همه چیز درباره جرایم مواد مخدر در حقوق ایران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرم مواد مخدر
جرم مواد مخدر

جرایم مواد مخدر شامل چه مواردی میشود؟ مجازات مواد مخدر در ایران چیست؟ انواع جرایم مواد مخدر کدام است؟ دادگاه صالح به رسیدگی به جرم مواد مخدر کجاست؟ بهترین وکیل مواد مخدر کیست؟

مواد مخدر چیست؟ به چه موادی مواد مخدر گفته میشود؟

مواد مخدر یا روانگردانها حاصل ترکیبات شیمیایی هستند که حالاتی از قبیل سرخوشی، نشئگی و حالت تسکین دهندگی در مصرف کننده ایجاد مینماید. ولیکن به دلیل ایجاد وابستگی و افزایش میزان مصرف به مرور زمان، جزو مواد اعتیاد آور و ممنوعه در بسیاری از کشورهای جهان میباشد. کشور ما در خصوص ممنوعیت خرید و فروش و استعمال مواد مخدر چه تمهیداتی دارد؟ آیا قانون مدونی در این زمینه وجود دارد؟ در این مقاله به بررسی جرایم مربوط به مواد مخدر در حقوق ایران پرداخته میشود.

جرم مواد مخدر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

جرایم مربوط به مواد مخدر در قانون مربوطه مورد جرم انگاری قرار گرفته است. زیرا مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، نمیتوان فعل یا ترک فعلی را جرم دانست و برای آن مجازات در نظر گرفت، مگر آنکه به حکم قانون و مطابق قانون آن عمل مورد جرم انگاری قرار گرفته و در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. لذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۱۲/۷/۱۳۹۶ بعنوان قانون مدون و موضوعه در حقوق ایران، معرف انواع جرایم مواد مخدر و مجازاتهای آن میباشد. حال پرسش این است در این قانون چه مواردی ذکر شده است؟ این قانون دربردارنده چه مصادیق و مواردی میباشد؟

جرم مواد مخدر شامل چه رفتارها و اعمالی میشود؟

مطابق قانون مذکور، کشت، وارد کردن، ارسال، ساخت، حمل و نگهداری، عرضه و فروش، دایرکردن مکان برای مصرف در انواع مواد مخدر جرم بوده و قابلیت تعقیب کیفری و در ادامه مجازات مرتکب را در پی خواهد داشت. نوع و میزان مجازات انواع جرایم مواد مخدر در این قانون مورد جرم انگاری توسط مقنن قرار گرفته است. جرایم و مجازاتهای مختلف در این قانون مورد رتبه بندی و درجه بندی قرار گرفته است. اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر موجب تلطیف و بعضا کاهش در نوع و میزان مجازاتهایی مانند اعدام و حبس گردیده است.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقیه آن

انواع جرایم مواد مخدر در حقوق ایران

 • جرم مواد مخدر به چه مصادیقی اطلاق میشود؟
 • به چه اعمالی جرم مواد مخدر گفته میشود؟
 • آیا کشت یا ساخت هر نوع دارویی میتواند مصداق مواد مخدر باشد؟

وکیل جرایم مواد مخدر وفق ماده ۱ قانون مربوطه پاسخ میدهد: کشت خشخاش و کوکا بصورت مطلق، یکی از موارد و مصادیق جرم مواد مخدر میباشد. ولیکن کشت شاهدانه باید به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی باشد. همچنین میتوان اعمال و رفتارهایی از قبیل: استعمال و مصرف، عرضه و فروش، تولید و ساخت، حمل و نگهداری، خرید و غیره را بعنوان انواع جرایم مواد مخدر معرفی نمود. همچنین خوب است بدانید، منظور از مواد مخدر، کلیه موادی میباشد که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا شده است یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان مواد مخدر شناخته و اعلام میشوند.

انواع جرایم مواد مخدر را میتوان در یک دسته بندی مفید و جزئی اینگونه بیان نمود: جرم خرید مواد مخدر، جرم فروش مواد مخدر، جرم حمل و نگهداری مواد مخدر، جرم خرید و فروش شیشه، مرفین، کوکائین، تریاک و سوخته و تفاله، هروئین، گراس، چرس، بنگ و غیره که هر مورد در قانون فوق الاشعار بصورت مجزا مورد جرم انگاری قرار گرفته و مجازات های مربوطه مطابق نوع و میزان مواد مخدر و عنصر مادی جرم تعیین شده است.

جرایم مرتبط با مواد مخدر

 • جرم کشت خشخاش و کوکا بصورت مطلق.
 • جرم کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 • جرم وارد کردن، ارسال و صادر کردن انواع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 • جرم تولید و ساخت انواع مواد مخدر صنعتی و غیرصنعتی.
 • جرم نگهداری، حمل، اخفا هرگونه مواد مخدر و روانگردانها.
 • جرم خرید، توزیع، ترانزیت و عرضه و فروش هرگونه مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 • جرم اداره کردن مکان یا دایر نمودن مکانی برای استعمال و مصرف مواد مخدر.
 • جرم استعمال و مصرف مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به هر نحوی از انحا.
 • جرم تولید، ساخت، خرید و فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال.
 • جرم فراری دادن یا پناه دادن به متهمان و محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر که تحت تعقیب اند یا دستگیر شده اند.
 • جرم امحا و اخفا و از بین بردن ادله جرایم مربوط به مواد مخدر.
 • قراردادن و جاسازی کردن مواد مخدر یا روانگردان یا آلات و ادوات استعمال و مصرف در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

نحوه دستگیری در جرایم مواد مخدر چگونه است؟

 • جرم مواد مخدر را میتوان گزارش نمود؟
 • گزارش دادن مواد مخدر چگونه است؟
 • ضابطین دادگستری یا قضایی یا همان ماموران نیروی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر در خصوص دستگیری مرتکب جرم مواد مخدر چگونه عمل مینمایند؟

خوب است بدانید در اکثر موارد، از طریق ضوابط سازمان مربوطه، مرتکبان جرایم مواد مخدر مانند سازنده یا فروشنده مدت مدیدی تحت تعقیب و زیرنظر قرار میگیرند. در بسیاری از موارد نیز با دستگیری سایر فروشندگان، سازنده یا فروشنده پیشین مورد شناسایی قرار میگیرد. همچنین مامورانی که حسب وظیفه در حال گشت زنی و نظارت بر محدوده مربوطه میباشند، شاهد وقوع جرم میباشند. به مورد اخیر، جرم مشهود گفته میشود. یعنی ضابط قضایی، شخصی را در حال ارتکاب جرم، اعم از خرید و فروش و استعمال مواد مخدر مشاهده مینماید. ( مستندا به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری) همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر میتوانند با در دست داشتن حکم ورود به منزل و تفتیش آن و یا با اجازه قاضی کشیک به منزل مربوطه مراجعه و وارد آن شده و تفتیش را انجام داده و مواد مکشوفه را ضبط نمایند. در هریک از موارد فوق، ماموران اقدام به دستگیری مرتکب جرم مواد مخدر مینمایند.

جرم مواد مخدر جزو جرایمی است که مرتکب آن، پس از دستگیری، به هر نحوی از انحا، بعنوان متهم، تحت الحفظ به بازداشتگاه دلالت میشود. مواد مکشوفه توزین میشود. در برگه مخصوص به توزین مواد مخدر، نوع و میزان و مقدار آن با لفاف و بدون لفاف نوشته شده و در پرونده قرار گرفته میشود.حقوق شهروندی وی به ایشان تفهیم و در برگه مربوطه امضا یا اثر انگشت او اخذ میشود. تلفن در جهت اطلاع به خانواده در اختیار متهم قرار میگیرد. پس از تکمیل تحقیقات و برگ شماری، پرونده کیفری مربوطه به دادسرا ارسال میگردد.

جرم مواد مخدر در حقوق ایران در صلاحیت کدام دادگاه است؟

 • جرم مواد مخدر برای رسیدگی باید به کدام دادگاه ارجاع گردد؟
 • دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مواد مخدر کجاست؟
 • پس از مرحله دادسرا، پرونده کیفری با موضوع جرم مواد مخدر به کدام دادگاه برای انشای حکم ارسال میگردد؟

مطابق بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل میشود. همچنین به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها نیز امکان تشکیل دادگاه انقلاب وجود دارد.

نکته: اگر شهرستانی دارای دادگاه انقلاب نباشد، متهم به نزدیک ترین حوزه قضایی که دارای دادگاه انقلاب است، ارسال میگردد. چنانچه هیچ یک از شهرستانهای یک استان، دارای دادگاه انقلاب نباشند، مرتکب جرم مواد مخدر از هر نوع و انواع که باشد، به دادگاه انقلاب مرکز آن استان ارسال میگردد.

جرایم مواد مخدر

جرایم مواد مخدر

جرم مواد مخدر چه مجازاتهایی را در پی دارد؟

 • مجازات جرایم مواد مخدر چیست؟
 • جرم مواد مخدر چه مجازاتی را در پی دارد؟
 • آیا شیشه اعدام دارد؟
 • مجازات استعمال مواد مخدر چیست؟
 • آیا مصرف مواد مخدر هم جرم است؟
 • مجازات معاونت در انواع جرایم مواد مخدر مانند حمل، فروش یا خرید چیست؟
 • خرید و فروش تریاک چه مجازاتی دارد؟
 • مجازات تکرار جرایم مواد مخدر مثل حمل و نگهداری و فروش آن چه مجازاتی دارد؟
 • فروش شیشه چه مجازاتی دارد؟

قانون مبارزه با مواد مخدر دربردارنده نوع و میزان مجازات جرایم مواد مخدر میباشد. تعیین مجازات در جرایم مربوط به مواد مخدر، به مولفه های خاصی بستگی دارد. وفق قانون مرقوم، برای هر نوع مواد مخدر، حسب مورد، مجازات مخصوص به آن درنظر گرفته شده است. بصورت کلی میتوان گفت: مجازاتهایی از قبیل جزای نقدی (جریمه) شلاق، حبس و اعدام و مصادره اموال از انواع مجازاتهای مربوط به جرایم مواد مخدر میباشد.

جرم مواد مخدر موجب مصادره اموال در حقوق ایران

 • جرم مواد مخدر در فرضی که موجب تحصیل مال یا وجه در نتیجه تولید یا فروش یا توزیع آن مواد شده است، چه مجازاتی دارد؟
 • آیا پول یا مالی که در اثر ارتکاب جرم به انواع جرایم مواد مخدر حاصل شده است را دولت میگیرد؟
 • تکلیف اموال ناشی از جرم مواد مخدر چیست؟

خوب است بدانید مطابق ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد. همچنین مطابق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم بر مصادره ضبط یا معدوم نمودن اموال مربوط به ارتکاب جرم صادر میشود.

نکته: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

وکیل باتجربه موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا

جرم مواد مخدر نیازمند وکیلی قابل و باتجربه درخصوص ارائه بهترین دفاع میباشد. بهترین وکیل آن است که علاوه بر داشتن دانش، مهارت و اشراف بر فن وکالت و قوانین مربوطه، خصایصی از قبیل صداقت و دلسوزی نیز داشته باشد. وکیل باید صادق و دلسوز برای موکل خویش باشد. در بسیاری از پرونده های کیفری با موضوع انواع جرایم مواد مخدر، نتیجه حاصله از ارتکاب جرم که دستگیری و به زندان افکندن مرتکب میباشد، دامنگیر خانواده های مرتکب شده است. چه بسا بسیاری از متهمان بیگناه میباشند ولیمن طریقه دفاع از اتهام انتسابی را نمیدانند. یا به دلیل مشکلات مالی فراوان و سن کم و از روی بی تجربگی و خامی برای نخستین بار است که دست به ارتکاب این نوع از جرایم زده اند. لذا با ارائه دفاع قانونی و مناسب از متهم میتوان سرنوشت روشنی را برای وی رقم زد. وکلای موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا مفتخر به تجربه و دانش و صداقت خویش میباشند.

جرم مواد مخدر قابل تخفیف است؟

 • تخفیف مجازات در جرم مواد مخدر در حقوق ایران چگونه است؟
 • جرم مواد مخدر مشمول مقررات تخفیف در مجازات میشود؟
 • آیا مجازات جرایم مواد مخدر قابلیت تخفیف و کاهش را دارند؟
 • عوامل موثر در تعیین مجازات کدام است؟
 • شرایط تعلیق اجرای مجازات یا نظام نیمه آزادی در جرایم مواد مخدر چگونه است؟

نظر به انواع جرایم مواد مخدر، میبایست حکم هر مساله را در موضوع خاص مربوطه جست و جو نمود. بعنوان مثال شرایط اعمال مقررات تخفیف در پرونده کیفری با موضوع جرم ۲۰ گرم تریاک برای مرتکبی که سابقه کیفری موثر ندارد، متفاوت است از مقررات تخفیف برای مرتکب دارای سابقه ای که برای مرتبه دوم و بیشتر به ارتکاب فروش مواد مخدر دستگیر شده است. ولیکن بصورت کلی میتوان گفت، مواردی از قبیل همکاری موثر، نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه، حسن رفتار و سابقه مرتکب در زندان، سن و بیماری وی و بسیاری از موارد دیگر، موثر در اعمال مقررات تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر میباشد.

وکیل جرایم مواد مخدر در حقوق ایران چگونه عمل مینماید؟

جرم مواد مخدر در حقوق ایران از جمله جرایم سنگین و غیرقابل گذشت میباشد. بهترین تصمیم آن است که از ابتدای دستگیری و کشف مواد مخدر، نسبت به اعطای وکالت به وکیل متخصص و باتجربه در جرایم مواد مخدر اقدام نمایید. زیرا اوراق نخستین هر پرونده کیفری، مهمترین اوراق آن میباشد. زیرا متهم نزد ماموران اظهاراتش را تکمیل و امضا و اثرانگشت مینماید. از طرفی با رسیدگی در دادسرا و فراخواندن متهم باری دیگر اظهاراتش توسط بازپرس یا دادیار به رشته تحریر درآمده و مورد گواهی و اعتراف وی قرار میگیرد. لذا در بسیاری از پرونده های جرم مواد مخدر، متهم یا خانواده ایشان دیرهنگام نسبت به اخذ وکیل پایه یک دادگستری اقدام مینمایند. زیرا مطابق قاعده فقهی “اقرار عقلا علی انفسهم جائز” انکار پس از اقرار مسموع نبوده و متهم نمیتواند پس از آنکه نزد دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی، نسبت به ارتکاب جرم اقرار نموده باشد، نزد محکمه به انکار حرفها و اظهارات خویش بپردازد.

جرم مواد مخدر نیاز به دفاع دارد

دفاع از اتهام جرم مواد مخدر چگونه است؟ جرم مواد مخدر به دلیل ابعاد گسترده و تخصصی که دارد، نیازمند دفاع موثر و قانونمند میباشد. بعنوان مثال: نحوه دستگیری متهم چگونه بوده است؟ چه موادی از متهم کشف و ضبط گردیده است؟ متهم سابقه دار است یا خیر؟ عارضه یا ویژگی خاصی دارد؟ برای متهم پرونده شخصیت تشکیل گردیده است؟ متهم از کدام یک از جهات تخفیف وفق قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر برخوردار است؟ استناد به کدام مولفه قانونی میتواند به نفع متهم باشد؟ آیا در پرونده کیفری مربوط به جرایم مواد مخدر شبهه یا نقطه تاریکی وجود دارد؟ اظهارات متهم را چگونه بر قانون منطبق نماییم؟ از ذکر چه مواردی نزد قاضی باید جلوگیری نماییم؟ بایدها و نبایدهای یک پرونده کیفری همانند جرم مواد مخدر چیست؟ موارد مذکور و بسیاری از موارد دیگر، دفاعیاتی است که میبایست در جلسه رسیدگی اظهار و در طی تقدیم لایحه ای گران سنگ به محکمه تقدیم شود.

جرم مواد مخدر که موجب تشکیل پرونده کیفری در دادگاه انقلاب میشود، آیا نیازمند تقدیم لایحه دفاعی به محکمه میباشد؟ لایحه دفاع از متهم مواد مخدر باید چگونه تنظیم شود؟ خوب است بدانید که عامه مردم و افراد جامعه دارای سواد حقوقی لازم و کافی نمیباشند. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان این است که از نگارش لایحه دفاعیه خصوصا در جرایم مربوط به مواد مخدر اجتناب نموده و این مهم را به دست وکیل مواد مخدر که دارای تجربه و تخصص میباشد، بسپارید. دانش و تخصص در نحوه نگارش و تنظیم لایحه دفاعیه جرایم مواد مخدر در حیطه آگاهی و اطلاع وکیل متخصص مواد مخدر میباشد.

وثیقه گذاشتن برای زندانی جرم مواد مخدر در حقوق ایران چگونه است؟

 • جرم مواد مخدر قابلیت تودیع وثیقه و آزاد نمودن زندانی را دارد؟
 • سند گذاشتن برای زندانی مواد مخدر چگونه است؟
 • در چه مرحله ای باید سند بگذاریم؟
 • چه کسی قرار وثیقه برای متهم یا مرتکب جرم مواد مخدر را صادر مینماید؟
 • نحوه اعتراض به آن چگونه است؟

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: خوب است بدانید که  صدور قرار بازداشت موقت تابع مقررات خاصی میباشد. غیر از موارد مندرج در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ امکان بازداشت متهم وجود ندارد. متهم در صورت عجز از تودیع وثیقه در زندان باقی میماند. لذا در هر مرحله از رسیدگی تا پیش از صدور رای قطعی، چنانچه متهم قادر به ارائه وثیقه باشد، از زندان آزاد میشود.

نکته: اگر قرار وثیقه برای زندانی جرایم مواد مخدر در دادسرا صادر شود و قرار مذکور، سنگین باشد یا بنا به هر دلیلی متهم نسبت به آن اعتراض داشته باشد، حسب مورد دادگاه صالح به رسیدگی، به اعتراض رسیدگی کرده و نظرش قطعی میباشد.

جرم مواد مخدر و تسلیم به رای در حقوق ایران

 • اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به چه معناست؟
 • آیا زندانی میتواند از داخل زندان تسلیم به رای بزند؟
 • تسلیم به رای به چه معناست؟

در انواع جرایم مواد مخدر، یکی از بهترین گزینه های تقاضای تخفیف در مجازات، در فرضی که رسیدگی بدوی عاری از ایراد قانونی باشد، اعمال مفاد ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری یا همان تسلیم به رای میباشد. با تحقق سایر شرایط و شروط دیگر ماده مرقوم، دادگاه بدوی میتواند از ۱ روز تا یک چهارم مندرج در دادنامه را کاهش دهد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل مواد مخدر | وکیل تخصصی پرونده مواد مخدر

وکیل پرونده مواد مخدر در تهران

وکیل پرونده مواد مخدر در تهران

وکیل مواد مخدر در تهران

جرایم مواد مخدر از جمله جرایم پر اهمیت میباشد. به همین دلیل است که دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه انقلاب میباشد. بهترین توصیه به شما عزیزان این است که همواره از دانش یک وکیل مجرب و متخصص بهره مند شوید. چنانچه قادر به اخذ وکیل دادگستری نمیباشید، از مشاوره حقوقی وکیل متخصص استفاده نمایید. برای تنظیم لایحه دفاعیه از انواع اتهامات مربوط به مواد مخدر مانند خرید و فروش و واردات و صادرات و ساخت و توزیع آنها با بهترین وکیل مواد مخدر در تهران صحبت نمایید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۸ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل مواد مخدر | وکیل تخصصی پرونده مواد مخدر

دیگر مطالب این دسته بندی

0 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x