جرایم دارویی

وکیل جرایم دارویی به وکیلی گفته میشود که در پرونده های مربوط به جرایم دارو و داروخانه ها و واردات و صادرات دارو یا همان قاچاق دارو فعالیت داشته و دارای تجربه وکالت در پرونده های کیفری جرایم دارویی میباشد.

جرایم دارویی چیست؟

جرایم دارویی به آن دسته از جرایمی گفته میشود که موضوع اصلی ارتکاب جرم، دارو بوده و پرونده کیفری و دعاوی کیفری حول محور دارو و ابعاد مختلف آن رخ میدهند.

وکیل جرایم دارویی در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف جرایم دارویی از قبیل ساخت دارو، تقلب دارویی، تولید وتوزیع غیرمجاز دارو و غیره میپردازد.

وکیل جرایم دارویی برای پرونده واردات، صادرات و خرید و فروش دارو

 • واردات، صادرات و خرید و فروش دارو تحت چه شرایطی جرم بوده و در زمره جرایم دارویی قرار میگیرد؟

وکیل جرایم دارویی میگوید: خوب است بدانید اگر کسی نسبت به انجام اموری از قبیل واردات دارو، صادرات دارو و خرید و فروش دارو مبادرت نماید و انجام این امور، بدون اخذ و داشتن مجوز از وزارت بهداشت باشد، مرتکب جرم شده است. در متن ابلاغیه عنوان اتهامی از قبیل: ” قاچاق دارو، واردات غیرمجاز دارو به کشور، صادرات غیرمجاز دارو از کشور، خرید و فروش غیرمجاز دارو داخل کشور، یا حتی خرید و فروش دارویی که خود آن دارو غیرمجاز و قاچاق میباشد” درج میگردد. در صورت دریافت این ابلاغیه، فورا نسبت به تعیین وکیل متخصص و باتجربه اقدام نماید.

 مجازات واردات و صادرات غیرمجاز دارو

وکیل جرایم دارویی میگوید: واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت، علاوه بر ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت و وزارت بهداشت، مرتکب به پرداخت پنج میلیون تا پنجاه میلیون بعنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات تکرار جرایم دارویی

وکیل جرایم دارویی میگوید: در جرایم دارویی نیز مانند سایر دعاوی کیفری و جرایم دیگر، مقوله تکرار جرم و تشدید مجازات در صورت تکرار جرم وجود دارد. خوب است بدانید در صورت تکرار جرم واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت، مرتکب به پرداخت جریمه از پنج میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بشتر باشد) محکوم خواهد شد.

 • نکته: این امر، اصلاحی مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی میباشد. (مستند به تبصره ۱ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی)

◁◁ بیشتر بدانید:  تخلفات انتظامی در امور دارویی

وکیل جرایم دارویی برای پرونده خرید و فروش غیرقانونی دارو

اکنون اجمالا به بررسی مفاد تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور میپردازیم.

وکیل پزشکی میگوید: در زمینه جرایم دارویی، اگر مسئولین مراکز ساخت، تهیه و توزیع و فروش دارو مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی دارو نمایند یا از توزیع یا ارائه خدمات دارویی خودداری کنند یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند، هم به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد و هم به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

 • نکته: در زمینه جرایم دارویی خوب است این نکته را هم بدانید که کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر میگردد جزو اقلام دارویی محسوب میشوند.

جرایم دارویی در دامپزشکی

 • جرایم دارویی در داروهای دامی چگونه است؟
 • آیا فهرست داروهای دامی اعلام میگردد؟
 • زمان این اعلام چه تاریخی است؟ فهرست داروهای دامی توسط چه مرجعی اعلام میگردد؟
 • چه قانونی بر جرایم دارویی دامی حاکم است؟

وکیل جرایم دارویی میگوید: خوب است بدانید وفق تبصره ۵ ماده ۳ قانون فوق الاشعار، فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد مجازاتهای مربوطه به جرایم دارویی انسانی در مورد جرایم دارویی داروهای دامی هم قابل تسری و مجری میباشد.

وکیل جرایم دارویی برای دفاع از اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی

یکی از موارد جرایم دارویی، فقدان صلاحیت افرادی است که به انجام امور فنی در موسسات پزشکی و دارویی مبادرت مینمایند. وفق ماده ۴ قانون مذکور، هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را، حتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

وکیل جرایم دارویی میتواند با استناد به موارد مندرج در قانون در خصوص اعمال تخفیف در مجازات متهم یا متهمین پرونده، نقش موثری ایفا نماید. هر کلمه، در دادگاه، بار حقوقی ویژه ای دارد. لذا هرگز بدون داشتن وکیل جرایم دارویی نسبت به دفاع از اتهام انتسابی اقدام نکنید.

کدام دادگاه به جرایم دارویی رسیدگی میکند؟

وکیل جرایم دارویی یادآوری میدارد: رسیدگی به جرایم دارویی و جرایم پزشکی موضوع قانون مرقوم، در دادگاه انقلاب انجام شده و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده های جرایم دارویی را داشته و اصولا در همان یک جلسه رسیدگی، حکم را صادر میکنند، لذا فرصت دفاع را از دست ندهید. زیرا پس از صدور حکم در جرایم دارویی، نقض آن حکم، امری دشوار و بعید است.

وکیل جرایم دارویی برای پرونده تبلیغات گمراه کننده دارویی

وکیل جرایم دارویی میگوید: خوب است بدانید هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول قانون مرقوم حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند و حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت تابلو و سرنسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده های فریبنده را ندارند و همچنین دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی به هرصورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع میباشد.

 • نکته: مجازات جرم مذکور بعنوان یکی از انواع جرایم دارویی برای بار اول پرداخت جزای نقدی و برای دفعات بعدی، هربار جزای نقدی بیشتر و یا حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا هر دو مجازات خواهد بود.

وکیل جرایم دارویی مهمترین نکات را ذکر میکند:

 •  دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جرم بوده و مشمول مجازات است.
 •  مبادرت هر یک از متصدیان امور دارویی و داروخانه ها به تبدیا تاریخ مصرف دارو، افزایش قیمت رسمی، تخلف در نرخ گذاری نسخه برآیند جرم بوده و مشمول مجازات است.
 • ارائه داروی غیرهم فرمول به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک، از مصادیق جرایم دارویی میباشد.

مشاوره با وکیل جرایم دارویی

مشاوره با وکیل جرایم دارویی در زمانیکه پرونده تشکیل شده است، حول موضوع اتهامی و دفاعیات مربوطه میباشد. ولیکن مشاوره بصورت تخصصی با وکیل جرایم دارویی که در معنای اخص صورت بگیرد، میتواند شامل موارد ذیل شود:

۱) ضروری بودن موافقت قبلی وزارت بهداری علاوه بر رعایت مقررات ثبت علائم، برای ثبت اسامی و علائم تجارتی و صنعتی برای هر نوع دارو، داروسازی، موسسات پزشکی و داروفروشی.

۲) به کاربردن عنوان ژنریک به طور صحیح برای داروهایی که با نام شیمیایی یا عمومی توسط وزارت بهداشت تایید میگردند.

۳) تایید اثر درمانی و تعیین یا تایید نام داروهای گیاهی توسط وزارت بهداشت.

۴) تعیین نوع فرآورده هایی از قبیل بیولوژیک که دارای منشا حیوانی یا انسانی میباشند، توسط وزارت بهداشت.

لذا اگر هریک از تاییدیه های فوق از وزارت مربوطه اخذ نگردد و بدون داشتن مجوزهای مرقوم، مبادرت به فعالیت نمایند مشمول مقررات مربوط به جرایم دارویی میباشند.

چرا اکثر داروسازان و پزشکان و موسسات وکیل جرایم دارویی دارند؟

جهت جلوگیری از وقوع جرمی در زمینه جرایم دارویی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جرایم پزشکی و غیره، اکثر صاحبان مشاغل مربوطه از خدمات حقوقی وکیل جرایم دارویی استفاده میکنند. زیرا وکیل به آنها میگوید که، میبایست شرایط صلاحیت مسئول فنی مربوطه را دارا باشند:

 •  داشتن دانشنامه دکترای داروسازی
 • نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
 • عدم اشتهار به فساد در حرفه مربوطه

نکته: مفاد متن تبصره ۳ از این قرار است که، شرکت های توزیع کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک اعم از اینکه دولتی باشند یا غیردولتی باشند، باید از وزارت بهداشت پروانه تاسیس اخذ نمایند و مسئول فنی ایشان دارای شرایط فوق باشد.

مشاوره وکیل جرایم دارویی برای محدوده اختیارات داروساز فنی

 • آیا ممکن است داروساز بعنوان مرتکب یک جرم از جرایم دارویی تحت تعقیب قرار بگیرد؟

پاسخ وکیل جرایم دارویی مثبت است. خوب است بدانید داروساز مسئول فنی داروخانه میتواند داروهایی را که پزشک در نسخه تجویز نموده را بسازد. همچنین میتواند داروی جالینوسی را با توجه به امکانات و شرایط لازم در داروخانه برای فراورده هایی که ساخت آنها از طرف وزارت بهداشت مجاز است، بسازد. حال اگر از هریک از شرایط و مقرره های فوق اطاعت ننماید، تحت عنوان ارتکاب جرمی از موارد جرایم دارویی تحت تعقیب قرار میگیرد.

 • تعیین وکیل جرایم دارویی به عنوان مشاور موجب پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم دارویی میباشد.

جرایم واردات دارو بدون مجوز بهداشت و مجازات آن

وکیل متخصص جرایم دارویی میگوید: کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت، مواد دارویی و یا فراورده های بیولوژیک مندرج در ماده ۱۴ این قانون را وارد کشور نمایند یا آنها را در داخل کشور بسازند، مواد مذکور به نفع وزارت بهداشت ضبط یا معدوم میشوند. همچنین مجازات مرتکب یا مرتکبین از این قرار است که در مرحله اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در مرحله دوم  از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر لغو پروانه  به حداکثر مجازات نقدی در مرحله دوم محکوم خواهند شد.

 • نکته: وکیل جرایم دارویی میگوید: در حیطه این نوع از جرایم دارویی خوب است بدانید چنانچه وارد کننده یا تولید کننده غیرمجاز، موسسه یا شرکت باشد، جزای نقدی آن افزایش یافته و در صورت تکرار جرم، مرتکب به حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

وکیل جرایم دارویی برای اتهام دخل و تصرف در دارو پس از تحصیل پروانه

وکیل جرایم دارویی میگوید: خوب است بدانید سازندگان داروها و مواد بیولوژیک پس از تحصیل پروانه، حق ندارند فرمول و ترکیب و شکل و یا بسته بندی دارو یا فرآورده های بیولوژیکی خود را تغییر دهند. مجازات مرتکب برابر با مجازات مندرج در ماده ۱۵ خواهد بود.

 • نکته: با کسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت امکان تغییر، دخل و تصرف محقق خواهد شد.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم خرید و فروش غیرمجاز دارو و مجازات آن

وکیل جرایم دارویی
وکیل جرایم دارویی

وکیل جرایم دارویی در تهران

جرایم دارویی مانند جرایم پزشکی یا سایر جرایم کیفری دارای نکات بسیار ظریف و عمده ای میباشد که نیازمند تخصص و دانش و وقوف بر رویه عملی میباشد. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان بهره مندی از دانش وکیل جرایم دارویی می باشد که تخصص کافی و وافی را در این زمینه نیز دارا باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا دارای کادری مجرب و متخصص از وکلای پایه یک دادگستری در زمینه های مختلف میباشد. لذا توصیه میشود همواره از مشاوره حقوقی تخصصی و دقیق و مفید ایشان بهره مند شوید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۲ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

28 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
bluo
11 ماه قبل

جرم کسی که به یه فردی که بیماری روانی داره و اون فرد تحت درمانه داروی اشتباهی معرفی میکنه و ادعا میکنه که داروهایی که روانشناس به اون فرد داده بدرد نمیخوره و خودش که هیچ مدرکی نداره به اون فرد داروی دیگه ای معرفی میکنه و حال اون فرد خیلی خراب میشه چیه؟

علی
1 سال قبل

سلام وقتتون بخیر، من یکی از دوستانم دارویی رو از داروخونه های معتبر خریداری می‌کنه و اون ها رو در گروه های مجازی با قیمتی کمی بالا تر می‌فروشه آیا این جرم حساب میشه؟

f_g
1 سال قبل

سلام ببخشید، خاستم بدونم اگه از خودمون به کسی دارو معرفی کنیم و اون شخص اگه با مصرف اون دارو عوارض شدید یا دور از جون موجب مرگ بشه، اونوقت دردسر برای کسی که دارو رو معرفی کرده هم هست؟ اگه هست جرمش چیه ممنون میشم پاسخ بدین.

سعید
2 سال قبل

باسلام. اگر شخصی بدون داشتن مجوز و دانش لازم اقدام به فروش داروی گیاهی کند و فرد استفاده کننده دچار عوارض شدید ناشی از مصرف داروی گیاهی مذکور گردد، میتوان از آن فرد شکایت کرد؟ مجازات او چه خواهد بود؟

مرتضي
2 سال قبل

سلام خسته نباشید من خواهرم داروساز هستش و حالت روانی داره سن پدرو مادرم بالاس من مشکل کلیه هم دارم یعنی جفتس ۵درصد کار میکنه بدون اینکه من بفهمم میره دکتر پول میده که جای قرص کلیه اعصاب بده چیکار میتتونم بکنم