دعاوی تجاری

دعاوی تجاری دربردارنده موضوعات خاص حقوقی و کیفری مانند: شکایت از برند مشابه، سواستفاده از علامت تجاری ثبت شده متعلق به دیگری، دعاوی مربوط به طرح صنعتی و حقوق اختراع و غیره میباشد. حتما برای وکالت در موضوعات مختلف حقوقی و کیفری دعاوی تجاری و مطالبه ضرر و زیان و خسارت، از وکیل دعاوی تجاری استفاده نمایید.

حق انحصاری صاحب علامت تجاری

حق انحصاری صاحب علامت تجاری

حق انحصاری صاحب علامت تجاری به این معناست که دارنده و مالک یک علامت تجاری در چه مواقعی از حمایت قانونی برخوردار شده و در چه مواردی با موانع و ممنوعیت در استفاده از حقوق انحصاری خود برخورد مینماید. مشاوره با وکیل علامت تجاری یا…
انواع طرح صنعتی قابل شکایت

انواع طرح صنعتی قابل شکایت

انواع طرح صنعتی قابل شکایت به معنای توضیح در مورد انواع مختلف طرح های صنعتی است که میتوان بر مبنای آنها، شکایت کرده و از حمایت قانونی بهره مند شد. وکیل طرح صنعتی میگوید برای طی نمودن مسیر صحیح در پرونده طرح صنعتی باید از…
انواع علامت تجاری قابل شکایت

انواع علامت تجاری قابل شکایت

انواع علامت تجاری قابل شکایت دربردارنده مصادیق: علامت خدماتی، علامت جمعی، علامت تاییدی یا تضمینی، علامت مشهور میباشد. انواع علامت تجاری قابل شکایت موجب تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری مانند سواستفاده از علامت تجاری میگردند. علامت تجاری در معنای وسیع آن وکیل علامت تجاری…
مشاوره با وکیل مالکیت فکری

مشاوره با وکیل مالکیت فکری

مشاوره با وکیل مالکیت فکری به معنای صحبت با وکیل متخصص دعاوی مالکیت فکری مانند شکایت از سواستفاده از طرح صنعتی و یا علامت تجاری و حق اختراع میباشد که بر قوانین مربوطه اشراف داشته و دارای سابقه وکالت در پرونده های مالکیت فکری میباشد.…
مشاوره با وکیل طرح صنعتی

مشاوره با وکیل طرح صنعتی

مشاوره با وکیل طرح صنعتی به معنای ارایه راهکار حقوقی و کیفری برای مساله و موضوع پرونده طرح صنعتی شما میباشد. مشاوره حقوقی با بهترین وکیل طرح صنعتی تهران موجب اشراف و آگاهی شما به رویه عملی دادگاه های تهران نیز میگردد. مشاوره با وکیل…
مشاوره با وکیل علامت تجاری

مشاوره با وکیل علامت تجاری

مشاوره با وکیل علامت تجاری به معنای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص علامت تجاری و پرونده های مربوط به آن میباشد. مشاوره با وکیل علامت تجاری در موسسه ما هم بصورت حضوری صورت میپذیرد و هم بصورت تلفنی و غیرحضوری انجام میشود. مشاوره با…
دادخواست ابطال علامت تجاری

دادخواست ابطال علامت تجاری

دادخواست ابطال علامت تجاری زمانی مطرح می شود که شخصی قصد باطل کردن گواهینامه یک علامت تجاری را داشته باشد. اگر دارنده یک علامت تجاری افراد دیگر را از به کار بردن علامت مورد نظر منع نماید، همه آن افراد این امکان را دارند که…
شکایت از برند مشابه

شکایت از برند مشابه

شکایت از برند مشابه ای که موجب گمراه نمودن مخاطبین شود را مالک علامت تجاری ثبت شده می تواند انجام دهد و دستور موقت مبنی بر عدم فعالیت برند مشابه را از دادگاه به صورت فوری بگیرد. وکیل متخصص در زمینه علامت تجاری در ادامه…
وارد کردن مشابه کالای ثبت شده در ایران

وارد کردن مشابه کالای ثبت شده در ایران جرم است

وارد کردن مشابه کالای ثبت شده در ایران جرم است و مالک کالای مورد نظر می تواند علیه فردی که بدون اجازه اقدام به وارد کردن کالا نموده طرح دعوا نماید و کالای مورد نظر را توقیف نماید. توقیف کالاهای مورد نظر تا زمان اعلام…
استفاده از لوگوی مشابه

استفاده از لوگوی مشابه

استفاده از لوگوی مشابه مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری جرم است و مالک ان لوگو می تواند علیه استفاده کننده دعوای حقوقی و کیفری مطرح کند. در ادامه وکیل دعاوی تجاری به بررسی کامل این موضوع می پردازد. لذا پیشنهاد…
ابطال علامت تجاری به دلیل ثبت بین المللی

تقاضای ابطال علامت تجاری به دلیل ثبت بین المللی

تقاضای ابطال علامت تجاری به دلیل ثبت بین المللی چگونه است؟ بهترین وکیل ابطال علامت تجاری در تهران را از کجا پیدا کنیم؟ نمونه عملی یک پرونده را با هم بررسی میکنیم. با بهترین موسسه حقوقی در تهران همراه باشید. موسسه امین عدالت به شماره…
مدت زمان استفاده از علامت تجاری

مدت زمان استفاده از علامت تجاری چقدر است؟

مدت زمان استفاده از علامت تجاری چقدر است؟ مدت اعتبار علامت تجاری ثبت شده از چه تاریخی محاسبه میشود؟ نحوه تمدید مدت اعتبار علامت ثبت شده چگونه است؟ با بهترین وکیل علامت تجاری در تهران همراه باشید. موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰…
ابطال علامت تجاری به دلیل عدم استفاده

تقاضای ابطال علامت تجاری به دلیل عدم استفاده

تقاضای ابطال علامت تجاری به دلیل عدم استفاده چگونه است؟ مستند قانونی تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده از علامت تجاری چیست؟ وکیل برای پرونده ابطال علامت تجاری در تهران کیست؟ شرایط ابطال علامت تجاری ثبت شده به دلیل عدم استفاده چیست؟ با بهترین موسسه…
نتیجه تمدید و عدم تمدید علامت تجاری

نتیجه تمدید و عدم تمدید علامت تجاری

نتیجه تمدید و عدم تمدید علامت تجاری چیست؟ تمدید کردن علامت تجاری یا تمدید نکردن اعتبار علامت تجاری چه نتیجه حقوقی در پی دارد؟ با بهترین وکیل علامت تجاری در تهران همراه باشید. موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ حامی حقوق شماست. نتیجه…
نتیجه تضمینی در پرونده طرح صنعتی

نتیجه تضمینی در پرونده طرح صنعتی

نتیجه تضمینی در پرونده طرح صنعتی به چه معناست؟ آیا وکیل میتواند نتیجه پرونده طرح صنعتی را تضمین کند؟ بهترین وکیل برای کسب بهترین نتیجه در پرونده طرح صنعتی کیست؟ با موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید. نتیجه تضمینی در پرونده…
ابطال علامت تجاری به دلیل سابقه استعمال

ابطال علامت تجاری به دلیل سابقه استعمال

ابطال علامت تجاری به دلیل سابقه استعمال چگونه است؟ آیا وجود سابقه استفاده، موجب ابطال علامت تجاری میشود؟ با بهترین موسسه حقوقی در تهران همراه باشید. ابطال علامت تجاری به دلیل سابقه استعمال وجود سابقه استفاده از علامت تجاری میتواند موجب ابطال یک علامت تجاری…
نتیجه تمدید و عدم تمدید طرح صنعتی

نتیجه تمدید و عدم تمدید طرح صنعتی

نتیجه تمدید و عدم تمدید طرح صنعتی چیست؟ عدم تمدید طرح صنعتی چگونه میتواند موجب طرح دعوا و تشکیل پرونده باشد؟ آیا در مقام دفاع، میتوان در پرونده عدم تمدید طرح صنعتی، لایحه دفاعی تقدیم نمود؟ بهترین وکیل برای پرونده طرح صنعتی با موضوع نتیجه…
نتیجه تضمینی در پرونده علامت تجاری

نتیجه تضمینی در پرونده علامت تجاری

نتیجه تضمینی در پرونده علامت تجاری مانند جرم استفاده از علامت تجاری دیگری، چیست؟ چرا مردم نتیجه تضمینی در پرونده علامت تجاری مانند دعوای ابطال علامت تجاری، را میخواهند؟ با بهترین موسسه حقوقی در تهران همراه باشید. نتیجه تضمینی در پرونده علامت تجاری نتیجه تضمینی…
استعلام ثبت طرح صنعتی

استعلام ثبت طرح صنعتی چگونه است؟

استعلام ثبت طرح صنعتی به چه معناست؟ چگونه پیش از ثبت طرح صنعتی، استعلام بگیریم؟ بهترین راه برای استعلام ثبت طرح صنعتی چیست؟ چرا موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ را انتخاب میکنیم؟ نحوه استعلام ثبت طرح صنعتی در سال جدید چگونه است؟…
نمونه رای ابطال علامت تجاری

نمونه رای ابطال علامت تجاری

نمونه رای ابطال علامت تجاری را از موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ در تهران بخواهید. با ما همراه باشید تا به نقد و بررسی انواع نمونه های آرای ابطال علامت تجاری بپردازیم. نمونه رای ابطال علامت تجاری به دلیل حق تقدم نمونه…