وکیل اجرای احکام مدنی | اجرای حکم

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

اجرای احکام مدنی
دعاوی حقوقی

وکیل اجرای احکام مدنی | اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی یکی از مهمترین مباحث عالم حقوق است. اجرای حکم قطعی، توفیق تمام دادرسی است. به تعبیر صحیح و درست وکیل اجرای احکام مدنی ، اگر مرحله اجرا به پایان نرسد، زحماتی که از ابتدای فرایند دادرسی کشیده شده است، چه از بابت محکوم له (برنده دعوا) و چه از بابت وکیل ایشان و چه از بابت قاضی یا قضات رسیدگی کننده و مجموعا نهاد و دستگاه قضا جملگی بی حاصل میشود و گویی هیچ دعوایی طرح نشده و هیچ حقی به حق دار نرسیده است.

وکیل اجرای احکام مدنی معتقد است کلیه مراحل دادرسی در یک دعوای حقوقی اعم از مرحله بدوی تا تجدیدنظر و فرجام خواهی و غیره، سپری میشوند تا پرونده به مرحله اجرا برسد و بتوان پس از طی طریق در این مرحله، به این نقطه نظر دست یافت که دادخواهی انجام شده است و مدعی حق، به حق خویش رسیده است. وکیل اجرای احکام مدنی می افزاید چنانچه پس از قطعی شدن یک حکم، وارد مرحله پرتلاش اجرا نگردیم، در واقع صرفا کاغذی در دست داریم که هیچ نفع و فایده ای در بر ندارد.

لذا اهمیت اجرای یک حکم قطعی خصوصا توسط وکیل اجرای احکام مدنی در این است که موکل یا همان محکوم له را به آنچه که مورد خواست و خواسته او بوده است و از نخستین روز مراجعه به موسسه حقوقی امین عدالت و ارجاع وی به وکیل مربوطه و پس از اخذ مشاوره حقوقی از ایشان و ورود وکیل اجرای احکام مدنی در مرحله اجرا هدف و خواسته موکل بوده است را به منصه ظهور رسانیده و موفق به کسب رضایت موکل گردیده، از این جهت است که مرحله اجرای حکم قطعی حائز اهمیت بوده و غایت و نهایت هر طرح دعوی اعم از دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری، رسیدن به اجرای حکم میباشد و اگر حکمی به مرحله اجرا نرسد و یا مراحل اجرا و عملیات اجرایی به پایان نرسد، عملا طرح دعوا و پیروزی در آن فاقد اهمیت میگردد.

وکیل اجرای احکام مدنی | اجرای حکم به چه معناست؟

وکیل اجرای احکام مدنی در پاسخ به پرسش فوق اذعان میدارد: هنگامیکه رای قطعی شد، پس از قطعیت وارد مرحله اجرا میشویم. احکام یا قابل تجدیدنظرخواهی نیستند و بصورت قطعی صادر میشوند یا قابل تجدیدنظرخواهی هستند و در فرجه مقرر مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و سپس رای قطعی صادر میگردد یا فرجه مقرر منقضی شده و احدی از طرفین تجدیدنظرخواهی نمیکند و اکنون با رای قطعی مواجه هستیم. در هریک از فروضات پیش گفته، از مراحل دادرسی فارغ گردیده و نوبت به مرحله اجرای حکم قطعی یا همان اجرای احکام مدنی میرسد.

به دیگر سخن، اگر به هر دلیلی، به قطعیت حکم نرسیم، و هنوز دادنامه های صادره، قطعی نگردیده باشد و در هر یک از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و غیره باشد لذا هنوز مرحله اجرا متولد نشده لذا نمیتوان چه راسا و شخصا چه توسط وکیل اجرای احکام مدنی در آن ورود نموده و خواستار پیگیری عملیات اجرایی گردید ولیکن نکته حائز اهمیت این است که بدوا هنگام طرح دعوا و یا تحت شرایطی پس از طرح دعوا و تقدیم دادخواست نخستین، تقاضای صدور تامین خواسته نمود که در این فرض با صدور تامین خواسته از محکمه مربوطه شبیه به پرونده اجرا تشکیل و کلاسه جداگانه ای به آن تعلق میگیرد و آنچه که مورد خواست خواهان است در روند اجرای تامین خواسته مورد توقیف قرار میگیرد.

وکیل اجرای احکام مدنی
وکیل اجرای احکام مدنی

وکیل اجرای احکام مدنی | اجرای حکم قطعی و آغاز آن

پس از اینکه حکمی که به نفع شما صادر شد، میتوانید راسا یا توسط وکیل دادگستری و خصوصا وکیل متخصص در امر اجرا که به آن وکیل متخصص اجرای احکام مدنی گفته میشود مرحله اجرای حکم را آغاز نمایید.

لازم به ذکر است که در همین ابتدا امر به شما عزیزان با تاکید بیان گردد که مرحله اجرای احکام مدنی یک مرحله نسبتا طولانی به لحاظ صرف زمان و انجام دستورات و استعلامات عدیده و ابلاغ هر یک و انجام کارشناسی و مزایده های چندمرحله ایست که نیاز به پیگیری مداوم و صبوری از ناحیه موکلین میباشد.
به دلیل مشقت رفت و آمد و به اصطلاح ساعاتی بسیار اعم از ٨ صبح تا ٢ ظهر در دادگستری برای طی مراحل اجرا، کمتر وکیلی وکالت در مرحله اجرا را نیز در وکالتنامه نخستین خویش درج مینماید و اصولا برای وکالت در مرحله اجرای حکم و آغاز این مرحله مهم و نهایی، نیازمند اعطای وکالت مجدد به وکیل و عقد قرارداد جداگانه با وکیل اجرای احکام است.

لزوم اخذ وکیل در مرحله اجرا
پیشنهاد موسسه حقوقی امین عدالت به شما عزیزان این است که برای مرحله یا مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدیدنظر اقدام به انعقاد عقد قرارداد وکالت به وکیل مربوطه نمایید ولیکن برای اجرای حکم خود اقدام به اخذ وکیل جداگانه در مرحله اجرا تحت عنوان وکیل اجرای احکام مدنی نمایید، زیرا وکیلی که از ابتدای امر با اخذ یک وکالتنامه از شما دعوای حقوقی و یا دعوای کیفری مورد خواست را طرح مینماید در عمل، به موجب فرسایش کاری و روند طولانی بعضی از پرونده ها دچار رخوت کاری شده و به اصطلاح عامه فهم شما نیازمند وکیل تازه نفس جهت به پایان رسانیدن عملیات اجرایی میباشید.

همچنین از طرفی وکیل طلاق یا وکیل مهریه یا وکیل پیمانکاری یا وکیل خانواده یا وکیل دعاوی حقوقی و وکیل تجاری و وکیل ملکی و وکیل قرارداد و وکیل پزشکی چون اصولا در روند رسیدگی ها و مراحل دادرسی فعالیت مینمایند لذا فرصت و زمان رسیدگی و پیگیری به مراحل اجرا را ندارند به همین جهت است که بهتر آن است که شما عزیزان وکیل اجرای احکام مدنی که در کادر مجرب وکلای موسسه حقوقی امین عدالت صرفا به مرحله اجرا میپردازند را انتخاب نمایید.

وکیل اجرای احکام مدنی | مراحل اجرای حکم قطعی

پس از قطعیت حکم، شخص برنده دعوا یا همان محکوم له، میتواند شخصا به شعبه بدوی که نخستین بار رای از آن مرجع صادر گردید مراجعه کند یا با اخذ وکیل اجرای احکام و وکیل متخصص در اجرا مرحله اجرا را آغاز نماید که گام نخست در اجرا، درخواست تشکیل پرونده اجرایی به طریق تهیه بدل از پرونده و ارجاع آن به واحد اجرای مربوطه است شکل میگیرد.

وکیل اجرای احکام مدنی جهت شفاف سازی مرحله اجرای حکم توضیح میدهد مقصود از تهیه بدل از پرونده، اخذ کپی از اوراق پرونده است که این پرونده در بایگانی شعبه قرار میگیرد و بدل پرونده (نه اصل پرونده و نه کلیه اوراق آن) به واحد اجرای احکام مدنی ارسال میگردد. اوراقی از قبیل دادخواست، وکالتنامه، رای بدوی و تجدیدنظر و ابلاغ درخواست صدور اجراییه تشکیل دهنده بدل یک پرونده جهت ارجاع به واحد اجرای احکام مدنی میباشد.

یکی از مزایای تشکیل بدل از پرونده اصلی و حفظ آن در شعبه مربوطه و ارجاع بدل پرونده به واحد اجرای احکام مدنی این مورد میباشد که اصول اوراق پرونده نخستین اعم از صورت جلسات رسیدگی و یا سایر اوراق و مستنداتی که به محکمه در روند رسیدگی تقدیم گردیده است، حفظ و هر زمان که بخواهید ولو در پرونده های دیگر، قابل استناد میباشد و از بین نمیرود.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون اجرای احکام مدنی

واحد اجرای احکام مدنی چیست؟

واحد اجرای احکام مدنی نهادی است که واقع در دادگستری میباشد و برای هر شعبه یا شعباتی قضات اجرای احکام و به تعداد مورد نیاز دادورز و کارمند در نهاد واحد اجرای احکام مدنی لحاظ میشود که عهده دار انجام مراحل اجرای حکم قطعی هستند.

مثلا مجتمع قضایی بعثت تهران در طبقه منفی یک ساختمان خود، واحد اجرای احکام مدنی متمرکز داشته که با ورود به اتاق آن، دادورزهایی را مشاهده مینمایید که طبق تکالیف شعبه ای که ایشان محول شده، در حال انجام مراحل اجرای احکام آن شعبه مخصوص میباشند و به امور و درخواست های ارباب رجوع ها و وکلا رسیدگی مینمایند.

مسئولیت اشخاص مذکور مفصلا و مشروحا در قانون اجرای احکام مدنی درج و ذکر گردیده است که بعنوان مثال قابل ذکر است در ماده ١٢ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: ((مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت)). لذا با مطالعه دقیق قانون اجرای احکام مدنی میتوان به وظایف و تکالیف و حقوق مامورین اجرا پی برد و حتی از تخطی ایشان از انجام تکالیفشان جلوگیری نمود که از بارزترین خصیصه ها و افتخارات یک وکیل اجرای احکام مدنی، واقف بودن بر این موارد قانونی و استفاده بجا و بهینه از قانون میباشد تا سایرین و کارمندان را به انجام آنچه که به عهده ایشان است وادار داشته و با عبارت مرسوم و بعضا منفور “الان برو شنبه بیا” مواجه نگردید.

وکیل اجرای احکام مدنی | اجرای احکام و توقیف اموال

وکیل اجرای احکام مدنی در تشریح روند عملیات اجرایی اینگونه بیان میدارد:
پس از تشکیل پرونده اجرا، و اخذ کلاسه بایگانی اجرا در خصوص پرونده (کلاسه بایگانی شعبه جدای از این کلاسه بایگانی اجراست و کلاسه بایگانی شعبه کاربردی در مرحله اجرا ندارد و از این به بعد، باید با کلاسه بایگانی اجرا به واحد اجرای احکام مراجعه و پیگیر عملیات اجرایی بود) تقاضا و درخواست توقیف اموال محکوم علیه نگارش و به دادورز تقدیم و ایشان یا از طریق سیستمی، یا مراجعه حضوری به قاضی اجرای احکام مربوطه، ذیل درخواست اعطایی را اخذ دستور نموده و طبق درخواست، نامه توقیف امرال را صادر مینماید و به ید محکوم له و یا وکیل ایشان تحویل میدهد.

لازم به ذکر است که در درخواست صدور اجراییه به محکوم علیه ابلاغ میگردد که راسا ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام نماید و گرنه الباقی عملیات اجرایی توسط محکوم له یا وکیل وی پیگیری خواهد شد.

در این مرحله از اجرا یعنی درخواست توقیف اموال میتوان با معرفی مثلا یک پلاک ثبتی یا شماره حسابی که متعلق به محکوم علیه است تقاضای توقیف آنها را از اجرای احکام درخواست نمود.

همچنین میتوان بیان داشت که از محکوم علیه اطلاعاتی دردست نمیباشد و تقاضای استعلام حساب بانکی وی و یا اخذ استعلام از بابت سند رسمی و مالکیت اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه را خواستار شد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل اجرای احکام کیفری | نحوه اجرای حکم کیفری چگونه است؟

وکیل متخصص اجرای احکام مدنی
ذکر این نکته خارج از لطف نیست که بیان شود که شما عزیزان دقت نمایید! چنانچه روند عملیات اجرایی را پیگیری نکنید! و یا اقدام به اخذ وکیل اجرای احکام مدنی متخصص و وارد در این مرحله ننمایید! و یا به هر دلیلی، امور مرحله اجرا را به هنگام و در وقت مقرر و موعد آن انجام ندهید، پرونده اجرای شما از مرحله اجرا و به اصطلاح حقوقی از جریان اجرا خارج شده و وارد بایگانی راکد میگردد و این روند، در طی ابلاغی به شما یا وکیل شما ابلاغ میگردد که پرونده به جهت عدم پیگیری از آمار کسر و به بایگانی راکد ارسال گردید که این امر موجب از دست دادن زمان و همچنین صرف کار مضاعف از شما خواهد شد! لذا احوط آن است که اگر راسا پیگیر عملیات اجرا میباشید حتما مواعد را رعایت و متصلا پیگیری نمایید یا با اخذ وکیل اجرای احکام مدنی این مقصود را به نیکی جامه عمل بپوشانید.

اجرای احکام مدنی و جلب محکوم علیه

مطابق ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه مراحل پیش گفته انجام شد و محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نمود و همچنین نتوان مالی از وی کشف کرد و طلب را از محل آن مال وصول نمود، میتوان درخواست جلب وی را از اجرای احکام خواستار شد و نامه جلب محکوم علیه از مرجع مربوطه صادر میگردد و سپس محکوم له و یا وکیل او که وکیل اجرای احکام مدنی است با در دست داشتن جلب محکوم علیه به کلانتری مربوطه مراجعه و به اتفاق ضابط دادگستری، وی را جلب و تحت الحفظ به واحد اجرای احکام مدنی مربوطه اعزام مینمایند.

وکیل اجرای احکام مدنی در تهران
وکیل اجرای احکام مدنی در تهران

وکیل اجرای احکام مدنی در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران از ابتدای ارائه مشاوره حقوقی و یا اخذ وکالت از ناحیه شما عزیزان و ارجاع امر به وکیل مربوطه حسب دعاوی حقوقی و یا دعاوی کیفری و دعاوی خانواده، در انعقاد قرارداد وکالت در مرحله اجرا و یا عدم وکالت در آن مرحله را خاطر نشان شده و توضیحات کامل در این امر که بر فرض پیروزی در پرونده مراحل و روند اجرای احکام به چه صورت خواهد بود را به شما مراجعه کنندگان محترم توضیح میدهد.

همواره تلاش بر به پایان رسانیدن احکام قطعی صادره صورت میپذیرد تا رسالت و غایت یک یک دعوای حقوقی و یا دعوای کیفری تحقق یابد و اجرای احکام که فعل و انفعالاتی همواره حقوقی و نیازمند درخواست های حقوقی و وقوف بر ماهیت نیز میباشد، محقق گردد. جهت مشاوره با وکیل اجرای احکام مدنی در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۴ میانگین امتیاز: ۴.۶]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
قانون اجرای احکام مدنی
نوشتهٔ بعدی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دیگر مطالب این دسته بندی

64 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
64
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x