بررسی ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

بررسی ماده 20 پیمان
بررسی شرایط پیمان

شرایط عمومی پیمان از جمله مهم ترین ارکان تنظیم هر قرارداد پیمانکاری دولتی می باشد به همین خاطر وکلای متخصص موسسه حقوقی امین عدالت در زمینه قراردادهای پیمانکاری، تکت تک مواد این مقرره را برای شما عزیزان به صورت تخصصی تشریح می نمایند. تا به اینجا ۱۹ ماده از شرایط عمومی پیمان برای شما عزیزان توضیح داده شد و در این مقاله ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان

برای بررسی بهتر این ماده ابتدا متن ماده عینا به شرح ذیل برای شما بیان می گردد:

الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را ت تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. تامین آب، برق، سوخت و مخابرات و به طور کلی، تجهیز کامل کارگاه، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار می باشد، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ب) تامین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانکار است، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  شرایط عمومی و خصوصی پیمان همراه با جدیدترین اصلاحات

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگه داری می کند، باید به قرار زیر باشد:

اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعداً معین می شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات یابد از نظر تطبیق با مشخصات فنی، بیش از سفارش، به تائید مهندس مشاور برسد. در هر حال، از نظر مرغوبیت باید کاملاً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار بگیرد.

ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح مرغوب و کافی نمی کاهد. بدین روی، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار بگیرد، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید. بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل، اضافه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بهاء، به اقتضای مورد، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است.

نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورت جلسه شود. مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی، شمارش یا اندازه گیری باشد. انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و عوامل دیگر مصون باشد.

ج) هر گاه تهیه و یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد، کارفرما تسهیلات لازم را برای تهیه آن مصالح و لوازم فراهم می کند. اگر تهیه بعضی از مصالح و لوازم، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد.

د) در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج از کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان های ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید. هر گاه ضمن اجرای کار، محدودیت های جدیدی پیش آید که به علت آن، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاد می کند از خارج از کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات، تصمیم گیری نماید.

ه) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده، تامین کند. هر گاه ضمن اجرای کار، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات و ابزار موجود پیمانکار، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید، تکمیل و تقویت کند، بدون اینکه برای این کار، ادعای خسارت یا هزینه های اضافی از کارفرما داشته باشد.

و) پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزار را که برای انجام عملیات لازم است، از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشین آلات که در کارگاه مورد نیاز نیست، پیمانکار، تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند. مهندس مشاور به تقاضا ی او رسیدگی می کند و در صورتی که موجه باشد، اجازه خروج می دهد.

ز) در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تامین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و به طور دایم در کار باقی بماند، در تعهد کارفرما باشد، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست، مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است.

ح) اگر در اسناد و مدارک پیمان، تکلیفی برای تهیه غذا، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تامین آنها، طبق شرایط پیش بینی شده، می باشد.

وکیل متخصص پیمانکاری

وکالت در حوزه قراردادهای پیمانکاری با توجه به اینکه این قراردادها دارای جنبه های بسیار گسترده می باشد که مجموع این شرایط در پرونده پیمانکاری مورد نظر موثر بوده و به نوعی مانند زنجیرهای در هم تنیده دارای اثر گذاری در بخش های دیگر قرارداد می باشد، کاری است بسیار تخصصی که نیازمند تجربه و دانش کافی در این زمینه می باشد تا وکیل مورد نظر موفق شود نتیجه مثبت مورد نظر را کسب نماید به همین جهت توصیه می شود برای طرح پرونده در زمینه قراردادهای پیمانکاری یا دفاع در این پرونده ها حتما از وکلای پر انرژی و با دانش در این پرونده ها بهره مند گردید.

تجهیز کارگاه چیست؟

تجهیز کارگاه در ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان به این معنی می باشد که پیمانکار باید ظرف مدت معینی اقدام به آماده سازی کارگاه برای شروع پروژه مورد نظر نماید. از جمله این امور می توان به نصب دستگاه و تجهیزات لازم و آماده نمودن تجهیزات و مصالح لازم برای شروع پروزه نام برد.

اقدامات این ماده بر عهده چه کسی می باشد؟

تجهیز کارگاه مطابق با ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان بر عهده پیمانکار می باشد اما این قاعده دارای استثنا نیز می باشد و ممکن است در قرارداد پیمانکاری همانگونه که در ماده ۲۰ تصریح گردیده است شرط نمود که تجهیز کارگاه یا بخشی از این اقدام بر عهده کارفرما باشد و این امر منافاتی با شرایط عمومی پیمان نخواهد داشت.

تجهیز نکردن کارگاه از سوی پیمانکار چه ضمانت اجرایی دارد؟

ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان در این خصوص سخنی به میان نیاورده است اما مطابق بند ۳ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، اگر پیمانکار در مدت زمان تعیین شده اقدام به تجهیز کردن کارگاه ننماید موجب می شود که کارفرما این حق را داشته باشد تا قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.

شرایط فسخ قرارداد از سوی کارفرما به دلیل عدم تجهیز کارگاه چیست؟

بند ۳ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مقرر نموده است، کارفرما در صورتی می تواند قرارداد را به استناد عدم تجهیز کارگاه فسخ نماید که، مبلغ در نظر گرفته شده که مربوط به زمان بعد از تحویل کارگاه می باشد را به پیمانکار پرداخت نموده باشد، در این شرایط است که کارفرما می تواند قرارداد پیمانکاری را به استناد این ماده فسخ نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  دعاوی رایج بین کارفرما و پیمانکار

وکیل پیمان در تهران

وکیل پیمان در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با در اختیار داشتن کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری که در زمینه قراردادهای پیمانکاری دارای تجربه و تخصص کافی می باشد این نوید را به شما می دهد که در صورت اطمینان به مجموعه ما حداکثر توان حقوقی برای احقاق حقوق شما به کار گرفته خواهد شد.

برای مشاوره با وکیل متخصص در شرایط عمومی پیمان و قراردادهای پیمانکاری و یا اخذ وکیل برای طرح دادخواست و شکواییه در قراردادهای پیمانکاری و همچنین دفاع در قبال چنین پرونده هایی با شماره های موسسه تماس حاصل فرمایید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
بررسی ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان
نوشتهٔ بعدی
شرایط پیمان در قرارداد پیمانکاری

دیگر مطالب این دسته بندی

0 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x