دعاوی هنرمندان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

سواستفاده از آثار هنری و مجازات آن

سواستفاده از آثار هنری و مجازات آن

سواستفاده از آثار هنری و مجازات آن طبق قانون چیست؟ مجازات سواستفاده کننده از فیلم یا فیلمنامه یا کتاب یا موسیقی و موزیک یا هر اثر هنری متعلق به دیگری چیست؟ آیا سواستفاده از اثر هنری دیگری مجازات زندان دارد؟ قانون چه مجازات هایی را…
صدور پروانه نمایش

صدور پروانه نمایش و شرایط قانونی آن

صدور پروانه نمایش چگونه است؟ پروانه نمایش چگونه لغو میشود؟ چه تخلفی موجب توقیف نمایش فیلم میشود؟ شرایط صدور پروانه نمایش فیلم چیست؟ اعضای هیات نظارت متشکل از چه اشخاصی است؟ اعتراض به عدم صدور پروانه نمایش فیلم چگونه است؟ بهترین وکیل هنرمندان در تهران…
نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به چه معناست؟ مجازات آن جرم چیست؟ بهترین وکیل برای پرونده نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تهران کیست؟ موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ چه کمکی به ما میکند؟ با ما همراه باشید.…
جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری

جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری

جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری چیست؟ موضوع این جرم چیست؟ بهترین وکیل برای شکایت از این سواستفاده ها و جرایم مربوط به حقوقی معنوی در تهران کیست؟ با همراه باشید. جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری…
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ فصل یکم قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – تعاریف ‌ ماده ۱ – از نظر اینقانون بمؤلف و مصنف و هنرمند «‌پدیدآورنده» و به آنچه از…
عدم درج شماره دفعات چاپ و تعدد نسخه کتاب

عدم درج شماره دفعات چاپ و تعدد نسخه کتاب

عدم درج شماره دفعات چاپ و تعدد نسخه کتاب، ضبط، تکثیر، پخش، انتشار یا شماره مسلسل روی اثر یا تاریخ یا نام چاپخانه یا بنگاه در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد. با بهترین موسسه حقوقی در تهران همراه باشید. خدمات حقوقی ما بصورت تخصصی…
جرم تکثیر یا تجدید چاپ و ... ترجمه دیگری

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری چیست؟ بهترین وکیل برای شکایت از این جرم در تهران کیست؟ مراحل رسیدگی به جرم چگونه است؟ هزینه وکیل برای پیگیری پرونده کیفری مربوطه در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟ با موسسه…
جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری چیست؟ جرم نشر یا پخش یا عرضه اثر متعلق به دیگری به عنوان جرایم هنرمندان، چگونه رخ میدهد؟ مجازات این قبیل جرایم هنرمندان چیست؟ با ما همراه باشید. ما دارای بهترین وکیل متخصص در زمینه جرایم مربوط به…