جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری
دعاوی هنرمندان

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری چیست؟ جرم نشر یا پخش یا عرضه اثر متعلق به دیگری به عنوان جرایم هنرمندان، چگونه رخ میدهد؟ مجازات این قبیل جرایم هنرمندان چیست؟ با ما همراه باشید. ما دارای بهترین وکیل متخصص در زمینه جرایم مربوط به هنرمندان در تهران هستیم.

جرایم هنرمندان در یک نگاه

جرایم هنرمندان به دلیل موضوع خاص مورد جرم انگاری بصورت جداگانه و در قالب یک قانون خاص صورت پذیرفته است. موضوع جرم در جرایم مربوط به هنرمندان، عبارت است از انواع اثرهای مورد حمایت در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان. که در متن ماده ۲ قانون مذکور درج و قید شده است. پیش از پرداختن به موضوع جرم این مقاله، به تبیین و توضیح سه مفهوم، نشر و پخش و عرضه میپردازیم. تا بتوانیم در ادامه به جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری بپردازیم. با ما همراه باشید.

جرم نشر و تعریف نشر

جرم نشر اثر متعلق به دیگری، میتواند دربردارنده یکی از پررنگ ترین جلوه های ارتکاب جرایم مندرج در این قانون باشد. حال سوال این است که معنای این عنوان چیست؟ ببینید دوستان، نشر به معنای پراکنده کردن یا منتشر کردن نسخه های کتاب، خبر، رساله، نام، شهرت و غیره میباشد. لذا نشر از منظر قانون حمایت مولفان، مصنفان و هنرمندان، عبارت است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهیه کردن نمونه هایی از نسخه اصیل اثر شود. به همین جهت، شاهد ارتکاب جرم نشر اثر متعلق به دیگری، در مصادیق ضبط مکانیکی بر روی نوارهای ضبط صوت، صفحات موسیقی، نوارهای ویدیویی، چاپ و افست کتاب، قالبریزی، گراور کلیشه، تهیه نگاتیو فیلمهای سینمایی، عکسبرداری از تابلوهای نقاشی و غیره میباشیم.

برای احقاق حقوق تضییع شده خود، حتما با بهترین وکیل هنرمندان در موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ در تهران تماس بگیرید. در ادامه میبینیم که پخش یک اثر، چگونه میتواند از مصادیق جرایم مربوط به هنرمندان خصوصا در قالب جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری باشد.

تعریف پخش اثر بعنوان جرم هنری

وکیل متخصص جرایم هنرمندان در تهران، در ابتدا میگوید: پخش در فرهنگ لغت به معانی: پهن، نرم، نازک، پراکنده، بی آب و پژمرده، تقسیم و توزیع آمده است. ولیکن در حیطه قانون و دعاوی مربوطه و تشکیل پرونده کیفری هنرمندان، با دو نظر در خصوص جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری، مواجه هستیم:

الف) آثار قابل پخش: منظور آثاری که قابلیت چاپ و نشر ندارند، در عوض قابلیت پخش دارند. مانند آثار رادیویی و تلویزیونی. که از مصادیق جرم پخش اثر دیگری هستند.

ب) پخش و فروش عمده اثر یا آثار: یعنی فروش کلی در مقابل تک فروشی ذکر میگردد. مانند صادرات و واردات و توزیع آثار ادبی و هنری بین فروشگاه ها و کتابفروشی های مختلف.

نکته: بهترین وکیل متخصص جرایم هنرمندان در تهران میگوید: بنظر میرسد مفهوم مندرج در بند (ب) در بطن “نشر” وجود دارد. لذا زماینکه نشر یک اثر ممنوع است، انتشار و توزیع و عرضه و پخش آن اثر نیز ممنوع است.

جرم عرضه اثر دیگری و تعریف آن

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری در قالب آشکار ساختن و نشان دادن و نمایش دادن اثر متعلق به دیگری نیز تحقق می یابد. به عبارت دیگر: هرگونه در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر هنری یا ادبی متعلق به دیگری برای عموم، جرم عرضه اثر دیگری را تشکیل میدهد.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

مجازات جرم نشر یا پخش اثر دیگری
مجازات جرم نشر یا پخش اثر دیگری

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری و موضوع این جرایم

جرایم هنرمندان مانند سایر جرایم دیگر، دارای موضوع است. موضوع در هر جرم، به معنای آن چیزی است که، جرم بر روی آن واقع میشود. نظر به خاص بودن جرایم هنرمندان، لیست موضوعات این جرایم، بصورت خلاصه و فهرست وار برای شما عزیزان ذکر شده است. با هم ببینیم:

۱) کتاب، جزوه، رساله، نمایشنامه و هر نوشته ادبی و فنی و علمی و هنری که متعلق به غیر باشد.
۲) شعر، سرود، ترانه و تصنیف. که به هر طریق و روش و ترتیبی، نوشته، ضبط یا نشر شده باشند.
۳) اثر یا آثار سمعی و بصری. که به منظور و قصد و هدف اجرا و نمایش در صحنه های نمایش یا پرده سینما، یا پخش شدن از طریق رادیو و تلویزیون، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشند. که بسیار شاهد مصادیق جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری میباشیم.
۴) اثر یا آثار موسیقی، خواه نوشته یا ضبط شده باشد، یا نشر یافته باشد.
۵) نقاشی، تصویر، طرح، نقش، نقشه جغرافیایی ابتکاری، نوشته ها و خطهای تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش و صورتی، خواه ساده خواه ترکیبی، به وجود آمده باشد.
۶) هرگونه، قسم، نوع و مدل از پیکره (مجسمه).
۷) اثر یا آثار معماری. از قبیل نقشه و طرح های ساختمانی.
۸) اثر عکاسی. مستلزم این شرط که با روش ابتکاری و ابداعی، پدید آمده باشد.
۹) هنرهای دستی، صنعتی، نقشه، گلیم و قالی، مشروط بر اینکه دارای ابتکار باشند.
۱۰) اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگ ملی پدید امده باشد.
۱۱) اثر یا آثار فنی. مشر.ط بر دارا بودن جنبه ابتکار در اثر.
۱۲) هر گونه اثر مبتکرانه دیگر. که از ترکیب چند اثر، از اثرهای نامبرده در این فصل از قانون پدید آمده باشد.

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری و ارکان تشکیل دهنده آن

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری، مانند سایر جرایم، برای ارتکاب و وبه وقوع پیوستن، نیازمند تحقق سه رکن میباشند. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. برای ارایه افق دید حقوقی، و کمک به شما عزیزان در تصمیم گیری برای اقدام قانونی، این سه رکن به بهترین و ساده ترین بیان ممکن، ذکر شده است. توجه بفرمایید:

رکن قانونی در جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

رکن قانونی جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری، عبارت است از ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ که قید مینماید: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را (یعنی اثر متعلق به دیگری که مالک آن اثر است) که مورد حمایت این قانون است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او و یا عالما و عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر، پخش، یا عرضه کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا هجده ماه محکوم خواهد شد.

نکته: مجازات فوق مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی، به نحو صحیح قید شده است.

رکن مادی در جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

تبلور و نمود خارجی قصد مجرمانه، در عالم خارج و واقع، عنصر مادی یا همان رکن مادی هر جرم نامیده میشود. برای اینکه جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری وجود خارجی پیدا کند، باید در قالب یک رفتار مادی و فیزیکی تحقق یابد. خوب است بدانید این جرم با ترک فعل محقق نمیشود. لذا هر یک از افعال و اعمال مربوطه، مانند منتشر کردن، پخش کردن، عرضه نمودن و توزیع کردن اثر متعلق به دیگری، تشکیل دهنده رکن مادی این جرم میباشد.

نکته: برای تحقق جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری نیازی نیست که رکن مادی بر تما اثر صورت پذیرد. تحقق و ارتکاب این اعمال، بر روی بخشی از اثر نیز موجب به وجود آمدن این جرم میشود.

رکن معنوی در جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری مانند همه بسیاری از جرایم دیگر، نیازمند وجود رکن معنوی یا روانی میباشد. در بررسی رکن معنوی برای تحقق جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری توجه به دو قسمت مندرج در متن ماده ۲۳ ضروری است.

قسمت نخست: نشر پخش یا عرضه اثر دیگری، به نام خود فاعل یا به نام پدیدآورنده باشد، ولیکن اجازه صحب اثر مفقود باشد. در این فرض نیازی به اثبات رکن معنوی و سونیت فاعل وجود ندارد. لذا صرف ارتکاب فعل مادی در این فرض، برای تحقق جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری کفایت میکند.

قسمت دوم: نشر پخش یا عرضه اثر دیگری، عالما و عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده صورت گرفته باشد. در این فرض، شاکی باید رکن معنوی را نیز به اثبات برساند.

مرجع رسیدگی به جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

برای شکایت از جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری باید به کجا مراجعه کنیم؟ آیا نیاز به مراجعه به نهاد یا سازمان خاصی وجود دارد؟ اگر بخواهید راسا اقدام کنید، باید پس از تنظیم شکواییه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. سپس در ادامه به دادسرا و دادگاه مراجعه میکنید. دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان را دارای میباشد. اگر میخواهید وکیل برای شما همه امور مربوط به پرونده را انجام دهد، صرفا به وی وکالت داده و چگونگی پیشرفت و روند پرونده ار از وی بخواهید.

مشاوره حقوقی و تخصصی با وکیل جرایم هنرمندان در تهران

بهترین تصمیم این است که قبل از هرگونه اقدام قانونی در زمینه جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری با وکیل متخصص در این زمینه صحبت کنید. تا مراحل دادرسی و رسیدگی قضایی و بایسته های الزامی را برای شما توضیح دهد. اینکه یک پرونده کیفری با موضوع جرم مذکور چگونه تشکیل شده و چه مسیری را طی خواهد نمود، توسط وکیل هنرمندان موسسه ما برای شما مورد توضیح و شفاف سازی قرار میگیرد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل خانم | وکیل زن | وکیل خانوم برای پرونده

جرم نشر یا پخش یا عرض اثر متعلق به دیگری
جرم نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری

چرا موسسه حقوقی امین عدالت بهترین انتخاب است

زیرا موسسه حقوقی امین عدالت متشکل از وکلای پایه یک دادگستری میباشد. هر وکیل بصورت تخصصی در چند زمینه مشخص فعالیت میکند. وکیل کیفری که امور مربوط به جرایم هنرمندان مانند جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری را انجام میدهد، در موسسه ما وکیل هنرمندان نامیده میشود. لذا میتوانید همواره از وی مشاوره حقوقی دریافت کنید. یا به وی وکالت در مطالعه پرونده بدهید، و از وی صرفا تنظیم لایحه دفاعیه را بخواهید. یا صفر تا صد امور مربوط به پرونده کیفری خود را به ما بسپارید. تخصص ما، موجب اعتبار ما شده است.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ