تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی یک تخلف است. حال مصادیق جرم تقلب در مواد آرایشی بهداشتی مواد غذایی و درمانی کدام است؟ بهترین وکیل برای شکایت از تقلب مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی در تهران کیست؟ پیگیری پرونده توسط وکیل چگونه است؟ مجازات تقلب در مواد آرایشی بهداشتی غذایی چیست؟ با بهترین موسسه حقوقی تهران به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید.

تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

تقلب در عالم حقوق و دعاوی کیفری مربوط به جرایم دارویی وشکایت از مواد آرایشی بهداشتی تقلبی، به معنای استفاده از وسایل متقلبانه در ارتکاب جرمی است، که موجب ایراد لطمه به حقوق و یا منافع دیگران در جامعه میشود. که اغلب این دیگران، همان مصرف کنندگان و مشتری های عادی هستند که روزانه نسبت به خرید و فروش این اقلام و کالاها اقدام میکنند.

تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی به معنای عملی مجرمانه است که فاعل آن جرم عمدا یا سهوا با دگرگون ساختن مواد از نظر شکل، ظاهر یا ماهیت و یا از روی نادرستی و حیله و فریبکاری در تهیه و تولید مواد آرایشی بهداشتی و غیره، انجام میدهد و موجب بروز لطمه و صدمه به دیگران میشود.

مصادیق جرم تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

وکیل شکایت از تخلف ناشی از تقلب مواد آرایشی بهداشتی میگوید: در بند ۶ ماده ۱ قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ جرم تقلب در تهیه و تولید مواد مذکور مورد تصریح و وضع قرار گرفته است. لذا اکنون فهرست مصادیق جرم تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی را بصورت اجمالی با هم میبینیم:

۱) عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر
۲) مخلوط کردن مواد خارجی به قصد سواستفاده
۳) عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده
۴) فروش و عرضه جنس فاسد
۵) فروش یا عرضه جنسی که تاریخ مصرف آن گذشته
۶) به کار بردن رنگ اسانس غیرمجاز در تهیه و تولید مواد خوراکی آرایشی بهداشتی آشامیدنی
۷) ساختن مواد تقلبی

بهترین کار این است که برای تطبیق موضوع پرونده خود با قانون مربوطه هم اکنون با بهترین وکیل جرایم آرایشی بهداشتی خوردنی آشامیدنی تماس حاصل نمایید.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم خرید و فروش غیرمجاز دارو و مجازات آن

تخلف از تولید مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی میتواند با گرفتن عنوان “تخلف” به خود، دارای مجازات برای مسئولان مربوطه باشند. از جمله:

۱) عدم درج مشخصات فرآورده بر روی بسته بندی ها
۲) تولید مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی بدون پروانه ساخت و تولید
۳) تولید مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی بدون حضور مسئول فنی
۴) عدم حضور مسئول فنی و عدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید
۵) عرضه مواد اولیه به تولیدکنندگان فاقد مجوز یا پروانه ساخت و تولید
۶) عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
۷) عدم درج برچسب اطلاعاتی، شماره پروانه ساخت، مهلت اعتبار بر روی مواد
۸) عدم رعایت فرمول تایید شده در تولید و پروانه ساخت مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی
۹) عرضه و تحویل کالای مواد غذایی با علم به غیربهداشتی بودن آن

وکیل متخصص جرایم دارویی و مواد خوراکی میگوید: هریک از تخلفات مندرج در بالا حسب مورد دربردارنده مجازات درج در رسانه ها، جزای نقدی، تعطیلی واحد تولیدی، اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت، حبس و زندان خواهند بود.

مرجع قضایی صالح به رسیدگی به تخلفات بهداشتی آرایشی

پیام: تخلفات بهداشتی آرایشی، غیر از موارد و موضوعات جرایم مربوط به علیه بهداشت عمومی میباشند. لذا رسیدگی به تخلف ناشی از تقلب آنها در اکثر موارد که فاقد جنبه جرایم علیه تمامیت جسمانی و ایراد صدمه بدنی است، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. در ادامه برای شفاف تر شدن موضوع، یک نمونه رای شعبه دیوان عالی کشور بیان گردیده است.

نمونه رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور

با عنایت به محتویات پرونده، تخلفات مذکور در گزارش اداره بهداشت گرمسار درخصوص شرکت تولیدی “س.” نوعاً از تخلفات مربوط به بهداشت حرفه ای می باشد، که با توجه به این موضوع و حسب ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی در صلاحیت تعزیرات حکومتی مربوطه می باشد. لذا با توجه به این امر، ضمن تأیید قرار صادره از دادگاه عمومی بخش ایوانکی، به صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی گرمسار، اعلام نظر می گردد.
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ـ مستشار
ناصری ـ طباطبائی

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲

‌ماده ۱ – مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:

  • عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
  • مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.
  • عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
  • فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
  • به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.

مجازات اعدام در تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

وکیل متخصص جرایم پزشکی و دارویی میگوید: مطابق ماده ۳ قانون فوق الذکر، هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد، و موجب شود که مصرف کننده، فوت نماید، این امر یعنی مرگ مصرف کننده موجب صدور حکم به مجازات اعدام برای آن شخص یا اشخاص میگردد. زیرا در ساخت و تولید عمد و قصد مجرمانه مبنی بر تقلب و دگرگونی وجود داشته است.

  • نکته: خوب است بدانید مطابق ماده ۳۷: فروشگاه‌ها نباید اجناسی که غیربهداشتی است تحویل بگیرند. و یا با علم به این قضیه، آن را میان مردم توزیع کنند. هر دو عمل یعنی هم تحویل و هم توزیع آن، جرم بوده و موجب مجازات فاعل یا فاعلین خواهد بود.

وکیل برای پیگیری پرونده در تعزیرات حکومتی

حتما از دانش، مهارت، تخصص و تجربه وکیل متخصص جرایم دارویی و پزشکی در حل و فصل پرونده های خود بهره ببرید. وکیل به دلیل دارای بودن سابقه فعالیت و تجربه وکالت در این پرونده ها و دعاویی مانند تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی، میتواند نقش به سزایی در تعیین سرنوشت پرونده در حیطه قانون ایفا نماید. شما میتوانید حسب مورد وکیل خانم یا وکیل آقا از کادر موسسه ما انتخاب نمایید. تا برای شما وکالت نماید.

  • نکته: مشاوره حقوقی تخصصی و تنظیم لایحه دفاعیه در موسسه حقوقی امین عدالت، صرفا و صرفا توسط وکلای پایه یک دادگستری صورت میپذیرد.
◁◁ بیشتر بدانید:  استفاده از برند و علامت تجاری تقلبی بر روی داروها

تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی و حل پرونده

وکالت در پرونده تقلب در مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی را به موسسه حقوقی امین عدالت کبریا تهران بسپارید. ما دارای سابقه وکالت در انواع مختلف موضوعات جرایم پزشکی و دارویی میباشیم. هر وکیل در موسسه ما بصورت تخصصی در یک یا چند زمینه فعالیت و وکالت مینماید. اینکه در پرونده خود ما را به همراهی خود انتخاب میکنید، موجب افتخار ماست.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments