نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی
دعاوی طرح صنعتی

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی را در این مقاله به جهت بهره برداری شما عزیزان منتشر می نماییم. وکیل متخصص در دعوای ابطال طرح صنعتی ثبت شده تلاش دارد تا بهترین نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده

دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده می تواند به چند دلیل تقدیم دادگاه شود:

۱- دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده به دلیل سابقه افشاء طرح صنعتی
۲- دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده به جهت عدم رعایت شرایط شکلی اظهارنامه طرح صنعتی
۳- عدم ارائه شکل ظاهری جدید در طرح صنعتی ثبت شده و صرفا ارائه یک دستاورد فنی
۴- شخصی غیر از مالک، طرح صنعتی را به نام خود ثبت نموده باشد

◁◁ بیشتر بدانید:  دادخواست ابطال طرح صنعتی چگونه تنظیم میگردد؟

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده به جهت سابقه افشاء طرح صنعتی

نکته: نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده به جهت سابقه افشا که در ادامه ارائه خواهد گردید به عنوان نمونه ای رایج در این دعوا می باشد و توصیه می شود برای تنظیم دادخواست تخصصی در این زمینه حتما با وکیل متخصص در دعاوی طرح صنعتی مشاوره نمایید.

خواهان: فردی که در اثر ثبت طرح صنعتی ثبت شده دچار مشکلاتی شده و مانعی برای تولید وی به وجود آمده است.

خوانده: شخص حقیقی یا حقوقی که طرح صنعتی مذکور به نام او در اداره مالکیت صنعتی ثبت شده است

خواسته: ابطال طرح صنعتی ثبت شده به شماره ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی به جهت سابقه افشاء

دلایل و منضمات:

۱- گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده
۲- مدارکی که دال بر سابقه افشاء طرح صنعتی مذکور دارد ماننده فاکتور فروش یا کاتالوگ یا درج در سایت یا فضای روزنامه یا مجله جهت تبلیغات محصول مورد نظر
۳- مدارک شناسایی فرد دادخواست دهنده یا مدارک وکیل

نمونه شرح دادخواست ابطال طرح صنعتی

اینجانب محمد محمدی تولید کننده کالای مورد نظر می باشم و از سال ۹۷ اقدام به تولید کالای مورد نظر با الگوبرداری از نمونه های موجود در بازار نموده ام اما خوانده دعوا در سال ۹۸ پس از گذشت یک سال از تولید بنده اقدام به ثبت طرح صنعتی مورد نظر در اداره مالکیت صنعتی  و در ادامه نیز علیه بنده اقدام به ثبت شکایت سو استفاده از طرح صنعتی ثبت شده نموده است. اما به جهت اینکه طرح ثبت شده از سوی ایشان دارای سابقه افشاء پیش از ثبت بوده است، لذا شرایط ثبت به عنوان طرح صنعتی را نداشته و به صورت غیر قانونی ثبت شده است. بنابراین ضمن دادخواست تقدیمی با توجه به مستندات تقدیمی تقاضای ابطال طرح صنعتی مذکور را به جهت سابقه افشاء از مرجع محترم دارد.

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی به جهت عدم ارائه شکل ظاهری جدید

خواهان: فردی که در اثر ثبت طرح صنعتی ثبت شده متضرر شده و فعالیت تجاری وی مختل شده است

خوانده: شخص حقیقی یا حقوقی که طرح صنعتی مذکور به نام او در اداره مالکیت صنعتی ثبت شده است

خواسته: ابطال طرح صنعتی ثبت شده به شماره ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی به جهت عدم ارائه نوآوری یا شکل ظاهری جدید

دلایل و منضمات:

۱- گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده
۲- مدارکی که حاکی از عدم ارائه شکل ظاهری جدید و نوآوری در طرح صنعتی ثبت شده می باشد.
۳- مدارک شناسایی فرد دادخواست دهنده یا مدارک وکیل

شرح دادخواست:

اینجانب حسین حسینی تولید کننده کالای مورد نظر می باشم و از سال ۹۷ اقدام به تولید کالای مورد نظر با الگوبرداری از نمونه های موجود در بازار نموده ام اما خوانده دعوا در سال ۹۸ پس از گذشت یک سال از تولید بنده اقدام به ثبت طرح صنعتی مورد نظر در اداره مالکیت صنعتی  و در ادامه نیز علیه بنده اقدام به ثبت شکایت سو استفاده از طرح صنعتی ثبت شده نموده است.

اما به جهت اینکه طرح ثبت شده از سوی ایشان هیچگونه نوآوری در بر نداشته و سابقا نیز این طرح در بازار موجود بوده و طرح صنعتی ثبت شده از سوی خوانده هیچگونه تفاوت ظاهری با طرح های سابق نداشته است، لذا شرایط ثبت به عنوان طرح صنعتی را نداشته و به صورت غیر قانونی ثبت شده است. بنابراین ضمن دادخواست تقدیمی با توجه به مستندات تقدیمی تقاضای ابطال طرح صنعتی مذکور را به جهت سابقه عدم ارائه شکل ظاهری جدید از مرجع محترم دارد.

نکته: توصیه می گردد برای طرح دادخواست تخصصی در این زمینه و با توجه به اینکه هر دادخواست حقوقی با توجه به شرایط دعوای شما متفاوت می باشد، حتما از مشاوره وکیل متخصص در این زمینه بهره مند گردید و برای طرح دعوای ابطال طرح صنعتی به جهت عدم ارائه شکل ظاهری جدید از سوی وکیل دادگستری اقدام نمایید.

وکیل متخصص طرح صنعتی

فعالیت در خصوص مالکیت فکری و فعالیت در این حوزه دارای پیچیدگی های خاصی می باشد که نیازمند تخصص و تجربه کافی است و شما برای مراجعه به وکیل و دادن وکالت به وکیل برای پیگیری و طرح دادخواست در زمینه ابطال طرح صنعتی و سایر دعاوی مالکیت فکری می بایست از این امر اطمینان حاصل نمایید که شخص مورد نظر در ابتدای امر وکیل باشد و در ادامه قطعا سابقه کافی در این پرونده و پرونده های مشابه را داشته باشد تا این توانایی را داشته باشد که شما را به هدف اصلی تان برساند.

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده به جهت عدم ثبت طرح به نام مالک واقعی

ابطال طرح صنعتی ثبت شده به جهت اینکه گواهینامه طرح صنعتی مذکور به فردی داده شده است که واقعا مالک طرح نمی باشد و با سو استفاده از طرح فرد دیگری اقدام به ثبت طرح مورد نظر نموده است، نیازمند طرح دادخواست ابطال طرح صنعتی به جهت ثبت طرح به نام فردی غیر از مالک واقعی طرح صنعتی می باشد که به شرح ذیل برای شما عزیزان منتشر می گردد:

خواهان: فردی که مالک اصلی طرح صنعتی مورد نظر می باشد

خوانده: شخص حقیقی یا حقوقی که طرح صنعتی مذکور به نام او در اداره مالکیت صنعتی ثبت شده است

خواسته: ابطال طرح صنعتی ثبت شده به شماره ثبت ۸۸۹۸۹ در اداره مالکیت صنعتی به جهت عدم مالکیت فردی که طرح به نام او ثبت شده است

دلایل و منضمات:

۱- گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده
۲- مدارکی که نشان دهنده عدم مالکیت ثبت کننده طرح مذکور می باشد
۳- مدارک شناسایی فرد دادخواست دهنده یا مدارک وکیل

شرح دادخواست:

اینجانب علی احمدی طرح و پدید آورنده طرح صنعتی مورد نظر می باشم و از سال ۹۵ طرح مذکور را در کارگاه خویش تولید می نمایم اما اقدامی در جهت ثبت طرح مورد نظر ننموده ام و متاسفانه اخیرا متوجه این امر گردیده ام که فردی با هویست حسین حسینی اقدام به ثبت طرح مورد نظر به نام خویش نموده است این در حالی است که طرح مذکور متعلق به بنده بوده و ایشان به هیچ عنوان حق چنین کاری را نداشته است لذا صدور حکم به ابطال طرح صنعتی مورد نظر مورد استدعا می باشد.

نکته: در اینجا تنها چند نمونه از نمونه دادخواست های ابطال طرح صنعتی ثبت شده برای شما عزیزان قرار داده شده است و در مقالات آتی نمونه دادخواست های دیگری به دلایل متفاوت فوق الذکر از سوی وکیل متخصص مالکیت فکری برای شما منتشر خواهد شد.

◁◁ بیشتر بدانید:  ابطال گواهینامه طرح صنعتی به دلیل سابقه افشاء

نمونه دادخواست برای ابطال طرح صنعتی

نمونه دادخواست برای ابطال طرح صنعتی

وکیل در زمینه دعاوی مالکیت فکری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با در اختیار داشتن وکلایی متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی مالکیت فکری این نوید را به شما عزیزان می دهد که با اعتماد به مجموعه ما بهترین نتایج را در دعاوی پیش رو کسب خواهید نمود، چرا که امروزه می توان گفت وکالت تخصصی نیاز هر جامعه بوده ای و نمی توان انتظار داشت وکلا در همه زمینه ها دارای تخحصص و تجربه کافی باشند به همین جهت باید به سراغ وکلایی بروید که حرفه وکالت را به صورت تخصصی و حرفه ای دنبال می کنند.

برای مشاوره با وکیل متخصص در زمینه دعاوی طرح صنعتی و همچنین کسب اطلاعات در زمینه نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی به جهت سابقه افشاء یا تنظیم لایحه و یا دادخواست در این زمینه با شماره تماس های ما ازتباط برقرار نمایید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
دادخواست ابطال طرح صنعتی چگونه تنظیم میگردد؟

دیگر مطالب این دسته بندی

0 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x