معاونت در جرم کلاهبرداری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

معاونت در جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری جزو جرایم علیه اموال اشخاص و افراد جامعه میباشد. هنگامیکه شخص یا اشخاصی در طی انجام عملیات فریب کارانه و مانور متقلبانه اقدام به بردن مال دیگران مینمایند، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و فاعل جرم مذکور هستند. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: در اکثر دعاوی کیفری یک شخص به تنهایی انجام دهنده فعل مجرمانه نبوده و اشخاص دیگری هم تحت عنوان مباشر، شریک و معاون در وقوع جرم کلاهبرداری دخالت داشته اند. تجمع بیش از یک نفر در ارتکاب رفتار مجرمانه موجب شرکت در جرم کلاهبرداری شده و مبحث آن مجزا و جدای از بحث معاونت در جرم کلاهبرداری است. در مقاله پیش رو به بیان تعریف و ماهیت معاونت در کلاهبرداری خواهیم پرداخت.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل کلاهبرداری | جرم کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد؟

تعریف معاونت در جرم

وکیل کلاهبرداری میگوید: معاونت در جرم به معنای دخالت غیرمستقیم یک شخص در وقوع جرم است. مطابق ماده ١٢۶ قانون مجازات اسلامی، اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:

الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود.

وکیل کلاهبرداری و بررسی معاونت در این جرم

وکیل کلاهبرداری و بررسی معاونت در این جرم

عنصر مادی معاونت در جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری میگوید: عنصر مادی جرم معاونت شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سواستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم توسط معاون در کلاهبرداری میباشد. معاون با انجام هریک از افعال فوق، به عنصر مادی جرم معاونت در کلاهبرداری جامه عمل پوشانیده است.

نکته: شرط تحقق جرم معاونت در کلاهبرداری، عدم دخالت معاون در عنصر مادی جرم کلاهبرداری است.

دخالت مستقیم معاون در وقوع جرم

وکیل کلاهبرداری تاکید میدارد: چنانچه معاون در عنصر مادی جرم کلاهبرداری دخالت داشته باشد و نتیجه مجرمانه به نقش و تاثیر مستقیم او در انجام جرم برگردد، مورد از مصادیق معاونت در جرم کلاهبرداری نبوده بلکه صحبت از شرکت در جرم کلاهبرداری و مباشرت به میان می آید.

وحدت قصد در معاونت در جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری اذعان داشته: لزوم وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط اساسی وقوع جرم معاونت در جرم کلاهبرداری است. تبصره ماده ١٢۶ مقرر میدارد: برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود.

نکته: معاون کلاهبردار باید بداند که دارد برای کلاهبردار معاونت مینماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  دلایل اثبات جرم کلاهبرداری

مثال معاونت در کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری تمثیلا بیان میدارد: تصور نمایید شخص الف برای اینکه شخص ب بتواند از شخص ج کلاهبرداری نماید، به او آموزش میدهد که چگونه اسناد جعلی بسازد و یا وی را همواره تشویق مینماید یا او را تطمیع نموده و به امیال و آرزوهای طول و دراز ارجاع مینماید. در کلیه موارد مذکور شخص الف به دلیل وحدت قصدی که با شخص ب دارد، مرتکب معاونت در جرم کلاهبرداری شده است.

مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری میگوید: مطابق ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مرتکب اصلی و فاعل جرم میباشد.

وکیل کلاهبرداری جهت تبیین مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری ادامه میدهد: احد از مجازاتهای جرم کلاهبرداری، حبس از ١ سال تا ٧ سال میباشد. مطابق ماده ١٩ این جرم جزو جرایم تعزیری درجه ۴ است که دارای حبس بیش از ۵ سال تا ١٠ سال میباشد. وفق بند ت ماده ١٢٧ مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات ارتکابی یعنی کلاهبرداری است. لذا معاون در کلاهبرداری به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد. حال با اجرا شدن قانون جدید کاهش مجازات حبس مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ ، اگر جرم کلاهبرداری مشمول جرایم قابل گذشت شود و مجازات آن به نصف حداقل و حداکثر تقلیل یابد، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری نیز وفق آن تعیین خواهد شد.

نکته: درصورت وجود جهات تخفیف برای مرتکب و مباشر و شریک در جرم کلاهبرداری، دادگاه نمیتواند مجازات حبس ایشان را به کمتر از ١ سال تقلیل نماید.

وکیل پرونده کلاهبرداری در تهران

وکیل پرونده کلاهبرداری در تهران

وکیل پرونده کلاهبرداری در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی و کیفری به شما عزیزان بوده و مفتخر است به ارائه بهترین مشاوره حقوقی توسط وکلای متخصص و باتجربه در زمینه دعاوی کیفری خصوصا جرم کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری که از مبتلا به ترین پرونده های کیفری محاکم میباشند. خوب است هر شخصی پیش از اقدام به تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری، با وکیل متخصص و باتجربه مشاوره نموده و از راهکارهای قانونی و رویه عملی دادگاه ها مطلع گردد تا بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۷ میانگین امتیاز: ۴.۸]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
دلایل اثبات جرم کلاهبرداری
نوشتهٔ بعدی
وثیقه برای جرم کلاهبرداری

دیگر مطالب این دسته بندی

52 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
52
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x