دعاوی تجاری

دعاوی تجاری دربردارنده موضوعات خاص حقوقی و کیفری مانند: شکایت از برند مشابه، سواستفاده از علامت تجاری ثبت شده متعلق به دیگری، دعاوی مربوط به طرح صنعتی و حقوق اختراع و غیره میباشد. حتما برای وکالت در موضوعات مختلف حقوقی و کیفری دعاوی تجاری و مطالبه ضرر و زیان و خسارت، از وکیل دعاوی تجاری استفاده نمایید.

شکایت از کپی اختراع

شکایت از کپی اختراع

شکایت از کپی اختراع زمانی مطرح می شود که شما یک اختراع را در اداره مالکیت معنوی به ثبت رسانده اید و متوجه این امر می گردید که شخصی از اختراع مورد نظر کپی برداری کرده و در حال تولید محصول مورد نظر می باشد.…
تفاوت طرح صنعتی با اختراع

تفاوت طرح صنعتی با اختراع

تفاوت طرح صنعتی با اختراع در این می باشد که اختراع در خصوص شاخص های فنی یک محصول است بدون توجه به ظاهر محصول مورد نظر اما طرح صنعتی در خصوص ظاهر یک محصول می باشد بدون توجه به مشخصات فنی آن محصول. تفاوت طرح…
تفاوت برند و علامت تجاری

تفاوت برند و علامت تجاری

تفاوت برند و علامت تجاری از تعریف این دو مشخص است. علامت تجاری یعنی علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص…
انتقال علامت تجاری با حکم دادگاه

انتقال علامت تجاری با حکم دادگاه

انتقال علامت تجاری با حکم دادگاه مربوط به زمانی است که یک علامت تجاری ثبت شده است و شما به عنوان ذینفع درخواست ابطال علامت ثبت شده را نموده و درخواست این را دارید که به دلایل مشخصی این علامت به نام شما ثبت شود.…
مشاوره با وکیل اختراع

مشاوره با وکیل اختراع

مشاوره با وکیل اختراع باید پیش از طرح هرگونه دعوا در دادگاه صورت گیرد تا شما بتوانید با یک استراتژی دقیق و قانونی دعوای خود را در دادگاه مطرح نمایید. مشاوره با وکیل اختراع چه زمانی باید انجام شود؟ مشاوره با وکیل اختراع را زمانی…
وارد کردن کالا با علامت تجاری جعلی

وارد کردن کالا با علامت تجاری جعلی

وارد کردن کالا با علامت تجاری جعلی یا به عبارت دیگر وارد کردن کالایی که حاوی علامت تجاری ثبت شده در ایران می باشد، جرم بوده و مجازات وارد کننده علاوه بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، جعل علامت تجاری نیز می باشد.…
ابطال علامت تجاری به دلیل عدم استفاده

ابطال علامت تجاری به دلیل عدم استفاده

ابطال علامت تجاری به دلیل عدم استفاده به مدت ۳ سال متوالی به استناد ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری از سوی هر ذینفع ممکن است. ابطال علامت تجاری به دلیل عدم استفاده چه زمانی ممکن است؟ ابطال علامت تجاری…
جعل علامت تجاری

جعل علامت تجاری و مجازات آن

جعل علامت تجاری به معنای استفاده غیر مجاز از علامت تجاری دیگران می باشد. مطابق ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر کس به صورت غیر مجاز از علامت تجاری دیگران استفاده کند به مجازات جزای نقدی و حبس محکوم…
شکایت در خصوص برند تجاری

شکایت در خصوص برند تجاری

شکایت در خصوص برند تجاری با توجه به نوع شکایت شما می تواند کیفری یا حقوقی باشد. شکایت حقوقی در مجتمع قضایی شهید بهشتی و شکایت کیفری در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران رسیدگی میشود. تعیین نوع شکایت شما توسط وکیل متخصص برند انجام می شود.…
مشاوره با وکیل برند

مشاوره با وکیل برند

مشاوره با وکیل برند را باید در بهترین زمان ممکن یعنی پیش از هرگونه طرح دعوا در خصوص برندتان انجام دهید. چرا که از بروز هرگونه اشتباه در روند شکایت که ممکن است موجب به نتیجه نرسیدن پرونده شما شود، جلوگیری می نماید. مشاوره با…
مجازات استفاده از برند دیگران

مجازات استفاده از برند دیگران

مجازات استفاده از برند دیگران در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری پیش بینی شده است. به استناد این ماده قانونی مجازات این افراد پرداخت خسارت، جزای نقدی و حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه می باشد. مجازات استفاده…
مرجع صالح برای دعاوی طرح صنعتی

مرجع صالح برای دعاوی طرح صنعتی

مرجع صالح برای دعاوی طرح صنعتی در تهران می باشد. مرجع صالح برای دعوای کیفری دادسرای ناحیه ۲۶ تهران است و مرجع صالح برای طرح دعوای حقوقی، مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می باشد. برای طرح دعوا در خصوص مباحث مرتبط با مالکیت فکری به…
شکایت برای توقیف برند تقلبی

شکایت برای توقیف برند تقلبی

شکایت برای توقیف برند تقلبی می تواند طی دادخواست حقوقی یا شکواییه کیفری مطرح شود. در هر یک از این اقدامات باید تقاضای صدور دستور موقت به دادگاه ارائه گردد، تا مورد بررسی قاضی قرار گرفته و با صدور دستور از سوی قاضی رسیدگی کننده،…
وکیل برند

وکیل برند

وکیل برند یا علامت تجاری به وکیلی گفته می شود که دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه دعاوی مالکیت فکری باشد. به جهت اینکه پرونده های برند در دادسرا و دادگاه خاص مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین قوانین و مقررات خاصی نیز…
دادگاه صالح برای دعاوی اختراع

دادگاه صالح برای دعاوی اختراع

دادگاه صالح برای دعاوی اختراع با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و همچنین ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی قانون مورد نظر، دادگاه های تهران می باشد. شعبه خاص رسیدگی به دعاوی حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی و…
برای شکایت سو استفاده از اختراع کجا بریم

برای شکایت سو استفاده از اختراع کجا بریم؟

برای شکایت سو استفاده از اختراع تنها دادسرای ناحیه ۲۶ تهران و شعبه سوم مجتمع قضایی بهشتی تهران صالح به رسیدگی در خصوص این دعاوی می باشند و شما برای طرح شکایت باید به دادسرا و دادگاه تهران مراجعه نمایید و دادگاه های شهرستان به…
انتقال علامت تجاری

انتقال علامت تجاری

انتقال علامت تجاری به معنای خرید و فروش علامت تجاری است. زیرا علامت تجاری یک مال است. هر مال دارای حقوق مالی از جمله خرید و فروش در بازار است. انتقال علامت تجاری در قالب قرارداد امکانپذیر است. انتقال علامت تجاری میتواند در مرحله ثبت…
از بین رفتن حقوق طرح صنعتی

از بین رفتن حقوق طرح صنعتی

از بین رفتن حقوق طرح صنعتی به معنای زوال حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی است که تا پیش از این زوال، برای مالک و دارنده طرح یا همان طراح، بصورت قانونی در نظر گرفته شده بود و قانون از آن حقوق حمایت مینمود و…
انتقال حق بهره برداری طرح صنعتی

انتقال حق بهره برداری طرح صنعتی

انتقال حق بهره برداری طرح صنعتی یکی از قالب های قانونی است که به موجب آن صاحب و دارنده طرح صنعتی اجازه بهره برداری از طرح خود را به شخص دیگری اعطا میکند. ثبت انتقال این حق الزامی است وکیل طرح صنعتی موسسه ما میگوید:…
واگذاری مالکیت طرح صنعتی

واگذاری مالکیت طرح صنعتی

واگذاری مالکیت طرح صنعتی یعنی واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی به شخص ثالث، که برای مالک یا دارنده آن به موجب قانون پدید آمده است. واگذاری مالکیت طرح صنعتی میتواند در قالب قرارداد توسط وکیل طرح صنعتی تنظیم گردد. مزایا و منافع و…