وکیل تصرف عدوانی | دعوای تصرف عدوانی حقوقی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل تصرف عدوانی و دعوای تصرف عدوانی حقوقی
دعاوی ملکی

وکیل تصرف عدوانی یا همان وکیل دعاوی ملکی در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی دعوای تصرف عدوانی و تمام جوانب این دعوا بپردازد. البته لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی به معنای اعم شامل دعوای ممانعت از حق و مزاحمت نیز می شود که دعاوی مذکور در دپارتمان تخصصی دعاوی ملکی موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در مقاله های آتی توسط وکلای متخصص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وکیل تصرف عدوانی و تعریف تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی در پاسخ به پرسش فوق به استناد قانون و نظریه متخصصین و تجربه خویش بهترین تعریفی که از تصرف عدوانی مطرح می کند بدین شرح است، تصرف عدوانی به این معنی است که شخصی متصرف ملکی باشد و مدعی باشد که شخص دیگر ولو کسی که سند مالکیت دارد ملک مورد نظر را از ید او به زور و عدوان خارج نموده است به بیان دیگر وکیل پرونده ملکی یا وکیل تصرف عدوانی عنوان می دارد، متصرف ملک مدعی باشد که شخصی به زور او را از ملکی که در تصرف او بوده است خارج نموده.

تصرف عدوانی در مال منقول است یا غیر منقول؟

وکیل تصرف عدوانی پرسش فوق را اینگونه پاسخ می دهد، بهترین مرجع برای پاسخ به این پرسش قانون است، به استناد ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصرف عدوانی صرفا در اموال غیر منقول (اعم از ملک، زمین و…) متصور است و در خصوص اموال منقول نمی توان مدعی تصرف عدوانی بود. در نتیجه اگر فردی خودرو شما را به زور از شما بگیرد شما نمی توانید دعوای تصرف عدوانی مطرح کنید و باید به دنبال راه حل حقوقی دیگری باشید.

اهمیت داشتن سند مالکیت ملک

وکیل تصرف عدوانی در تشریح این پرسش عنوان می دارد، دعوای تصرف عدوانی در راستای اثبات رابطه فیزیکی مدعی تصرف با ملک است به بیان دیگر در دعوای تصرف، متصرف مدعی است که ملک قبل از تصرف خوانده دعوا در ید او بوده است و بر خلاف دعوای مالکیت در دعوای تصرف عدوانی بحث رابطه حقوقی متصرف با ملک مطرح نمی باشد، در نتیجه ممکن است فردی سند مالکیت نسبت به ملک داشته باشد اما در پرونده تصرف عدوانی ملک محکوم گردد و شکست بخورد.

نکته: وکیل تصرف عدوانی می گوید، داشتن سند مالکیت دلیل بر این می باشد که دارنده سند متصرف ملک نیز می باشد و در اینجا کسی که ادعا کند دارنده سند مالکیت متصرف ملک نبوده، باید این امر را در دادگاه اثبات کند.

وکیل تصرف عدوانی | دعوای تصرف عدوانی حقوقی
وکیل تصرف عدوانی | دعوای تصرف عدوانی حقوقی

تصرف ملک چه ویژگی باید داشته باشد تا مورد حمایت قانون قرار گیرد؟

وکیل تصرف عدوانی اظهار می دارد، در خصوص اینکه متصرف یک مال غیر منقول چه مدت باید در یک ملک تصرف داشته باشد تا بتوان وی را متصرف دانست، قانون مدت مشخصی را تعیین ننموده است و قاضی رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص تصمیم گیرنده می باشد.

وکیل تصرف عدوانی در ادامه بیان می دارد، در رویه قضایی تصرفی مورد حمایت است که مستمر، علنی و پایدار باشد، به عنوان مثال اگر شما یک بار وارد باغی شوید و شکاری در آن انجام دهید نمی توانید خود را متصرف آن باغ بدانید در بهترین حالت تصرف شما علنی بوده است اما تصرف شما در ملک مستمر و پایدار نبوده.

وکیل متخصص تصرف عدوانی
تصرف عدوانی یکی از دعاوی تخصصی و پیچیده در دعاوی مربوط به املاک محسوب می شود و از دو مرجع حقوقی و یا کیفری قابل پیگیری است، به همین خاطر وکیل متخصص تصرف عدوانی می بایست ابتدائا با بررسی مدارک و اسناد مربوط به ملک غیر منقول و توجه به سابقه تصرف و عملیاتی که ممکن است متصرف در دوره تصرف در ملک انجام داده باشد، بهترین تصمیم را در خصوص طرح دعوای کیفری یا حقوقی اخذ نماید. طرح هر یک از دعاوی مورد نظر داری نکاتی مهم است که نیازمند طرح از سوی وکیل با تجربه دعاوی ملکی می باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل ملکی

وکیل تصرف عدوانی و تعارض دعوای مالکیت با تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی تعارض موجود در این دو دعوا را اینگونه برای شما عزیزان تشریح می نماید، تعارض موجود در این دو دعوی می تواند دو حالت داشته باشد که در ادامه وکیل دعاوی ملکی یا به صورت تخصصی تر وکیل تصرف عدوانی به بررسی هر دو حالت این تعارض خواهد پرداخت.

حالت اول زمانی است که شخصی ادعای مالکیت ملک را دارد و تصمیم می گیرد بر علیه فردی که متصرف ملک است دعوای مالکیت طرح کند و بهترین راه حل را طرح دعوای مالکیت می داند، در این فرض ممکن است دعوای مالکیت طرح شده با شکست مواجه شود یعنی فردی که ادعای مالکیت ملک داشته است در دادگاه موفق به اثبات ادعای خود نشود. وکیل تصرف عدوانی (وکیل ملکی) در ادامه بیان می دارد، این فرد در ادامه نمی تواند دعوای تصرف عدوانی را علیه متصرف ملک مطرح کند، دلیل این امر نیز این می باشد که طرح دعوای مالکیت به نوعی اقرار به سبق تصرف متصرف فعلی می باشد یعنی شما با طرح دعوای مالکیت به نوعی اقرار می کنید که ملک الان در تصرف شما نیست در نتیجه دعوای تصرف نیز در این حالت منتفی است.

حالت دوم را وکیل تصرف عدوانی اینگونه تشریح می نماید، زمانی ممکن است یک شخص بهترین تصمیم را در این بیند که دعوای تصرف عدوانی را ابتدا علیه متصرف ملک خویش طرح کند، ممکن است فرد مالک همانطور که پیش تر نیز گفته بودیم در این پرونده شکست بخورد و متصرف پیروز دعوای تصرف عدوانی شود.

وکیل تصرف عدوانی اینطور ادامه می دهد، با طرح دعوای تصرف عدوانی بر خلاف حالت اول خللی به طرح دعوای مالکیت وارد نمی شود به عبارت دیگر وقتی شما دعوای تصرف عدوانی مطرح می کنید می تواند بعد از آن دعوای مالکیت نیز مطرح کنید و تعارضی در این دو دعوی وجود ندارد.

تصرف عدوانی حقوقی، کیفری

وکیل تصرف عدوانی با در نظر گرفتن نظریه دکترین حقوق و همچنین قوانین مرتبط تفاوت بین دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری را چنین بیان می دارد، به زبان ساده می توان گفت تصرف عدوانی حقوقی زمانی است که شما فقط متصرف ملک هستید و برای طرح دعوا صرف تصرف کفایت می کند اما در طرح شکواییه کیفری شما علاوه بر سبق تصرف ملک نیاز به سند مالکیت ملک نیز دارید یعنی شما هم باید سند مالکیت داشته باشید و هم متصرف ملک باشید و فردی شما را به زور از ملکتان خارج کرده باشد.

تصرف عدوانی کیفری و مجازات تصرف عدوانی کیفری و مباحث مربوط به آن در مقاله های آتی به صورت مشروح از سوی بهترین وکلای حاضر در دپارتمان دعاوی ملکی موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا واقع در تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وکیل تصرف عدوانی و نحوه تصرف

وکیل دعاوی ملکی یا به صورت تخصصی تر وکیل تصرف عدوانی اذعان می دارد، نحوه تصرف در دعوای تصرف عدوانی می بایست به زور و عدوانی باشد، یعنی اگر شما با اراده خود ملک خود را در اختیار دیگری قرار دهید حق طرح دعوای تصرف عدوانی را علیه او ندارید چرا که لازمه طرح دعوای تصرف عدوانی تصرف به قهر و غلبه می باشد.

نکته: ممکن است ابتدای ورود به ملک به صورت دوستانه باشد اما علی رغم درخواست های مکرر متصرف از ملک خارج نشود در این حالت نیز تصرف عدوانی واقع شده است.

وکیل تصرف عدوانی و دادگاه صالح به رسیدگی

وکیل تصرف عدوانی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی را دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می داند چرا که تمامی دعاوی که مربوط به اموال غیر منقول باشد باید مطابق با ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح گردد.

وکیل تصرف عدوانی در تهران
وکیل تصرف عدوانی در تهران

وکیل تصرف عدوانی در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با در نظر گرفتن این امر که، حرفه وکالت در عصر حاضر دیگر محدود به چند دعوای خاص نمی باشد و دارای حوزه های متعدد است که فعالیت در هر یک از این موارد نیاز به تخصص و تجربه و دانش بالا دارد، اقدام به تشکیل دپارتمان های تخصصی در هر یک از حوزه های کاری در شغل وکالت نموده است و با دقت نظر خاصی از وکلایی در این دپارتمان ها استفاده نموده که دارای تخصص و تجربه درخشان در رشته فعالیت خویش باشند.

با افتخار اعلام می کنیم که موسسین و تمامی وکلای فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا واقع در تهران از وکلای خوب و متخصص زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری می باشند. جهت طرح دعاوی ملکی و یا مشاوره تخصصی با وکیل تصرف عدوانی در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۱ میانگین امتیاز: ۴.۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
اختلاف در متراژ ملک و وکیل دعاوی ملکی
نوشتهٔ بعدی
وکیل خلع ید و بررسی دعوای خلع ید

دیگر مطالب این دسته بندی

50 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
حمید
2 سال قبل

سلام ایا سکونت در خانه سازمانی با رضایت مدیرکل قبلی وتخلیه فعلی مکان بارضایت تصرف عدوانی تلقی می شود

مهسا
2 سال قبل

سلام وقت بخیر برای طرح دعوای تصرف عدوانی باید به کجا مراجعه بشه؟

نگين
2 سال قبل

سلام خسته نباشید تو دعوای تصرف عدوانی آیا جنبه کیفری هم وجود داره؟؟؟

مریم
2 سال قبل

سلام
در یک پرونده تصرف عدوانی که علاوه بر نظر کارشناس تحقیقات محلی نیز به سود ما بوده
 و در جلسه ای قاضی به متشاکی گفته که محکوم هستید و بفکر جلب رضایت شاکی باشید. 
متشاکی نیز ملک را که در واقع قسمتی از یک ملک روستایی به ابعاد ۲ در ۳ متر است پس داده
 و ما که همین را میخواستیم روی پرونده رضایت داده ایم. حال دادنامه آمده به شرح زیر 

“صرفنظر از اعلام رضایت بدون قید و شرط شاکیه نسبت به مشتکی عنه، نظر به فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در
اثبات و انتساب بزه معنونه به مشتکی عنه ، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آئین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد .”

ایا این میتواند بدلیل این باشد که چون متشاکی خانم است و محیط روستایی است برای همین قاضی نخواسته که جریمه یا …. شامل حال او بشود؟

فیروز
2 سال قبل

سلام و خسته نباشید من ملکی رو معامله کردم که انباریش رو پشت بام قرار داره زمانی که خواستم از انباریش استفاده کنم دیدم درش رو بستن و زنجیرش کردن بعد مشخص شد که اونجا رو یکی از همسایه ها اشغال کرده و با اینکه ازش خواستم خالی کنه اما توجهی نکرده من الان میتونم ازش شکایت کنم؟ لطفا عنوان شکایت رو هم قید بفرمایید.

رضوانی
2 سال قبل

سلام با همسایه ام بر سر متراژ زمین مشکل پیدا کردم چطوری میتونم مشکلم رو حل کنم؟

کمالپور
2 سال قبل

آیا نیاز هست در دعوای تصرف عدوانی ملکی که در آن زراعت شده توقف نمود؟

جندقی
2 سال قبل

با سلام و ارادت
آیا در پرونده مربوط به تصرف عدوانی نحوه‌ی تصرف هم ملاک می باشد؟

شکور
2 سال قبل

سلام و خسته نباشید آیا در دعاوی تصرف به همراه داشتن وکیل ضروری می باشد؟

حسن زاده
2 سال قبل

با سلام از وکیل متخصص در پرونده تصرف عدوانی این سوال را دارم که نوع تصرف باید چگونه باشد؟