وکیل مزایده | روند پیگیری مزایده در اجرای احکام

وکیل مزایده

وکیل مزایده بیان میدارد مزایده از سازوکار های موجود در جوامع می‌باشد که در بحث اجرای احکام مدنی قشر عظیمی با آن مواجه بوده و عملا نسبت به آن اطلاعات کمی به جهت پروسه طولانی و سخت در بین عموم موجود است. وکیل مزایده در این بخش به توضیحات اجمالی و راهنمایی شما می‌پردازد. خوب است بدانید وکیل مربوطه در جهت انجام آن ابتدائا به تبیین قانون اجرای احکام در مبحث تعیین و توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول در جهت اجرای حکم می‌پردازد؛ بدین نحو که پس از اخذ حکم محکومیت محکوم علیه و صدور اجراییه اگر وی در موعد مقرر مالی جهت توقیف معرفی نکند، وکیل پرونده اجرایی محکوم له می‌تواند با تعرفه مالی از طرف موکل از اموال محکوم علیه به دایره اجرا نسبت به توقیف آن اقدام نماید.

فهرست: نمایش

وکیل مزایده

وکیل مزایده درپرونده های اجرایی پس از مطالعه اوراق موجود و چگونگی شرایط مندرج در آن راهکارهای موجود را با شما در میان می گذارد و پس از معرفی مال به دادورز در دایره اجرا درخواست توقیف مال معرفی شده را دارد و دادورز اجرا پس از استعلامات لازمه دستور توقیف مال را می‌دهد. وکیل مزایده بر این باور است تا با ارائه مطالب جامع در خصوص پرونده های اجرای احکام و پروسه‌ی پیگیری امور نسبت به مزایده گذاشتن اموال محکوم علیه و رسیدن محکوم له به حقوق حقه‌ی خویش و یا در جهت جلوگیری از زایل شدن حقوق شما در پرونده‌های اجرایی و نحوه برگزاری آن، نحوه پرداخت پول در مزایده، نحوه اعتراض به مزایده و یا ابطال آن اعم از دعاوی حقوقی و یا کیفری بتواند با ارائه مشاوره و همراهی در پرونده‌هایتان در هر چه زودتر به نتیجه رساندن شما در کنارتان باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل اجرای احکام مدنی | اجرای حکم

وکیل مزایده و تبیین آن در فقه و شرع

وکیل مزایده تشریح می‌کند که در فقه بدین معناست: بر من یزیدُ فروختن و یا بر من یزیدُ گذاشتن. بدین معنی که به قیمت زیاد فروختن و بر قیمت آن اضافه کردن تا فروش است. همچنین در متون فقهی نیز اینگونه بیان میشود که مبلغی را به حضار اعلام کنند و بر آن بیافزایند تا حدی که توقیف شود و تفاوت آن با حراج اینگونه است که در حراج قیمت مبدا مشخص نیست و از صفر شروع میشود.

حراج

وکیل مزایده می‌گوید حراج در معنای عامیانه آن فروختن کالای مورد نیاز عموم مردم می باشد و در معنای لغوی همان فروختن چیزی با قیمت پایینتر از قیمت بازار می‌باشد. بنابراین حراج در صورتی است که فروشنده بخواهد مالی را نسبت به قیمت موجود در بازار کمتر عرضه نماید.

حراج در بحث حقوقی

وکیل اجرا در تعریف حراج بیان میدارد بیعی که با ندا در دادن برای فروش چیزی در محلی معین تا آن کالا به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. بنابراین حراج امری است که اکثریت مردم ناخواسته در آن وارد می شوند و آنچه که در مورد حراج از منظر حقوقی می توان گفت بیشتر قابل استفاده دولت و سازمان ها می باشد.

مقایسه مزایده با حراج

  • آیا بین مزایده و حراج تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

وکیل مزایده بیان می‌دارد در مزایده فروشنده بهای بیع را به مسابقه گذاشته تا بهترین و بالاترین آن را انتخاب کند و ارقام پیشنهادی بصورت کتبی می‌باشد این درحالیست که در حراج کالا به قیمت پایینتر از نرخ بازار بفروش می‌رسد و خریدار می‌تواند در صورت شنیدن قیمت داوطلبان دیگر از پیشنهاد خود منصرف و یا آن را بیافزاید همچنین است در نحوه برگزاری مزایده و حراج نیز تفاوت هایی وجود دارد.

وکیل مزایده و تعریف آن در دعاوی حقوقی و کیفری

وکیل مزایده بیان می‌دارد که مزایده یکی از عقود می‌باشد و از حیث ارکان تشکیل دهنده تا حدودی شبیه بیع است ولی باتوجه به اینکه دارای تشریفات خاص می‌باشد می‌توان در تعریف آن بیان داشت: نوعی بیع تشریفاتی است. بهرحال فلسفه وجودی آن میتواند این باشد که راهی برای وصول محکوم به از مدیون بدهکار و پرداخت آن به طلبکار می‌باشد که این مهم اگر توسط وکیل متخصص مزایده صورت گیرد با سهولت بیشتری انجام می‌شود و به نتایج بهتری در پرونده های اجرای احکام مدنی خواهید رسید.

عقد بیع چیست؟

وکیل پرونده های اجرایی بیان می دارد عقدیست که مالکیت عین در قبال عوض معلوم به ملکیت خریدار درمیاید و به بیان ساده تر وقتی فروشنده مالی را عرضه می کند و در قبال آن خریدار هزینه آن را می پردازد در واقع عقد بیع صورت گرفته است.

چگونگی شکل‌گیری مزایده و روند آن در دعاوی حقوقی یا کیفری

وکیل مزایده می‌گوید مزایده در صورتی انجام می‌گیرد که ۳ عنصر مزایده‌گذار، کالا، پیشنهاد دهندگان یا خریداران وجود داشته باشند و تقاضای خود را بیان کنند. طبیعتا مزایده‌گذار تلاش می‌کند کالای خود را به بهترین و بالاترین قیمت به فروش برساند.

ارکان مزایده

ایجاب و قبول در مزایده

وکیل اجرا عنوان میدارد مزایده نیز همچون بیع و یا سایر عقود دارای ایجاب و قبول است و صرفا پس از ایجاب از طرف مزایده گذار و قبول از طرف داوطلب این عقد تشکیل شده و رسمیت می یابد .

ایجاب در مزایده

وکیل اجرا می‌گوید ایجاب دعوتی است که توسط دایره اجرایی محاکم پس از ارزیابی کارشناس فنی از طریق نشر آگهی اعلام می‌شود که خود پروسه و تشریفات قانونی که در قانون اجرای احکام ذکر شده را دارد.

قبول در مزایده

وکیل مزایده بیان می‌دارد قبول به معنای رضایت بدون قید و شرط خریدار است. پس از ایجابی که توسط دایره اجرا داده می‌شود در روز مزایده خریداران و داوطلبان حاضر شده و با ارائه بالاترین قیمت، کالا را با اعلام قبول خود به ملکیت در می‌آورند و سازوکار مربوط به خود را دارد که طبیعتا فروشنده بهترین قیمت را برمیگزیند و می‌توان در این خصوص از اطلاعات وکیل متخصص مزایده بهره جست.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل اجرای احکام کیفری | نحوه اجرای حکم کیفری چگونه است؟

مزایده و روند پیگیری آن در اجرای احکام
مزایده و روند پیگیری آن در اجرای احکام

وکیل مزایده و تشریح زمان تحقق ایجاب و قبول در آن

وکیل مزایده اذعان می‌دارد تحقق این امر زمانی صورت می‌گیرد که پس از دعوت از طرف دایره اجرای احکام از طریق نشر آگهی طرفین حاضر و با ارائه قیمت و مشاهده‌ی کالا بیع مزایده محقق می‌شود و با پرداخت وجه مورد توافق سایر روند انتقال مالکیت مال توسط دادورز اجرا صورت می گیرد. البته نحوه پرداخت پول در مزایده بسته به منقول یا غیرمنقول بودن آن می باشد که طبق قانون شرایط آن تعیین گردیده است.

نتایج حاصل از اجرای صحیح مزایده

وکیل مزایده و محاسن و خوبی های اجرای صحیح مزایده:
۱- ایجاد حس رقابت بین خریداران با ارائه بالاترین قیمت
۲- اصل آزادی شرکت‌کنندگان برای خرید کالا
۳- ارائه حداکثر قیمت پیشنهادی که باعث حفظ حقوق محکوم‌علیه می‌شود.

معایبی نیز در مزایده میتوان متصور شد که از جمله‌ی آنها:
سوق دادن داوطلبان به سمت و سوی رعایت تشریفات اداری که امکان ارتکاب تقلب و تخلف را تشدید می‌کند.

وکیل مزایده و چگونگی اعمال حق شفعه در آن

وکیل مزایده در جواب این سوال که آیا حق شفعه در سرقفلی قابل اعمال است؟ بیان می‌دارد از آنجایی که مزایده هم نوعی بیع است و احکام بیع بر آن جاریست بنظر امکان اعمال حق شفعه در بیع مزایده قابل قبول است بدین معنا که اگر ملکی که توقیف شده است دارای مالکیت مشترک است ابتدائا برای شریک این حق در نظر گرفته می شود تا با اعمال حق شفعه مالکیت تمام ملک را با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده را داشته باشد.

حق شفعه:

وکیل اجرا در تعریف حق شفعه بیان میدارد حقی که شریک مال غیرمنقول قابل تقسیمی که مشترک بین دو نفر است و در صورت فروش احد از شرکا به نسبت حصه‌ی خود به قصد بیع به ثالث منتقل می‌کند، با پرداخت قیمت مشتری به شریک حصه‌ی مبیعه را به تملک خود در آورد.

اَشکال مزایده

وکیل مزایده عنوان میدارد که مزایده به طرق مختلف می باشد اما در رویه قضایی و در جوامع کنونی و پرونده های اجرایی بطور کلی به دو صورت شفاهی و کتبی انجام می‌شودکه در ذیل به تبیین آن می پردازد.

شفاهی

وکیل مزایده می‌گوید مزایده شفاهی بدین نحو است که فروش بر اساس بالاترین پیشنهاد از طرف خریدار در مواجهه حضوری بین طرفین صورت گرفته که رعایت تشریفات خاص نیاز نمی‌باشد و صرف اعلام قیمت توسط خریداران تا جایی که بالاترین قیمت اعلام گردد و مبلغ بیشتر از آن ارائه نگردد پروسه تکمیل می باشد..

کتبی

وکیل مزایده بیان میدارد مزایده کتبی اینگونه می‌باشد که فروش کالا براساس نشر آگهی و ارزیابی مال توسط کارشناسان فنی و پیشنهاد قیمت به طور کتبی و تشکیل کمیسیون مزایده و تصمیم ‌گیری و اعلام نتایج می‌باشد که عملا تمامی این پروسه بصورت کتبی می باشد.

وکیل مزایده و تشریح اینکه چه کالایی قابل مزایده می باشد؟

خوب است بدانید هر کالایی این قابلیت را ندارد که مورد مزایده قرار گیرد کمااینکه در پرونده های اجرای احکام اعم از مدنی یا کیفری پس از معرفی مال به دایره اجرایی و صرف هزینه ها ی مختلف به نتیجه نرسیده و می بایست مجددا این پروسه از سرگرفته شود بنابرین وکیل مزایده اذعان می‌دارد کالای موصوف می‌بایست:

۱- در زمان مزایده وجود فیزیکی داشته باشد
۲-  قابل خرید و فروش باشد
۳- معلوم و معین باشد
۴- در ملکیت فروشنده باشد

وضعیت فروشنده در تایید یا رد مزایده

سوال پیش می‌آید که آیا فروشنده پس از اعلام بالاترین قیمت از طرف خریداران حق تایید یا رد آن را دارد؟ که در جواب وکیل مزایده طبق روال عمومی در محاکم پذیرفته شده بدین نحو می‌باشد که پس از اتمام جلسه معامله تمام می‌باشد و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه‌ ندارد.

وکیل مزایده متخصص و با تجربه
وکیل مزایده متخصص و با تجربه

وکیل مزایده و شرح ماهیت آن

وکیل مزایده در خصوص ماهیت حقوقی آن بیان می دارد که مزایده شرایطی دارد که می توان از جمله آنها به نکات اصلی آن در ذیل اشاره کرد:

اولا: یک نوع عقد تملیکی است.
ثانیا: یک نوع عقد معوض بوده یعنی در قبال قیمت پیشنهادی کالا را تملیک می‌کند.
ثالثا: از عقود لازم است که طرفین را ملزم و پایبند به رعایت مفاد عقد می‌کند.
رابعا: موضوع معامله نیز مشخص می‌باشد.

نکته: وکیل مزایده می گوید موضوعی که باید در اینجا بدان اشاره کرد اینست که پرونده های مطروحه در محاکم اعم از حقوقی یا کیفری در بحث اجرای احکام تا حدودی شباهت داشته خصوصا در صورتی که موجبات توقیف مال و در ادامه به مزایده گذاشتن آن مدنظر باشد.

توقیف اموال در مزایده

در اجرای احکام مدنی از جمله شرایط اجرای مزایده وجود مال تحت ملکیت محکوم علیه می‌باشد که پس از درخواست اجراییه از طرف وکیل مزایده و صدور آن توسط اجرای احکام مدنی محکمه، در صورتی که محکوم علیه خود مالی را معرفی نکرده و یا محلی جهت تامین محکوم به مشخص نکرده باشد وکیل متخصص مزایده از طرف محکوم له مالی را معرفی و توقیف می‌کند.

وکیل مزایده و بیان تشریفات آن

خوب است بدانید در اجرای مزایده و تشریفات فروش، تعیین موعد آن لازم است تا اعلام گردد که این اعلام به داوطلبان از طریق نشر آگهی و در محلی که از قبل و در آن آگهی تعیین شده صورت گرفته با رعایت سایر تشریفاتی که در قانون می‌باشد. از جمله رعایت فاصله زمانی بین انتشار آگهی تا جلسه که نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از یک ماه باشد.

همچنین در پرونده های اجرایی و مزایده خوب است بدانید انتشار آگهی در بحث مزایده اموال منقول و غیرمنقول در کنار شباهت‌هایی که دارند تفاوتی نیز دارند و آن الصاق آگهی مزایده در محل ملک توقیفی می‌باشد. پس مزایده املاک علاوه بر آگهی در جراید، الصاق آگهی در محل ملک نیز لازم می باشد.

وکیل مزایده پس از توقیف ملک و تعیین کارشناس که به ارزیابی ملک توقیفی می‌پردازد در جهت حفظ حقوق موکل در صورت عدم رضایت از ارزش گذاری سعی در اعتراض و اخذ حقوق موکل می‌نماید.

مزایده مال مشاعی

وکیل مزایده اذعان می‌دارد چنانچه ملک توقیفی ملک مشاعی باشد در پرونده اجرایی وکیل مربوطه پس از توقیف خلع ید متصرفین را اخذ و ملک خالی از متصرف می‌شود بنابراین می توان گفت امکان توقیف اموال مشاعی و فروش آن نیز هست ولی خوب است بدانید در صورتیکه سایر متصرفین راضی به فروش نباشند نسبت به همه خلع ید می شود و هیچکس حق تصرف ندارد.

ملک مشاع چیست؟

وکیل مزایده عنوان می دارد مالی که دو یا چند نفر در جزء جزء آن به نحو اشاعه شراکت دارند و مالکیت آنها در تمام اجزای آن می‌باشد پس تمامی شرکا که در مال شراکت دارند باید نسبت به تمام دخل و تصرفات موجود در آن احاطه داشته باشند.

رای داوری

وکیل متخصص مزایده بیان می‌دارد اگر طرفین پرونده خود را درصورت اختلاف به داوری ارجاع دهند و پس از رسیدگی داور رای صادر شود این رای قابلیت اجرایی داشته که با رعایت تشریفات خاص آن که بهتر است با کمک وکیل اجرا باشد به نتیجه می‌رسد.

فروش فوری و بدون تشریفات پرونده‌های اجرایی

خوب است بدانید بااینکه در مزایده رعایت تشریفات ضروری است اما در برخی موارد این قواعد قابل چشم‌پوشی می باشد که از جمله آنها فروش فوری در اموال فاسد شدنی و یا اموالی که نگهداری آنها دربردارنده هزینه گزاف می باشد و سایر موارد که وکلای متخصص ما در جهت اجرای آن راهنمای شما خواهند بود.

وکیل مزایده در فروش سرقفلی

وکیل مزایده بیان میدارد خوب است بدانید سرقفلی ملک نیز قابل توقیف و یا فروش می‌باشد و در پرونده های اجرایی که در محاکم باز بوده و محکوم له مالی نتواند از محکوم علیه معرفی کند چنانچه سرقفلی از محکوم علیه یافت شود قابل توقیف است و بهترین راه جهت نیل به نتیجه در پرونده‌های اجرایی که سرقفلی توقیف می‌شود کسب مشاوره و دخالت وکلای متخصص در محاکم می‌باشد.

سرقفلی چیست؟

سرقفلی مال یا وجهی است که به هنگام انعقاد عقد اجاره توسط مستاجر به موجر پرداخت می‌شود که علی الاصول در مکان های تجاری به علت برند خوب و برتر بودن آن و یا سابقه بسیار زیاد آن حرفه در مکان تجاری این حق را برای مستاجر ایجاد می کند.

مزایده مالی که در رهن است

وکیل مزایده در جواب این سوال که آیا مالی که در رهن است قابل توقیف میباشد یا خیر؟ بیان می‌دارد مالی که در رهن می‌باشد نیز قابلیت توقیف و استیفای حقوق موکل را دارد چه اینکه توقیف و به تبع آن فروش عین مرهونه خللی در حق مرتهن ایجاد نمیکند ولی برای رسیدن به بهترین نتیجه بهره مندی از وکیل متخصص در این موارد لازم می‌باشد.

رهن چیست؟

رهن عقدیست که در آن مدیون مالی را برای وثیقه در اختیار داین میگذارد. وکیل مزایده در تشریح عقد رهن عنوان می دارد رهن عقدیست تبعی که برای خلق آن می بایست ابتدا دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی را به وثیقه گذاشت.

نقش وکیل مزایده در اجرای آن

عموما بر این باورند که پس از اخذ رای در محاکم پروسه دادرسی و رسیدن به محکوم به به اتمام رسیده این درحالیست که انجام امور اجرایی بدلیل تخصصی بودن، امری بسیار خطیر و پردردسر می‌باشد و وکیل مزایده‌ی خوب می‌تواند به نسبت با سهولت بیشتری آن را به سرانجام برساند. در این منظر ما برآنیم تا در پرونده های اجرایی شما بتوانیم با بدست گرفتن امور هر چه سریعتر شما را به اهدافتان برسانیم.

وکیل مزایده بیان می‌دارد پس از تعرفه مال جهت توقیف اعم از اینکه مال منقول بوده یا غیرمنقول نسبت به ادامه روند آن به دایره اجرایی محکمه مراجعه و تقاضای مزایده مال را از دادورز پرونده اجرایی می‌کند.

وکیل مزایده مال منقول

وکیل مزایده مال منقول پس از آنکه مال منقولی از محکوم علیه توقیف نمود درخواست فروش آن را به دایره اجرا ارائه کرده و پس از ارزیابی و تعیین و قیمت و تایید مالکیت محکوم علیه نسبت به مال توقیفی توسط دادورز تا زمان برگزاری جلسه که مدت قابل توجهی نیز می‌باشد وظیفه خطیری در جهت حفظ حقوق موکل خود دارد که لزوما انجام این امور توسط وکیل مزایده قابلیت اجرایی بهتری دارد برخلاف اشخاص عادی.

وکیل مزایده در جهت احقاق حقوق موکل و حفظ اموال منقول توقیفی شخصی را به عنوان حافظ اموال در نظر گرفته و معرفی می‌کند تا زمان جلسه نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. وکیل مزایده در جهت احقاق حق موکل برای آن نسبت به آگهی فروش مال که متضمن نوع و مشخصات و میزان آن با نظر کارشناسان می‌باشد حتی نسبت به معرفی خریدار نیز می‌نماید.

وکیل مزایده در جلسه‌ای که توسط دایره اجرایی تعیین شده و حاضر و نسبت به فروش اموالی که توقیف شده اهتمام می‌ورزد و اگر مزایده در آن جلسه به سرانجام نرسید این وکیل است که نسبت به ادامه روند اقدامات لازمه را انجام می‌دهد.

مال منقول چیست؟

وکیل اجرا عنوان می دارد مال منقول مالی است که امکان جابجایی آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون آنکه به محل آسیبی برسد.خوب است بدانید میتوان کلیه دیون ثمن مبیع مال الاجاره و تعهدات را نیز در زمره اموال منقول ذکر کرد و از حیث صلاحیت محاکم در حکم امال منقول دانست.

وکیل مزایده در اموال غیرمنقول

وکیل مزایده در جهت احقاق حق موکل در صورتی که مال توقیفی از اموال غیرمنقول باشد ملک موصوف را به دایره اجرایی تعرفه تا نسبت به فروش آن و رسیدن به محکوم به اقدام می‌کند. اعم از اینکه مال موصوف سابقه ثبتی داشته باشد یا خیر که در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود.

مال غیرمنقول چیست؟

مالی که نتوان آن را از مکانی به مکان دیگر بدون خرابی منتقل کرد اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا در اثر اعمال انسان بنابراین دادگاه صالح محلی است که مال در آنجا وجود دارد.

توقیف ملک درصورتی که سابقه ثبتی دارد

در پرونده اجرایی وکیل مزایده ملکی را که معرفی نمود در صورت وجود سابقه ثبتی با استعلام دادورز اجرا و پاسخ از طرف اداره ثبت اسناد دستور توقیف آن صادر می‌شودکه پس از توقیف روند به مزایده گذاشتن و نشر آگهی و سایر امور آغاز شده تا پس از آن محکوم له به حق خود برسد.

توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد

در پرونده اجرایی وکیل مزایده اگر ملکی را جهت توقیف معرفی نماید که سابقه ثبتی ندارد که ممکن است بصورت قولنامه یا فروشنامه عادی تحت تملک باشد یا در تصرف ثالث باشد بدین گونه عمل می‌نماید که با اطلاع کلانتری محل صورتجلسه‌ای تنظیم و ملک را تحت تصرف متصرف میگذارد البته متصرف می تواند با ارائه سندی که مدعی است ملک از آن اوست از تحویل آن برای توقیف جلوگیری کند.

◁◁ بیشتر بدانید:  موانع توقیف در مزایده و مشکلات فروش آن

وکیل مزایده در تهران
وکیل مزایده در تهران

وکیل مزایده در تهران

چکیده سوالاتی که ذهن شما را مشغول خواهد کرد در رابطه با پرونده های اجرایی که روند پیگیری امور از آغاز آن چگونگی تشکیل پرونده و درخواست صدور اجراییه و اجرای احکام صادره از محاکم و به مزایده گذاشتن و یا رفع توقیف و ابطال آن خواهد بود که این مهم توسط وکلای متخصص در امر اجرای احکام قابل پیگیری می باشد.

اینکه اگر در پرونده ای حاکم شدید و رای به نفع شما صادر شده است برای اجرای آن چه باید کرد و یا اگر مالی برای توقیف پیدا کرده اید و در جهت به فروش گذاشتن آن چه اموری باید انجام داد و در نقطه مقابل اگر مالی از شما توقیف گردید برای رفع توقیف چه کاری می توان کرد همچنین در صورتی که به روند مزایده اعتراضی هست اینکه قابل ابطال می باشد یا نه و یا اینکه اموالی که به ارث رسیده قابل توقیف است، نحوه پرداخت پول در مزایده، نحوه مزایده آپارتمان، نحوه مزایده خودرو؟

اینها از جمله سوالاتی است که در پرونده های اجرایی شما وجود دارد و با توجه به اینکه پس از قطعیت دادنامه در محاکم اعم از تالی یا عالی تشکیل می‌شوند که خود پروسه‌ی طولانی دارند و از شروع تا زمان رسیدن به نتیجه توسط وکلای متخصص در پرونده‌های اجرایی شما در خصوص مزایده‌ی اموال اعم از منقول، غیرمنقول، مزایده خودرو، موتور، مزایده دادگستری، مزایده ملک برای مهریه، و چگونگی انجام و یا ابطال آنها در جهت پیروزی شما در این پرونده‌ها اهتمام می‌ورزند. جهت مشاوره با وکیل باتجربه مزایده در تهران با موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳۵ میانگین امتیاز: ۴.۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

97 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
علی
10 ماه قبل

سلام، بنده شاکی پرونده ای هستم در مزایده برنده شدم. آیا زمان وکالت وکیل من که ادعا میکند با امضاء صورتجلسه، وکالت بنده تمام شد صحیح هست یا نه؟

امید نیازی
2 سال قبل

سلام بند ضامن ی اشنا ک بدهکار بود شده ام ضامن شخص شدم ن مال بعد طرف شاکی ک پیگیر شده من و بدهکار نرفتیم دادگاه بعد طرف ملک ک من برا ضمانت گزاشته بودم را بره مناقصه و خودش برنده شده بعد من ک متوجعه شدم طرف رو بردم تحویل دادم امکان برگشت ملک من هستش اگه هستش از کجا شروع کنم

حسینی هستم
2 سال قبل

سلام در مورد اینکه ملکی رو برای تحریر ترکه گزاشتم والان‌میخوام‌بدونم وکیلی که میگه شما ۳نفر مرد در محضر بیاورید برای فکر کنم انحصار و راثت اگر اشتباه نکنم این به چه معنایی هست

ابراهیم
2 سال قبل

سلام مزایده زمینی چهارسال پیش ازطریق اجرای احکام دادگستری برگزارشد بنده برنده مزایده شدم سند را نماینده دادگستری به نام بنده انتقال داد به صورت شش دانگ حال یک نفر با مبایعه نامه بنگاهی و وکالت بلاعزل از سه سال قبل از مزایده دادگستری امده که مدارکش نیز درست و قانونی میباشد ایا میتواند زمین کشاورزی که در تملک من میباشد و بنده در ان زراعت کردم را پس بگیرد

دارابی
2 سال قبل

سلام آیا شما دسترسی به ماشینهای به مزایده رفته دارید که برام انجام بدید؟