دعاوی تجاری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره و موارد آن

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره موضوعی است که وکیل شرکت‌ ها در این مقاله به شکل کامل مورد بررسی قرار می‌دهد. در یک شرکت تجاری، شرکا باید در خصوص موضوعات و مسائل بسیار زیادی تصمیم‌گیری کنند. به دلیل گسترده‌بودن این موضوعات، نمی‌توان انتظار داشت که تمامی…
اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته چگونه انجام می گیرد؟

وکیل ورشکستگی در این مقاله اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را به شکل کامل توضیح خواهد داد. همانطور که در مقالات قبلی توضیح داده شد، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از دخالت در اموال خود منع می‌شود و نمی‌تواند به تجارت عادی خود ادامه دهد. تاجر…
همه چیز در خصوص ورشکستگی

همه‌ چیز در خصوص ورشکستگی

وکیل ورشکستگی در این مقاله ورشکستگی را به طور کامل و مفصل توضیح خواهد داد. هر تاجری، اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت تجاری)، ممکن است در طول دوران فعالیت خود بنا به دلایلی نتواند دیونی که بر عهده اوست را پرداخت نماید؛…
شرکت چیست و انواع آن کدام است؟

شرکت چیست و انواع آن کدام است؟

وکیل شرکت‌ها بیان میدارد: شرکت در لغت به معنای شریک‌شدن و اتحاد چند شخص برای رسیدن به هدف یا نفعی مشترک است. امروزه، اشخاص برای سهولت در رسیدن به اهداف مادی خود به دنبال مشارکت با دیگران هستند. این اشخاص وقتی به هدف خود خواهند…
اسرار تجاری چیست

اسرار تجاری چیست؟

وکیل مالکیت معنوی در این مقاله اسرار تجاری که یکی دیگر از مصادیق مالکیت معنوی می‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. اشخاص همواره در تجارت و مشاغل خود به دنبال کسب سود و پیشی‌گرفتن از رقبای خود هستند. در این راه، مهم‌ترین عامل دارایی‌های فکری…
طرح صنعتی ناشی از استخدام

طرح صنعتی ناشی از استخدام یا قرارداد

طرح صنعتی ناشی از استخدام موضوعی است که موجب طرح این سوال می‌شود: چه کسی حق ثبت طرح صنعتی ناشی از استخدام یا قرارداد را دارد؟ اهمیت این سوال و پاسخ آن وقتی مشخص می‌شود که بدانیم ثبت طرح صنعتی موجب اعطای حقوق انحصاری به…
اختراع ناشی از استخدام

اختراع ناشی از استخدام

اختراع ناشی از استخدام از مسائل بسیار مهمی است که همواره می‌تواند موجب بروز اختلاف میان کارفرما و مستخدم شود. از آنجایی که ثبت اختراع سبب اعطای حقوق انحصاری به دارنده ورقه اختراع می‌شود، ممکن است کارفرما و مستخدم در خصوص حقوق مادی و معنوی…
ضمانت اجرای کیفری نقض حق اختراع

ضمانت اجرای کیفری نقض حق اختراع

وکیل ثبت اختراع در این مقاله قصد دارد تا در خصوص ضمانت اجرای کیفری نقض حق اختراع که گاهی شکایت کیفری نقض حق اختراع نیز گفته می‌شود، توضیحات کاملی ارائه دهد. همانطور که می‌دانیم مالک ورقه اختراع از حقوق مادی و معنوی انحصاری برخوردار است.…
اعتراض به ثبت طرح صنعتی

اعتراض به ثبت طرح صنعتی

وکیل طرح صنعتی در این مقاله قصد دارد تا اعتراض به ثبت طرح صنعتی را به طور کامل توضیح دهد. ثبت طرح صنعتی به نام متقاضی ثبت، موجب به وجود آمدن حقوق مادی و معنوی انحصاری برای وی خواهد شد. به دلیل همین اهمیتی که…
ابطال گواهینامه ثبت اختراع

ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع

وکیل ثبت اختراع در این مقاله قصد دارد تا ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع را به بهترین شکل ممکن توضیح دهد. صدور گواهی‌نامه ثبت اختراع برای متقاضی به معنای عدم امکان اعتراض دیگران به ثبت اختراع نیست. اشخاصی که تقاضای ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع را دارند،…
فهرست