نشانی مجتمع های قضایی تهران

نشانی مجتمع های قضایی تهران

حوزه ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
تهران، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه، مجتمع قضایی شهید بهشتی، طبقه ۴
تلفن: ۸۸۸۹۸۰۴۴


مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره)
تهران، بالاتر از میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه
تلفن: ۹ – ۸۸۸۹۵۹۹۴ و ۸۸۸۹۲۸۴۳ و ۷ – ۸۸۸۹۸۰۰۵
دعاوی حقوقی مناطق ۱۲ و ۱۱ و ۶ و ۲ تهران


مجتمع قضایی شهید صدر (ره)
تهران، خیابان شهید مطهری (ره)، خیابان میر عماد، جنب فرمانداری تهران
تلفن: ۳۰ – ۸۸۷۵۰۰۲۱ و ۸۸۷۵۹۷۸۰
دعاوی حقوقی مناطق ۷ و ۳ تهران
دعاوی خانواده منطقه ۷ تهران


مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)
تهران، شهر زیبا، خیابان مخابرات، پشت کانون اصلاح وتربیت
تلفن: ۸ – ۴۴۳۳۹۷۰۰
دعاوی حقوقی مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۵ تهران
دعاوی خانواده مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۹ و ۵ تهران


مجتمع قضایی شهید محلاتی (ره)
تهران، خیابان ده حقی (خیابان آهنگ)، ابتدای خیابان کوثر، ضلع جنوبی بازار گل، روبروی اداره پست
دعاوی حقوقی مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران
دعاوی کیفری مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران


مجتمع قضایی ولیعصر (عج)
تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، ساختمان روزنامه رسمی کشور
تلفن: ۶- ۵۵۶۰۲۰۵۰ و ۹- ۵۵۶۰۴۰۹۵ و ۵۵۶۳۸۶۱۴
دعاوی کیفری مناطق ۱۲ و ۱۱ تهران


مجتمع قضایی شهید قدوسی (ره)
تهران، خیابان شهید مفتح (ره)، خیابان شهید شیرودی، پایین‌تر از میدان هفت تیر
دعاوی کیفری مناطق ۷ و ۶ و ۳ تهران


مجتمع قضایی شهید مدرس (ره)
تهران، تهرانپارس، حکیمیه، خیابان سازمان آب، خیابان امام حسین
دعاوی حقوقی مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران


مجتمع قضایی بعثت
تهران، ضلع شمالی ترمینال جنوب
تلفن: ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰ و ۹ – ۵۵۳۱۱۷۹۶ و ۳ – ۵۵۳۲۵۱۸۰
دعاوی حقوقی مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران
دعاوی کیفری مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران


مجتمع قضایی قدس
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، نبش نیایش
تلفن: ۴۴۴۲۹۳۵۱ و ۴۴۴۲۹۳۵۴
دعاوی کیفری مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ و ۹ و ۵ و ۲ تهران


مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال)
تهران، اول اتوبان تهران کرج، نرسیده، به عوارضی قدیم، خیابان آزادگان، پلاک ۱۴۴
تلفن: ۸- ۴۴۰۶۴۴۶۷
دعاوی کیفری اطفال کل شهر تهران


مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال)
تهران، اول اتوبان تهران کرج، نرسیده به عوارضی قدیم، خیابان آزادگان، پلاک ۱۴۴
تلفن: ۸- ۴۴۰۶۴۴۶۷
دعاوی کیفری اطفال کل شهر تهران


مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)
تهران، میدان تجریش، خیابان فنا خسرو (ثبت سابق)، پلاک ۷۳
تلفن: ۲۲۷۲۷۴۶۲ و ۵ – ۲۲۷۲۷۴۸۰
دعاوی حقوقی منطقه ۱ تهران
دعاوی کیفری منطقه ۱ تهران


مجتمع قضایی خانواده ۱
تهران، اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن: ۸ – ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹
دعاوی خانواده مناطق ۱۹ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۱۲ و ۱۱ و ۱۰ تهران


مجتمع قضایی خانواده ۲
تهران، ضلع شمال شرقی میدان ونک
تلفن: ۲ – ۸۸۷۷۳۶۲۱ و ۸۸۷۹۳۶۰۳ و ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۸۸۲۵۷۹
دعاوی خانواده مناطق ۶ و ۳ و ۲ و ۱


مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)
تهران، یافت آباد، بلوار معلم، بعد از میدان الغدیر، پلاک ۱۲۶
تلفن: ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۸
دعاوی حقوقی مناطق ۱۸ و ۱۷ و ۱۰ و ۹ تهران
دعاوی کیفری مناطق ۱۸ و ۱۷ تهران
دعاوی خانواده منطقه ۱۸ تهران


مجتمع قضایی شهید باهنر (ره)
تهران، تهرانپارس، تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
تلفن: ۹ – ۷۷۰۵۵۶۳۰
دعاوی حقوقی مناطق ۸ و ۴ تهران
دعاوی خانواده مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران


دادگاههای انقلاب اسلامی تهران
تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم
تلفن: ۸۸۴۳۳۷۹۱ و ۱۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱
دعاوی حقوقی و کیفری صالح به رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی


دادگاه ویژه شاهد
تهران، خیابان طالقانی، خیابان فرصت، نبش موزه شهدا
تلفن: ۳ – ۸۸۳۰۶۸۳۱
دعاوی حقوقی استان تهران
دعاوی کیفری کشوری