جرایم مربوط به اطفال

جرایم اطفال چیست؟ اگر طفل مرتکب جرم شود، چگونه مجازات میشود؟ سن قانونی برای اعمال مجازات چقدر است؟ آیا شخص زیر ۱۸ سال اعدام میشود؟ انواع مجازاتهای قانونی برای جرایم اطفال کدام است؟ با بهترین وکیل جرایم اطفال در تهران همراه باشید. موسسه حقوقی امین عدالت حامی حقوق شماست.

جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

آیا طفل هم میتواند مرتکب جرم شود؟ یعنی اگر طفل یا همان نوجوان زیر ۱۸ سال، مرتکب عمل ممنوعه ای شود، به عمل و فعل وی، جرم گفته میشود؟ و برای وی مجازات در نظر گرفته میشود؟ پاسخ مثبت است. اینطور نیست که بروز فعل مثبت یا تحقق ترک فعل توسط جوان یا نوجوان زیر ۱۸ سال، جرم نباشد. بلکه جرم است و مطابق قانون به مجازاتهای مقرر محکوم میشود. ولیکن رسیدگی و اعمال مجازات اطفال یا اشخاص زیر سن ۱۸ سال، دارای ویژگی های به خصوصی میباشد. که در ادامه به توضیح هریک پرداخته ایم. با ما همراه باشید. ما قانون را به ساده ترین زبان ممکن برای شما بیان کرده ایم.

اگر سن طفل یا نوجوان ۹ تا ۱۵ سال باشد

وکیل متخصص کیفری در مورد جرایم اطفال میگوید: اگر مرتکب جرم، طفل یا نوجوان باشد، و نوع جرم وی، داخل در موارد تعزیرات باشد، یعنی از جمله جرایم تعزیری باشد، نخستین معیاری که مورد بررسی قرار میگیرد، سن وی میباشد. به همین جهت اگر طفل یا نوجوانی که دارای سن بین ۹ تا ۱۵ سال باشد، و مرتکب جرایم تعزیری شده باشد، حسب مورد یکی از مجازاتهای ذیل برای وی در نظر گرفته میشود:

 •  دادگاه، طفل یا نوجوان مجرم را به اولیا، سرپرست قانونی یا والدین وی تسلیم میکند.
 • درصورت صلاحدید دادگاه، طفل یا نوجوان مجرم به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری تسلیم میگردد.
 • قاضی دادگاه طفل یا نوجوان را نصیحت میکند.
 • دادگاه به طفل یا نوجوان اخطار داده و تذکر میدهد و یا تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم از وی میگیرد.
 • اگر طفل یا نوجوان مرتکب جرم درجه ۱ تا ۵ شده باشد، به مدت ۳ ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود.

جرایم اطفال دارای سن ۱۲ تا ۱۵ سال

اگر طفل یا نوجوان بین ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم تعزیری شود، چگونه مجازات میشود؟ اخطار و تذکر دادن به طفل مجرم، یا اخذ تعهد کتبی از نوجوان مجرم، به جهت عدم تکرار جرم، و همچنین نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نوجوانان از ۳ ماه تا ۱ سال، برای مجازات اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال درنظرگرفته میشود. وکیل متخصص جرایم اطفال میگوید: همچنین باید بدانید که مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا یک سال، در مورد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ اعمال میگردد.

جرایم اطفال و نوجوانان سن ۱۵ تا ۱۸ سال

جرایم اطفال و نوجوانان در مورد سنین بین ۱۵ تا ۱۸ سال احکام و مجازاتهای متفاوتی را در نظر گرفته است. مطابق قانون، اگر طفل یا نوجوان در زمان ارتکاب جرایم تعزیری دارای سن ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، حسب مورد به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم میشود:

الف) جرایم اطفال اگر مشمول درجه ۱ تا ۳ باشد، طفل یا نوجوان مجرم ۲ تا ۵ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود.
ب) جرایم اطفال داخل در درجه ۴ موجب نگهداری طفل یا نوجوان مجرم در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۱ تا ۳ سال میشود.
پ) جرایم اطفال و نوجوانان از درجه ۵ باشد، موجب محکومیت طفل یا نوجوان به تحمل مجازات نگهداری در کانون از ۳ ماه تا ۱ سال یا پرداخت جزای نقدی از پانزده میلیون ریال تا شصت و پنج میلیون ریال یا انجام خدمات عمومی رایگان از صد و هستاد تا هفتصد و بیست ساعت میگردد.
ت) جرایم اطفال و نوجوانان شامل درجه ۶ باشد، موجب محکومیت طفل یا نوجوان بزهکار به پرداخت جزای نقدی از سه میلیون ریال تا بیست و پنج میلیون ریال یا انجام شصت تا صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان میشود.
ث) جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار اگر داخل در درجات ۷ و ۸ باشند، موجب صدور حکم محکومیت طفل یا نوجوان مجرم به پرداخت جزای نقدی تا ۳ میلیون ریال میگردد.

نکته: ساعات ارایه خدمات عمومی رایگان توسط نوجوان در جرایم اطفال، بیشتر از ۴ ساعت کار در روز نمیباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  نقش و عملکرد وکیل کیفری در پرونده ها

جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار
جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار

تعهدات قانونی والدین در این جرایم

اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل یا نوجوان مجرم این است که برخی امور برای وی انجام بگیرد، والدین را به انجام برخی از تکالیف متعهد می سازد. تعهداتی از قبیل:

 • طفل یا نوجوان مجرم را نزد مددکار اجتماعی یا روانشناس ببرند.
 • طفل یا نوجوان مجرم را به موسسه آموزشی و فرهنگی بفرستند، تا تحصیل کند و یا حرفه ای را یاد بگیرد.
 • اقدامات لازم جهت درمان طفل یا ترک اعتیاد نوجان تحت نظر پزشک صورت بگیرد.
 • از ارتباط مضر طفل یا نوجوان مجرم با سایر اشخاص دیگر جلوگیری شود.
 • دادگاه میتواند طفل یا نوجوان را منع از رفت و آمد به محل های معین نماید.

نکته: دادگاه درحالی والدین، اولیا یا سرپرست های قانونی را به موارد فوق ملزم میکند که، آنها به انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر، و اعلام نتیجه به دادگاه ملزم میگردند.

تجدیدنظر قاضی در حکم صادره

 • آیا دادگاه میتواند در زمان اجرای حکم محکومیت طفل یا نوجوان بزهکار در رای خود تجدیدنظر کند؟
 • نحوه اعمال تقلیل در مجازت تعیین شده از سوی دادگاه چگونه است؟

وکیل متخصص جرایم اطفال و نوجوانان میگوید: دادگاه صادرکننده حکم محومیت طفل یا نوجوان مجرم میتواند با توجه به گزارش واصله درخصوص رفتار طفل و وضع او در کانون، یک بار در رای خود تجدیدنظر کند. این تجدیدنظر شامل تقلیل مدت نگهداری در کانون تا یک سوم میباشد. همچنین دادگاه میتواند از نگهداری طفل یا نوجوان مجرم در کانون اصلاح و تربیت صرف نظر کرده و وی را به والدین تسلیم کند.

تصمیم دادگاه در مورد تجدیدنظر در احکام جرایم اطفال در صورتی اتخاذ میگردد که حداقل مدت یک پنجم از مدت زمان محکومیت سپری شده باشد. یعنی طفل یا نوجوان مجرم باید حداقل مدت یک پنجم را در کانون اصلاح و تربیت نوجوانان سپری کرده باشد.

وکیل جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار

 • وکیل کیفری در جرایم اطفال چگونه عمل میکند؟

درابتدا عمل ارتکابی را با عناوین تصریح شده در قانون تطبیق میدهد. ادله اثبات دعوا یا ادله مثبته وقوع جرم و انتساب آن به طفل یا نوجوان بزهکار را بررسی میکند. در ادامه، پیش از جلسه پرونده را مطالعه و لایحه دفاعیه را آماده میکند. سپس در همه جلسات رسیدگی شرکت کرده و شخصا به دفاع از حقوق موکل میپردازد. وکیل جرایم اطفال و نوجوانان به نحو صحیح به مواد قانونی استناد کرده و تقاضای صدور حکم برائت یا اعمال تخفیف در مجازات موکل را از دادگاه خواستار میشود. هم اکنون برای تعیین وکیل یا دریافت مشاوره حقوقی از وی با ما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی امین عدالت حسب انتخاب موکل، برای وی وکیل خانم یا وکیل آقا انتخاب میکند. یعنی وکیل خانم در جرایم اطفال یا وکیل آقا در جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار هم بصورت استقلال و هم بصورت اشتراکی وکالت مینمایند. انتخاب با شماست.

اعدام نوجوان زیر ۱۸ سال

 • آیا نوجوان زیر ۱۸ سال اعدام میشود؟

وکیل جرایم اطفال در تهران میگوید: مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، اگر نوجوان بالغ زیر سن ۱۸ سال، مرتکب جرایم حدود و یا جرایم موجب قصاص شود، و ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند، و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد، مجازات اعدام برای ایشان منتفی بوده، و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در بندهای فوق محکوم میشود.

لذا برای منتفی شدن اعدام نوجوان زیر ۱۸ سال، وجود حداقل یکی از شرایط فوق الزامی میباشد. به همین جهت، درنهایت تشخیص این امر بر عهده قاضی قرار دارد.

 • نکته: اگر دادگاه بخواهد، نظر پزشکی قانونی درخصوص رشد عقلی نوجوان را اخذ میکند.

جرایم اطفال و پرداخت دیه

آیا طفل یا نوجوان مجرم به پرداخت دیه محکوم میشود؟ پاسخ مثبت است. وکیل جرایم اطفال و نوجوانان در تهران میگوید: مطابق ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی، اگر طفل یا نوجوان مرتکب جرمی شوند که مستوجب پرداخت دیه یا ضمان مالی باشد، مطابق مقررات دیه در قانون جزا و خسارات مربوطه، محکوم میشوند.

نکات مهم جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار

چند نکته بسیار مهم و کاربردی درخصوص جرایم اطفال و نوجوانان وجود دارد، که وکیل متخصص و باتجربه کیفری در پرونده تحت الامر از آنها استفاده کرده، و مطابق قانون به آنها استناد میکند. از جمله این نکات مهم میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱) امکان تخفیف در مجازاتهای جرایم اطفال و نوجوانان وجود دارد.
۲) اعمال تخفیف در مجازات به خواست و اراده قاضی دادگاه میباشد.
۳) نحوه تخفیف در مجازات جرایم اطفال و نوجوانان بصورت تقلیل مجازات تا نصف حداقل یا تبدیل اقدامات تامینی و تربیتی میباشد.
۴) امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در تمام جرایم اطفال وجود دارد.
۵) جرایم اطفال موجب ایجاد سابقه کیفری برای طفل یا نوجوان بزهکار نمیشود.

◁◁ بیشتر بدانید:  بهترین وکیل خانم تهران

وکیل جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان
وکیل جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان

وکیل اطفال در تهران

موسسه حقوقی امین عدالت در تهران برای شما ارایه دهنده انواع خدمات حقوقی به نحو تخصصی میباشد. تنظیم شکواییه، تنظیم لایحه دفاعیه، مطالعه پرونده و توضیح مسیر قانونی پیش روی، وکالت در پرونده و تضمین حسن انجام کار، دریافت مشاوره تخصصی از وکلای خانم و آقا، باتجربه و متخصص (در موسسه ما همه اعضا وکیل پایه یک دادگستری میباشند.) از جمله ارزنده ترین خدمات حقوقی موسسه وکالتی امین عدالت میباشد.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۳.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments