جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و ... ترجمه دیگری
دعاوی هنرمندان

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری چیست؟ بهترین وکیل برای شکایت از این جرم در تهران کیست؟ مراحل رسیدگی به جرم چگونه است؟ هزینه وکیل برای پیگیری پرونده کیفری مربوطه در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟ با موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید.

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری چیست؟

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری چه زمانی بع وقوع می پیوندد؟ موضوع این جرم چیست؟ چه زمانی میتوانیم نسبت به شکایت از این مساله اقدام کنیم؟ ببینید دوستان، موضوع جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری، اثرهای ترجمه شده ای است که توسط مترجمین مربوطه ترجمه شده اند. ولیکن توسط سایر اشخاص، مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته اند. لذا حقوق مترجمین زایل شده است. به عبارت دیگر، اثرهای ترجمه مترجمین، از طریق چاپ و نشر و پخش و تکثیر توسط دیگران، مورد سواستفاده قرار گرفته اند. و منجر به نقض حقوق مترجم شده است. در ادامه به توضیح و شفاف سازی در مفهوم و مصداق میپردازیم.

تعریف چاپ در جرم چاپ ترجمه دیگری

جرم چاپ ترجمه دیگری چگونه رخ میدهد؟ ببینید دوستان، در مقاله جرم نشر و پخش اثر دیگری، دو اصطلاح نشر و پخش، به تفصیل مورد بررسی و توضیح قرار گرفته است. حال به بررسی تعریف چاپ میپردازیم. تا به چگونگی ارتکاب و وقوع جرم چاپ ترجمه دیگری برسیم. از نظر قانونگذار، ارتکاب جرم مذکور به اینصورت است که، شخص یا اشخاصی، ترجمه متعلق به دیگری را از طریق سیستم افست، دیجیتال یا چاپ لیزری، تکثیر با دستگاه های فتوکپی، زیراکس و ریسگراف و امثال آن، به چاپ برساند. به عبارت دیگر، میتوان جرم چاپ ترجمه دیگری را اینگونه بیان کرد: چاپ و پخش و نشر ترجمه متعلق به دیگری، به نام خود یا شخص دیگری، بدون داشتن اجازه مترجم و صاحب اثر.

تعریف تکثیر یا تجدید چاپ در جرم تکثیر ترجمه متعلق به دیگری

جرم تکثیر یا تجدیدچاپ ترجمه دیگری به چه معناست؟ وکیل متخصص شکایت از نقض حقوق مترجم میگوید: اصطلاحات تکثیر یا تجدید چاپ که در ماده ۱ ‌قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ‌مصوب ۱۳۵۲.۱۰.۱۶ آمده است، از جهت حرفه ای، به افست یا چاپ مجدد تعبیر میشود. به این معنا که یک کتاب، بدون حروفچینی و ویرایش جدید، عینا مشابه سازی شده و به تعداد زیاد چاپ گردد. از طرفی ماده ۲ نیز اینگونه تعریف میدارد: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده و به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه دیگر، بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است. لذا برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص کیفری در زمینه جرایم مربوط به نقض حقوق صاحبان اثر و مترجمان هم اکنون با ما تماس بگیرید.

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری
جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری و موضوع آن

موضوع جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری چیست؟ به ساده ترین بیان ممکن میتوان گفت: موضوع این جرم عبارت است از اثرهای ترجمه شده توسط مترجمین آنها. که شخص یا اشخاص دیگری، از طریق چاپ، پخش، نشر و تکثیر آنها، به حقوق مترجمین، تعدی و تجاوز نموده و عبارت دیگر حقوق صاحبان ترجمه را نقض کرده اند. این عمل جرم بوده و مجازات قانونی را برای مرتکب یا کرتکبین در پی دارد.

ارکان تشکیل دهنده جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

وکیل متخصص کیفری در جرایم مربوط به نقض حقوق مترجمان به بهترین بیان ممکن، توضیح میدهد: هر جرمی در مرحله وقوع، نیازمند وجود ارکان تشکیل دهنده است. و در مرحله اثبات نزد مقام قضایی رسیدگی کننده، نیازمند احراز این ارکان و انتساب آن به متهم یا متهمین پرونده میباشد. حال این ارکان را با هم بررسی میکنیم:

رکن قانونی جرم تکثیر و چاپ ترجمه دیگری

جرم تکثیر و چاپ ترجمه دیگری در ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ مورد بیان قرار گرفته است. این ماده ناظر بر مواد ۱ ، ۲ ، ۳ آن قانون میباشد. به موجب این ماده، اشخاصی که بر خلاف مقررات مواد ۱ الی ۳ عمل کنند، یا اشیا مذکور در ماده ۳ را بطور غیرمجاز در خارج تهیه شده را به کشور وارد یا صادر نمایند، به حبس از ۴۵ روز الی ۶ ماه محکوم میشوند.

نکته: مجازات جرم تکثیر و چاپ ترجمه دیگری، مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قید گردیده است.

رکن مادی جرم تجدید چاپ و بهره برداری از ترجمه دیگری

رکن مادی جرم تجدید چاپ و بهره برداری از ترجمه دیگری، شامل تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای بدون رضایت مترجم یا وارث قانونی آن میباشد. نکته مهم این است که افعال مذکور، باید توامان و متفقا توسط مباشر یا مباشران ارتکاب یابد. و ارتکاب هر یک بصورت مجزا و بدون وجود شرایط شرکت در جرم، موجب وقوع این عنوان مجرمانه نمیگردد.

نکته: ممکن است یک وکیل متخصص کیفری بتواند نظر دادگاه را بر تفسیر مضیق معطوف داشته و مطابق مفاد فوق عمل نماید، و یک وکیل ماهر و باتجربه دیگر، تفسیر موسع را مجری نموده و برای هریک از مباشران، خواه به تفکیک، مجازات جرم تکثیر ترجمه دیگری را بطور کامل، به دست آورد. لذا همواره باید برای دفاع از پرونده کیفری خود، وکیل متخصص و باتجربه کیفری را به همراه داشته باشید.

رکن معنوی جرم نشر و پخش ترجمه دیگری

وکیل متخصص جرایم مربوط به هنرمندان در باب نقض حقوق مترجمین میگوید: رکن معنوی یا سونیت و قصد مجرمانه در جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری، مفروض است. یعنی شاکی تکلیفی بر اثبات وقوع قصد مجرمانه متهم یا متهمان در این جرم ندارد. ولیکن به دو مولفه نتیجه جرم و وسیله جرم توجه کنید:

۱) نتیجه جرم: جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری از جمله جرایم مطلق میباشد. یعنی مقید به حصول نتیجه خاصی نمیباشند. به عبارت دیگر، نتیجه حاصل از جرم ارتکابی و زیان وارد شده به بزه دیده، جزو عوامل و ارکان تشکیل دهنده جرم نمیباشند. یعنی به محض اینکه ترجمه متعلق به دیگری، بدون اجازه قانونی، تکثیر یافت یا نشر و پخش شد، عمل فاعل دارای قابلیت تعقیب جزایی می باشد.

۲) وسیله جرم: جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری از جمله جرایمی میباشد که، قانونگذار وسیله خاصی را در تحقق آن موثر نمیداند. لذا به هر وسیله ای که ترجمه دیگری چاپ و پخش و نشر گردد، جرم مذکور تحقق یافته تلقی میگردد.

مجازات جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

مجازات جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری در ماده ۷ قانون مصوب ۱۳۵۲ قید شده است. به موجب این ماده برای فاعل یا فاعلین این جرم، مجازات حبس درنظر گرفته شده است. مدت حبس مذکور از ۴۵ روز تا ۶ ماه متغیر است. این مجازات مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قید شده است.

بهترین وکیل برای شکایت از جرم نقض حقوق ترجمه دیگری

بهترین وکیل برای شکایت از جرایم مربوط به نقض حقوق مترجمین که مورد حمایت قانونگذار است، وکیلی است که عمده فعالیت خود را به نحو تخصصی به دعاوی کیفری در این موضوعات معطوف نموده باشد. حسب مورد مطابق انتخاب شما بعنوان موکل، وکیل آقا یا وکیل خانم برای وکالت در پرونده کیفری شما در نظر گرفته میشود.

هزینه وکیل هنرمندان در ۱۴۰۱

جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری مانند هر موضوع کیفری دیگر، نیازمند وکیل برای دفاع و پیگیری پرونده میباشد. حق الوکاله وکیل هنرمندان در ۱۴۰۱ مطابق مصوبه موسسه حقوقی امین عدالت میباشد. نحوه پرداخت حق الوکاله بصورت اقساط و از برای هر مرحله میباشد. حق الوکاله هر مرحله در آغاز مرحله دریافت میگردد. حداقل مراحل رسیدگی قضایی، شامل دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر میباشد. برای کسب اطلاعات دقیق تر از جزییات مربوط به هزینه وکیل کیفری هم اکنون در واتساپ خط موسسه پیام ارسال نمایید.

نکته: برای آگاهی از مراحل شکایت و نحوه رسیدگی به جرم جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری و دریافت مشاوره از وکیل متخصص هم اکنون با ما تماس بگیرید.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری

مجازات جرم تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش ترجمه دیگری

چرا موسسه حقوقی امین عدالت بهترین گزینه است؟

موسسه حقوقی امین عدالت دارای شماره ثبت ۴۸۶۶۰ میباشد. موسسه حقوقی ما متشکل از وکلای پایه یک دادگستری میباشد. شما با همان وکیلی مشاوره حقوقی مینمایید، که در فرض اعطای وکالت برای شما وکالت میکند. لذا اینطور نیست که شما با یک شخصی صحبت کنید و برای وکالت با شخص جدیدی مواجه شوید. همچنین میتوانید از سایر خدمات حقوقی موسسه ما، مانند وکالت در مطالعه پرونده و مشاوره حقوقی بصورت ماهیانه و وکیل همراه استفاده نمایید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
جرم نشر پخش یا عرضه اثر دیگری
نوشتهٔ بعدی
عدم درج شماره دفعات چاپ و تعدد نسخه کتاب

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ