مجازات اخلال در نظم عمومی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

مجازات اخلال در نظم عمومی
سایر موارد کیفری

مجازات اخلال در نظم عمومی چیست؟ انواع مجازاتهای مقرر در قانون برای جرایم مشمول اخلال در نظم عمومی و امنیت کشور کدام است؟ نحوه اعمال تخفیف در مجازات اخلال در نظم عمومی چگونه است؟ آیا امکان تعلیق اجرا یا تعویق صدور حکم در مجازات اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی وجود دارد؟ بهترین وکیل برای پرونده کیفری با این اتهام کیست؟ با موسسه حقوقی امین عدالت به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ در تهران همراه باشید.

مجازات اخلال در نظم عمومی چیست؟

مطابق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات کسی که در نظم عمومی و آرامش و آسایش عمومی اخلال ایجاد کرده است، حبس و زندان میباشد. مدت مجازات اخلال در نظم عمومی مطابق ماده مذکور سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

خوب است بدانید در ماده مذکور شرایطی قید شده است که وقوع آن شرایط، که ارکان تشکیل دهنده جرم هستند، باید عندالمحکمه به اثبات رسیده، و انتساب نتیجه به متهم نیز باید محرز و مسلم گردد.

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هر کس (لذا قید و شرط خاصی برای فاعل در نظر گرفته نشده است) با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد (به نظر میرسد تشخیص این امر بر عهده قاضی است) موجب اخلال در نظم جامعه و آرامش و آسایش عمومی گردد، (لذا وقوع این نتیجه خاص شرط شده است) یا مردم را از کسب و کار بازدارد، (این نتیجه نیز میتواند موجب تحقق این عنوان مجرمانه باشد) به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. (مجازات اخلال در نظم عمومی میتواند برخوردار از تخفیف باشد).

مجازات اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات

مجازات اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات نیز همان است که در بند فوقانی بیان گردید. لذا باید بدانید که مهمترین نکته در پرونده کیفری با موضوع اتهامی اخلال و اغتشاش، این است که عمل متهم با کدام یک از مولفه های قانونی منطبق است. زیرا ممکن است مورد خارج از موضوع ماده ۶۱۸ باشد و دارای مجازات سنگین تری باشد. همانطور که در قانون درج شده است، ممکن است یک متهم اتهام خود را اخلال یا اغتشاش در نظر بگیرد، درحالیکه عنوان محارب و جرم محاربه به فعل و عمل او صدق کند.

نکته: همواره با همراه داشتن وکیل متخصص کیفری به مراجع قضایی مراجعه کنید.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم محاربه و مجازات آن در قانون ایران

انواع مختلف مجازاتهای ایجاد اخلال در نظم عمومی و امنیت کشور

خوب است بدانید از ماده ۴۹۸ تا ماده ۵۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرایم مربوط به ایجاد اخلال در نظم و امنیت کشور اختصاص یافته است. لذا انواع مختلف مجازاتهایی که به نوعی دربردارنده مجازات اخلال در نظم عمومی است، بصورت فهرست وار برای شما قید میگردد:

 • مجازات حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال که حسب مورد متغیر است.
 • جزای نقدی که میزان مبلغ آن مطابق ماهیت جرم ارتکابی تعیین شده و در حق دولت پرداخت میشود.
 • شلاق تعزیری که تا ۷۴ ضربه میباشد.
 • انواع مجازاتهای اعدام، تبعید، قطع عضو، نفی بلد که برای جرم محاربه میباشد.
 • انحلال شخصیت حقوقی.
 • مصادره اموال مجرمان به نفع بیت المال.

مجازات اخلال در نظم عمومی و دادگاه صالح

مرجع قضایی صلاحیت دار درخصوص رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی کیست؟ کدام دادگاه به اتهام مذکور رسیدگی کرده و نسبت به مجازات اخلال در نظم عمومی حکم صادر میکند؟ خوب است بدانید دادگاه های کیفری دو دارای صلاحیت به رسیدگی به اتهام مذکور میباشند. لذا دادگاه کیفری دو نسبت به تعیین مجازات برای جرم اخلال در نظم عمومی دارای صلاحیت است. این اتهام خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اعمال تخفیف در مجازات اخلال در نظم عمومی

مجازات اخلال در نظم عمومی قابلیت اعمال مقررات تخفیف در مجازات را دارد. یعنی میتوان برای مرتکب جرم تخفیف در مجازات را اخذ کرد. این امر مستلزم بررسی مساله توسط وکیل و ارایه راهکار دقیق و قانونی توسط ایشان است. زیرا باید احراز گردد که کیفیات مخففه در پرونده مانحن فیه، وجود دارد. یعنی مرتکب جرم از شرایط اعمال تخفیف در مجازات اخلال در نظم عمومی برخوردار است.

نقش وکیل خانم یا آقا در اتهام مذکور

شما میتوانید حسب انتخاب خود، از موسسه ما وکیل خانم یا وکیل آقا انتخاب کنید. وکیل متخصص کیفری ابتدا پرونده را مطالعه میکند و نظر حقوقی خود درخصوص اعمال تخفیف مجازات اخلال در نظم عمومی را به شما ابراز میدارد. که اساسا امکان اخذ تخفیف در مجازات برای متهم وجود دارد یا خیر؟ لذا بهترین کار این است که بدون وکیل در پرونده اقدام به توضیح و ادای اظهارات ننمایید. تا وکیل بتواند بهترین دفاع را از موکل خود ارایه دهد. زیرا ممکن است شما به عنوان متهم پرونده حرفی را بیان کنید، که عنوان اقرار صریح و شفاف به خود بگیرد، و دیگر امکان رجوع از آن وجود نداشته نباشد.

مجازات اخلال در نظم عمومی درجه چند است؟

مجازات اخلال در نظم عمومی مانند سایر مجازاتها درارای درجه بوده و در دسته بندی قرار میگیرد. مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، درجه ۶ محسوب میشود. لذا مجازات اخلال در نظم عمومی درجه ۶ میباشد. این تعیین درجه، ملاک اعتبار و عمل در تعیین میزان و نوع تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم است. در ادامه به بررسی این موارد پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

مجازات اخلال در نظم عمومی قابل تعلیق است

 • آیا میتوان اجرای مجازات اخلال در نظم عمومی را به حالت تعلیق درآورد؟

پاسخ مثبت است. زیرا مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ که جرم ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی درجه ۶ است، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از ۱ تا ۵ سال معلق نماید. پس امکان اخذ تعلیق در اجرای مجازات برای جرم مذکور وجود دارد.

خوب است بدانید دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات اخلال در نظم عمومی، میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای الباقی مجازات را نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق در اجرای مجازات خویش را نماید.

تعویق در صدور حکم مجازات اخلال در نظم عمومی

بهترین وکیل پرونده اخلال در نظم عمومی میگوید: مطابق ماده ۴۰ قانون مرقوم، در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ که دربردارنده جرم ایجاد اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی نیز هست، دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد.

نکته: بهترین کار اخذ و تعیین وکیل متخصص کیفری است، تا بتواند مولفه های قانونی را در پرونده احراز نموده و نزد مقام قضایی به اثبات رسانیده و صحیحا مورد تقاضا قرار دهد.

احراز موارد ذیل در پرونده الزامی است:

 • وجود جهات تخفیف.
 • پیش بینی اصلاح مرتکب.
 • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران خسارت وارده.
 • فقدان سابقه کیفری موثر.
◁◁ بیشتر بدانید:  نقش و عملکرد وکیل کیفری در پرونده ها

مجازات جرم اخلال در نظم عمومی
مجازات جرم اخلال در نظم عمومی

موسسه حقوقی امین عدالت در تهران

موسسه حقوقی امین عدالت در تهران حامی حقوق شماست. شما میتوانید با مراجعه به موسسه ما، افتخار ارایه انواع خدمات حقوقی به شما را به ما بدهید. تنظیم لایحه دفاعیه، مطالعه پرونده توسط وکیل کیفری و ارایه نظر و دیدگاه حقوقی، ارایه مشاوره حقوقی تخصصی و موردی توسط وکیل و اعلام وکالت بصورت تام در پرونده را از ما بخواهید. مجازات اخلال در نظم عمومی میتواند دارای آینده ای روشن تر نسبت به آنچه که در قانون به عنوان مجازات اولیه برای مرتکب در نظر گرفته شده است، باشد. هم اکنون با ما تماس حاصل نمایید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
مجازات اطفال ۹ تا ۱۵ سال در قانون
نوشتهٔ بعدی
وکیل برای پرونده قاچاق کالا و ارز

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
مشاوره حقوقی در واتساپ