دعاوی تجاری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل در شرکت تجاری

چرا یک شرکت تجاری باید وکیل داشته باشد؟

امور مربوط به شرکتهای تجاری همچون ابطال صورتجلسات و مصوبات مجامع نیازمند به تخصص، دانش و تجربه کافی در این زمینه ها میباشد. وکیل شرکت میتواند راهکار قانونی مفید و کارامد را به شما عزیزان ابراز نماید. از اختلاط مباحث و دعاوی جلوگیری نموده و…
دعوای سهام داران علیه شرکت

دعوای سهامداران علیه شرکت چگونه است؟

دعوای سهامداران علیه شرکت موضوع مقاله حاضر است. موضوعی که امروزه در اکثر دادگاه های حقوقی به چشم می خورد و موضوعی فراگیر می باشد. فراگیر بودن آن بدان علت است که در جامعه امروزی بسیاری از نیازهای بشری توسط شرکت های متعددی که در…
شکایت از شرکت خصوصی

شکایت از شرکت خصوصی چگونه است؟

شکایت از شرکت خصوصی چگونه میباشد؟ سمت شاکی چه تاثیری در دعوا دارد؟ مسئولیت سهامداران در شرکت خصوصی چگونه است؟ وکیل شرکت مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد. شرکت های خصوصی و علل شکایت از آنها شرکت های عمومی به شرکت هایی اطلاق می شود…
تنطیم دادخواست علیه شرکت

نحوه تنظیم دادخواست علیه شرکت چگونه میباشد؟

نحوه تنظیم دادخواست علیه شرکت چگونه است؟ نحوه تنظیم دادخواست علیه شرکت ورشکسته چگونه است؟ مراحل رسیدگی به دعوای حقوقی علیه شرکت شامل چیست؟ وکیل شرکت مفصلا در این مقاله توضیح میدارد. دلیل تنظیم دادخواست علیه شرکت چیست؟ دلیل تنظیم دادخواست علیه شرکت به علت…
امضای وکالتنامه وکیل شرکت

امضا وکالتنامه وکیل شرکت به چه صورت میباشد؟

چه کسی وکالتنامه وکیل شرکت را باید امضا نماید؟ درج مهر و امضای کدام شخص در وکالتنامه وکیل دادگستری ضروری است؟ چه اشخاصی صلاحیت تعیین وکیل دادگستری برای شرکت را دارند؟ آثار حقوقی امضای وکالتنامه وکیل برای شرکت چیست؟ وکیل متخصص امور شرکت ها به…
مقررات تغییر سهام در قانون تجارت

مقررات تغییر سهام در قانون تجارت

مقررات تبدیل سهام شامل چه مواردی است؟ تبدیل سهام بانام به بی نام و برعکس آن چگونه است؟ آیا نیاز به انجام مراحل و مقررات قانونی خاصی وجود دارد؟ قانون تجارت در اینباره چه تمهیداتی را اتخاذ نموده است؟ وکیل شرکت بصورت تخصصی در این…
نحوه و مراحل شکایت از شرکت

نحوه و مراحل شکایت از شرکت ها

نحوه و مراحل شکایت از شرکت ها موضوع بحث ما در این مقاله است. چطور و چگونه می شود علیه شرکتی اقامه دعوا نمود؟ یا اینکه اصلا این امکان وجود دارد؟ نحوه و مراحل شکایت از شرکت ها چگونه است؟ شخصیت حقیقی و حقوقی همانطور…
بهترین وکیل پرونده های حقوقی شرکت

بهترین وکیل پرونده حقوقی شرکت

در این مقاله سعی بر آن داریم تا با معرفی ویژگی وکلای متخصص و حرفه ای، شما را در بهتر شناختن بهترین وکیل پرونده حقوقی شرکت یاری رسانیم. واژه وکیل در لغت به معنای متعددی به کار رفته است که از آن جمله می توان…
تنظیم لایحه علیه شرکت

تنظیم لایحه در پرونده شکایت از شرکت

تنظیم لایحه در پرونده شکایت از شرکت موضوع اصلی بحث این مقاله میباشد. ما می دانیم تنظیم لایحه زمانی اتفاق می افتد که موضوع شکایتی یا پرونده حقوقی مطرح باشد. حال سوال اینجاست که آیا می شود از شرکت ها هم شکایت نمود؟ نحوه شکایت…
قرارداد مشاوره با وکیل شرکت

قرارداد مشاوره با وکیل شرکت

قرارداد مشاوره وکیل با شرکت چیست؟ نحوه انعقاد قرارداد با وکیل برای انجامو امور تجاری چگونه است؟ اخذ مشاوره حقوقی از وکیل شرکت های تجاری به چه صورت است؟ بهترین وکیل دعاوی مربوط به شرکت ها کیست؟ وکیل متخصص امور شرکتها مفصلا پاسخ میدهد. مشاوره…
مشاوره حقوقی به شرکت ها

ارائه مشاوره حقوقی به شرکت ها

ارائه مشاوره حقوقی به شرکت ها چگونه است؟ آیا میتوان به نحو پاره وقت تقاضای مشاوره حقوقی نمود؟ آیا میتوان از یک وکیل تجاری تقاضا نمود که در ساعات کاری اداره یا شرکت بصورت تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد؟ در این مقاله به…
استخدام وکیل برای شرکت

استخدام وکیل برای شرکت چگونه است؟

استخدام وکیل برای شرکت چگونه است؟ نحوه انعقاد قرارداد با وکیل برای شرکت به چه صورت است؟ آیا وکیل میتواند مشاور حقوقی شرکت باشد؟ دستمزد وکیل برای ارائه مشاوره حضوری در شرکت با بررسی اوراق مربوطه چقدر است؟ بهترین وکیل شرکت های تجاری کیست؟ با…
سهام عادی و سهام ممتازه

سهام عادی و سهام ممتازه چیست؟

سهام عادی و سهام ممتازه چه ویژگی هایی دارند؟ چگونه میتوانیم سهام ممتازه را دارا شویم؟ آیا قابلیت تبدیل سهام ممتازه به سهام عادی و برعکس آن وجود دارد؟ نحوه تبدیل سهام عادی به سهام ممتازه چگونه است؟ وکیل شرکت مفصلا در این مقاله به…
سهام بانام و سهام بی نام

سهام بانام و سهام بی نام چیست؟

تعریف سهام بانام و سهام بی نام چیست؟ خرید و فروش سهام چگونه است؟ تعریف اوراق قرضه چیست؟ تفاوت اوراق قرضه با سهام شرکت های تجاری در چیست؟ وکیل متخصص امور شرکتها در این مقاله به شرح موضوعات مذکور میپردازد. تعریف سهام بانام و بی…
اوراق قرضه در شرکتهای سهامی

اوراق قرضه در شرکتهای سهامی

تعریف اوراق قرضه در حقوق تجارت چیست؟  اوراق قرضه در شرکتهای سهامی چه ویژگی هایی دارند؟ انواع برگه قرضه از چه قرار است؟ وکیل دعاوی شرکت ها بطور مفصل در این مقاله به بحث پیرامون موضوعات مطروحه میپردازد. تعریف اوراق قرضه در شرکتهای سهامی شرکت…
عملیات تجاری تبعی

وکیل تجاری و بررسی عملیات تجاری تبعی

آیا ممکن است به واسطه تاجر بودن یک شخص، کلیه عملیات وی را تجاری به حساب آورد؟ حقوق تجارت در اینباره چه قوانینی را وضع نموده است؟ وکیل تجاری در این مقاله به بیان عملیات تجارتی تبعی و شرح و بسط کلیه ابعاد و نکات…
عملیات تجاری ذاتی

وکیل شرکت های تجاری و بررسی عملیات تجارتی ذاتی

وکیل شرکت های تجاری در این مقاله به بیان عملیات تجاری ذاتی که توسط تاجر انجام میشود، میپردازد. باید بدانید که چرا به یک شخص یا به یک شرکت، تاجر گفته میشود؟ مگر چه عملیاتی انجام میدهد که عنوان تجاری را به خود اختصاص میدهند؟…
شرکتهای سهامی

وکیل شرکت های سهامی و بررسی شرکتهای سهامی عام و خاص

شرکت سهامی چیست؟ قانون تجارت چه مقرراتی را برای شرکت های تجاری یعنی شرکت سهامی عام و خاص در نظر گرفته است؟ سهام بانام و سهام بی نام به چه معناست؟ پذیره نویسی چه زمانی انجام میشود؟ وکیل شرکت سهامی مفصلا در این مقاله و…
تاجر کیست

همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر

تاجر کیست و چکار میکند؟ به چه عملیاتی، عملیات تجاری گفته میشود؟ معیار تاجر بودن یا نبودن یک شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی در چیست؟ در حقوق تجارت ایران از معیار موضوعی برای شناسایی تاجر استفاده میشود یا معیار شخصی ملاک اعتبار و تشخیص…
عملیات تجاری

عملیات تجارتی | انواع و مصادیق آن

عملیات تجارتی به چه معناست و چه مصادیقی دارد؟ دسته بندی عملیات تجارتی در حقوق تجارت ایران به چه صورت است؟ آیا هر نوع خرید و فروش اموال منقول، جزو عملیات تجارتی محسوب میگردد؟ آیا هر نوع دلالی و واسطه گری، از مصادیق و موارد…
فهرست