جرایم دارویی چیست؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرایم دارویی
دعاوی مربوط به دارو

جرایم دارویی به آن دسته از جرایمی گفته میشود که موضوع اصلی ارتکاب جرم، دارو بوده و پرونده کیفری و دعاوی کیفری حول محور دارو و ابعاد مختلف آن رخ میدهند. وکیل جرایم دارویی در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف جرایم دارویی از قبیل ساخت دارو، تقلب دارویی، تولید وتوزیع غیرمجاز دارو و غیره میپردازد.

جرایم دارویی مانند واردات، صادرات و خرید و فروش دارو

 • واردات، صادرات و خرید و فروش دارو تحت چه شرایطی جرم بوده و در زمره جرایم دارویی قرار میگیرد؟

خوب است بدانید اگر کسی نسبت به انجام اموری از قبیل واردات دارو، صادرات دارو و خرید و فروش دارو مبادرت نماید و انجام این امور، بدون اخذ و داشتن مجوز از وزارت بهداشت باشد، مرتکب جرم شده است.

نکته: مجازات واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت، علاوه بر ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت و وزارت بهداشت، مرتکب به پرداخت پنج میلیون تا پنجاه میلیون بعنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تکرار جرم مذکور چه مجازاتی دارد؟

وکیل جرایم دارویی میگوید: در جرایم دارویی نیز مانند سایر دعاوی کیفری و جرایم دیگر، مقوله تکرار جرم و تشدید مجازات در صورت تکرار جرم وجود دارد. خوب است بدانید در صورت تکرار جرم واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت، مرتکب به پرداخت جریمه از پنج میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بشتر باشد) محکوم خواهد شد.

نکته: این امر، اصلاحی مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی میباشد. (مستند به تبصره ۱ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی)

◁◁ بیشتر بدانید:  تخلفات انتظامی در امور دارویی

خرید و فروش غیرقانونی دارو بعنوان جرایم دارویی

اکنون اجمالا به بررسی مفاد تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور میپردازیم.

وکیل جرایم پزشکی میگوید: در زمینه جرایم دارویی، اگر مسئولین مراکز ساخت، تهیه و توزیع و فروش دارو مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی دارو نمایند یا از توزیع یا ارائه خدمات دارویی خودداری کنند یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند، هم به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد و هم به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

نکته: در زمینه جرایم دارویی خوب است این نکته را هم بدانید که کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر میگردد جزو اقلام دارویی محسوب میشوند.

جرایم دارویی در دامپزشکی

 • جرایم دارویی در داروهای دامی چگونه است؟
 • آیا فهرست داروهای دامی اعلام میگردد؟
 • زمان این اعلام چه تاریخی است؟ فهرست داروهای دامی توسط چه مرجعی اعلام میگردد؟
 • چه قانونی بر جرایم دارویی دامی حاکم است؟

وکیل جرایم دارویی میگوید: خوب است بدانید وفق تبصره ۵ ماده ۳ قانون فوق الاشعار، فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد مجازاتهای مربوطه به جرایم دارویی انسانی در مورد جرایم دارویی داروهای دامی هم قابل تسری و مجری میباشد.

مجازات اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی

یکی از موارد جرایم دارویی، فقدان صلاحیت افرادی است که به انجام امور فنی در موسسات پزشکی و دارویی مبادرت مینمایند. وفق ماده ۴ قانون مذکور، هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

نکته: وکیل جرایم دارویی یاداوری میدارد: رسیدگی به جرایم دارویی و جرایم پزشکی موضوع قانون مرقوم در دادگاه انقلاب رسیدگی شده و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد.

تبلیغات گمراه کننده در جرایم دارویی

خوب است بدانید هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول قانون مرقوم حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند و حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت تابلو و سرنسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده های فریبنده را ندارند و همچنین دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی به هرصورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع میباشد.

نکته: مجازات جرم مذکور بعنوان یکی از انواع جرایم دارویی برای بار اول پرداخت جزای نقدی و برای دفعات بعدی، هربار جزای نقدی بیشتر و یا حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا هر دو مجازات خواهد بود.

ذکر چند مساله مهم و ضروری:

به توصیه وکیل جرایم دارویی میبایست بدانید:

 •  دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جرم بوده و مشمول مجازات است.
 •  مبادرت هر یک از متصدیان امور دارویی و داروخانه ها به تبدیا تاریخ مصرف دارو، افزایش قیمت رسمی، تخلف در نرخ گذاری نسخه برآیند جرم بوده و مشمول مجازات است.
 • ارائه داروی غیرهم فرمول به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک، از مصادیق جرایم دارویی میباشد.

بایسته های ضروری جهت اجتناب از ارتکاب جرایم دارویی

۱) ضروری بودن موافقت قبلی وزارت بهداری علاوه بر رعایت مقررات ثبت علائم، برای ثبت اسامی و علائم تجارتی و صنعتی برای هر نوع دارو، داروسازی، موسسات پزشکی و داروفروشی.

۲) به کاربردن عنوان ژنریک به طور صحیح برای داروهایی که با نام شیمیایی یا عمومی توسط وزارت بهداشت تایید میگردند.

۳) تایید اثر درمانی و تعیین یا تایید نام داروهای گیاهی توسط وزارت بهداشت.

۴) تعیین نوع فرآورده هایی از قبیل بیولوژیک که دارای منشا حیوانی یا انسانی میباشند، توسط وزارت بهداشت.

لذا اگر هریک از تاییدیه های فوق از وزارت مربوطه اخذ نگردد و بدون داشتن مجوزهای مرقوم، مبادرت به فعالیت نمایند مشمول مقررات مربوط به جرایم دارویی میباشند.

تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جرایم پزشکی و غیره

جهت جلوگیری از وقوع جرمی در زمینه جرایم دارویی موضوع این تبصره، میبایست شرایط صلاحیت مسئول فنی مربوطه را بدانید:

 •  داشتن دانشنامه دکترای داروسازی
 • نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
 • عدم اشتهار به فساد در حرفه مربوطه

نکته: مفاد متن تبصره ۳ از این قرار است که، شرکت های توزیع کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک اعم از اینکه دولتی باشند یا غیردولتی باشند، باید از وزارت بهداشت پروانه تاسیس اخذ نمایند و مسئول فنی ایشان دارای شرایط مارالذکر باشد.

حدود اختیارات داروساز فنی

 • آیا ممکن است داروساز بعنوان مرتکب یک جرم از جرایم دارویی تحت تعقیب قرار بگیرد؟

پاسخ وکیل جرایم دارویی مثبت است. خوب است بدانید داروساز مسئول فنی داروخانه میتواند داروهایی را که پزشک در نسخه تجویز نموده را بسازد. همچنین میتواند داروی جالینوسی را با توجه به امکانات و شرایط لازم در داروخانه برای فراورده هایی که ساخت آنها از طرف وزارت بهداشت مجاز است، بسازد. حال اگر از هریک از شرایط و مقرره های فوق اطاعت ننماید، تحت عنوان ارتکاب جرمی از موارد جرایم دارویی تحت تعقیب قرار میگیرد.

جرایم دارویی موضوع ماده ۱۵ این قانون

وکیل متخصص جرایم دارویی میگوید: کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت، مواد دارویی و یا فراورده های بیولوژیک مندرج در ماده ۱۴ این قانون را وارد کشور نمایند یا آنها را در داخل کشور بسازند، مواد مذکور به نفع وزارت بهداشت ضبط یا معدوم میشوند. همچنین مجازات مرتکب یا مرتکبین از این قرار است که در مرحله اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در مرحله دوم  از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر لغو پروانه  به حداکثر مجازات نقدی در مرحله دوم محکوم خواهند شد.

نکته: در حیطه این نوع از جرایم دارویی خوب است بدانید چنانچه وارد کننده یا تولید کننده غیرمجاز، موسسه یا شرکت باشد، جزای نقدی آن افزایش یافته و در صورت تکرار جرم، مرتکب به حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

دخل و تصرف در دارو پس از تحصیل پروانه

وکیل جرایم دارویی میگوید: خوب است بدانید سازندگان داروها و مواد بیولوژیک پس از تحصیل پروانه، حق ندارند فرمول و ترکیب و شکل و یا بسته بندی دارو یا فرآورده های بیولوژیکی خود را تغییر دهند. مجازات مرتکب برابر با مجازات مندرج در ماده ۱۵ خواهد بود.

نکته: با کسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت امکان تغییر، دخل و تصرف محقق خواهد شد.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم خرید و فروش غیرمجاز دارو و مجازات آن

وکیل جرایم دارویی
وکیل جرایم دارویی

وکیل جرایم دارویی در تهران

جرایم دارویی مانند جرایم پزشکی یا سایر جرایم کیفری دارای نکات بسیار ظریف و عمده ای میباشد که نیازمند تخصص و دانش و وقوف بر رویه عملی میباشد. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان بهره مندی از دانش وکیل جرایم دارویی می باشد که تخصص کافی و وافی را در این زمینه نیز دارا باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا دارای کادری مجرب و متخصص از وکلای پایه یک دادگستری در زمینه های مختلف میباشد. لذا توصیه میشود همواره از مشاوره حقوقی تخصصی و دقیق و مفید بهره مند شوید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۰ میانگین امتیاز: ۴.۸]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
نوشتهٔ بعدی
جرم خرید و فروش غیرمجاز دارو و مجازات آن

دیگر مطالب این دسته بندی

28 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
bluo
1 ماه قبل

جرم کسی که به یه فردی که بیماری روانی داره و اون فرد تحت درمانه داروی اشتباهی معرفی میکنه و ادعا میکنه که داروهایی که روانشناس به اون فرد داده بدرد نمیخوره و خودش که هیچ مدرکی نداره به اون فرد داروی دیگه ای معرفی میکنه و حال اون فرد خیلی خراب میشه چیه؟

علی
3 ماه قبل

سلام وقتتون بخیر، من یکی از دوستانم دارویی رو از داروخونه های معتبر خریداری می‌کنه و اون ها رو در گروه های مجازی با قیمتی کمی بالا تر می‌فروشه آیا این جرم حساب میشه؟

f_g
3 ماه قبل

سلام ببخشید، خاستم بدونم اگه از خودمون به کسی دارو معرفی کنیم و اون شخص اگه با مصرف اون دارو عوارض شدید یا دور از جون موجب مرگ بشه، اونوقت دردسر برای کسی که دارو رو معرفی کرده هم هست؟ اگه هست جرمش چیه ممنون میشم پاسخ بدین.

سعید
1 سال قبل

باسلام. اگر شخصی بدون داشتن مجوز و دانش لازم اقدام به فروش داروی گیاهی کند و فرد استفاده کننده دچار عوارض شدید ناشی از مصرف داروی گیاهی مذکور گردد، میتوان از آن فرد شکایت کرد؟ مجازات او چه خواهد بود؟

مرتضي
2 سال قبل

سلام خسته نباشید من خواهرم داروساز هستش و حالت روانی داره سن پدرو مادرم بالاس من مشکل کلیه هم دارم یعنی جفتس ۵درصد کار میکنه بدون اینکه من بفهمم میره دکتر پول میده که جای قرص کلیه اعصاب بده چیکار میتتونم بکنم

سلامی
2 سال قبل

سلام خواستم بپرسم مجازات واردات بدون مجوز دارو چقدره و اینکه تکلیف داروها این وسط چی میشه؟

اتنا
2 سال قبل

سلام من یه پرونده داشتم در رابطه با جرایم دارویی که با زحمت و تلاش وکلای خوبتون به نتیجه خوبی هم دست پیدا کردم خیلی لطف کردن ممنونم

پری
2 سال قبل

سلام و عرض ادب
برای شکایت از جرایم دارویی میبایست به کجا مراجعه کرد لطفا راهنمایی بفرمایید.

وجدانی
2 سال قبل

سلام وقتتون بخیر
چطوری میتونم از داروخونه ای که بهم قرص تاریخ گذشته داده شکایت کنم؟ زیر بار نمیره؟

مرادی
2 سال قبل

سلام من متاسفانه و به اجبار از ناصر خسرو و از این دستفروشا قرصی تهیه کردم که تو بازار نبود. پس از مصرف این قرص دچار مشکلات شدید گوارشی شدم و با مراجعه به پزشک متوجه شدم این قرص تقلبی میباشد. حالا سوالم اینه چطوری میتونه از اون فروشنده دارو شکایت کنم و چطور اینو ثابت کنم؟