق مولفان مصنفان هنرمندان

مجازات نقض حقوق مولفان مصنفان هنرمندان شامل حبس و زندان، جبران خسارت مادی و معنوی، درج حکم محکومیت در روزنامه و جلوگیری از ادامه فعالیت و نشر و پخش میباشد. مجازات نقض حقوق مولفان مصنفان هنرمندان چیست؟ مجازات نقض حقوق مولفان مصنفان هنرمندان را باید…
مجازات سرقت ادبی

مجازات سرقت ادبی چیست؟

مجازات سرقت ادبی شامل: اعاده حیثیت در صورت امکان و وجود شرایط آن، و حبس و زندان از یک ماه تا یک سال میباشد. مجازات سرقت ادبی ممکن است به جای حبس، دربردارنده شلاق تعزیری تا ٧۴ ضربه باشد. سرقت ادبی چیست؟ سرقت ادبی به…
سواستفاده از آثار هنری و مجازات آن

سواستفاده از آثار هنری و مجازات آن

سواستفاده از آثار هنری و مجازات آن طبق قانون چیست؟ مجازات سواستفاده کننده از فیلم یا فیلمنامه یا کتاب یا موسیقی و موزیک یا هر اثر هنری متعلق به دیگری چیست؟ آیا سواستفاده از اثر هنری دیگری مجازات زندان دارد؟ قانون چه مجازات هایی را…
صدور پروانه نمایش

صدور پروانه نمایش و شرایط قانونی آن

صدور پروانه نمایش چگونه است؟ پروانه نمایش چگونه لغو میشود؟ چه تخلفی موجب توقیف نمایش فیلم میشود؟ شرایط صدور پروانه نمایش فیلم چیست؟ اعضای هیات نظارت متشکل از چه اشخاصی است؟ اعتراض به عدم صدور پروانه نمایش فیلم چگونه است؟ بهترین وکیل هنرمندان در تهران…
نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به چه معناست؟ مجازات آن جرم چیست؟ بهترین وکیل برای پرونده نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تهران کیست؟ موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ چه کمکی به ما میکند؟ با ما همراه باشید.…
جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری

جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری

جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری چیست؟ موضوع این جرم چیست؟ بهترین وکیل برای شکایت از این سواستفاده ها و جرایم مربوط به حقوقی معنوی در تهران کیست؟ با همراه باشید. جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری…
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ فصل یکم قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – تعاریف ‌ ماده ۱ – از نظر اینقانون بمؤلف و مصنف و هنرمند «‌پدیدآورنده» و به آنچه از…
عدم درج شماره دفعات چاپ و تعدد نسخه کتاب

عدم درج شماره دفعات چاپ و تعدد نسخه کتاب

عدم درج شماره دفعات چاپ و تعدد نسخه کتاب، ضبط، تکثیر، پخش، انتشار یا شماره مسلسل روی اثر یا تاریخ یا نام چاپخانه یا بنگاه در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد. با بهترین موسسه حقوقی در تهران همراه باشید. خدمات حقوقی ما بصورت تخصصی…
جرم تکثیر یا تجدید چاپ و... ترجمه دیگری

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری چیست؟ بهترین وکیل برای شکایت از این جرم در تهران کیست؟ مراحل رسیدگی به جرم چگونه است؟ هزینه وکیل برای پیگیری پرونده کیفری مربوطه چقدر است؟ با موسسه حقوقی امین عدالت…
جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری چیست؟ جرم نشر یا پخش یا عرضه اثر متعلق به دیگری به عنوان جرایم هنرمندان، چگونه رخ میدهد؟ مجازات این قبیل جرایم هنرمندان چیست؟ با ما همراه باشید. ما دارای بهترین وکیل متخصص در زمینه جرایم مربوط به…